Decree № 63715399, 22.12.2016, Kyiv Commercial Court of Appeals

Approval Date
22.12.2016
Case No.
910/8280/16
Document №
63715399
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2016 р. Справа№ 910/8280/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Суліма В.В.

суддів: Майданевича А.Г.

Гаврилюка О.М.

за участю представників сторін:

від позивача: Дубров Д.Г. - представник за дов. № 78/14 від 24.01.2014 року;

від відповідача: Андреєва В.С. - представник за дов. №239 від 09.11.2016 року;

від третьої особи 1: не з'явився;

від третьої особи 2: не з'явився;

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року

у справі № 910/8280/16 (суддя: Цюкало Ю.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк"

до Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк"

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн"

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_5.

про стягнення 1226186,00 доларів США

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" (далі - відповідач), за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" (далі - третя особа 1) про стягнення 1 371467,95 доларів США.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ПАТ "Платінум Банк" не виконало умови Гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015 року, яка була видана ПАТ "Альфа-Банк" в якості зобов'язання виконання ТОВ "Кепітал Констракшн" Договору про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15 від 11.04.2015 року укладеного з ПАТ "Альфа-Банк".

24.06.2016 року через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від представника позивача надійшло клопотання про зменшення позовних вимог, відповідно до якого позивач просив суд стягнути з відповідача 1 226 186,00 доларів США - заборгованості та 206700,00 грн - судового збору, в зв'язку зі сплатою відповідачем 145281,95 доларів США.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.08.2016 року у справі № 910/8280/16 позов задоволено повністю. Присуджено до стягнення з Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" 1226186,00 доларів США - заборгованості, 206 700,00 грн - судового збору.

Не погодившись з прийнятим рішенням, Публічне акціонерне товариство "Платінум Банк" звернулось до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення у даній справі та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Апеляційна скарга мотивована тим, що Господарський суд міста Києва неповно з'ясував обставини справи, визнав обставини встановленими, які є недоведеними і мають значення для справи, неправильно застосував норми процесуального та матеріального права.

Крім того, скаржник вказав, що у гарантії повернення кредиту № 2 від 14.04.2015 року не визначений строк її дії. Відповідно не можна вважати, що за даною гарантією кредитор має право пред'явлення вимоги до відповідача, бо строку, в межах якого у позивача могло б виникнути право вимоги до відповідача, не існує.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2016 року апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року у справі № 910/8280/16 року було прийнято до провадження та призначено розгляд на 10.11.2016 року.

Розгляд справи здійснювався різними колегіями суддів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2016 року розгляд справи було відкладено на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, даною ухвалою було залучено до розгляду апеляційної скарги в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_5.

22.12.2016 року через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів до суду від третьої особи 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

За результатом розгляду справи Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що немає підстав для задоволення даного клопотання, з огляду на наступне.

Згідно ст. ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року, ратифікованої Україною 17.07.1997 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Отже, Київський апеляційний господарський суд зазначає, що розумність тривалості провадження по судовій справі повинна бути оцінена в світлі обставин справи та з огляду на наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів, а також предмет спору. Відповідно до аналізу приписів ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається в першу чергу на відповідні суди.

Так, клопотання скаржника про відкладення розгляду справи відхиляється судом апеляційної інстанції, оскільки строк розгляду апеляційної скарги відповідно до ст. 102 ГПК України підійшов до кінця, а задоволення клопотання призведе лише до затягування розгляду справи, що є неприпустимим.

У судовому засіданні 22.12.2016 року представник відповідача підтримав доводи апеляційної скарги, просив її задовольнити, рішення місцевого господарського суду скасувати.

Представники позивача у судовому засіданні 22.12.2016 року заперечували проти доводів апеляційної скарги, просили рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року по справі №910/8280/16 залишити без змін а апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк"

без задоволення.

Представники третіх осіб у судове засідання 22.12.2016 року не з'явилися. Про час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлялися належним чином, зокрема, надсиланням ухвали від 08.12.2016 року на відповідні адреси.

Пункт 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 встановлює, що особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

Згідно з п. 3.9.2. Постанови Пленуму, у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Крім того, враховуючи, що судом явка уповноважених представників сторін в судове засідання обов'язковою не визнавалася, треті особи не скористалися належними їм процесуальними правами приймати участь в судовому засіданні 22.12.2016 року, Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у відсутності представників третьої особи за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 101 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши апеляційну скаргу, перевіривши матеріали справи, Київський апеляційний господарський суд вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" - без задоволення, з наступних підстав.

