Court decree № 72509884, 22.02.2018, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.02.2018
Case No.
755/5058/17
Document №
72509884
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 755/5058/17

1-кс/755/940/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205), одноосібним засновником якого являється громадянин ОСОБА_2, має ознаки фіктивності і використовується для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб та проведення аналізу руху коштів ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205) , в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205), НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205) по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205); договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; юридичної та банківської справи ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205); заяв на закупівлю валюти;виписок про рух грошових коштів за період з 2016 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ «АЙТІ-АЙ» (код ЄДРПОУ 39793205), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Previous document : 72484553
Next document : 72509887