Court decree № 71929285, 01.02.2018, Lutskyi City-Raion Court of Volyn Oblast

Approval Date
01.02.2018
Case No.
161/187/18
Document №
71929285
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 161/187/18

Провадження № 1-кс/161/464/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 лютого 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017030000000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні УАСП ТОВ «КАІС» (код ЄДРПОУ 20023279, м. Харків, вул. Іванівська, 1 каб. 501), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Хардінвест» (код ЄДРПОУ 38496702, Харківська обл., м. Харків, вул. Молочна, 20) за період з 01.05.2017 по 01.06.2017.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42017030000000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СВК «Гірниківський» (код ЄДРПОУ 00853091, м. Київ, вул. Жилянська, 55) в травні 2017 року незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 42 137,1 тис.грн. по господарських відносинах з ТОВ «Мартин Торг» (код ЄДРПОУ 40085687). В свою чергу ТОВ «Мартин Торг» в травні 2017 незаконно сформовано податковий кредит по господарським відносинам з ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422, м. Одеса, вул. Желябова, 1).

Відповідно до проведеного співробітниками сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Волинській області дослідження №22/03-20-16-05/2017 від 10.08.2017 щодо ознак одержання протиправної вигоди за травень – червень 2017 року внаслідок використання документів СВК «Гірниківський» для зменшення платежів в бюджет по операціям з зерновими та олійними культурами, об’єкти оподаткування ПДВ з яких сформовано ТОВ «Мартин Торг» по документах з реквізитами ТОВ «Реал Авто НВ» встановлено, що в результаті проведення по обліку у травні-червні 2017 року офіційних документів (податкових накладних) з реквізитами СВК «Гірниківський» суб’єкти господарювання реального сектору економіки, зокрема: ТОВ "Трансойлтрейд-1", ТОВ "Нікютас", ТОВ "ТД Агрофорвард", ТОВ "Хардінвест", ТОВ "Арт-Постач", ТОВ "Інтеграл Системний Менеджмент", ПП "Поділля Дар" скористались правом на зменшення платежів до бюджету на загальну суму ПДВ 16 995 740,08 грн.

В судове засідання прокурор Матюк А.М. не з’явився, хоча належними чином був повідомленений про час та дату судового засідання. До суду подав заяву, в якій клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити, а судове засідання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суддя, при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та обєктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166,372 КПК України,слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017030000000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4,старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні УАСП ТОВ «КАІС» (код ЄДРПОУ 20023279, м. Харків, вул. Іванівська, 1 каб. 501), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Хардінвест» (код ЄДРПОУ 38496702, Харківська обл., м. Харків, вул. Молочна, 20) за період з 01.05.2017 по 01.06.2017, а саме:

– договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.

Previous document : 71929283
Next document : 71929288