Decision № 64504051, 16.01.2017, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
16.01.2017
Case No.
911/3779/16
Document №
64504051
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ - 32, вул. С. Петлюри 16 тел. 235-24-26

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

"16" січня 2017 р. Справа № 911/3779/16

за позовомтовариства з обмеженою відповідальністю "Сантоме", м. Київ,

до відповідачаприватного підприємства "Сільгосптехпостач", м. Бориспіль,

про зобовязання вчинити дії

Суддя О.В. Конюх

представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, уповноважений, довіреність від 01.11.2016 № 01/11/16;

ОСОБА_2, уповноважена, довіреність від 01.11.2016 № 01/11/16;

від відповідача:не зявився;

СУТЬ СПОРУ:

позивач товариство з обмеженою відповідальністю "Сантоме", м. Київ, звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 23.11.2016 до відповідача приватного підприємства "Сільгосптехпостач", м. Бориспіль, в якому просить суд зобов'язати відповідача вивезти сміття з відкритого майданчика (об'єкту оренди), загальною площею 10 000,00 м. кв., що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька,38.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 16.09.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю "Сантоме" та приватним підприємством "Сільгосптехпостач" було укладено договір оренди №01-09/16/а, відповідно до умов якого орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування об'єкт оренди загальною площею 10 000,00 м. кв. та зобов'язався самостійно та систематично вивозити сміття, відходи та приводити об'єкт оренди у первинний стан. Однак, позивач твердить, що відповідачем не виконує умови договору належним чином, зокрема не вивозить сміття, в підтвердження чого долучив акт огляду об'єкта оренди від 21.11.2016, де зафіксовано факт знаходження побутового сміття.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.11.2016 порушено провадження у справі 911/3779/16 та призначено справу до розгляду в засіданні господарського суду на 19.12.2016.

В судовому засіданні 19.12.2016 представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи № 911/3779/16.

Ухвалою суду від 19.12.2016 розгляд справи відкладено на 16.01.2017.

11.01.2017 від приватного підприємства "Сільгосптехпостач" до господарського суду Київської області подано письмові пояснення від 15.12.2016, в яких відповідач визнає свій обов'язок щодо вивезення сміття, але зазначає, що на даний час не має ні технічної ані фінансової можливості виконати такий обов'язок.

В судове засідання 16.01.2017 з'явились представники позивача, які в усних поясненнях позов підтримали повністю та просили суд задоволити його. В судове засідання 16.01.2017 відповідач не з'явився, відзив на позов, витребувані судом документи та докази не подав, про причини незявлення представника та невиконання вимог суду не повідомив, хоча про дату та час проведення судових засідань повідомлявся судом належним чином.

Суд, у відповідності до вимог ст.ст. 64, 87 ГПК України, направляв відповідачу на належну адресу, вказану у позовній заяві, яка відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, копій ухвал господарського суду від 28.11.2016 та 19.12.2016.

Відповідач ухвалу суду про порушення провадження від 28.11.2016 отримав 06.12.2016, а ухвалу суду про відкладення розгляду справи від 19.12.2016 отримав 14.01.2017, що підтверджується залученими до матеріалів справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового повідомлення.

Згідно підпункту 3.9.2. пункту 3.9. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку незявлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до права суду, передбаченого ст. 75 ГПК України, справа розглянута за наявними матеріалами, яких достатньо для розгляду спору по суті та прийняття обґрунтованого рішення.

Розглянувши позов товариства з обмеженою відповідальністю "Сантоме", м. Київ (далі по тексту ТОВ "Сантоме") до відповідача приватного підприємства "Сільгосптехпостач", м. Бориспіль (далі по тексту ПП "Сільгосптехпостач"), всебічно та повно вивчивши зібрані у справі докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

відповідно до ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема з правочинів. Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Підставою виникнення взаємних цивільних прав та обов'язків сторін у справі є укладений 16.09.2016 договір оренди №01-9/16/а між товариством з обмеженою відповідальністю "Сантоме" та товариством з обмеженою відповідальністю "Сільгосптехпостач", відповідно до умов якого:

- споруда (об'єкт оренди) - відкритий майданчик з бетонних плит (складський), загальною площею 10 000 м. кв., призначений для здійснення господарської-виробничої діяльності, визначеної в договорі, що передається орендодавцем орендарю в строкове платне користування за цим договором. Об'єкт оренди розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 321000000:03:003:0008, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, місце розташування: Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 38 (абзац четвертий розділу 1 "Терміни та визначення");

