Verdict № 76792878, 26.09.2018, Trostianetskyi Raion Court of Sumy Oblast

Approval Date
26.09.2018
Case No.
588/162/18
Document №
76792878
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

588/162/18

1-кп/588/91/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2018 року Тростянецький районний суд Сумської області в складі:

головуючої судді Линник О.С., за участі секретаря судових засідань Лободи Т.С., з участю прокурора Шаповал О.Т., обвинуваченого ОСОБА_2, захисника обвинуваченого - адвоката Салія В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Тростянець кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018000000000001 від 03.01.2018, по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Тростянець Сумської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, працюючий на посаді начальника виробничого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В період 2013-2014 років службові особи ДП «Південна залізниця» та його структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) - (далі - ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал.Тек» (код ЄДРПОУ 38806883) - (далі - ТОВ «Глобал.Тек») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрзалізничпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881) - (далі - ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД») і товариства з обмеженою відповідальністю «Укрзапчастина ЛТД» (код ЄДРПОУ 39064082) - (далі - ТОВ «Укрзапчастина ЛТД»), а також з іншими невстановленими на даний час особами, досудове розслідування відносно яких триває, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробили та реалізували схему по незаконному заволодінню коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі даним державним підприємством та його підпорядкованими структурними підрозділами у вищевказаних суб'єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель.

З метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами ДП «Південна залізниця», службові особи даного державного підприємства та його структурних підрозділів, в тому числі ВП «Служба локомотивного господарства», перебуваючи у злочинній змові із керівництвом ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укрзапчастина ЛТД», користуючись міцністю соціальних зв'язків із колишнім керівництвом ДП «Південна залізниця» та використовуючи їх авторитет у суспільстві, здійснював у зазначеній злочинній схемі представництво інтересів останніх з метою їх незаконного особистого збагачення, та іншими особами, використовуючи свій адміністративний вплив, як керівників державного підприємства та його структурних підрозділів, користуючись необізнаністю та незнанням начальником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01073314) - (далі - ВП «Локомотивне депо Смородине») ОСОБА_2 процедури проведення закупівель товарно- матеріальних цінностей для потреб ДП «Південна залізниця» і його структурних підрозділів, а також нормативних актів, які регламентують такий порядок, з метою відведення від себе можливих підозр з боку правоохоронних органів щодо вчинення ними злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, пов'язаних із заволодінням коштами державного підприємства, залучили до вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_2, шляхом видачі йому довіреностей на право укладання договорів та закупівлю товарно- матеріальних цінностей для потреб очолюваного ним підрозділу у конкретних суб'єктів господарської діяльності, на які в подальшому йому вказували.

Так, в період часу з 20.01.2014 по 03.04.2014 ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника ВП «Локомотивне депо Смородине», будучи наділений повноваженнями по виконанню адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто будучи службовою особою, не будучи обізнаним про злочинну змову службових осіб ДП «Південна залізниця» та його структурних підрозділів, в тому числі ВП «Служба локомотивного господарства», ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» та іншими особами і їхні наміри щодо незаконного заволодіння коштами ДП «Південна залізниця», неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених нормативними актами процедур державних закупівель, на виконання усних злочинних вказівок службових осіб ВП «Служба локомотивного господарства», а також інших осіб, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця», уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» 15 договорів поставки на загальну суму 22 279 454,68 грн., за якими в останніх, в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель, було закуплено за значно завищеними цінами запасні частини до рейкового автобусу 620М, що призвело до незаконного заволодіння вищевказаною групою осіб коштами ДП «Південна залізниця», внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді завдання матеріальної шкоди (збитків) для ДП «Південна залізниця».

Так, наказом ДП «Південна залізниця» №568/ос від 16.08.2013 ОСОБА_2 призначено на посаду начальника ВП «Локомотивне депо Смородине».