Згідно ст. 99 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу, також апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення господарського суду у повному обсязі.

11.04.2015 року між Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" (позичальник) було укладено договір про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15 (далі - договір), відповідно до умов якого банк відкриває позичальнику невідновлювану кредитну лінію в іноземній валюті, та на підставі додаткових угод до цього договору окремими частинами (траншами) надає позичальнику кредит у порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно п. 1.2 договору ліміт кредитної лінії визначений у 2 000000,00 доларів США.

Відповідно до п. 1.3. договору розмір процентів за користування кредитом складає 13%.

Згідно з п. 2.1. договору, належне виконання позичальником зобов'язання забезпечується:

а) неустойкою (пенею,штрафом), що передбачені Договором;

б) порукою ОСОБА_5 на повну суму зобов'язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору;

в) безвідкличною та безумовною гарантією ПАТ "Платинум Банк".

Відповідно до Гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015 року (далі гарантія) Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк", юридична адреса: 03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 12, SWIFT code: INMCUAUK (гарант), за цією гарантією безвідклично та безумовно зобов'язуємося протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання гарантом вашої вимоги у форматі автентичного SWIFT-повідомлення (далі - вимога), сплатити Вам будь-яку суму або суми, загальний розмір якої (яких) не перевищуватиме загальної суми цієї гарантії, що складає 2 000 000,00 (Два мільйони) доларів США.

Вимога має бути викладена українською мовою та містити:

- посилання на реквізити (дату та номер) цієї гарантії;

- зазначення того, що принципал не виконав свої зобов'язання за договором та у чому полягає невиконання;

- зобов'язань, з посиланням на номери відповідних пунктів договору;

Вимога повинна бути направлені гаранту у форматі автентичного SWIFT-повідомлення.

Загальна сума цієї Гарантії буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені гарантом за цією гарантією на Вашу користь.

Ця гарантія набирає чинності з 14.04.2015 року та діє до дати отримання Гарантом від Бенефіціара, у форматі автентичного SWIFT-повідомлення, підтвердження повного виконання Принципалом своїх зобов'язань за договором. Будь-яка вимога стосовно цієї гарантії повинна бути одержана гарантом не пізніше зазначеної вище події. Після настання зазначеної події зобов'язання гаранта припиняться в будь-якому випадку.

З огляду на викладене, Київський апеляційний господарський суд не приймає як належне твердження скаржника, що у гарантії повернення кредиту № 2 від 14.04.2015 року не визначений строк її дії. Відповідно не можна вважати, що за даною гарантією кредитор має право пред'явлення вимоги до відповідача, бо строку, в межах якого у позивача могло б виникнути право вимоги до відповідача, не існує.

Ця гарантія надається виключно Публічному акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" і не може передаватись або бути переуступленою без згоди гаранта.

Відповідно до п. 9.1.договору, позичальник повинен повернути банку кредит шляхом повернення кожного траншу частинами та у строки, що визначені у додатковій угоді/додаткових угодах, на підставі якої/яких цей транш наданий, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії.

Відповідно до п.11.6. договору, Банк має права достроково вимагати повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, і виконання всіх інших зобов'язань позичальника за цим договором у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати направлення позичальнику відповідної вимоги у разі суттєвого порушення позичальником цього договору. При цьому, суттєвим порушенням позичальником договору вважається будь-яка з наступних обставин:

- повне або часткове прострочення повернення будь-якого траншу у термін, визначений згідно з пунктом 9.1. цього договору;

- повне або часткове прострочення сплати процентів за користування кредитом хоча б за один місяць, якщо таке прострочення складає 20 (двадцять) і більше календарних днів.

Як вбачається з матеріалів справи та правильно встановлено судом першої інстанції, банк в повному обсязі виконав свої зобов'язання за договором та надав Товариству з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" кредит, що підтверджується меморіальним ордером №71979 від 16.04.2015 року на суму 2 000 000,00 доларів США.

21.08.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" прострочило строк повернення траншу у розмірі 250000,00 доларів США зі строком погашення до 25.07.2015 року, виданого на підставі додаткової угоди № 1 від 11.04.2016 року, чим порушило зобов'язання щодо своєчасного погашення кредиту.

