Court decree № 77880754, 13.11.2018, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
13.11.2018
Case No.
904/1590/18
Document №
77880754
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

13.11.2018м. ДніпроСправа № 904/1590/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ", 53201, Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр.Трубників, 56/91, код ЄДРПОУ 13419172

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ", 53201, Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр.Трубників, 56/91, код ЄДРПОУ 13419172

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

Представники:

ліквідатор Колобова С.Б. НОМЕР_1 вид.Нікопольським МВУМВС України у Дн-вській обл. 21.01.1998р.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ" відкрито ухвалою господарського суду 31.05.2018р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон).

21.06.18р. постановою Господарського суду Дніпропетровської області визнано Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 6 місяців. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ" призначено голову ліквідаційної комісії Колобову Світлану Борисівну. Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 18.09.2018р.

18.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 11.10.2018 р. на 10:20.

11.10.18р. ліквідатор подав на затвердження до господарського суду реєстр вимог кредиторів.

25.06.18р. з метою виявлення кредиторів банкрута, господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом (номер публікації 52322).

11.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ", 53201, Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр.Трубників, 56/91, код ЄДРПОУ 13419172.

08.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" надійшло клопотання про притягнення до субсидіарної відповідальності, в якому просить:

- притягнути до субсидіарної відповідальності керівника та засновників боржника;

- накласти арешт на майно керівника та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-науковий центр "ТРУБОСТАЛЬ", 53201, Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр.Трубників, 56/91, код ЄДРПОУ 13419172.

12.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" про притягнення до субсидіарної відповідальності на 13.11.2018р. на 11:00 хв.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

08.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" надійшло клопотання про притягнення до субсидіарної відповідальності.

В матеріалах справи знаходиться висновок Приватного підприємства Центру антикризових технологій про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172).

В якому зазначається, наступна інформація.

ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, що відповідає законодавчому визначенню його як боржника.

Фінансовий стан ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) характеризується ознаками понадкретичної неплатоспроможності, коли одночасне задоволення вимог кредиторів можливе не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

За проаналізований період, зокрема з 01.01.17р. до 01.01.18р., погіршення показників фінансового стану ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) відбулось на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності, яке відповідає стану потенційного банкрутства.

В діяльності ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) не вбачаються ознаки фіктивного банкрутства. В результаті проведеного аналізу встановлено, що на початок звітного періоду, який передував прийняттю загальними зборами рішення про ліквідацію Товариства, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності, тобто фактичний коефіцієнт покриття був менший за 1 при від'ємній рентабельності.

Центр не має яких-небудь даних відносно надання боржником недостовірних відомостей про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших документах, які свідчать про його фінансовий або майновий стан, який фактично характеризується ознаками понадкретичної неплатоспроможності.

Прогнозні показники щодо імовірності банкрутства ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) свідчать про такий стан підприємства, коли розрахунки з кредиторами можливі тільки при застосуванні до боржника ліквідаційної процедури.

30.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172) надійшло клопотання, яким долучили до матеріалів справи відповідь ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" щодо притягнення до субсидіарної відповідальності.

В якій зазначається, що ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" звернулась до Приватного підприємства Центру антикризових технологій про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172).

Також ліквідатор зазначає, що відповідно до ст.41 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено право, а не обов'язок ліквідатора заявляти вимоги до третіх осіб, які несуть субсидіарну відповідальність по зобов'язанням боржника, та вважає подане клопотання не обґрунтованим.

Відповідно до ч.5 ст.41 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.

У зв'язку з вищезазначеним та відсутністю доказів щодо фіктивного банкрутства ТОВ "ВНЦ "Трубосталь" (код ЄДРПОУ 13419172), господарський суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні клопотання ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" від 03.10.18р. про притягнення до субсидіарної відповідальності

Керуючись ст.ст. 232, 234, 235 ГПК України, ст.41 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" від 03.10.18р. про притягнення до субсидіарної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя С.А. Примак

Previous document : 77880746
Next document : 77880760