Court decree № 68549752, 31.08.2017, Rivne Circuit Administrative Court

Approval Date
31.08.2017
Case No.
817/1253/17
Document №
68549752
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РУХУ

31 серпня 2017 року

Рівне

Справа № 817/1253/17

Суддя Рівненського окружного адміністративного суду Недашківська К.М., перевіривши матеріали адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «РВК-М» до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень та зобов’язання вчинення певних дій, та перевіривши на предмет відповідності позовної заяви вимогам статей 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України, та перевіривши на предмет відповідності позовної заяви вимогам статей 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України,

ВСТАНОВИВ:

До Рівненського окружного адміністративного суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «РВК-М» (далі іменується – позивач) Державної фіскальної служби України (далі іменується – відповідач), в якому позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України №41857/39977035 від 04.08.2017 про відмову у реєстрації податкової накладної №36 від 26.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних та рішення комісії Державної фіскальної служби України №41856/39977035 від 04.08.2017 про відмову у реєстрації податкової накладної №41 від 26.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних; зобов’язати вважати прийнятими та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні №36 від 26.06.2017 та №41 від 26.06.2017 протягом операційного дня, коли їх було надіслано платником податків.

За результатами перевірки матеріалів адміністративного позову в порядку статті 107 КАС України, суддя встановив, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 КАС України.

Відповідно до частини 3 статті 106 КАС України, до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Нормативно-правовим актом, який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору, є Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI (далі іменується – Закон України №3674-VI).

За приписами частини 1 статті 4 Закону України №3674-VI, судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Підпунктом 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України №3674-VI передбачено, що ставка судового збору за подання до адміністративного суду юридичною особою адміністративного позову немайнового характеру становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з абзацом другим частини 3 статті 6 Закону України №3674-VI у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Абзацом 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 26.12.2016 №1801-VIII установлено з 01.01.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 1600 грн. 00 коп. на одну особу.

Прохальна частина адміністративного позову містить чотири позовні вимоги:

визнання протиправним рішення комісії Державної фіскальної служби України №41857/39977035 від 04.08.2017 про відмову у реєстрації податкової накладної №36 від 26.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

визнання протиправним рішення комісії Державної фіскальної служби України №41856/39977035 від 04.08.2017 про відмову у реєстрації податкової накладної №41 від 26.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

зобов’язання вважати прийнятою та зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №36 від 26.06.2017 протягом операційного дня, коли їх було надіслано платником податків;

зобов’язання вважати прийнятою та зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №41 від 26.06.2017протягом операційного дня, коли їх було надіслано платником податків.

При цьому суд зазначає, що рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, є актом індивідуальної дії, тобто дане рішення стосується конкретної особи (в даному випадку - позивача) та їхніх відносин.

Загальною рисою такого рішення є його конкретність, а саме: чітке формулювання конкретного юридичного волевиявлення суб'єкта владних повноважень; розв'язання за його допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань; чітка визначеність адресата - конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цим актом.

Тобто, підставою для прийняття такого рішення став результат автоматизованого моніторингу фіскальним органом відповідності, в даному випадку, певної податкової накладної Товариства з обмеженою відповідальністю «РВК-М» критеріям оцінки ступеня ризиків; таке рішення відповідача має своїм наслідком відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних певної окремої податкової накладної.

Крім того, оскаржувані ТОВ «РВК-М» рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації мають індивідуальні характеристики, відмінні один від одного: номер, дату, та стосуються різних податкових накладних.

Тому, визнання позовні вимоги про визнання протиправними і скасування рішень Державної фіскальної служби України №41857/39977035 від 04.08.2017 та №41856/39977035 від 04.08.2017 є окремими позовними вимогами немайнового характеру.

З приводу позовних вимог про зобов’язання вважати прийнятими та зареєстрованими податкові накладні, то суд зазначає, що вимога про визнання протиправними акта, дій чи бездіяльності як передумова для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати чи визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, вчинити дії або утриматися від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дії чи бездіяльності є однією вимогою.

Як зазначалося вище, позивач заявив до суду чотири позовні вимоги немайнового характеру, за які має бути сплачено судовий збір як за дві позовні вимоги немайнового характеру, оскільки позовні вимоги про зобов’язання вважати прийнятими та зареєстрованими податкові накладні прямо випливають з позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішень.

Дана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 14 березня 2017 року.

Як вбачається з доданого до позовної заяви платіжного доручення №772 від 21.08.2017 позивач сплатив судовий збір в розмірі 1600 грн. Однак, при зверненні до суду з позовною заявою позивач повинен був сплатити суму судового збору у розмірі 3200 грн. 00 коп. (дві позовні вимоги немайнового характеру).

Таким чином, позивачем не надано суду належних та допустимих доказів сплати судового збору.

Згідно з частиною 1 статті 108 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Позивачу слід усунути недоліки позовної заяви шляхом фактичного надання суду: доказів доплати повної суми судового збору у розмірі 1600 грн. 00 коп. (оригінал платіжного документа) (перерахування коштів здійснюється за наступними реквізитами: отримувач коштів: УДКСУ у м. Рівному (м. Рівне) 22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38012714 ; банк отримувача: ГУ ДКСУ у Рівненській області; код банку отримувача (МФО) 833017; рахунок отримувача: 31211206784002; код класифікації доходів бюджету: 22030101; призначення платежу: судовий збір, за позовом ___ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Рівненський окружний адміністративний суд), або ж доказів на підтвердження наявності підстав для звільнення від сплати судового збору; оригінал платіжного доручення №772 від 21.08.2017.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 108, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «РВК-М» до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень та зобов’язання вчинення певних дій – залишити без руху.

Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «РВК-М»строк для усунення недоліків позовної зави до 11 вересня 2017 року .

Роз’яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «РВК-М», що згідно з пунктом 1 частини 3 статті 108 КАС України, позовна заява повертається позивачеві, якщо, зокрема, позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.

Копію даної ухвали надіслати Товариству з обмеженою відповідальністю «РВК-М».

Ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали (якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то в 5-денний строк з дня отримання цією особою копії ухвали) апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя К.М. Недашківська

Previous document : 68549745
Next document : 68549756