Decision № 718490, 05.06.2007, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
05.06.2007
Case No.
20/123
Document №
718490
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

05.06.07 р. Справа № 20/123

Суддя господарського суду Донецької області Донець О.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом Приватної Фірми “ГАЛС”, м.Харків

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість”, м.Горлівка

про стягнення 5946,55 грн.

За участю представників сторін:

від позивача не з’явився

від відповідача не з’явився

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Донецької області звернулася Приватна Фірма “ГАЛС”, м.Харків, із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість”, м.Горлівка, про стягнення 5946,55 грн. за договором купівлі-продажу № 186/06 від 13.04.2006р., з яких 5271,00 грн. – сума основного боргу, 162,54 грн. – сума пені, 28,68 грн. – неустойка, 34,33 грн. – сума, на яку збільшився борг внаслідок інфляційних процесів.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір купівлі-продажу № 186/06 від 13.04.2006р.; розрахунок позовних вимог; видаткову накладну № 75327 від 28.12.2006р.; акт звірки розрахунків.

Позивач надав суду доповнення до позовних вимог № 73 від 16.05.2007р., у яких посилається на невірне обчислення позовних вимог, а також на часткову сплату відповідачем суми основного боргу, тому просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 4271,00 грн. – суми основного боргу, 149,75 грн. – суми пені, 26,43 грн. – 3% річних, 31,63 грн. – суми, на яку збільшився борг внаслідок інфляційних процесів. Позивач також посилається на договір про надання юридичних послуг від 07.07.2006р., відповідно до якого просить суд стягнути з відповідача 500,00 грн. – витрат на юридичну допомогу.

Відповідач заперечень проти позову суду не надав та у судове засідання не з’явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, у зв’язку з чим справу розглянуто в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу за наявними в ній матеріалами, які є достатніми для вирішення спору по суті.

Дослідивши матеріали справи, та вислухавши пояснення представників сторін, суд ВСТАНОВИВ:

13.04.2006р. між Приватною Фірмою “ГАЛС”, м.Харків (Продавець), та Товариством з обмеженою відповідальністю “Нерухомість”, м.Горлівка (Покупець), був укладений договір купівлі-продажу № 186/06 (далі – договір).

Пунктом 1.1 договору передбачено, що Продавець зобов’язується продати (передати у власність), а Покупець прийняти та оплатити товар, у кількості, яка узгоджена сторонами у заявці, яка передається у відділ продажу Продавця в усній формі, по телефону або письмовій формі, при дотриманні фінансових умов продажу.

Пунктами 6.1, 6.2 договору передбачено, що розрахунки за продукцію здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, який вказаний у договорі, або шляхом внесення готівкових грошових коштів в касу Продавця, або іншим засобом, який не протиречить діючому законодавству. У випадку розрахунків з відстрочкою платежу остання допускається у строк (з дня відвантаження продукції Покупцю) до 21 банківського дня.

Пунктом 7.2 договору передбачено, що за кожен день прострочення оплати продукції Покупець оплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період , за який оплачується пеня. При подальшому надходженні коштів від Покупця, в першу чергу погашається пеня.

Позивач належним чином виконав свої зобов’язання за договором, передав у власність відповідачеві товар, що підтверджується наявною у матеріалах справи видатковою накладною № 75327 від 28.12.2006р.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов’язань за договором, позивач звернувся до суду, уточнив свої позовні вимоги та просить суд стягнути з відповідача 4271,00 грн. – суми основного боргу, 149,75 грн. – суми пені, 26,43 грн. – 3% річних, 31,63 грн. – суми, на яку збільшився борг внаслідок інфляційних процесів, 500,00 грн. – витрат на юридичну допомогу.

Згідно із ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог та заперечень.

Згідно із ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до платіжного доручення № 325 від 15.05.2007р. про сплату 1000,00 грн., які перераховані за отриману воду згідно із накладною, відповідач частково перерахував на користь позивача суму боргу, у зв’язку з чим в частині стягнення з відповідача 1000,00 грн., відповідно до п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, провадження по справі слід припинити за відсутністю предмету спору.

Статтею 44 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Решта позовних вимог підтверджується наявними у матеріалах справи копіями договору купівлі-продажу № 186/06 від 13.04.2006р., розрахунку позовних вимог, видатковою накладною № 75327 від 28.12.2006р.; акту звірки розрахунків.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 4271,00 грн. – суми основного боргу є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 149,75 грн. – суми пені, 26,43 грн. – 3% річних, 31,63 грн. – суми, на яку збільшився борг внаслідок інфляційних процесів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідач до судового засідання не з’явився, проти позову не заперечив, витребуваних документів суду не надав, обставини, викладені позивачем, не спростував, доказів погашення зазначеної заборгованості суду не надав.

Як вбачається з протоколу № 11 від 28.03.2007р. до договору про надання юридичних послуг від 07.07.2006р., який наданий позивачем та є наявним у матеріалах справи, оплата по цьому протоколу складає 500,00 грн. без ПДВ і здійснюється на умовах попередньої оплати, у зв”язку з чим суд в частині стягнення з відповідача на користь позивача 500,00 грн. – витрат на юридичну допомогу відмовляє за необґрунтованістю, оскільки предметом вищезазначеного договору є надання юридичних, а не адвокатських послуг.

Судові витрати, пов’язані із сплатою державного мита, та за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 22, 33, 43, 44, 49, 75, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 509, 525, 526, 530, 625 Цивільного кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Приватної Фірми “ГАЛС”, м.Харків, до Товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість”, м.Горлівка, - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість” (84601, м.Горлівка, Донецька область, пр. Леніна, 39/104, поточний рахунок 26000052103147 в Горлівській філії ЗАТ КБ “Приватбанк” м.Горлівка, МФО 335515, код ЗКПО 19385480) на користь Приватної Фірми “ГАЛС” (61172, м.Харків, вул. Роганська, 151, поточний рахунок 26008104000000 в ХФ АКІБ “УкрСіббанк” “ХРУ” м.Харків, МФО 351641, код ЄДРПОУ 14093531) 4271,00 грн. – суми основного боргу, 149,75 грн. – суми пені, 26,43 грн. – 3% річних, 31,63 грн. – суми, на яку збільшився борг внаслідок інфляційних процесів, 102,00 грн. – витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. – витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

Провадження по справі в частині стягнення з відповідача 1000,00 грн. – суми основного боргу – припинити.

У задоволенні вимог про стягнення 500,00 грн. – суми витрат на юридичну допомогу, - відмовити.

Видати наказ у встановленому порядку.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів або в касаційному порядку через місцевий чи апеляційний господарський суд протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Суддя

Надруковано 3 прим.

1. позивачу

2. відповідачу

3. у справу

Вик. Марченко Ю.О.

Previous document : 718488
Next document : 718492