27.08.2015 року позивачем на адресу Товаориства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" була направлена вимога вих. №74832-11-6/6 про дострокове виконання зобов'язань за договором у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати направлення вимоги, а саме наступних зобов'язань:

- дострокового повернення ПАТ "Альфа-Банк" основної заборгованості по кредиту, у розмірі - 2 000 000,00 доларів США;

- сплатити заборгованості по пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 10 273,97 доларів США;

- сплатити заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 58 500,00 доларів США;

- сплатити заборгованість по пені за прострочення сплати процентів у розмірі 227,22 доларів США.

Однак, як правильно встановлено судом першої інстанції, впродовж встановленого договором терміну вимога вих. №74832-11-6/6 виконана не була.

У зв'язку з невиконанням умов договору позивач звернувся до ПАТ "Платинум Банк" з вимогою про сплату платежу за банківською гарантією (далі - вимога платежу), шляхом відправлення авторизованих повідомлень відповідного змісту системою SWIFT. Зокрема, відповідачу були направлені наступні вимоги:

- вимога від 28.07.2015 року на суму 272 861,19 дол. США;

- вимога від 10.09.2015 року на всю суму забезпечену гарантією в розмірі 2 000 000,00 дол. США;

- вимога від 16.09.2015 року на загальну суму в розмірі 340 844,85 дол. США;

- вимога від 06.10.2015 року на загальну суму 20 428,83 дол. США;

- вимога від 19.02.2016 року на суму 16 791,67 дол. США;

- вимога від 22.02.2016 року на суму 250 000,00 дол. США.

- вимога від 26.02.2016 року на суму 1 371 467,95 дол. США

Відповідачем заборгованість погашена частково в розмірі 773 817,00 дол. США, що підтверджується наступним:

- 16.09.2015 року - меморіальним ордером №423119674 у розмірі 447 512,76 грн;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №424176988 у розмірі 95 183,85 грн;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №96608 у розмірі 250 000,00 дол. США;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №96609 у розмірі 66 444,45 дол. США;

- 06.10.2015 року - меморіальним ордером №439727559 у розмірі 521,90 грн;

- 07.10.2015 року - меморіальним ордером №16449 у розмірі 20 402,77 дол. США;

- 22.02.2016 року - меморіальним ордером №594276 у розмірі 16 791,67 дол. США;

- 26.02.2016 року - меморіальним ордером №95381 у розмірі 250 000,00 дол. США;

- 03.06.2016 року - меморіальним ордером №101559 у розмірі 145 281,98 дол. США.

Тобто, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Альфа-Банк" за кредитним договором складає 1226186,00 доларів США, обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію, а тому заборгованість ПАТ "Платинум Банк" за гарантією з врахуванням сплачених сум становить 1 226 186,00

Згідно з ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 Цивільного кодексу України до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 560 Цивільного кодексу України, за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання (ст. 562 Цивільного кодексу України).

Згідно зі ст.ст. 563, 565 Цивільного кодексу України, обов'язок гаранта сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії настає у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, та направлення кредитором гаранту письмової вимоги разом із зазначеними у гарантії документами. За відсутності хоча б однієї з цих умов відповідальність гаранта не настає.

Статтею 564 Цивільного кодексу України встановлено, що Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

За змістом ч 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Як вбачається з матеріалів справи та правильно встановлено судом першої інстанції, банк взяті на себе зобов'язання виконав належним чином, згідно умов договору, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" в свою чергу порушило умови договору щодо повернення кредитних коштів в розмірі 1226186,00 дол. США, а відповідач не виконав умови Гарантії та має заборгованість перед позивачем в розмірі 1 226 186,00 дол. США.

З огляду на викладене, Київський апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог.

Таким чином, колегія суддів вважає, що місцевим господарським судом повно і всебічно з'ясовані всі обставини справи та надано їм належну правову оцінку.

На підставі наведеного, колегія суддів дійшла висновку про те, що прийняте господарським судом рішення відповідає ст. ст. 43, 85 Господарського процесуального кодексу України, вимогам щодо законності та обґрунтованості, підстав для скасування чи зміни рішення, в тому числі, з мотивів, наведених в апеляційній скарзі не вбачається.

За таких обставин, рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року у справі №910/8280/16 підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" - задоволенню не підлягає.

Судовий збір за розгляд апеляційної скарги у зв'язку з відмовою в її задоволенні на підставі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається на апелянта.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101, 103 -105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року у справі №910/8280/16 - залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/8280/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

Головуючий суддя В.В. Сулім

Судді А.Г. Майданевич

О.М. Гаврилюк

Previous document : 63715394
Next document : 63715401