У відповідності до посадової інструкції начальника ВП «Локомотивне депо Смородине», затвердженої 20.08.2013 начальником ВП «Служба локомотивного господарства» ДП «Південна залізниця» (далі - Посадова інструкція), ОСОБА_2 було наділено наступними повноваженнями:

- начальник депо керує, відповідно до законодавства України і Положення про депо, усіма видами діяльності депо;

- координує і здійснює керівництво діяльністю підлеглих йому підрозділів, відповідно до структурної схеми депо;

- організовує виробничо-господарську діяльність депо на основі обов'язків, прав, відповідальності і задач, згідно положення про депо, затвердженим начальником залізниці із застосуванням методів науково обґрунтованого планування, нормативів, матеріальних, фінансових і трудових витрат, упровадження передового досвіду, домагаючись високих показників та раціональних й ощадливих витрат усіх видів ресурсів;

- здійснює заходи для забезпечення прибутковості діяльності депо та інших видів підсобно-допоміжної діяльності, ефективного використання і схоронності закріпленого за локомотивним депо державного майна;

- діє від імені колективу депо, представляє його на всіх підприємствах, в установах і організаціях;

- на підставі доручення начальника залізниці укладає господарські договори, контракти;

- відкриває рахунки у банках, користується правом розпорядження засобами депо, реалізує права, передбачені трудовим законодавством України, як особа з правом наймання на роботу і звільнення з роботи працівників;

- у рамках своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові до виконання для всіх працівників депо.

Разом з тим, згідно Посадової інструкції начальник ВП «Локомотивне депо Смородине» підпорядковується безпосередньо начальнику служби локомотивного господарства, здійснює керівництво підприємством на основі єдиноначальності та несе відповідальність за організацію виробничо- господарської, соціально-побутової й іншої діяльності депо, забезпечення виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, схоронність власності депо та організацію роботи з питань профілактики правопорушень та злочинів, а також повинен знати керівні документи по роботі залізниці, накази, вказівки й інші керівні матеріали вищих організацій, що стосуються роботи депо і визначають його діяльність.

Окрім того, у відповідності до Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине», затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №277/Н від 20.06.2012 (далі - Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине»), управління ВП «Локомотивне депо Смородине» здійснюється його начальником, який наділений наступними повноваженнями:

- здійснює керівництво (управління) діяльністю депо, організовує виробничо-господарчий процес, затверджує штатний розпис, положення про преміювання працівників депо;

- призначає на посаду, переміщує і звільняє з посади працівників депо відповідно до законодавства про працю та затвердженої номенклатури посад;

- розробляє та затверджує кошторис витрат підрозділів, які входять до складу депо, виходячи із затвердженого кошторису витрат депо;

- організовує та забезпечує виконання виробничих завдань, планів, нормативів, лімітів, доведених до депо, Службою локомотивного господарства;

- на підставі довіреності начальника залізниці представляє інтереси депо у всіх установах, підприємствах та організаціях;

- у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, обов'язкові для працівників депо, заохочує та накладає стягнення згідно з чинним законодавством України;

- несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, результати виробничо-господарської діяльності, виконання вимог чинного законодавства України;

- несе відповідальність за невиконання доведених залізницею виробничо-технічних завдань, кошторису експлуатаційних витрат, інших передбачених цим Положенням обов'язків, надання послуг низької якості, а також за інші порушення у відповідності з чинним законодавством України;

- на підставі довіреності начальника залізниці здійснює закупівлю матеріальних ресурсів та товарів, основних засобів, а також укладає договори на виготовлення продукції та надання послуг в установленому законодавством порядку з підприємствами, установами, організаціями, громадянами України;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Також, згідно Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине», ОСОБА_2, як начальник даного відокремленого підрозділу, несе персональну відповідальність за виконання основних завдань та функцій ВП «Локомотивне депо Смородине», в тому числі за забезпечення виконання наказів, вказівок, та інструкцій Укрзалізниці, Залізниці та Служби, а також ефективне використання та збереження майна депо, раціональне використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів.

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника ВП «Локомотивне депо Смородине», будучи наділений повноваженнями по виконанню адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, являвся службовою особою.

У відповідності до п.1.1 Статуту ДП «Південна залізниця», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України №212 від 10.04.2012 та зареєстрованого в установленому порядку 19.04.2012 (далі - Статут), державне підприємство «Південна залізниця» створене згідно із Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільним і Господарським кодексами України, засноване на державній власності, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України і входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Згідно п.п. 5.2 та 5.3 Статуту майно ДП «Південна залізниця» є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Джерелами формування майна ДП «Південна залізниця», в тому числі, є доходи, одержані від наданих послуг та реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності.

Відповідно до п.1.1 Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине» - відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Смородине» є відокремленим підрозділом державного підприємства «Південна залізниця», що підпорядковується відокремленому підрозділу «Служба локомотивного господарства» державного підприємства «Південна залізниця».

