Court decree № 57868077, 20.05.2016, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
20.05.2016
Case No.
923/2107/15
Document №
57868077
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Театральна, 18

тел. /0552/ 49-31-78

Веб сторінка : ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

________________

У Х В А Л А

"20" травня 2016 р. Справа № 923/2107/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. при секретарі Івлевій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу порушену

за заявою Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" місцезнаходження м.Енергодар, Запорізької області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Цепта" місцезнаходження : вул. Леніна, буд. 41, м. Херсон , код ЄДРПОУ 32350959

про визнання банкрутом

За участю представників -

від кредитора - Погосян С.Г., дов. №503 від 28.04.2016р.;

від боржника - не з'явився

Розпорядник майна арбітражний керуючий Рабан М.Т.- не з'явився

в с т а н о в и в:

Ухвалою від 01.02.2016р. суд задовольнив заяву Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" місцезнаходження м.Енергодар, Запорізької області, порушив провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Цепта", (місцезнаходження: вул. Леніна, буд.41, м. Херсон, код ЄДРПОУ 32350959) та визнав грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника в сумі 3013952,37 грн.

Цією ж ухвалю суд ввів процедуру розпорядження майном боржника - ТОВ "Цепта", призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рабан Микиту Тарасовича та встановив арбітражному керуючому оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень, яка сплачується шляхом авансування коштів заявником (кредитором) відповідно до законодавства.

Ухвалою від 05.04.2016р. призначено судове засідання для розгляду питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

Сторони належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, ухвала про призначення засідання направлена сторонам рекомендованою поштою.

До суду надійшов звіт від ліквідатора арбітражного керуючого Рабана М.Т. про затвердження грошової винагороди з розрахунку дві мінімальні заробітні платні щомісяця, здіснення витрат арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна у даній справі в період з 01.02.2016р. по 16.05.2016р. у розмірі 9764,77 грн. Арбітражним керуючим надано звіт про проведену роботу та протокол засідання комітету кредиторів від 16.05.2016р. з прийнятим рішенням про погодження звіту розпорядника майна Рабана М.Т. про нарахування винагороди та понесених витратах за період здіснення арбітражним керуючим покладених обов'язків.

У судовому засіданні представник кредитора підтримує заявлене клопотання арбітражного керуючого Рабана М.Т.

Всебічно, повно, об'єктивно дослідивши матеріали справи з урахуванням доводів, позиції кожного з учасників провадження, в тому числі кредитора та ліквідатора боржника, заслухавши присутніх учасників провадження, суд дійшов наступних висновків.

Провадження у даній справі здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, що набрала чинності після 18.01.2013р. Відповідно до положень ст. 115 зазначеного Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Статтею 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено єдине джерело оплати послуг арбітражного керуючого до дня винесення судом постанови про банкрутство боржника - за рахунок ініціюючого кредитора - заявника.

Ухвалою суду про порушення провадження встановлено арбітражному керуючому оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень, яка сплачується шляхом авансування коштів заявником (кредитором) відповідно до законодавства.

Зазначена вище ухвала суд набрала законної чинності, заявником не оскаржувалась.

Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язок сплати грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) шляхом її авансування заявником не ставиться у залежність від погашення вимог зазначеного кредитора, тобто, є безумовним.

Відповідно до ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий має право на отримання основної винагороди, додаткової винагороди та відшкодування витрат.

Відповідно до п. 4 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок не умисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду. Рішення комітету кредиторів про створення такого фонду до суду не надавалось.

Відповідно до п.7 цієї ж статті розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Арбітражним керуючим Рабан М.Т. надано відповідний звіт та протокол засідання комітету кредиторів про погодження звіту, грошової винагороди та витрат.

Також, суд зазначає, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не встановлено залежності оплати послуг (грошової винагороди) за рахунок коштів кредиторів від організаційно-правової форми юридичної особи кредитора чи особливостей його фінансування.

За таких обставин клопотання арбітражного керуючого про затвердження грошової винагороди з розрахунку дві мінімальні заробітні платні щомісяця, здіснення витрат арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна у даній справі в період з 01.02.2016р. по 16.05.2016р. у розмірі 9764,77 грн. є законним, обґрунтованим і судом задовольняється.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 115 Закону України, "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Задовольнити клопотання арбітражного керуючого Рабана М.Т. про затвердження грошової винагороди з розрахунку дві мінімальні заробітні платні щомісяця, здіснення витрат арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна у справі 923/2107/16 про банкрутство ТОВ "Цепта"" (місцезнаходження: вул. Леніна, буд. 41, м. Херсон , код ЄДРПОУ 32350959 ) в період з 01.02.2016р. по 16.05.2016р. у розмірі9764,77 грн.

2. 3обов'язати Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" (місцезнаходження: вул. Промислова,133, м.Енергодар, Запорізької області, 71504, код ЄДРПОУ 19355964) виплатити на користь арбітражного керуючого Рабана Микити Тарасовича (свідоцтво № 309 від 28.02.2013р., поштова адреса : АДРЕСА_1, 43000) грошову винагороду в розмірі 9764,77 грн.

3. Ухвалу направити : кредитору, ліквідатору Рабану М.Т.

Суддя Т.Г. Пінтеліна

Previous document : 57867997
Next document : 57868242