Decision № 68377541, 16.08.2017, Commercial Court of Sumy Oblast

Approval Date
16.08.2017
Case No.
920/493/17
Document №
68377541
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.08.2017 Справа № 920/493/17

за позовом ОСОБА_1, м. Кам'янське, Дніпропетровська область,

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн", м. Суми,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, м. Суми,

про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ,

СУДДЯ Резніченко О.Ю.

За участю представників сторін:

Від позивача - ОСОБА_3 (довіреність від 15.03.2017);

Від відповідача - не з'явився;

Від третьої особи - не з'явився;

У засіданні брав участь секретар судового засідання - Вдовенко Д.В.,

Суть спору: позивач подав позовну заяву, в якій просить суд визнати недійсними рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн", оформлені протоколом загальних зборів № 8 від 14.02.2017; зобов'язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис від 16 лютого 2017 року № 16321070018003096 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Модерн" ЄДРПОУ 31930545, що не пов'язані зі змінами в установчих документах.

Позивач підтримує позовні вимоги.

Відповідач у судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не подав, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 19.07.2017 судом оглянуто оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн", в тому числі оригінал протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн" № 8 від 14.02.2017, оригінал договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Модерн" від 14.02.2017. Копія протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн" № 8 від 14.02.2017, що міститься в матеріалах судової справи є тотожною оглянутому оригіналу.

Третя особа подала заяву (вх. № 6345 від 19.07.2017) про долучення до матеріалів справи копій документів з реєстраційної справи, в тому числі договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Модерн" від 14.02.2017. Долучена до матеріалів справи копія вказаного договору є тотожною оглянутому судом в судовому засіданні 19.07.2017 оригіналу з матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Модерн".

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Логвінова О.А. подала лист № 4/01-16 від 25.07.2017, в якому повідомляє, що у 2017 році за реєстром № 147 та ні за якими іншими номерами реєстрів, будь-які нотаріальні дії, пов'язані з передачею корпоративних прав та повноважень керівника ТОВ «Модерн» від імені ОСОБА_1, ОСОБА_5, в тому числі засвідчення справжності підпису осіб на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Модерн» № 8 від 14.02.2017, нотаріусом не вчинялись та ні з яких питань по вчиненню нотаріальних дій ні будь-які представники ТОВ «Модерн», ні будь-які фізичні особи щодо ТОВ «Модерн» до нотаріуса не звертались і по відношенню до вказаної юридичної особи і вказаних вище громадян, нотаріусом ніякі нотаріальні дії не вчинялись.

Приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу Матус Н.М. подала листи № 107/01-16 від 17.07.2017 та № 109/01-16 від 24.07.2017, в яких повідомляє, що 15.02.2017 до неї звернулася гр. ОСОБА_7 з проханням засвідчити вірність копії оригіналу документа, а саме протоколу № 8 загальних зборів ТОВ «Модерн» від 14.02.2017. Оглянувши оригінал протоколу, нотаріусом за допомогою технічних засобів була виготовлена копія вказаного документа; засвідчення вірності копії було здійснено шляхом вчинення посвідчувального напису на відповідному документі. Нотаріальна дія зареєстрована нотаріусом в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 15.02.2017 за № 121.

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи визначений ст. 69 Господарського процесуального кодексу України строк вирішення спору, достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі.

Розглянувши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 15.02.2017 засновником ТОВ "Модерн" є ОСОБА_1, розмір внеску до статутного фонду 14 000 грн. 00 коп.; керівник - ОСОБА_1.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 03.03.2017, засновником ТОВ "Модерн" є ОСОБА_5, розмір внеску до статутного фонду 14 000 грн. 00 коп.

Реєстраційна дія щодо зміни складу засновників, зміни керівника юридичної особи вчинена 16.02.2017 на підставі наданих уповноваженою особою керівника до управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР та документів: нотаріально засвідченої копії протоколу від 14.02.2017 № 8 загальних зборів ТОВ «Модерн» про зміни, що вносяться до ЄДР, примірнику оригіналу документа, що засвідчує повноваження представника - протокол від 14.02.2017 № 8 загальних зборів ТОВ «Модерн», документа про сплату адміністративного збору, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталів ТОВ «Модерн».

З протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Модерн» від 14.02.2017 № 8 вбачається, що на зборах був присутній єдиний учасник, що володіє у сукупності 100% голосів - ОСОБА_1. Запрошена особа - ОСОБА_5

Загальними зборами прийнято рішення про виключення ОСОБА_1 зі складу засновників ТОВ «Модерн» у зв'язку з продажем ним частки в статутному капіталі ТОВ «Модерн» у розмірі 100%; включення ОСОБА_5 до складу засновників ТОВ «Модерн» у зв'язку з придбанням нею частки в статутному капіталі ТОВ «Модерн» у розмірі 100%; прийнято рішення перейти на діяльність на підставі модельного статуту; прийнято рішення призначити директором ТОВ «Модерн» ОСОБА_5; прийнято рішення уповноважити ОСОБА_7 представляти ТОВ «Модерн» для здійснення реєстраційних дій з внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про юридичну особу.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що як засновник та керівник ТОВ "Модерн" загальні збори 14.02.2017 не скликав та не проводив, наміру змінювати склад засновників товариства не мав, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Модерн» не підписував.