У відповідності до п.п. 6.2 і 6.3 Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине» майно ВП «Локомотивне депо Смородине» є складовою частиною майна ДП «Південна залізниця», яке закріплене за ДП «Південна залізниця» на праві господарського відання, є державною власністю та використовується ВП «Локомотивне депо Смородине» для здійснення господарської діяльності. Джерелами формування майна ВП «Локомотивне депо Смородине», в тому числі, є майно, передане йому ДП «Південна залізниця», майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку, а також доходи, одержані ВП «Локомотивне депо Смородине» від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції, а також інших видів фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, усе майно ВП «Локомотивне депо Смородине», в тому числі і майно, передане йому ДП «Південна залізниця» та доходи, одержані ВП «Локомотивне депо Смородине» від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції, а також інших видів фінансово-господарської діяльності, було державною власністю та використовувалося даним підрозділом для здійснення господарської діяльності.

Разом з тим, Законом України «Про здійснення державних закупівель» №2289 VI від 01.06.2010 (далі - Закон) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

У відповідності до частини 5 статті 2 Закону забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом.

Частиною 2 статті 4 Закону встановлено, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 2 Закону окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі юридичними особами, які провадять діяльність у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування.

Згідно статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» №4851-VI від 24.05.2012 замовниками є суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання у розмірі більш як 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб'єкта господарювання; суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів.

У відповідності до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» дія цього Закону поширюється на суб'єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування.

Замовники здійснюють закупівлю відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Дія цього закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень.

Таким чином, на ДП «Південна залізниця» та його структурні підрозділи поширювалася дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» і Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», у зв'язку з чим, у разі проведення останніми закупівлі товарів за рахунок власних коштів на суму, що дорівнювала або перевищувала 5 мільйонів гривень, необхідною до застосування була процедура проведення державних закупівель, передбачена зазначеними нормативними актами.

Разом з тим, наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 встановлено, що закупівля товарів, робіт і послуг на підприємстві та його структурних підрозділах здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Окрім того, наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 затверджено Порядок укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - Порядок), яким визначено обов'язкові для усіх структурних підрозділів підприємства порядок і правила укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Так, згідно пунктів 3, 4, 14, 18 Порядку керівники дирекцій залізничних перевезень, служб і відокремлених підрозділів залізниці, що ініціюють закупівлю товарів, робіт і послуг, несуть персональну відповідальність:

-за результати маркетингового дослідження та вибір постачальника (виконавця);

-при закупівлі товарів, робіт і послуг за договорами (контрактами), ініціатори закупівель повинні визначати предмет відповідно до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 №921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами та доповненнями);

-за обґрунтування рівня вартості та перевірку калькуляцій на виготовлення продукції, яка постачається;

-за правильність визначення предмета закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», перевірку правового статусу обраного контрагента, умов проектів договорів (контрактів), за доцільність, своєчасність укладення договору (контракту) відповідно до плану (номенклатурного у фізичних обсягах і грошових коштах або пооб'єктного) та ліміту фінансування, обсягів закупівлі предмета закупівлі відповідно до визначеної річної потреби залізниці, якості маркетингової роботи, вибору контрагента, за дотримання порядку фінансового, цінового контролю, контроль за ходом укладення, обліком та збереженням усіх документів до договору, за оформлення пакету документів відповідно до діючого на залізниці порядку, контроль своєчасного та належного виконання договірних зобов'язань, проведення своєчасних заходів у разі неналежного виконання договорів сторонами.

Також, пунктом 17 Порядку встановлено вимоги та порядок дій, які ставляться до ініціатора закупівлі, який відповідає за укладання та виконання договору (контракту), зокрема ініціатор, окрім іншого, також:

-проводить вивчення ринку товарів, робіт і послуг, що є предметом договору (контракту), з метою визначення потенційних контрагентів, умов постачання товарів, надання послуг, виконання робіт;

-визначає контрагента, пропозиція якого є найбільш вигідною для залізниці, з урахуванням умов постачання товарів, надання послуг, виконання робіт;

-проводить попередню перевірку правового статусу обраного контрагента, умов проектів договорів (контрактів), обґрунтовує їх економічну ефективність та доцільність;

-визначає предмет закупівлі;

-з метою визначення порядку здійснення закупівлі готує лист-звернення до голови відповідної договірної комісії;

-готує основний пакет документів на розгляд відповідної договірної комісії залізниці;

-узгоджує шляхом візування проект договору (контракту) із відповідними службами та підрозділами залізниці;

-забезпечує дотримання вимог щодо повного, своєчасного, достовірного введення інформації по договору (контракту) в базу даних автоматизованої системи «Договір УЗ», відповідність присвоєного облікового номера по галузевому класифікатору та правильність формування її повної назви.

