Decision № 62065828, 17.10.2016, Starokostiantynivskyi Raion Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
17.10.2016
Case No.
683/1196/16-ц
Document №
62065828
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 683/1196/16-ц

2/683/687/2016

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої - судді Завадської О.П.

при секретарі Васічевій О.В.

з участю

представника позивачки ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Старокостянтинові справу за позовом ОСОБА_3, від імені якого діє ОСОБА_4, до приватного підприємства «Агрофірма Махаринці» Старокостянтинівського району про розірвання договору оренди, треті особи, які не заявляють самостійних вимог, - Коржівська сільська рада Старокостянтинівського району, Старокостянтинівський районний відділ регіональної філії ДП «Центр ДЗК»,

встановив:

ОСОБА_3, від імені якої на підставі довіреності діяла ОСОБА_4, звернулась до суду з позовом до приватного підприємства «Агрофірма Махаринці» Старокостянтинівсього району про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області за кадастровим номером НОМЕР_1, укладеного 01 грудня 2009 року між сторонами. Дана земельна ділянка належала позивачці на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2. Орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку. Договір оренди було укладено на 10 років. Відповідно до умов договору оренди землі, зареєстрованому у встановленому законом порядку, відповідач взяв на себе зобов'язання виплачувати орендодавцю щорічно не пізніше 31 грудня орендну плату в розмірі 3%, тобто 943 грн. 21 коп. Однак, у період з 2012 року по 2015 рік включно відповідач орендну плату не сплачує, тому в зв'язку з систематичною невиплатою орендної плати просить достроково розірвати договору оренди землі.

Представник позивача ОСОБА_1 підтримала заявлені позовні вимоги та обставини на їх обґрунтування. Крім того щодо пред'явлених представником відповідача копій відомостей видачі орендної плати за оренду землі за 2012 - 2015 роки орендодавцю ОСОБА_3 заявила про їх неналежне оформлення. За змістом яких в 2013 - 2015 року останній не виплачувалася орендна плата, так як в графі підписи навпроти даних про позивачку стоїть прочерк. Звернула увагу на різні підписи від імені позивачки в вищевказаних відомостях за 2012 рік та в паспорті і в довіреності на ведення справи в суді. Тому розцінює пред»явленні відомості неналежними та недопустимими доказами. Зазначила, що не буде клопотати про проведення почеркознавчої експертизи, оскільки відповідачем не надані докази про виплату орендної плати за 2013 - 2015 роки, що вважає є достатнім для визнання систематичного невиконання грошових зобов»язань останнім.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що представником позивача не спростовано належними та допустимим доказами отримання орендодавцем ОСОБА_3 орендної плати за 2013 - 2015 роки. Крім того стороною позивача не доведено невиконання відповідачем зобов'язання зі сплати орендної плати за 2012 рік.

Ухвалою Старокостянтинівського районного суду від 03 серпня 2016 року до участю у справі в якості третіх осіб залучено Старокостянтинівський районний відділ регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та Коржівську сільську раду Старокостянтинівського району.

Представник держаного підприємства «Центр державного земельного кадастру» в особі Хмельницької регіональної філії звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи без його участі, при цьому вказав про відсутність у них документів із ведення державного реєстру земель, в тому числі зареєстрованих структурними підрозділами Центру ДЗК, трьох примірників договорів оренди землі, книги записів реєстрації договорів оренди землі усіх форм в паперовому та електронному вигляді.

Представник Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району також просив розглянути справу без його участі, разом з тим зазначив, що жителі сіл сільської ради, які здали в оренду ПП «Агрофірма Махаринці» звертались в сільську раду з питань невиплати орендарем орендної плати протягом декількох років, в зв'язку з чим їм було роз'яснено право звернутися до суду.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про наступне.

