Decision № 77792397, 13.11.2018, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
13.11.2018
Case No.
1540/4637/18
Document №
77792397
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 1540/4637/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі судді Бутенко А.В., розглянувши в порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3) до Публічного акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС-ІНВЕСТ» (68004, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 15-А) про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

З позовом до суду звернулась Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Публічного акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС-ІНВЕСТ» про стягнення штрафу у сумі 10200,00 грн.

В обґрунтування адміністративного позову Позивачем зазначено, що Відповідачем подано не в повному обсязі річну звітність за 2017 рік, а тому Відповідачем вчинено правопорушення, зазначене у п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що стало підставою для прийняття постанови №341/600/14-2/13-П від 23.06.2018р. про застосування штрафних санкцій за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг у розмірі 10200,00грн. Зазначена сума у добровільному порядку відповідачем не сплачена, у зв'язку з чим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, просить суд стягнути зазначену суму.

Ухвалою суду від 14.09.2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Сторони до судового засідання, яке було призначено на 01 листопада 2018 року не з’явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомленні належним чином (а.с. 25-26).

30.10.2018 року від Позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника (а.с. 62).

Таким чином, згідно з ч. 9 ст. 205 КАС України, розгляд справи проведено у порядку письмового провадження.

Дослідивши документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС-ІНВЕСТ» набула статусу фінансової установи шляхом внесення до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та є суб’єктом нагляду, відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (код ЄДРПОУ - 36633749), зареєстроване за адресою: 68004,Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.-Парусна, 15-А.

Товариством подано до Нацкомфінпослуг за вх. № 78/ФК від 16.01.2018 звітність у паперовій та електронній формах за грудень 2017 року.

Перевіркою звітних даних ПАТ «ФК СТС-Інвест» за грудень 2017 року у паперовій формі, встановлені порушення відповідачем вимог ст. 14 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо обов’язку фінансових установ надавати звітність відповідно до законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та регулювання ринків фінансових послуг, а також п. 5.13 розділу 5 “Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу”, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 №27, якщо звітність складена та/або подана з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема, звітність подана не в повному обсязі, звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії відповідно до чинного законодавства.

За результатами зазначеної перевірки складений ОСОБА_1 відносно Відповідача, про правопорушення від 08.06.2018 № 600/14-2/13 (а.с. 13-15).

ОСОБА_1 було направлено на адресу Відповідача 11.06.2018 року листом від 08.06.2018 № 3590/14-8, що підтверджується списком № 12698 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих (а.с. 12).

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №341/600/14-2/13-П від 23.06.2018р. застосовано до ПАТ «ФК СТС-Інвест» штрафну санкцію у розмірі 10200,00 грн. та вимогу письмово повідомити Нацкомфінпослуг про виконання або про відмову від добровільного виконання постанови Нацкомфінпослуг у термін включно до 16.07.2018 року з одночасним наданням у разі сплати штрафу документів, що підтверджують його сплату (оригінал квитанції або іншого платіжного документа) (а.с.10-11).

23.06.2018 (вих. № 4160/14-8) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на адресу Відповідача було направлено постанову про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих № 14020 (а.с. 9).

На момент пред’явлення цього позову до суду, документів, які б підтверджували виконання зазначеної постанови, до Нацкомфінпослуг не надходило, отже, сума штрафу у розмірі 10200,00 грн. не була перерахована до Державного бюджету України, а тому Позивач звернувся із даним позовом до суду.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 1 «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 1070/2011, Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції у разі порушення законодавства про фінансові послуги, нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу та накладає адміністративні стягнення.

Відповідно до п.1.5, 1.6, 1.11, 2.4 “Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги”, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424, Нацкомфінпослуг як колегіальний орган або уповноважені особи Нацкомфінпослуг обирають і застосовують заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення законодавства про фінансові послуги, враховуючи наслідки порушення та застосування таких заходів.

Нацкомфінпослуг, уповноважені та посадові особи Нацкомфінпослуг в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення порушення законодавства про фінансові послуги вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту такого порушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи про правопорушення, а також своєчасно прийняти рішення за справою про правопорушення та застосувати передбачені законодавством заходи впливу.

Посадова особа Нацкомфінпослуг при виявленні порушення законодавства про фінансові послуги, за яке застосовується захід впливу, складає акт про правопорушення.

Рішення про накладення штрафної санкції (штрафу) на особу за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

У разі несплати штрафу особою в добровільному порядку у строк, передбачений постановою, він стягується Нацкомфінпослуг у судовому порядку.

Згідно з вимогами статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа зобов'язана надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Відповідно до пункту 3 Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162, фінансові компанії зобов'язані надати звітність, у тому числі, річну звітність за 2017 рік відповідно до вимог, які діяли на дату складання такої звітності.

Згідно з Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами-суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 12.08.2005 № 4451) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 431/9030 (далі - Порядок № 27), який діяв станом на 31.12.2017, фінансові компанії-управителі річну звітність подають до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 - не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком, у складі відповідно до підпункту 1) пункту 12 розділу 3 Порядку № 27, а саме:

- титульний аркуш (додаток 4);

- довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

- зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченого Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

Відповідно до пункту 2 ч. 1 статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, повинні розкривати звіт про корпоративне управління, який подається, зокрема, органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю.

Як вбачається із Постанови Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №341/600/14-2/13-П від 23.06.2018р., Відповідачем подано не в повному обсязі річну звітність за 2017 рік, а саме:

- титульний аркуш станом на 31.12.2017;

- форму № 3 Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;

- форму № 4 Звіт про власний капітал за 2017 рік;

- примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік;

- звіт про корпоративне управління.

Крім того, Товариством не надано інформацію в паперовій формі «Інформація про діяльність управителя» за об’єктами будівництва ФФБ « 13 мкр (буд. 15)» № НОМЕР_1 та ФФБ « 13 мкр (буд. 16)» № НОМЕР_2.

Згідно з пунктом 5.13 розділу 5 Порядку № 27 у разі, якщо звітність складена та/або подана з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема, звітність подана не в повному обсязі, звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, Товариством порушено вимоги статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» стосовно зобов’язання фінансової установи надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, підпункту 1) пункту 12 розділу 3 Порядку № 27, пункту 3 Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162.

Відповідальність Товариства за вчинені дії встановлена пунктом 2 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

На спростування встановлених Нацкомфінпослуг порушень ПАТ “ФК “СТС-Інвест” не надано до суду жодних пояснень та доказів, у тому числі і докази щодо оскарження чи скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №55/66/14-2/13 від 12.03.2018р., яким до ПАТ «ФК СТС-Інвест» застосовано штрафну санкцію у розмірі 10200,00грн.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 41 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про застосування штрафних санкцій може бути оскаржено в суді. Штрафи, накладені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стягуються у судовому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 та ч. 1 ст. 73 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування.

Частиною 1 ст. 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З огляду на зазначене та оцінюючи у сукупності встановлені обставини і перевіривши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Нацкомфінпослуг про стягнення з ПАТ «ФК СТС –Інвест» штрафу у розмірі 10200,00грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 242 КАС України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Керуючись статтями 2, 5-9, 72-73, 77, 159, 241-246, 250-251, 263 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3) до Публічного акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС-ІНВЕСТ» (68004, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 15-А) – задовольнити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ – 32682420, зареєстрованого за адресою: 68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 15-А) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги до суду першої інстанціїв 30-денний строк з дня складення повного судового рішення.

Суддя Бутенко А.В.

.

Previous document : 77792381
Next document : 77792407