У відповідності до пункту 22 Порядку оплата та фінансування за укладеними договорами (контрактами) здійснюється залізницею тільки за наявності реєстраційного номера юридичної служби та наявності договорів (контрактів) в АС «Договір УЗ».

Згідно пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України №921 від 26.07.2010, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 23 і ЗО частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДКО 16:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Однак ОСОБА_2, на виконання усних злочинних вказівок керівництва ВП «Служба локомотивного господарства», а також інших осіб, будучи переконаний останніми у правомірності своїх дій та необхідності закупівлі товарно-матеріальних цінностей саме у ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» і ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» за вказаними ними цінами, не будучи обізнаним про злочинні наміри зазначеної групи осіб по заволодінню коштами ДП «Південна залізниця», неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що проявилося у недотриманні ним процедури проведення державних закупівель та встановленого порядку укладення договорів поставки, не перевіривши обґрунтованості вартості товарно- матеріальних цінностей та не вживши жодних заходів до проведення відповідних процедур, в порушення вимог своєї посадової інструкції, Положення про ВП «Локомотивне депо Смородине» та вимог статей 2, 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статей 1, 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», наказу ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013, пунктів 3, 4, 14, 17, 18, 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013, пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України №921 від 26.07.2010, не визначивши правильно у відповідності з Державним класифікатором продукції та послуг ДК016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010 за показником п'ятого знака предмет закупівлі, яким були «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом», що відповідали коду 30.20.4, та не встановивши факту поділу предмета закупівлі на частини і необхідності проведення процедури державних закупівель, перебуваючи у своєму службовому кабінеті адміністративного приміщення ВП «Локомотивне депо Смородине» за адресою: Сумська область, місто Тростянець, вулиця Гришина, 4, діючи від імені ВП «Локомотивне депо Смородине» на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» №111 від 20.01.2014, уклав:

- договори поставки із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 №1 від 20.01.2014 на загальну суму 529 142,40 грн., №2 від 21.01.2014 на загальну суму 741 846,00 грн., №3 від 22.01.2014 на загальну суму 1 126 320,00 грн., №7 від 29.01.2014 на загальну суму 887 040,00 грн., №9 від 05.02.2014 на загальну суму 456 552,00 грн., №10 від 20.02.2014 на загальну суму 4 656 000,00 грн., №12 від 28.03.2014 на загальну суму 2 687 639,28 грн.;

- договори поставки із ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 №4 від 23.01.2014 на загальну суму 546 816,00 грн., №5 від 24.01.2014 на загальну суму 1 197 936,00 грн., №6 від 27.01.2014 на загальну суму 359 040,00 грн., №8 від 03.02.2014 на загальну суму 779 736,00 грн., №11 від 25.03.2014 на загальну суму 686 131,00 грн., №13 від 31.03.2014 на загальну суму 2 652 000,00 грн., № 15 від 03.04.2014 на загальну суму 912 000,00 грн.;

- договір поставки із ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 №18 від 03.04.2014 на загальну суму 4 061 256,00 грн.,

а всього на загальну суму 22 279 454,68 грн., тобто суму, що перевищувала 5 мільйонів гривень.

Предметом закупівлі по усім укладеними договорам були запасні частини до рейкового автобусу 620М, які згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДКО 16:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010, відповідали коду 30.20.4 «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом», тобто відносилися до одного класу, у зв'язку з чим, зважаючи на загальну суму річної закупівлі даних запасних частин, що перевищувала 5 мільйонів гривень, необхідною до застосовування була процедура державних закупівель, визначена Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У тому числі, ОСОБА_2, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не визначивши правильно предмет закупівлі та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених вищевказаними нормативними актами процедур державних закупівель, а також не перевіривши обґрунтованості вартості товарно- матеріальних цінностей, в порушення встановленого на ДП «Південна залізниця» порядку укладення господарських договорів, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» №111 від 20.01.2014, 20.01.2014 уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 договір поставки №1 на закупівлю запасних частин до рейкового автобусу 620М відповідно до специфікації №1, яка є додатком до договору.