- орендар передає, а орендар приймає в строкове платне користування (оренду) об'єкт оренди загальною площею (площа об'єкту оренди) - 10 000 м. кв. (пункт 2.1 договору);

- прийом передача об'єкта оренди оформляється актом прийому-передачі об'єкта оренди (пункт 3.2 договору);

- право користування об'єктом оренди виникає у орендаря з моменту підписання сторонами ОСОБА_3 прийому-передачі об'єкта оренди і користування триває до моменту повернення об'єкту в стані та порядку, що відповідають належному виконанню умов договору. В разі відмови орендаря прийняти об'єкт оренди за актом прийму-передачі протягом 15 днів з моменту укладення договору, даний договір вважається розірваним з ініціативи орендаря, а всі попередньо сплачені ним орендодавцю платежі не повертаються і вважаються компенсацією упущеної вигоди орендодавця (пункт 3.3 договору);

- орендар зобов'язаний підтримувати об'єкт оренди у стані, у якому його було отримано від орендодавця, в тому числі, але не виключно, систематично вивозити сміття з об'єкту оренди. У випадку отримання орендарем вимоги від орендодавця про приведення об'єкту оренди до первинного стану та/або вивозу сміття, орендар зобов'язаний в найкоротші строки виконати свої зобов'язання передбачені цим пунктом (пункт 5.2 договору);

- об'єкт оренди повинен бути повернутий орендодавцю у первинному стані. При цьому сторони погоджуються та виходять з того, що документом, що підтверджує первинний стан об'єкта оренди, є відповідний акт прийому-передачі об'єкта оренди (пункт 5.5 договору);

- орендар зобов'язаний за власний рахунок підтримувати об'єкт оренди у первинному стані та приводити об'єкт оренди до первинного стану перед повернення його орендодавцю (пункт 6.4.5 договору);

- самостійно та систематично вивозити сміття, відходи та приводити обєкт оренди у первинний стан (пункт 6.4.9 договору);

- цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 15.03.2017 включно (пункт 8.1 договору);

16.09.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю "Сантоме" та приватним підприємством "Сільгосптехпостач" укладено додаткову угоду №1/16 до договору від 16.09.2016 №01-09/16/а, відповідно до умов якої в тексті договору від 16.09.2016 №01-09/16/а виправити допущену помилку та замінити товариство з обмеженою відповідальністю "Сільгосптехпостач" на приватне підприємство "Сільгосптехпостач".

Відносини сторін за правовою природою є договором найму (оренди). Згідно ст. 759 Цивільного кодексу України, яка кореспондується зі ст. 283 Господарського кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно до частини 1 ст. 795 ЦК України передання наймачеві будівлі оформлюється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.

ОСОБА_3 приймання-передавання орендованого майна від 16.09.2016, підписаного та скріпленого печатками орендодавця та орендаря, орендар прийняв обумовлений Договором об'єкт оренди: відкритий майданчик з бетонних плит (складський), загальною площею - 10 000 м. кв., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3210500000:03:003:0008; технічний та фактичний стан об'єкта оренди повністю задовільний. Недоліки, що перешкоджають використанню відсутні.

Згідно приписів статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Позивач твердить, що відповідач всупереч умовам договору оренди від 16.09.2016 №91-09/16/а належним чином не виконує свої обов'язки, зокрема щодо вивозу сміття та відходів з орендованого об'єкту: відкритого майданчика з бетонних плит, чим порушує його законні права та інтереси.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно ч.1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Позивачем обрано спосіб захисту передбачений п.5 ч.2 ст. 16 Цивільного Кодексу України - примусове виконання обов'язку в натурі.

Суд зазначає, що такий спосіб захисту, як примусове виконання обов'язку в натурі застосовується у тих випадках, коли відповідач зобов'язаний був вчинити певні дії по відношенню до позивача, але відмовився або уникає можливості виконати свій обов'язок.

Тобто цей засіб захисту застосовується за наявності зобов'язальних правовідносин між позивачем та відповідачем.

Аналогічна правова позиція викладена в листі Верховного суду України від 01.04.2014 "ОСОБА_4 практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України".

Враховуючи встановлення судом того, що між позивачем та відповідачем існують зобов'язальні відносини на підставі укладеного договору оренди від 16.09.2016 №01-09/16/а та обов'язку відповідача вчинити певні дії (відповідно до умов пункту 5.2 договору обовязок відповідача вивозити сміття та побутові відходи) та доводи позивача про те, що відповідач уникає виконання такого обов'язку, суд приходить до висновку, що ТОВ "Сантоме" обрало вірний спосіб захисту порушеного права.

