Court decree № 79804860, 13.02.2019, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
13.02.2019
Case No.
910/1652/19
Document №
79804860
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

13.02.2019

Справа № 910/1652/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши позовну заяву Виробничого кооперативу «Всеукраїнський аграрний кооператив» (17600, Чернігівська область, Варвинський район, с.м.т. Варва, вул. Шевченка, 82, оф. 6-А)

до Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А)

про визнання частково припиненими зобов’язань за Договором фінансового лізингу № 523 від 27.03.2017 на суму 93 382,14 грн.

В С Т А Н О В И В:

Виробничий кооператив «Всеукраїнський аграрний кооператив» звернувся до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про визнання частково припиненими зобов’язань за Договором фінансового лізингу № 523 від 27.03.2017 на суму 93 382,14 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог, існують підстави для визнання припиненими зобов’язання позивача в частині сплати 93 382,14 грн. за Договором фінансового лізингу № 523 від 27.03.2017 та зобов’язання відповідача в частині сплати на користь позивача 93 382,14 грн. за Договором банківського рахунку № 17-03-27-000712 від 23.03.2017.

Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

У п. 1 ч. 5 ст. 12 вказаного нормативно-правового акту зазначено, що малозначними справами є, зокрема, справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приймаючи до уваги малозначність справи в розумінні частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи характер спірних правовідносин, господарський суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Керуючись статтями 12, 176, 234, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Встановити, у відповідності до ст. 251 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі – для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України).

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3 та 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

5. Встановити позивачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) – для подання суду: відповіді на відзив на позов та доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.

6. Встановити відповідачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

7. Роз’яснити учасникам справи, що відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

8. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України).

9. Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

Ухвала набирає чинності 13.02.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Грєхова

Previous document : 79804857
Next document : 79804863