Court decree № 76849457, 28.09.2018, Lviv Commercial Court of Appeals

Approval Date
28.09.2018
Case No.
921/6/18
Document №
76849457
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

УХВАЛА

"28" вересня 2018 р. Справа № 921/6/18

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії:

головуючого судді Матущака О.І.

суддів Бойко С.М. Зварич О.В.

розглянувши апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Тернопіль б/н б/д (вх.. ЛАГС №01-05/2593/18 від 31.08.2018)

на рішення Господарського суду Тернопільської області від 28.03.2018

за позовом-1 Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, м. Тернопіль

за позовом-2 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Мрія-2006", м. Тернопіль

до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Тернопіль

за участю третьої особи, яка не заявляє

самостійних вимог на предмета спору

на стороні позивача Відділ технічного нагляду Тернопільької міської ради, м. Тернопіль

про зобов'язання усунути недоліки капітального ремонту торцевих фасадів житлового будинку за адресою АДРЕСА_1, шляхом виконання робіт з нанесення декоративної штукатурки згідно норм ДБН; стягнення на користь Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради коштів за виготовлення висновку про причини появи тріщин від 17.07.2017 ПП "Експертоцінка" в сумі 7 700 грн.

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Тернопільської області від 28.03.2018 у справі №921/6/18 позовні вимоги задоволено. Зобов'язано ФОП ОСОБА_2 усунути недоліки капітального ремонту торцевих фасадів житлового будинку за адресою АДРЕСА_1, шляхом виконання робіт з нанесення декоративної штукатурки згідно норм ДБН. Стягнуто з ФОП ОСОБА_2 на користь Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради 7700грн вартості виготовлення висновку про причини появи тріщин від 17.07.2017 ПП "Експертоцінка", 3362 грн сплаченого судового збору.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 05.09.2018 у справі №921/6/18 апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_2, м. Тернопіль б/н б/д (вх.. ЛАГС №01-05/2593/18 від 31.08.2018) на рішення Господарського суду Тернопільської області від 28.03.2018 у справі №921/6/18 залишено без руху. Зобов'язано апелянта усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки, а саме: надати докази поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, але не пізніше - 21.09.2018. Роз'яснено апелянту, що у випадку неподання скаржником нової заяви з іншими підставами для поновлення строку на апеляційне оскарження або якщо вказані ним у новій заяві інші підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 261 цього Кодексу.

Вказана ухвала суду мотивована тим, що апелянтом пропущено строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Тернопільської області від 28.03.2018 у справі №921/6/18, а зазначені причини пропуску строку для подання апеляційної скарги у клопотанні про відновлення строку є неповажними.

24.09.2018 на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 апелянтом подано повторно клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якому останній покликається на те, що причинами пропуску строку на апеляційне оскарження було те, що з 10.04.2018 по 30.04.2018 він перебував у відрядженні у м. Києві, що підтверджується бланком відрядження. Крім того, апелянт зазначає, що згідно п.116 Правил надання послуг поштового зв'язку, затвердженого постановою КМУ від 05.03.2009 №270, у разі неможливості вручення одержувачам поштових відправлень, внутрішні поштові перекази зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця. Однак, згідно штемпелів на конверті лист був надісланий судом 04.04.2018, а повернутий на адресу суду 29.04.2018, тобто лист зберігався у відділенні менше одного місяця, що є порушенням строків зберігання поштових відправлень та стало причиною неотримання апелянтом рекомендованого листа із рішенням суду.

Розглянувши зазначене клопотання, суд апеляційної інстанції зазначає таке.

Відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому рішення суду.

Частиною 1 статті 119 ГПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Згідно із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», суди застосовують при розгляді Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно п. 41 рішення Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 р. у справі «Справа «Пономарьов проти України», Європейський суд з прав людини вказав, що правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності, так як і перегляд в порядку нагляду. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Однією із таких підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін органами влади про прийняті рішення у їхній справі. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Олександр Шевченко проти України», заява № 8371/02, п. 27, рішення від 26.04.2007 р., та «Трух проти України» (ухвала), заява № 50966/99, від 14.10.2003 р.). У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata.

Як встановлено судом апеляційної інстанції, ухвали про відкриття провадження у справі від 19.01.2018, ухвали про відкладення підготовчого засідання від 15.02.2018 та від 01.03.2018, про закриття підготовчого засідання від 15.03.2018 та рішення суду від 28.03.2018 місцевого господарського суду були надіслані на адресу ФОП ОСОБА_2: АДРЕСА_2. Вказана адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.01.2018 зазначена як адреса відповідача. В матеріалах справи відсутні докази зміни адреси ФОП ОСОБА_2 станом на дату прийняття рішення суду.

Покликання апелянта про те, що ним не отримано оскаржуване рішення суду через те, що він перебував у відрядженні з 10.04.2018 по 30.04.2018 не можуть бути підставою для поновлення строку для подання апеляційної скарги, оскільки на суб'єкта підприємницької діяльності покладається обов'язок організації належного отримання поштової кореспонденції, пов'язаної із здійснюваною ним господарською діяльністю.

При цьому, як зазначено вище, до дати прийняття рішення суду, на адресу апелянта були надіслані інші процесуальні документи суду, які скаржник також не отримував, незважаючи на те, що відомості про перебування останнього у відрядженні відсутні.

Таким чином, у даному випадку скаржник допустив пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок власної бездіяльності та неналагодження процедури своєчасного отримання ним, як суб'єктом підприємництва, поштової кореспонденції за адресою його місця реєстрації.

З огляду на вищевикладене, суд апеляційної інстанції зазначає, що дотримання принципу правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, означає, що жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рябих проти Росії" заява № 52854/99).

А отже, апелянт не довів, що пропуск строку на апеляційне оскарження рішення суду від 28.03.2018 більше ніж на п'ять місяців, зумовлено особливими та непереборними обставинами.

Статтею 261 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, зокрема, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що судом причини пропуску строку на апеляційне оскарження визнано неповажними, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відмову у відкритті апеляційного провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 256, 258, 260, 261 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Тернопіль б/н б/д (вх.. ЛАГС №01-05/2593/18 від 31.08.2018) на рішення Господарського суду Тернопільської області від 28.03.2018 у справі №921/6/18.

2. Копію ухвали про відмову у відкритті провадження разом з апеляційною скаргою з додатками, всього на 28 арк., надіслати скаржнику.

3. Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати сторонам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий суддя О.І. Матущак

Судді С.М. Бойко

О.В. Зварич

Часті запитання

Який тип судового документу № 76849457 ?

Документ № 76849457 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76849457 ?

Дата ухвалення - 28.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76849457 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76849457 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 76849457, Lviv Commercial Court of Appeals

The court decision No. 76849457, Lviv Commercial Court of Appeals was adopted on 28.09.2018. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 76849457 refers to case No. 921/6/18

This decision relates to case No. 921/6/18. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 76849453
Next document : 76849606