Court decree № 76971687, 08.10.2018, Commercial Court of Sumy Oblast

Approval Date
08.10.2018
Case No.
920/781/18
Document №
76971687
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

08.10.2018

Справа № 920/781/18

Господарський суд Сумської області у складі судді Спиридонової Н.О., перевіривши матеріали позовної заяви № Smz01-Cк-8948-0918 від 27.09.2018 (вх. № 2155 від 02.10.2018)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИГАЗ ЗБУТ» (вул. Береста, буд. 21, м. Суми, 40000, ідентифікаційний код 39586236),

до відповідача: Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області (вул. Центральна, буд. 70, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська область, 42305, ідентифікаційний код 41852055),

про стягнення 222455,15 грн. на підставі договору № 41ЕВSmz420-18 від 27.02.2018 на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів, укладеного між сторонами.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в сумі 222455,15 грн. на підставі договору № 41ЕВSmz420-18 від 27.02.2018 на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів, укладеного між сторонами, а також позивач просить суд стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору в сумі 3336,83 грн.

У позовній заяві позивач посилаючись на норми статей 247, 249, 252 Господарського процесуального кодексу України, просить суд прийняти позовну заяву до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно статті 12 Господарського процесуального кодексу України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

З урахуванням приписів статті 12, частини другої статті 247, статті 249, 250 Господарського процесуального кодексу України, розглянувши клопотання позивача про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, суд дійшов висновку, що справа є малозначною, оскільки є справою незначної складності та ціна позову не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому клопотання позивача, викладе останнім у позовній заяві, щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження підлягає задоволенню.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті відповідно до статей 174, 175 Господарського процесуального кодексу України судом не встановлено.

Згідно частин першої, другої статті 247 Господарського процесуального кодексу України, справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 120, 176, 247, 249, 234, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

2. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 920/781/18 в порядку спрощеного позовного провадження.

3. Призначити розгляд справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження в судове засідання на 01.11.2018 об 11 год. 40 хв. з повідомленням сторін. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судових засідань № 4.

4. Відповідачу – встановити строк для надання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження до 29.10.2018, а також подати відзив на позовну заяву з урахуванням вимог статі 165 Господарського процесуального кодексу України у строк до 29.10.2018.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються:1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

5. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (статті 165 Господарського процесуального кодексу України).

6. Позивачу - подати відповідь на відзив з дотриманням правил, що встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу у строк до 30.10.2018.

7. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

8. Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили в день її винесення та не підлягає оскарженню.

9. Копію ухвали направити сторонам у справі.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Суддя Н.О. Спиридонова

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Часті запитання

Який тип судового документу № 76971687 ?

Документ № 76971687 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76971687 ?

Дата ухвалення - 08.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76971687 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 76971687 ?

В Commercial Court of Sumy Oblast
Previous document : 76971684
Next document : 76971689