На виконання умов даного договору ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» згідно видаткової накладної №2 від 21.01.2014 поставлено для ВП «Локомотивне депо Смородине» Інжектор двигуна MAN 51.10100-6049 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи податок на додану вартість (далі - ПДВ) 192 960,00 грн. та головку блока двигуна MAN в комплекті 51.03 100-6085 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 336 182,40 грн., а всього на загальну суму 529 142,40 гривень.

Однак, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №4750/4751/16-53 від 10.05.2016, ринкова вартість поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» запасних частин згідно договору поставки №1 від 20.01.2014 є значно нижчою від ціни, за яку такі запчастини були поставлені, зокрема Інжектор двигуна MAN 51.10100-6049 станом на 21.01.2014 включно з ПДВ коштував 4 682,88 грн. за одну одиницю, головка блока двигуна MAN в комплекті 51.03 100-6085 станом на 21.01.2014 включно з ПДВ коштувала 9 365,76 грн. за одну одиницю, тобто фактична ринкова вартість зазначених поставлених товарно-матеріальних цінностей загалом становила 84 291,84 грн.

Таким чином, сума завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» згідно договору поставки №1 від 20.01.2014 загалом склала 444 850,56 грн. (529 142,40 грн. - 84 291,84 грн. = 444 850,56 грн.).

В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із неналежним виконанням своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не визначивши правильно предмет закупівлі та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених вищевказаними нормативними актами процедур державних закупівель, а також не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей, в порушення встановленого на ДП «Південна залізниця» порядку укладення господарських договорів, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» №111 від 20.01.2014, 28.03.2014 уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 договір поставки №12 на закупівлю запасних частин до рейкового автобусу №620М відповідно до специфікації №1, яка є додатком до договору.

На виконання умов даного договору ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» згідно видаткової накладної №61 від 26.05.2014, окрім іншого, також поставлено для ВП «Локомотивне депо «Смородине» компенсаторну трубу рециркуляції вихлопних газів дизеля MAN 51.08153-0010 в кількості 7 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 107 278,08 грн., вкладиш шатунний колінвала дизеля MAN, 0 градації 51.02410-6632 в кількості 12 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 237 119,04 грн., вкладиш корінний колінвала дизеля MAN 0 градації 51.01113-6072 в кількості 7 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 57 657,60 грн., та згідно видаткової накладної №59 від 19.06.2014 - шланг дюритовий дизеля MAN 51.96420-0132 в кількості 2 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 62 749,44 грн. і компенсаторну трубу рециркуляції вихлопних газів дизеля MAN 51.08153-0010 в кількості 3 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 45 976,32 грн., а всього на загальну суму 510 780,48 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №4750/4751/16-53 від 10.05.2016, ринкова вартість поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» запасних частин згідно договору поставки №12 від 28.03.2014 є значно нижчою від ціни, за яку такі запчастини були поставлені, зокрема компенсаторна труба рециркуляції вихлопних газів дизеля MAN 51.08153- 0010 станом на 26.05.2014 включно з ПДВ коштувала 1 899,90 грн. за одну одиницю та станом на 19.06.2014 - включно з ПДВ 1905,84 грн. за одну одиницю, вкладиш шатунний колінвала дизеля MAN 0 градації 51.02410-6632 станом на 26.05.2014 включно з ПДВ коштував 980,23 грн. за одну одиницю, вкладиш корінного колінвала дизеля MAN 0 градації 51.01113-6072 станом на 26.05.2014 включно з ПДВ коштував 450,03 грн. за одну одиницю, шланг дюритовий дизеля MAN 51.96420-0132 станом на 19.06.2014 включно з ПДВ коштував 3 999,50 грн. за одну одиницю, тобто фактична ринкова вартість зазначених поставлених товарно-матеріальних цінностей загалом становила 41 928,79 грн.

Таким чином, сума завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» згідно договору поставки №12 від 28.03.2014 загалом склала 468 851,69 грн. (510 780,48 грн. - 41 928,79 грн. = 468 851,69 грн.).

В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із неналежним виконанням своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не визначивши правильно предмет закупівлі та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених вищевказаними нормативними актами процедур державних закупівель, а також не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей, в порушення встановленого на ДП «Південна залізниця» порядку укладення господарських договорів, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» №111 від 20.01.2014, 31.03.2014 уклав із ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 договір поставки №13 на закупівлю запасних частин до рейкового автобусу №620М відповідно до специфікації №1, яка є додатком до даного договору.

