Decision № 79399417, 21.01.2019, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
21.01.2019
Case No.
280/4194/18
Document №
79399417
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року (о 17 год. 10 хв.)Справа № 280/4194/18 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Батрак І.В.,

за участю секретаря Лялько Ю.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом ОСОБА_1

до Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі — ОСОБА_1, позивач) звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду із позовом до Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі – Бердянське об’єднане УПФУ в Запорізькій області, відповідач), в якому просить:

визнати протиправною бездіяльності відповідача щодо невиплати позивачу пенсії, з 01 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року;

зобов’язати відповідача здійснити нарахування та виплату пенсії позивачу за період з 01 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на даний час позивач перебуває на обліку в Бердянському об’єднаному УПФУ в Запорізькій області, яке з травня по серпень 2018 року тимчасово припинило здійснювати нарахування та виплату йому пенсії у зв’язку із отриманням інформації від територіального органу соціального захисту під час обміну базами даних. Позивач не погоджується із бездіяльністю органу Пенсійного фонду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється за рішенням органу Пенсійного фонду або за рішенням суду. На думку позивача, припинення виплати позивачу пенсії у зв’язку з відсутністю довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення суперечить принципам, які закріплення в Конституції України та підставам, наведеним в Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У зв’язку з викладеним, вважає бездіяльність відповідача щодо виплати йому пенсії протиправною та просить суд зобов’язати відповідача здійснити нарахування та виплату пенсії позивачу за період з 01 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

Ухвалою судді від 20.11.2018 відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи, призначене перше судове засідання на 10 грудня 2018 року. Відповідачу запропоновано у 15-денний строк з дня отримання ухвали надати відзив на позовну заяву.

Відповідач позов не визнав, 18.12.2018 на адресу суду надав відзив на адміністративний позов (вх. №41568), у якому, зокрема, посилається на приписи Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанови КМУ №365 від 08.06.2016 та вказує, що позивач з 01.05.2016 перебуває на обліку в Бердянському об’єднаному УПФУ в Запорізькій області як внутрішньо переміщена особа на підставі довідки від 25.12.2014 №2306008967 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Пояснює, що до управління після обміну баз даних зі структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення 23.04.2018 надійшла інформація про відсутність у позивача статусу внутрішньо переміщеної особи, таким чином, була заблокована подальша виплата пенсії, як особі що не зареєстрована як внутрішньо переміщена особа. Зауважує, що оскільки позивач станом на травень 2018 року не пройшов реєстрацію в органах соціального захисту населення після скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №2306008967 від 25.12.2014 згідно з рішенням начальника УПСЗН від 04.08.2017 №327, то виплата пенсії, після виконання рішення Бердянського міськрайонного суду від 11.12.2017 по справі №310/7906/17 щодо поновлення виплати пенсії з 01.08.2017, була призупинена. Також вказує, що на даний час пенсія позивачу за період з травня 2018 року по серпень 2018 року нарахована у зв’язку із прийняттям рішення комісією з питань щодо призначення/відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам від 20.07.2018 №105, виплат пенсії за вказаний період буде здійснена на умовах вищевказаного порядку. Ураховуючи викладене, просить у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Таким чином, суд визнав за доцільне вирішити справу за наявними в ній матеріалами, в порядку письмового провадження.

Згідно з частиною четвертою статті 229 КАС України при розгляді справи в порядку письмового провадження фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

ОСОБА_1 є пенсіонером за віком, що підтверджується пенсійним посвідченням №1203619324, термін дії до 08.11.2019, та пенсійним посвідченням №2322515496 Серія ААЗ №340357, дата видачі 11.10.2013.

Позивач з 01.05.2016 перебуває на обліку в Бердянському об'єднаному УПФУ в Запорізькій області як внутрішньо переміщена особа згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», та 08 листопада 2016 року ним отримана довідка №8967 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Зареєстрованим місцем проживання позивача є АДРЕСА_1, проте фактичним місцем проживання є: АДРЕСА_2, що підтверджується довідками про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Виплата пенсії за віком позивачу зупинена з 01.05.2018.