Відповідно до положень ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з положеннями статті 98 Цивільного кодексу України рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про господарські товариства», господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Як передбачено ч. 1 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами..

За приписами ч. 1 ст. 143 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут.

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.

Згідно зі ст. 59 Закону, до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить: а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; в) виключення учасника з товариства; г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів. З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Статтею 41 Закону визначено, що до компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; в) обрання і відкликання членів наглядової ради; г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Відповідно до ст. 60 Закону, загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Як роз'яснено в абзаці 3 пункту 17 та пункті 21 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008р. "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У абзаці 6 пункту 18 постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 24.10.2008р. "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" роз'яснено, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства). При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Згідно з ч.1 статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Як роз'яснено в абзаці 2 пункту 11 та абзаці 1 пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008р. "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", при вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання. Суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову.

Судом встановлено, що протокол загальних зборів № 8 від 14.02.2017 містить підписи голови загальних зборів ОСОБА_1, а також секретаря - Тараненко Н.О.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам визначеним у вказаній статті, в тому числі рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

Судом встановлено, що справжність підписів на протоколі ОСОБА_1 та ОСОБА_5 засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Логвіновою Ольгою Анатоліївною 14.02.2017, підписи зроблені в присутності нотаріуса, дієздатність осіб, які підписали документ перевірено (зареєстровано в реєстрі за № 147).

Разом з цим, згідно з інформацією приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Логвінової О.А., викладеною у листі № 4/01-16 від 25.07.2017, у 2017 році за реєстром № 147 та ні за якими іншими номерами реєстрів, будь-які нотаріальні дії, пов'язані з передачею корпоративних прав та повноважень керівника ТОВ «Модерн» від імені ОСОБА_1, ОСОБА_5, в тому числі засвідчення справжності підпису осіб на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Модерн» № 8 від 14.02.2017, нотаріусом не вчинялись та ні з яких питань по вчиненню нотаріальних дій ні будь-які представники ТОВ «Модерн», ні будь-які фізичні особи щодо ТОВ «Модерн» до нотаріуса не звертались і по відношенню до вказаної юридичної особи і вказаних вище громадян, нотаріусом ніякі нотаріальні дії не вчинялись.

Виходячи з вказаного, оскільки справжність підпису позивача на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Модерн» № 8 від 14.02.2017 не посвідчувалася нотаріально, відповідний документ не підтверджує волевиявлення позивача як єдиного засновника ТОВ «Модерн» станом на 14.02.2017 щодо зміни складу засновників товариства, зміни керівника та волевиявлення щодо інших рішень загальних зборів, зафіксованих у протоколі № 8 від 14.02.2017 та не є підставою для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в розумінні ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Враховуючи встановлені обставини, факт порушення оскаржуваними рішеннями прав та законних інтересів позивача, суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо визнання недійсними рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн", оформлені протоколом загальних зборів № 8 від 14.02.2017.

Статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: 1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації; 2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо: визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу; визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи; заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій; накладення/зняття арешту корпоративних прав; зобов'язання вчинення реєстраційних дій; скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі; виділу юридичної особи; провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, прийнятих відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи; відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи; відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження рішення суду, на підставі якого вчинено реєстраційну дію; 3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 цього Закону.

Враховуючи приписи ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Модерн", оформлених протоколом № 8 від 14.02.2017 є підставою для відновлення порушеного права позивача шляхом задоволення позовних вимог щодо зобов'язання Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради скасувати у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис від 16 лютого 2017 року № 16321070018003096 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Модерн" ЄДРПОУ 31930545, що не пов'язані зі змінами в установчих документах. Правова позиція щодо правомірності такого способу відновлення порушеного права позивача в порядку господарського судочинства, як похідного від вимоги про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства викладена у п. 8 постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2008 №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів».

Виходячи з фактичних обставин даної справи, враховуючи, що спір між сторонами виник в результаті неправомірних дій відповідача, відповідно до ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 3200 грн. 00 коп.

Керуючись статтями 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн" (вул. Воєводіна, будинок 4, корпус А-II, кім. 27, м. Суми, 40007, код ЄДРПОУ 31930545), оформлені протоколом загальних зборів № 8 від 14.02.2017.

3. Зобов'язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради скасувати у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис від 16 лютого 2017 року № 16321070018003096 про внесення змін до відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Модерн" (вул. Воєводіна, будинок 4, корпус А-II, кім. 27, м. Суми, 40007, код ЄДРПОУ 31930545), що не пов'язані зі змінами в установчих документах.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Модерн" (вул. Воєводіна, будинок 4, корпус А-II, кім. 27, м. Суми, 40007, код ЄДРПОУ 31930545) на користь ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий 14.12.1995 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) 3200 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 19.08.2017.

Суддя О.Ю. Резніченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 68377541 ?

Документ № 68377541 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 68377541 ?

Дата ухвалення - 16.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68377541 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 68377541 ?

В Commercial Court of Sumy Oblast
Previous document : 68365111
Next document : 68377545