Decision № 80213137, 04.03.2019, Slovianskyi City-Raion Court of Donetsk Oblast

Approval Date
04.03.2019
Case No.
243/799/19
Document №
80213137
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

243/799/19

провадження №2/243/709/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2019 року Слов?янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

Головуючого судді Мірошниченко Л.Є.

За участю

Секретаря судового засідання Плаксіної Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов'янська, цивільну справу

за позовною заявою ОСОБА_1

до Слов’янської міської ради

вимоги позивача: про визначення додаткового строку для прийняття спадщини,

В С Т А Н О В И В :

І. Стислий виклад позиції позивача.

1. У січні 2019 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до Слов’янської міської ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, обґрунтувавши свої вимоги тим, що вона є спадкоємицею після смерті свого чоловіка ОСОБА_4, який помер у м. Горлівка Донецької області ІНФОРМАЦІЯ_2, після його смерті відкрилась спадщина. У встановлений шестимісячний строк вона не звернулась до нотаріальної контори, з причини того, що з квітня місяця 2014 року на території Донецької області проводилась антитерористична операція і офіційне транспортне та поштове сполучення між окупованою територією та територією, що контролюється владою України відсутнє. Також, вона була вимушена звернутися до суду про встановлення факту смерті свого чоловіка для отримання свідоцтва про смерть та подальшого його використання в цивільно-правових відносинах, в тому числі і звернення до нотаріусу про видачу свідоцтва про право на спадщину. Постановою нотаріусу від 22.01.2019 року їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину, через пропуск шестимісячного строку для подання заяви про прийняття спадщини. Вважає, що строк для подання заяви в нотаріальну контору про прийняття спадщини пропустила з поважної причини і просить надати їй додатковий строк у один місяць, для подання заяви про прийняття спадщини.

2. Позивач ОСОБА_1 в судове засідання не з'явилась, про час, дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, позов просила задовольнити (а.с.16).

3. Представник позивача адвокат ОСОБА_5, що діє на підставі ордеру серія НОМЕР_2 (а.с.15) в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, надав заяву, відповідно до якої справу просив розглянути за своєї відсутності, позов просив задовольнити.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

3. Представник відповідача Слов’янської міської ради в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд справи за своєї відсутності, рішення просив винести на розсуд суду (а.с.21).

ІІІ. Процесуальні дії у справі.

4. Ухвалою суду від 12.02.2019 року по справі проведено підготовче засідання, призначено справу до судового розгляду та витребувано з Першої Слов’янської державної нотаріальної контори довідки про рух спадкової справи, що відкрилась після смерті ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2, а також відомості про те чи звертався хто-небудь до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини чи з заявою про відмову від прийняття спадщини після смерті вищезазначеної особи. (а.с.23). Ухвала суду виконано.

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст спірних правовідносин.

5. В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4, був чоловіком ОСОБА_1, що підтверджується свідоцтвом про шлюб (а.с.7).

6.ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер у м. Горлівка Донецької області, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_3 від 09.01.2019 року (а.с.8), після його смерті відкрилась спадщина.

7. Постановою державного нотаріусу Першої Слов’янської державної нотаріальної контори №226/02-31 від 22.01.2019 року відмовлено ОСОБА_1, у вчиненні нотаріальної дій по видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на недоотриману пенсію після смерті чоловіка ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2, у зв'язку з пропуском 6-місячного строку для прийняття спадщини (а.с.10).

V. Оцінка Суду.

8. Вирішуючи питання про поважність причин пропуску строку на подання заяви про прийняття спадщини ОСОБА_1, суд виходить з наступного.

9. Відповідно до ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Однак, позивач у встановлений законом строк не подала заяву про прийняття спадщини, тобто не прийняла її.

