Court decree № 78752146, 20.12.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
20.12.2018
Case No.
201/13963/18
Document №
78752146
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 201/13963/18

Провадження № 1-кс/201/8003/2018

УХВАЛА

20 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення судово-економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні №32018040000000036 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 31.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018040000000036 від 31.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службові особи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) в період 2015-2016, шляхом відображення неіснуючих операцій фінансово-господарської діяльності від фіктивних підприємств: ТОВ «Інтегро Буд» код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Полісбуд» код ЄДРПОУ 39317991, ТОВ «Пром Імперія ЛТД» код ЄДРПОУ 39823742, ТОВ «БОСТАР» код ЄДРПОУ 39725732, ТОВ «Маркет Грант» код ЄДРПОУ 40259598, ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Флорінг Торг» код ЄДРПОУ 40364662, ТОВ «Айворі Груп» код ЄДРПОУ 39371692, ТОВ «Кристал Інвест» код ЄДРПОУ 40178760, ТОВ Зевстат» код ЄДРПОУ 40102686, ТОВ «Наутилтрейд» код ЄДРПОУ 40782584, ТОВ «Юрком Голд» код ЄДРПОУ 39911739, ТОВ «Укртес» код ЄДРПОУ 39465660, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше пяти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обовязковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положеньстатті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно проведення судово-економічної експертизи з залученням експерта. Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Призначити по даному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу на вирішення якої поставити такі питання:

- Чи підтверджується документально висновок експертного дослідження №1-16/03/2018-дос від 16.03.2018 судового експерта ОСОБА_2, в частині завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн. у ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) по операціях із ТОВ «Інтегро Буд» код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Полісбуд» код ЄДРПОУ 39317991, ТОВ «Пром Імперія ЛТД» код ЄДРПОУ 39823742, ТОВ «БОСТАР» код ЄДРПОУ 39725732, ТОВ «Маркет Грант» код ЄДРПОУ 40259598, ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Флорінг Торг» код ЄДРПОУ 40364662, ТОВ «Айворі Груп» код ЄДРПОУ 39371692, ТОВ «Кристал Інвест» код ЄДРПОУ 40178760, ТОВ Зевстат» код ЄДРПОУ 40102686, ТОВ «Наутилтрейд» код ЄДРПОУ 40782584, ТОВ «Юрком Голд» код ЄДРПОУ 39911739, ТОВ «Укртес» код ЄДРПОУ 39465660, СВК «Молочна Країна» код ЄДРПОУ 39524473 за період 01.01.2015 - 31.12.2016, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, згідно з якими досудовим слідством встановлено, що фактично ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, СВК «Молочна Країна» код ЄДРПОУ 39524473, ТОВ «Кристал Інвест» код ЄДРПОУ 40178760 жодні ТМЦ, робіт (послуги) не поставлялись на адресу ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (код 36811341)?

- Який розмір грошових зобовязань належать до сплати в бюджет ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (код 36811341) за висновком експертного дослідження №1-16/03/2018-дос від 16.03.2018 судового експерта ОСОБА_2?

2.До проведенняданої експертизизалучити експерта(ів)Дніпропетровського науково-дослідногоінституті судовихекспертиз у Дніпропетровській області.

3. Для проведення експертизи надати експерту матеріали кримінального провадження №32018040000000036.

4.Копію рішеннянаправити директоруДніпропетровського науково-дослідногоінституті судовихекспертиз у Дніпропетровській області.

Експерти призначені для проведення вказаного експертного дослідження попереджаються про кримінальну відповідальність передбачену ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу), ст. 385 (Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків), ст. 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев

Часті запитання

Який тип судового документу № 78752146 ?

Документ № 78752146 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78752146 ?

Дата ухвалення - 20.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78752146 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 78752146 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 78752146, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 78752146, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 20.12.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 78752146 refers to case No. 201/13963/18

This decision relates to case No. 201/13963/18. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 78752138
Next document : 78752160