Court decree № 79986554, 14.02.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
14.02.2019
Case No.
760/3487/19
Document №
79986554
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кс/760/2476/19

Справа № 760/3487/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Лісовій Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Шира Олександра Володимировича, подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32018110000000011, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Шира О.В., подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000011, а саме тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Верітас» (ідентифікаційний код 33346828), місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, та відображають (фіксують) господарські відносини ТОВ «ТД «Верітас» (ідентифікаційний код 33346828) протягом 2014 - 2016 років, із наступними контрагентами: ТОВ «Варда Трейд» (код 39157350), ТОВ «Клавзула» (код 39963808) ТОВ «Бі Смарт» (код 39593416), ТОВ «Флорізель» (код 39986872), ТОВ «Лан Він» (код 40722771), ТОВ «Осінь Золота» (код 39607088), ТОВ «Маларіс» (код 39811281), ТОВ «Девон Плюс» (код 40168443), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Роландо» (код 39236111), включаючи, але не обмежуючись: господарські договори (з додатками до них у вигляді додаткових угод, специфікацій), паспорта якості, сертифікати походження та відповідності продукції, первинна бухгалтерська документація: видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки розрахунків, довіреності на приймання товарно-матеріальних цінностей, кільцеві довіреності, маршрутні листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі; складські накладні, журнали приймання та обліку продукції; листування (в тому числі і за допомогою електронної пошти), в якому містяться відомості про господарські відносини, в тому числі, претензії та рекламації; документальне підтвердження взаєморозрахунків: банківських виписок по особових рахунках з відмітками банківської установи про здійснення платежів, приходні/розхідні касові ордери.

Разом з тим, заявник просив надати тимчасовий доступ з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки заявниками було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від адвоката Шири О.В., яки діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши доводи заявника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000011 від 19.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 23.01.2019 року надає правову допомогу ОСОБА_2, який має статус підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Також, в обґрунтування клопотання заявник вказує, що обставинами, які встановлюються під час кримінального провадження є ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «ТД «Веріас» (ідентифікаційний код: 33346828), а саме протягом 2014-2016 років, формування податкового кредиту за рахунок відображення фінансово-господарських відносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, і заниження податку на додану вартість на загальну суму 2 799 563,00 грн.

Разом з тим, заявник у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_2 26.12.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Окрім цього, заявник вказує, що обґрунтування підозри полягає у наступних обвинувальних твердженнях органу досудового розслідування, зокрема, ОСОБА_2 підробив товарно-транспортні накладні, зазначені в підозрі, наповнивши їх зміст недостовірними відомостями і умисно поставивши власний підпис під недостовірними відомостями, з метою прикриття безтоварних господарських операцій.

Серед юридичних осіб, які зазначені у нібито підроблених підозрюваним товарно-транспортних накладних, з якими у ТОВ «ТД «Веріас» (ідентифікаційний код: 33346828) протягом 2014-2016 років існували господарські правовідносини з наступними підприємствами: ТОВ «Варда Трейд» (код 39157350), ТОВ «Клавзула» (код 39963808) ТОВ «Бі Смарт» (код 39593416), ТОВ «Флорізель» (код 39986872), ТОВ «Лан Він» (код 40722771), ТОВ «Осінь Золота» (код 39607088), ТОВ «Маларіс» (код 39811281), ТОВ «Девон Плюс» (код 40168443), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Роландо» (код 39236111).

Як зазначено у клопотанні, сторона захисту має на меті використовувати фактичні дані, які містяться в документах і матеріалах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, на підтвердження фактів та доведення наступних обставин:

факту існування господарських операцій, які зазначені в товарно-транспортних накладних, що стали підґрунтям повідомлення про підозру;

факту реальності (товарності) цих операцій, тобто реального настання очікуваних господарських результатів від цих операцій;

факту реального здійснення підозрюваним ОСОБА_2 перевезення вантажів і відсутності в його діянні факт.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД «Веріас» (ідентифікаційний код: 33346828), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 3 статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, заявниками було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання адвокату дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 - адвокату Шира Олександру Володимировичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 29.07.2009р., №3293) у кримінальному провадженні №32018110000000011 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД «Верітас» (ідентифікаційний код 33346828), місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, та відображають (фіксують) фінансово-господарські відносини ТОВ «ТД «Верітас» (ідентифікаційний код 33346828) протягом 2014 - 2016 років, із наступними контрагентами: ТОВ «Варда Трейд» (код 39157350), ТОВ «Клавзула» (код 39963808) ТОВ «Бі Смарт» (код 39593416), ТОВ «Флорізель» (код 39986872), ТОВ «Лан Він» (код 40722771), ТОВ «Осінь Золота» (код 39607088), ТОВ «Маларіс» (код 39811281), ТОВ «Девон Плюс» (код 40168443), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Роландо» (код 39236111), включаючи, але не обмежуючись: господарські договори (з додатками до них у вигляді додаткових угод, специфікацій), паспорта якості, сертифікати походження та відповідності продукції, первинна бухгалтерська документація: видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки розрахунків, довіреності на приймання товарно-матеріальних цінностей, кільцеві довіреності, маршрутні листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі; складські накладні, журнали приймання та обліку продукції; листування (в тому числі і за допомогою електронної пошти), в якому містяться відомості про господарські відносини, в тому числі, претензії та рекламації; документальне підтвердження взаєморозрахунків: банківських виписок по особових рахунках з відмітками банківської установи про здійснення платежів, приходні/розхідні касові ордери, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін

Часті запитання

Який тип судового документу № 79986554 ?

Документ № 79986554 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79986554 ?

Дата ухвалення - 14.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79986554 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79986554 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 79986539
Next document : 79986558