Court decree № 76800225, 28.09.2018, Dnipropetrovsk Oblast Court of Appeal (Kryvyi Rih City)

Approval Date
28.09.2018
Case No.
171/2030/17
Document №
76800225
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/2030/17

22-ц/774/2002/К/18

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження

28 вересня м. Кривий Ріг

Апеляційний суд Дніпропетровської області у складі судді Зубакової В.П. ознайомившись з апеляційною скаргою Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області на рішення Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 06 лютого 2018 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Апостолівської міської ради Дніпропетровської області, Апостолівської районної державної адміністрації, третя особа Апостолівська державна нотаріальна контора, про визнання права власності на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом,-

В С Т А Н О В И В:

Указом Президента України «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» №452 від 29 грудня 2017 року ліквідовано Апеляційний суд Дніпропетровської області та утворено Дніпровський Апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську область, з місцезнаходженням у містах Дніпрі та ОСОБА_2.

Згідно пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. У разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду (п. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Відповідно до пункту 8 Розділу ХІІІ Цивільного процесуального кодексу України до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Таким чином, Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи Дніпровського Апеляційного суду в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську область, з місцезнаходженням у містах Дніпрі та ОСОБА_2.

Форма та зміст апеляційної скарги відповідають вимогам, встановленим ст.356 ЦПК України, передбачені законом вимоги щодо сплати суми судового збору дотримано, підстав для повернення скарги особі, що її подала, залишення скарги без руху або повернення справи до суду першої інстанції не вбачається.

Разом з тим, апеляційна скарга подана після закінчення строків на апеляційне оскарження, установлених статтею 354 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 354 ЦПК України учасник справи, якому повне судове рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; на ухвалу суду – якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений й у разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Згідно ч. 2 ст. 358 ЦПК України незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків: подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або незалученою до участі у ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки; пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Як вбачається з матеріалів справи, в судовому засіданні було проголошено повне судове рішення Апостолівського районного суду м. Кривого Рогу від 06 лютого 2018 року (а.с.113-116), тобто тридцяти денний строк на подання апеляційної скарги починається з 06 лютого 2018 року та закінчується 06 березня 2018 року.

Нікопольська місцева прокуратура Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області подала апеляційну скаргу 10 вересня 2018 року, тобто з пропуском процесуального строку, у зв’язку з чим звернулась до суду із клопотанням про поновлення цього строку, посилаючись на те, що не приймала участь у розгляді зазначеної справи і не мала об’єктивної можливості дізнатись про наявність цього рішення до часу ознайомлення з матеріалами справи, а саме до 13 серпня 2018 року ( а.с. 131).

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Відповідно до ст.1 «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Високі Договірні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією права і свободи, визначенні в розділі І «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред'являється особі.

У справі «Bellet у. France» Європейський суд з прав людини зазначив, що «стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права».

Як свідчить позиція Європейського суду з прав людини у багатьох справах, основною складовою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має бути забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

Виходячи з наведеного, вважаю, що строк на апеляційне оскарження рішення Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 06 лютого 2018 року пропущений з поважних причин, а тому клопотання про поновлення цього строку підлягає задоволенню, що забезпечить особі, яка подає апеляційну скаргу, доступ до правосуддя.

Керуючись ст.ст. 359, 360,361 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про поновлення пропущеного процесуального строку – задовольнити.

Поновити Нікопольській місцевій прокуратурі Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області строк на апеляційне оскарження рішення Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 06 лютого 2018 року

Відкрити апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області на рішення Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 06 лютого 2018 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Апостолівської міської ради Дніпропетровської області, Апостолівської районної державної адміністрації, третя особа Апостолівська державна нотаріальна контора, про визнання права власності на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом.

Розпочати підготовчі дії для призначення справи до розгляду в апеляційному суді.

Інформацієя про рух справи буде розміщена на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Дніпропетровської області за посиланням: https://dpkra.court.gov.ua/sud0491/.

В порядку підготовки справи до апеляційного розгляду, надіслати учасникам справи копію ухвали про відкриття апеляційного провадження разом з копією апеляційної скарги та надати строк для подачі відзиву у письмовій формі на апеляційну скаргу протягом п’ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі та докази надсилання копій відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Previous document : 76800219
Next document : 76828928