Court decree № 75266768, 11.07.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
11.07.2018
Case No.
760/12088/18
Document №
75266768
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 2-5114/18

760/12088/18

У Х В А Л А

11 липня 2018 року у м. Києві суддя Солом?янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І., розглянувши позовну заяву ОСОБА_2 до Товариства з додатковою відповідальністю «ТРАКТ» про зобов'язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в :

Позивач подав до суду позовну заяву до Товариства з додатковою відповідальністю «ТРАКТ» про зобов'язання вчинити дії, яка не відповідала вимогам ст.ст. 175, 177 ЦПК України.

Ухвалою суду від 14 травня 2018 року позовна заява була залишена без руху з наданням позивачу строку протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали для усунення вказаних судом недоліків. Крім того, позивачу було роз'яснено, що в разі невиконання вимог суду, позовна заява буде визнана неподаною і повернута йому.

Так, в ухвалі суду про залишення позову без руху зазначалося про те, що відповідно до вимог ч.3 ст. 175 ЦПК України позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно з вимогами ст. 177 ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребовування.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Позивачем у позовній заяві не було зазначено:

зазначення доказів, що підтверджують обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;

зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи;

підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Оскільки позовна заява не відповідала вимогам ЦПК України, то позивачу було надано строк для усунення зазначених недоліків шляхом подання належно оформленої позовної заяви, з урахуванням вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України та даної ухвали.

Позивач отримав копію ухвали суду 26 червня 2018 року, про що свідчать дані повідомлення про вручення поштового відправлення.

06 липня 2018 року до суду на виконання ухвали про залишення позову без руху надійшла заява представника позивача, в якій він просив суд усунути недоліки, вказані в ухвалі про залишення позову без руху та відкрити провадження у справі.

Разом з тим, в ухвалі про залишення позову без руху зазначалося, що усунення недоліків повинно відбуватися шляхом подання належно оформленої позовної заяви, з урахуванням вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України та даної ухвали.

У поданій на усунення недоліків заяві не зазначено зазначення доказів, що підтверджують обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а міститься лише посилання на те, що у позові зазначено перелік документів, що додаються до заяви, хоча з підстав відсутності такого переліку позов без руху не залишався;

підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Крім того, в ухвалі про залишення позову без руху зазначалося про те, що позивач повинен додати до позовної заяви її копії відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Однак, заява, в якій позивач зазначив обставини, які мають бути зазначені у позовній заяві, за якою суд має вирішити питання про відкриття провадження у справі та копію якої повинен надіслати відповідачу, зокрема, відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, про докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; судові витрати, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи, до яких входить не лише судовий збір, подана позивачем у одному примірнику.

За таких обставин позивачем не усунуто зазначені в ухвалі про залишення позову без руху недоліки у визначений судом строк шляхом подання належно оформленої позовної заяви, з урахуванням вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України та даної ухвали.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Частиною 2 статті 12 ЦПК України визначено, що учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 185 ЦПК України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Враховуючи викладене, позовну заяву слід повернути позивачу.

Разом з тим, згідно з ч. 7 ст. 185 ЦПК України повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

Керуючись ст. 185 ЦПК України,-

у х в а л и в :

Позовну заяву ОСОБА_2 до Товариства з додатковою відповідальністю «ТРАКТ» про зобов'язання вчинити дії - повернути позивачу.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Л.І. Кізюн

Часті запитання

Який тип судового документу № 75266768 ?

Документ № 75266768 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75266768 ?

Дата ухвалення - 11.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75266768 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75266768 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 75266768, Solomianskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 75266768, Solomianskyi District Court of Kyiv City was adopted on 11.07.2018. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 75266768 refers to case No. 760/12088/18

This decision relates to case No. 760/12088/18. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 75266767
Next document : 75266769