Court decree № 79086348, 09.01.2019, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
09.01.2019
Case No.
280/63/19
Document №
79086348
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ВІДКРИТТЯ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

09 січня 2019 року Справа № 280/63/19 м. ЗапоріжжяСуддя Запорізького окружного адміністративного суду Артоуз О.О., розглянувши матеріали адміністративного позову заступника керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 в інтересах держави в особі органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах: Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (69076, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25-а, код ЄДРПОУ 41248943) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопарк» (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 3, код ЄДРПОУ 00184939) про стягнення витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, -

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2019 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов, поданий заступником керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 в інтересах держави в особі органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах: Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопарк» (далі - відповідач), в якому просить стягнути на користь позивача суму заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених за Списком №2 за квітень 2018 року по листопад 2018 року у розмірі 77724,85 грн.

Спір виник із публічно-правових відносин, у яких позивач є суб'єктом владних повноважень.

Зазначений спір згідно зі статтею 19 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатись у порядку адміністративного судочинства і відповідно до ч. 2 ст. 20 КАС України підсудний окружним адміністративним судам.

Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 122, 160-161 КАС України, підстав для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження чи передачі за підсудністю не встановлено, у зв'язку з чим провадження у справі підлягає відкриттю.

Відповідно до вимог статей 12, 257, 259 КАС України дана позовна заява підпадає під розгляд в порядку спрощеного позовного провадження.

У зв'язку із викладеним, суд вважає можливим призначити справу до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 122, 171, 173, 180, 241, 248 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити спрощене позовне провадження в адміністративній справі № 280/63/19.

Призначити судове засідання на 06 лютого 2019 року об 16:10 яке буде проводитися суддею Артоуз О.О. одноособово в приміщенні Запорізького окружного адміністративного суду за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 65в, зала судових засідань № 19.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомленням (без виклику) сторін.

Встановити відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст. 162 КАС України, разом із усіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду), висновками експертів і заявами свідків на його обґрунтування. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами

Разом з тим, суд вважає за необхідне роз'яснити право подати в цей самий строк заяву із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Копію даної ухвали разом із витягом про процесуальні права та обов'язки направити учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.zp.court.gov.ua/sud0870/gromadyanam/csz/.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту прийняття.

Суддя О.О. Артоуз

Пам'ятка про права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (ст.44 КАС України).

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки.

2. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Права та обов'язки сторін (стаття 47 КАС України).

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

4. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу

Previous document : 79086347
Next document : 79086349