На виконання умов даного договору ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» згідно видаткової накладної №8 від 27.05.2014, окрім іншого, також поставлено для ВП «Локомотивне депо Смородине» вихлопну трубу для рециркуляції газів дизеля MAN 51.08153-0010 в кількості 2 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 43 929,60 грн., датчик тиску палива MAN 51.27421- 0178 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 50 793,60 грн., датчик дозування палива паливного насосу дизеля MAN 51.12505-0028 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 125 798,40 грн., датчик тиску надувочного повітря дизеля MAN 51.27421-0216 в кількості 2 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 48 422,40 грн., датчик контролю тиску палива дизеля MAN 51.27421-0183 в кількості 2 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 33 546,24 грн., датчик тиску масла дизеля MAN 51.27421- 0163 в кількості 2 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 36 441,60 грн., клапан обмеження тиску палива дизеля MAN 51.10304-0050 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 12 480,00 грн., датчик температури відпрацьованих газів дизеля MAN 51.27421-7013 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 17 721,60 грн., форсунка-інжектор дизеля MAN 51.10100-6049 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 401 356,80 грн., втулка циліндра дизеля MAN 51.01201-0452 в кількості 12 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 59 904,00 грн., поршень дизеля MAN 51.01201-6041 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 122 204,16 грн., ущільнення втулки циліндра MAN 51.96501-0550 в кількості 12 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 14 976,00 грн., кільце поршневе дизеля MAN 51.02503-0781 в кількості 18 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 35 942,40 грн., кільце поршневе дизеля MAN 51.02503-0784 в кількості 18 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 35 942,40 грн., прокладка під клапанну коробку дизеля MAN 51.03901-0382 в кількості 18 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 89 856,00 грн., прокладка під кришку клапанної коробки дизеля MAN 51.03905-0187 в кількості 24 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 120 307,10 грн., фільтр повітряний дизеля MAN основний С339203 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 116 812,80 грн., та згідно видаткової накладної №7 від 20.06.2014 - ремкомплект помпи системи охолодження дизеля MAN 51.06559-6025 в кількості 3 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 276 981,12 грн., клапанну коробку компресора дизеля MAN 51.54114-6073 в кількості 6 шт. загальною вартістю з ПДВ 97 344,00 грн., ремінь двохрядний приводний дизеля MAN 51.96820-0342 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 29 952,00 грн., фільтр повітряний дизеля MAN внутрішня вставка CF2100 в кількості 6 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 113 817,60 грн., а всього на загальну суму 1 884 529,82 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №4750/4751/16-53 від 10.05.2016, ринкова вартість поставлених ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» запасних частин згідно договору поставки №13 від 31.03.2014 є значно нижчою від ціни, за яку такі запчастини були поставлені, зокрема вихлопна труба для рециркуляції газів дизеля MAN 51.08153-0010 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштувала 1 899,91 грн. за одну одиницю, датчик тиску палива MAN 51.27421-0178 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 5 050,15 грн. за одну одиницю, датчик дозування палива паливного насосу дизеля MAN 51.12505-0028 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував З 669,86 грн. за одну одиницю, датчик тиску наддувочного повітря дизеля MAN 51.27421-0216 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 2 479,51 грн. за одну одиницю, датчик контролю тиску палива дизеля MAN 51.27421-0183 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 5 949,83 грн. за одну одиницю, датчик тиску масла дизеля MAN 51.27421-0163 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 2 093,30 грн. за одну одиницю, клапан обмеження тиску палива дизеля MAN 51.10304-0050 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 3 439,17 грн. за одну одиницю, датчик температури відпрацьованих газів дизеля MAN 51.27421-7013 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 867,58 грн. за одну одиницю, форсунка-інжектор дизеля MAN 51.10100-6049 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 6 759,16 грн. за одну одиницю, втулка циліндра дизеля MAN 51.01201-0452 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштувала 2 898,98 грн. за одну одиницю, поршень дизеля MAN 51.01201-6041 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 7 387,78 грн. за одну одиницю, ущільнення втулки циліндра MAN 51.96501-0550 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 289,32 грн. за одну одиницю, кільце поршневе дизеля MAN 51.02503-0781 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштувало 747,81 грн. за одну одиницю, кільце поршневе дизеля MAN 51.02503-0784 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштувало 426,00 грн. за одну одиницю, прокладка під клапанну коробку дизеля MAN 51.03901-0382 станом на 27.05.2014включно з ПДВ коштувала 1 581,94 грн. за одну одиницю, прокладка під кришку клапанної коробки дизеля MAN 51.03905-0187 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштувала 241,45 грн. за одну одиницю, фільтр повітряний дизеля MAN основний С339203 станом на 27.05.2014 включно з ПДВ коштував 4 360,00 грн. за одну одиницю, ремкомплект помпи системи охолодження дизеля MAN 51.06559-6025 станом на 20.06.2014 включно з ПДВ коштував 6 850,83 грн. за одну одиницю, клапанна коробка компресора дизеля MAN 51.54114-6073 станом на 20.06.2014 включно з ПДВ коштувала З 941,89 грн. за одну одиницю, ремінь двохрядний приводний дизеля MAN 51.96820-0342 станом на 20.06.2014 включно з ПДВ коштував 733,15 грн. за одну одиницю, фільтр повітряний дизеля MAN внутрішня вставка CF2100 станом на 20.06.2014 включно з ПДВ коштував 2 860,49 грн. за одну одиницю, тобто фактична ринкова вартість зазначених поставлених товарно- матеріальних цінностей загалом становила 326 686,37 грн.