Як пояснює представник відповідача, оскільки станом на травень 2018 року позивач не пройшов реєстрацію в органах соціального захисту населення після скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи згідно з рішенням начальника УПСЗН від 04.08.2017 №327, то виплата пенсії, після виконання рішення Бердянського міськрайонного суду від 11.12.2017 по справі №310/7906/17 щодо поновлення виплати пенсії з 01.08.2017 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/70991146), була призупинена.

25 червня 2018 року позивачем отримано довідку №0000565640/24585 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У липні 2018 року до відповідача надійшов витяг з протоколу засідання Комісії з питань щодо призначення/відновлення виплати внутрішньо переміщеним особам за №105 від 20.07.2018, відповідно до якого прийнято рішення про подовження пенсії.

Вважаючи бездіяльність відповідача щодо виплати пенсії за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 протиправною, позивач звернувся із даним позовом до суду, у якому також просить зобов’язати відповідача здійснити нарахування та виплату пенсії позивачу за вищевказаний період.

Ураховуючи викладене, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із статті 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права та свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

За приписами статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат для догляду, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Статтею 46 Конституція України передбачено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Суд зазначає, що Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» розроблений на розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

З наданого до матеріалів адміністративної справи відзиву судом встановлено, що на підставу припинення здійснення позивачу пенсійних виплат територіальний орган Пенсійного фонду посилається на приписи Постанов Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365 та від 18.02.2016 №136.

Суд зазначає, що Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг (далі — Закон № 1058-IV).

Частиною третьою статті 4 Закону № 1058-IV встановлено, що виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат; джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

Статтею 5 Закону № 1058-IV передбачено, що дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, визначених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону. Виключно цим Законом визначаються, зокрема, порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням; порядок використання коштів ПФУ та накопичувальної системи пенсійного страхування.

Отже, нормативно-правовим актом, яким визначено підстави припинення пенсійних виплат (які є складовою порядку пенсійного забезпечення), є Закон № 1058-IV. Інші нормативно-правові акти у сфері правовідносин, врегульованих Законом № 1058-IV, можуть застосовуватися виключно за умови, якщо вони не суперечать цьому Закону.

Відповідно до частини першої статті 47 Закону № 1058-IV пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Згідно із частиною першою статті 49 Закону № 1058-IV виплата пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (положення пункту 2 частини першої статті 49 втратили чинність як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду України від 07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009); 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом.

Наведений перелік підстав для припинення виплати пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, прямо передбачених законом.

Конституційне поняття «Закон України», на відміну від поняття «законодавство України», не підлягає розширеному тлумаченню, це - нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України в межах її повноважень. Зміни до закону вносяться за відповідно встановленою процедурою Верховною Радою України шляхом прийняття закону про внесення змін. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є підзаконними, а тому не можуть обмежувати права громадян, які встановлено законами.

З матеріалів адміністративної справи встановлено, що виплата пенсії позивачу припинена у зв'язку з прийняттям Комісією з питань щодо призначення/відновлення виплати внутрішньо переміщеним особам щодо скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Водночас, статтею 49 Закону № 1058-IV такої підстави для припинення виплати пенсії не встановлено.

Що ж стосується рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, то воно не є таким рішенням у розумінні частини першої статті 49 Закону № 1058-IV. Крім того, у подальшому позивачем отримано довідку від 25.06.2018 №0000565640/24585 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на пріоритетність застосування вимоги статті 49 Закону № 1058-IV, а тому доводи відповідача щодо необхідності застосування норм Постанов Кабінету Міністрів є безпідставними.

Конституційний Суд України у Рішенні від 07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 зазначив, що виходячи із правової, соціальної природи пенсій право громадянина на одержання призначеної йому пенсії не може пов'язуватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні; держава відповідно до конституційних принципів зобов'язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, в Україні чи за її межами.

