Court decree № 68180978, 08.08.2017, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
08.08.2017
Case No.
766/7925/17
Document №
68180978
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №766/7925/17

н/п 1-кс/766/8245/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтової М.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000045 від 04.05.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Ділайт Інвест» (код ЄДРПОУ 40638381), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Ділайт Інвест» (код 40638381) у жовтні-грудні 2016 року шрот у ПП «Ентер Сел» (код 40717599), ТОВ «Стівікор» (код 40720329), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ПП «Райтерс» (код ЄДРПОУ 40719884). У свою чергу, відсутні дані про походження вказаної групи товару, а також невідповідність номенклатури придбаного і проданого товару у ланцюгах постачання, тим самим неправомірно завищено податковий кредит з податку на додану вартість.

Згідно податкової інформації від 08.02.2017 №27/21-22-14-10/40638381, складеної Херсонською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області стосовно ТОВ «Ділайт Інвест» (код 40638381) у вересні-грудні 2016 року встановлено неправомірне визначення (завищення) ТОВ «Ділайт Інвест» (код 40638381) податкового кредиту на загальну суму ПДВ ПДВ 3 063 586,35грн., чим порушено норми п. „а" п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України.

Неправомірність формування податкового кредиту ТОВ «Ділайт Інвест» від ТОВ «Баркус» (код 40720072)шляхом здійснення тимчасового доступу до документів бухгалтерського і податкового обліку підтверджується також з відсутністю за адресами реєстрації юридичних осіб, відсутністю службових осіб, відсутністю первинних документів.

У своїй діяльності ПП «Райтерс» (код ЄДРПОУ 40719884) використовувало рахунки, відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -НОМЕР_3(українська гривня), НОМЕР_1(українська гривня), НОМЕР_2(українська гривня). Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2(українська гривня), які належать ТОВ «Баркус» (код 40720072), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Баркус» (код 40720072), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Баркус» (код 40720072)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Баркус» (код 40720072), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Баркус» (код 40720072)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Баркус» (код 40720072)час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів ТОВ «Баркус» (код 40720072), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів ТОВ «Ділайт Інвест» (код 40638381) від постачальників і походження товару.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Баркус» (код 40720072) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтовій М.І., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Хмарі Р.В., або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)та становлять банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Баркус» (код 40720072), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2(українська гривня), які належать ТОВ «Баркус» (код 40720072), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Баркус» (код 40720072), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Баркус» (код 40720072) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Баркус» (код 40720072), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Баркус» (код 40720072)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- місцем надання тимчасового доступу і вилучення визначити приміщення ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою, м.Херсон, вул. Суворова, 37.

Встановити строк дії ухвали строком до 08.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 68180978 ?

Документ № 68180978 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68180978 ?

Дата ухвалення - 08.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68180978 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68180978 ?

В Kherson City Court in Kherson Oblast
Previous document : 68180973
Next document : 68181029