Таким чином, сума завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» для ВП «Локомотивне депо Смородине» згідно договору поставки №13 від 31.03.2014 загалом склала 1 557 843,45 грн. (1 884 529,82 грн. - 326 686,37 грн. = 1 557 843,45 грн.).

Далі, ОСОБА_2, продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, в порушення пункту 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013, яким встановлено, що оплата та фінансування за укладеними договорами (контрактами) здійснюється залізницею тільки за наявності реєстраційного номера юридичної служби та наявності договорів (контрактів) в АС «Договір УЗ», незважаючи на те, що порядок укладення вищевказаних договорів був порушений, у них відсутній реєстраційний номер юридичної служби, вони не узгоджені шляхом візування із відповідними службами та підрозділами і не внесені до АС «Договір УЗ», провів оплату поставлених за завищеними цінами запасних частин шляхом перерахування з рахунків ВП «Локомотивне депо Смородине» грошових коштів на рахунки зазначених товариств в загальній сумі 20 882 678,88 грн.

Таким чином, внаслідок вищеописаної службової недбалості ОСОБА_2, яка проявилася у неналежному виконанні ним своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, група осіб із числа службових осіб ДП «Південна залізниця» та його структурних підрозділів, та інших осіб, незаконно заволоділа коштами ДП «Південна залізниця» в загальній сумі 2 471 545,70 грн. (444 850,56 грн. + 468 851,69 грн. + 1 557 843,45 грн. = 2 471 545,70 грн.), яка у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді завдання матеріальної шкоди (збитків) для ДП «Південна залізниця» на вказану суму.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення за пред'явленим обвинуваченням визнав повністю та показав, що внаслідок несумлінного виконання ним своїх посадових обов'язків і не здійснення контролю за визначенням цін, які були встановлені у контрактах, дійсно призвело до збитків, встановлених органом досудового розслідування. Він не оспорює жодної із обставин, викладених у обвинувальному акті та показав наступне.