10. Згідно до п. 24 Постанови №7 Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування», встановлено, що вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

11. Крім того, відповідно до ч.4 ст. 10 ЦПК України, суд враховує норми європейського законодавства по правам людини, в якому зазначено, що згідно зі стандартом, розробленим у практиці ЄСПЛ на підставі висновків у його рішеннях, для встановлення відповідності певного заходу принципу правомірності позбавлення володіння слід проаналізувати три критерії: 1) чи є такий захід правомірним (передбачається національним законодавством); 2) чи має позбавлення власності суспільний (громадський) інтерес; 3) чи є такий захід пропорційним поставленій меті (забезпечує справедливу рівновагу між інтересами суспільства та необхідністю додержання фундаментальних прав окремої людини). Якщо хоча б одного із зазначених критеріїв не буде дотримано, то ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.

Відповідно до третього критерію, уніфікований підхід ЄСПЛ до оцінки вимог, закріплених у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, ґрунтується також на критерії «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов'язаними з втручанням у право власності, та інтересами особи, яка так чи інше страждає від такого втручання (рішення від 23.09.1982 року справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції»). Зазначений критерій передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між поставленою метою та засобами, які використовуються для її досягнення. ЄСПЛ вважає, що будь яке втручання у право власності обов'язково повинне відповідати принципу пропорційності. «Справедливий баланс» має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний тягар» (рішення у справі «Трегубенко проти України»).

12. Питання про те, чи буде досягнута справедлива рівновага між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав особи, має значення лише при умові, що таке втручання відповідає вимогам закону і не є безпідставним.

13. Суд враховує, що наслідки пропущення позивачем строку для прийняття спадщини будуть не пропорційними, оскільки він втратить право на успадкування майна, яке залишилося після смерті спадкодавця. І спочатку смерть близької людини, а потім і втрата спадкового майна будуть для нього занадто надмірним тягарем нерозмірним з його діями, і при цьому буде порушено «баланс» між інтересами держави та фізичної особи.

14. Як вбачається з довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 05.04.2017 року (а.с.13) виданої ОСОБА_4, останній зареєстрований у м. Горлівка та його взято на облік як внутрішньо переміщену особу з 05.04.2017 року, фактичне місце проживання: АДРЕСА_1.

Так, у відповідність до Указу президента від 14 квітня 2014 року введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території м. Донецька не в повному обсязі працювали нотаріуси, банки та державні реєстри.

У зв'язку з чим, суд погоджується з доводами позивача стосовно того, що у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території м. Горлівка, вона не мала можливості звернутися вчасно до нотаріальної контори.

Також, позивач була вимушена звернутися до суду про встановлення факту смерті своєї матері для отримання свідоцтва про смерть та подальшого його використання в цивільно-правових відносинах, в тому числі і звернення до нотаріусу про видачу свідоцтва про право на спадщину, що також стало причиною пропуску строку для своєчасного подання нею заяви про прийняття спадщини.

15. Крім того, з листа Першої Слов’янської державної нотаріальної контори №572/01-16 від 19.02.2019 року (а.с.28), вбачається, що спадкова справа після ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2, не відкривалась.

16. У відповідність до ч. 3 ст. 1272 ЦК України, за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

17. Таким чином, зібрані по справі докази, встановлені судом фактичні обставини справи, а також з урахуванням норм європейського законодавства по правам людини, дозволяють задовольнити позов на тій підставі, що, на думку суду, позивач пропустив строк для прийняття спадщини з поважних причин і тому суд визначає позивачу додатковий строк для прийняття спадщини у продовж місяця з моменту набрання рішенням суду законної сили.

VІ. Розподіл судових витрат між сторонами.

18. Позивач, відповідно до позову не вимагає компенсації за понесені ним судові витрати по справі.

Керуючись ст.ст. 1258, 1264, 1268-1272 ЦК України, ст.ст. 12,13,259,263-265,268 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Слов’янської міської ради про визначення додаткового строку для прийняття спадщини - задовольнити.

Визначити ОСОБА_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини, після ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1 (один) місяць, починаючи з дня наступного після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Донецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення, або в порядку п.15.5 Перехідних Положень ЦПК України. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Слов'янського

міськрайонного суду Л.Є. Мірошниченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 80213137 ?

Документ № 80213137 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80213137 ?

Дата ухвалення - 04.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80213137 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 80213137 ?

В Slovianskyi City-Raion Court of Donetsk Oblast
Previous document : 80213135
Next document : 80213154