ОСОБА_3 належить земельна ділянка розташована на території Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області площею 2,1411 га, кадастровий номер НОМЕР_1, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 144106, виданого Старокостянтинівським районним відділом земельних ресурсів Хмельницької області 25 червня 2009 року на підставі розпорядження Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області від 16 січня 2009 року за № 14/2009-р.

01 грудня 2009 року між ОСОБА_3 та ПП «Агрофірма Махаринці» був укладений договір оренди зазначеної вище земельної ділянки строком на 10 років, який 28 грудня 2009 року зареєстрований у Старокостянтинівському районному відділі регіональної філії ДП «Центр ДЗК» за № 040974700044.

Відповідно до умов договору орендодавець передає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку площею 2,1411 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер НОМЕР_1, яка розташована на території Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області.

На виконання умов договору зазначена земельна ділянка була передана ОСОБА_3 відповідачу у день підписання договору оренди, що підтверджується актом приймання-передачі земельної ділянки від 01 грудня 2009 року.

Статтею 6 договору оренди передбачено, що за користування об'єктом оренди, орендар сплачує орендодавцю орендну плату у розмірі 3%, тобто 943 грн. 21 коп. на рік, може виплачуватись продукцією рослинництва і тваринництва за згодою сторін, сільськогосподарськими послугами, або готівковими коштами. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з врахуванням індексів інфляції. Орендна плата виплачується щорічно не пізніше 31 числа грудня місяця поточного року за поточний рік. За домовленістю сторін орендна плата може бути виплачена в натуральній формі, у тому числі шляхом надання послуг.

Підпунктом 1.7 пункту 1 статті 4 договору оренди сторони передбачили обов'язок орендаря своєчасно вносити орендну плату за землю.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону України «Про оренду землі» (далі - Закон)).

Згідно з положеннями ст. 15 Закону однією з істотних умов договору оренди землі є умова щодо орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

На підставі ст. 611 ЦК України правовим наслідком порушення зобов'язання є, зокрема, розірвання договору, якщо це передбачено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених ст.ст. 24 і 25 цього Закону, та умовами договору, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Одним із основних обов'язків орендаря відповідно до ст. 24 Закону є своєчасне внесення орендної плати.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України систематична несплата земельного податку або орендної плати є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

Аналогічна правова позиція, висловлена у постанові Верховного Суду України від 12 грудня 2012 року у справі № 6-146цс12, що є обов'язковою для всіх судів України.

Частинами 1 та 4 статті 60 ЦПК України передбачено, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Пояснення представника відповідача щодо різних підписів від імені орендодавця ОСОБА_3 в пред'явлених ним копіях відомостей видачі орендної плати за 2012 та в інших документах позивача, що в будь - якому випадку підписи однієї особи будуть мати певну відмінність один від одного, суд оцінює критично та визнає недопустимими доказами. Також відповідачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження виплати орендної плати позивачу за 2013 - 2015 роки.

Крім того в письмових поясненнях представник Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району вказав на звернення до сільської ради орендодавців земельних ділянок, наданих в оренду відповідачу, стосовно невиплати останнім їм орендної плати протягом декількох років.

За таких обставин суд прийшов до переконання про порушення відповідачем зобов'язань договору оренди щодо виплати орендодавцю орендної плати, що носить систематичний характер та є підставою для розірвання договору оренди.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 57, 59, 60, 209, 212, 214-215 ЦПК України, на підставі ст. ст. 13, 15, 24, 25, 32 Закону України «Про оренду землі», ст. 141 Земельного кодексу України, ст. 611 ЦК України,

вирішив:

Позов задовольнити.

Розірвати договір оренди землі б/н від 01 грудня 2009 року, укладений між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Агрофірма Махаринці» Старокостянтинівського району (ідентифікаційний код 32445411) про передачу в строкове платне користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області за кадастровим номером НОМЕР_1.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Хмельницької області через Старокостянтинівський районний суд шляхом подання в десятиденний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь в судовому засіданні, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя

Previous document : 62065820
Next document : 62104687