У рішенні у справі «Пічкур проти України», яке набрало статусу остаточного 07 лютого 2014 року, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ, Суд) дійшов висновку про те, що право на отримання пенсії, яке стало залежним від місця проживання заявника, свідчить про різницю в поводженні, яка порушувала статтю 14 Конвенції, у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. При цьому Суд зауважив, що у цій справі право на отримання пенсії як таке стало залежним від місця поживання заявника, що призвело до ситуації, в якій заявник, пропрацювавши багато років у своїй країні та сплативши внески до системи пенсійного забезпечення, був зовсім позбавлений права на пенсію лише на тій підставі, що він більше не проживає на території України (пункти 51-54).

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

Отже, у вказаних рішеннях Конституційного Суду України та ЄСПЛ застосовано підхід, згідно з яким право на пенсію та її одержання не може пов'язуватися з місцем проживання людини. Такий підхід можна поширити не тільки на громадян, що виїхали на постійне місце проживання до інших держав, а й на внутрішньо переміщених осіб, які мають постійне місце проживання на непідконтрольній Уряду України території. У контексті справи, що розглядається, правовий зв'язок між державою і людиною, який передбачає взаємні права та обов'язки, підтверджується фактом набуття громадянства. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання гарантується статтею 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України.

Аналогічний правовий висновок викладено в постанові ОСОБА_2 Верховного Суду від 04.09.2018 по справі №805/402/18 Провадження № 11-644асі18.

Так, частиною другою статті 46 Закону № 1058-IV нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Під час розгляду справи статус позивача, як пенсіонера, та правильність нарахування розміру пенсії відповідачем не оспорюється. При цьому, припинення виплати пенсій відбулось всупереч чинного законодавства, внаслідок чого ОСОБА_1 був позбавлений можливості отримати з вини відповідача належну йому пенсію з травня по серпень 2018 року.

Разом із цим, зі змісту відзиву Бердянського об'єднаного УПФУ в Запорізькій області вбачається, що на даний час пенсія позивачу за період з травня 2018 року по серпень 2018 року нарахована у зв’язку із прийняттям рішення комісією з питань щодо призначення/відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам від 20.07.2018 №105, виплат пенсії за вказаний період буде здійснена на умовах порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Таким чином, позовні вимоги в частині зобов’язання відповідача здійснити нарахування пенсії ОСОБА_1 за спірний період задоволенню не підлягають.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною першою статті 2 КАС України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Згідно з частинами першою та другою статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суд, відповідно до статті 90 КАС України, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

Отже, виходячи з заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що відповідач, як суб’єкт владних повноважень, не надав суду доказів, які спростовували б доводи позивача, а відтак, не довів правомірності своєї бездіяльності, а тому заявлені позивачем вимоги є такими, що підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до частини третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

У зв’язку із розміром задоволених позовних вимог, суд вважає за необхідне стягнути на користь ОСОБА_1 документально підтверджені судові витрати по сплаті судового збору у сумі 704,80 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Бердянського об’єднаного УПФУ в Запорізькій області відповідно до розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 9, 139, 242-246, 250, 255, 295, 297 КАС України, суд –

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 (71100, АДРЕСА_2) до Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 23, корпус Л) про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо невиплати ОСОБА_1 пенсії з 01 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

Зобов’язати Бердянське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області здійснити виплату ОСОБА_1 пенсії за період з 01 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Присудити на користь ОСОБА_1 суму судового збору у розмірі 704,80 грн. (сімсот чотири гривні 80 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя І.В. Батрак

Часті запитання

Який тип судового документу № 79399417 ?

Документ № 79399417 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79399417 ?

Дата ухвалення - 21.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79399417 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 79399417 ?

В Zaporizhya Circuit Administrative Court
Previous document : 79399382
Next document : 79399435