Судом встановлено, що відповідно до підписаного позивачем та відповідачем акту прийому-передачі об'єкта оренди від 16.09.2016, в момент передачі об'єкту оренди останній перебував у належному стані, придатному для використання.

В матеріалах справи міститься копія заяви від 20.09.2016 №20-09/16/л товариства з обмеженою відповідальністю "Сантоме" з вимогою до відповідача виконати свої зобов'язання за договором щодо приведення об'єкту оренди до первинного стану та вивозу сміття. При цьому пунктом 5.2 сторони визначили, що у випадку отримання орендарем вимоги від орендодавця про приведення обєкту оренди до первинного стану та/або вивозу сміття, орендар зобовязаний в найкоротші строки виконати свої зобовязання, передбачені цим пунктом.

Приватне підприємство "Сільгосптехпостач" надало відповідь від 21.09.2016 №28/16 на вимогу, в якій зазначає, що підтверджує наявність в нього обов'язку з приведення об'єкту оренди в первинний стан та обов'язок систематичного вивозу сміття, в тому числі і після вимоги орендодавця та просило у позивача 1,5 місяця для належного виконання свого зобов'язання за договором.

ТОВ "Сантоме" заявою від 01.10.2016 №01-10/16/л погодило пропозицію відповідача про продовження строку та надало ПП "Сільгосптехпостач" півтора місяці для виконання обов'язку передбаченого пунктом 5.2 та 4.6.9 за договором.

Як вбачається з акту огляду об'єкта оренди від 21.11.2016, складеного, підписаного та скріпленого печатками ПП "Сільгосптехпостач" та ТОВ "Сантоме" станом на 21.11.2016 сторонами підтверджено незадовільний стан об'єкта оренди, а саме зафіксовано факт наявність побутового сміття (залишків харчових продуктів, паперових, скляних та пластмасових виробів та інше).

Крім того, ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 09.11.2016 у справі №1-кс/359/1460/2016 надано дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ ПП в Київській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, відповідним уповноваженим особам за дорученням, фахівцям геодезистам, а також працівникам Державної екологічної інспекції у Київській області на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3210500000:03:003:0008, площею 4,4775 га, яка належить на правах приватної власності ТОВ "Сантоме" будівель, споруд розташованих на території зазначеної земельної ділянки, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення.

Старшим слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4В складено протокол обшуку від 07.12.2016, яким зафіксовано факт, що на земельній ділянці з кадастровим номером 3210500000:03:003:0008 складування твердих побутових відходів, що також підтверджується фотоілюстраціями до протоколу обшуку від 07.12.2016 проведеного за адресою : Київська область, м. Бориспіль.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Згідно з частиною 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Відповідач доказів виконання своїх обовязків щодо вивозу сміття, не надав, доводи позивача не спростував.

Суд зазначає, що в ухвалах суду про порушення провадження у справі від 28.11.2016 та про відкладення розгляду справи від 19.12.2016 суд пропонував відповідачу надати відзив на позов із документальним обґрунтуванням його доводів, проте відповідач відзиву суду не надав.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відтак, сторони, звертаючись до суду повинні враховувати те, що визначення та наповнення доказової бази переданого на розгляд суду спору покладаються саме на сторони, а не на суд. Суд вирішує спір на підставі поданих та витребуваних в порядку ст. 38 ГПК України сторонами доказів.

Враховуючи вище зазначене, суд дійшов висновку, що позовна вимога про зобов'язання відповідача вивезти сміття з відкритого майданчика загальною площею 10 000 м. кв., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 38 на є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України, суд покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов товариства з обмеженою відповідальністю "Сантоме" задовольнити повністю.

2. Зобов`язати приватне підприємство "Сільгосптехпостач" (08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Горького, будинок 42-А, ідентифікаційний код 30977959) вивезти сміття з відкритого майданчика загальною площею 10000 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 38.

3. Стягнути з приватного підприємства "Сільгосптехпостач" (08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Горького, будинок 42-А, ідентифікаційний код 30977959)

на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Сантоме" (01010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова, будинок 14/12, ідентифікаційний код 40579190)

1 378,00 грн. (одну тисячу триста сімдесят вісім гривень нуль копійок) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Повний текст рішення підписано 03.02.2017.

Суддя О.В. Конюх

Previous document : 64504040
Next document : 64504053