Так, він працює на посаді начальника ВП Локомотивного депо «Смородине» з 16.08.2013 року і по цей час. До його обов'язків входить керівництво підприємством, фінансово-господарська діяльність, забезпечення перевозки пасажирів і вантажу, ремонт тягового рухомого складу. Також він контролює всі витрати по підприємству. Посадова інструкція йому була доведена до відома, він читав її зміст, вона діє до цього часу , нової редакції немає. По поставці запчастин приїздили представники фірм, комісія на засіданні розглядали ціни на поставку продукції. Він доповів про це керівництву і йому сказали підписувати договір. Під кожен із цих договорів на рахунок надходили кошти, які він перераховував одразу на вказані у рахунках запчастини, вузли, тощо. На то була нагальна потреба у ремонті рейкового автобусу, нехватка запчастин постійно відчувалась, тому підписував договори. За кожен договір він відчитувався перед керівництвом та ставив їх до відома в усній формі. До нього приїздили представники фірми і передавали оформлені договори, у яких були підписи директора фірми. Тендери на цю поставку не проводилися. Засідала комісія депо, є протокол комісії, під специфікацію перераховували гроші. Відповідність визначених цін за договорами він не перевіряв та із ринковими цінами не порівнював. Коли приходили запчастини, він укладав угоди, однак те, що ціни завищені - не перевіряв. Наказ №145 про тендерні закупівлі передбачає, що він повинен був узгодити договір зі службами, а керівництво сказало, щоб він підписував ці угоди. У той період він звітував ОСОБА_6 - його безпосередньому керівнику, всі питання узгоджував лише з ним. Витрати на проплату на запчастини були цільовими коштами, він їх нікуди не витрачав, а перераховував фірмі за поставку. Матеріальної нагороди від цього ніхто не мав, всі запчастини приходили за цим договором, керівництво завіряло, що все законно. Він дізнався про завищені ціни тоді, коли з обшуком приїхав слідчий. Із постачальниками особисто він не спілкувався, договори передавали від ОСОБА_6 і по кожному договору він персонально зв'язувався. Він підписував договір і передавав головному інженеру на розгляд комісії, до складу якої він не входить, де у той самий день складали протокол, копію яких він залишав собі для звітності. На укладення договорів була довіреність в.о. начальника Південної залізниці. Обвинувачений пояснив, що він зробив для себе висновки, буде більш ретельно ставитися до виконання своїх службових обов'язків.

Таким чином, заслухавши пояснення обвинуваченого судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_2 повністю визнає свою вину в інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення, погоджується із кваліфікацією вчиненого ним діяння, а його захисник, прокурор у судовому засіданні не висловлюють жодних заперечень щодо встановлених обставин, тобто обставини справи ніким не оспорюються.

З урахуванням думки обвинуваченого, його захисника, думки прокурора, які вважають за можливе не досліджувати докази, подані на підтвердження події злочину, з'ясувавши, що учасники провадження правильно розуміють зміст вказаних обставин, та відсутні сумніви у добровільності їх позицій, роз'яснивши учасникам, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, суд постановив ухвалу, відповідно до ч.3 ст.349 КПК України про визнання недоцільним дослідження доказів, поданих на підтвердження події кримінального правопорушення, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

За таких обставин суд вважає, що вина обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення доведена повністю, та ОСОБА_2 своїми діями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб, - вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому, відповідно до вимог ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Так, ОСОБА_2 раніше не судимий, працюючий, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.

Обставин, передбачених ст.67 КК України, що обтяжують покарання обвинуваченому - судом не встановлено.

Суд визнає обставинами, передбаченими ст.66 КК України, що пом'якшують покарання ОСОБА_2 - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, виключно позитивну характеристику за місцем проживання та наявність на утриманні непрацездатної матері.

Приймаючи до уваги конкретні обставини справи, ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення ОСОБА_2, з урахуванням сукупності пом'якшуючих провину обставин - щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, виключно позитивну характеристику за місцем роботи та наявність на утриманні непрацездатної матері, також врахувавши особу винного, який раніше не судимий, працює, має родину, суд вважає за можливе перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції частини статті за інкримінований злочин (ст.69 КК України), призначивши обвинуваченому покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до ч.2 ст.69 КК України , на вищевказаних підставах, суд визнав за можливе не призначати додаткові покарання обвинуваченому, визначені у інкримінованій йому частині статті КК України , в тому числі урахувавши характеризуючі дані щодо бездоганної роботи ОСОБА_2 на підприємстві, отримані нагороди за сумлінну працю . Саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження скоєння нових кримінальних правопорушень.

Речові докази у справі відсутні, оскільки, як встановлено матеріалами кримінального провадження - усі оригінали речових доказів знаходяться у іншому провадженні, із якого було виділене провадження № 12018000000000001 від 03.01.2018 р. і заходи забезпечення у вказаному кримінальному провадженні не застосовувались.

Цивільний позов не заявлено. Процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.368, 370, 371, ч.2,3 ст.373, ст.374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України і по цьому закону призначити покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот ) гривень 00 коп. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Штраф має бути сплачений ОСОБА_2 у місячний строк після набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід до ОСОБА_2 не обирати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Сумської області через Тростянецький районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя О.С. Линник

Часті запитання

Який тип судового документу № 76792878 ?

Документ № 76792878 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 76792878 ?

Дата ухвалення - 26.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76792878 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76792878 ?

В Trostianetskyi Raion Court of Sumy Oblast
Previous document : 76792871
Next document : 76792885