Court decree № 57513745, 14.04.2016, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
14.04.2016
Case No.
905/3713/15
Document №
57513745
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м.Харків, пр. Науки, 5

У Х В А Л А

14.04.2016р. Справа № 905/3713/15

про банкрутство Приватне підприємство МЕРІДІАН, м.Донецьк (код ЄДРПОУ 30540832)

розглянувши заяву кредитора ОСОБА_1 акціонерного товариства БАНК КАМБІО м.Київ

про визнання кредитором

ліквідатор - голова ліквідаційної комісії ОСОБА_2

Суддя Тарапата С.С.

Представники сторін:

від ліквідатора: ОСОБА_3 (за довіреністю)

від кредиторів: ОСОБА_4 (від ПАТ "Банк Камбіо", м. Київ за довіреністю);

ОСОБА_5 (від ПАТ "Легбанк", м. Київ за довіреністю)

Ухвалою господарського суду Донецької області від 30.12.15р. заяву Приватного підприємства МЕРІДІАН, м. Донецьк про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 13.01.16р.

За результатами підготовчого засідання 13.01.16р. порушено провадження у справі за заявою Приватного підприємства МЕРІДІАН, м. Донецьк про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 27.01.16р.

Постановою суду від 27.01.16р. Приватне підприємство МЕРІДІАН, м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначено ОСОБА_2

10.02.16р. за номером 28118 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання Приватного підприємства МЕРІДІАН, м. Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

26.02.16р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_1 акціонерного товариства "Банк Камбіо", м. Київ №04/446 від 10.02.16р. про визнання кредиторських вимог на суму 22516614,32грн.

14.03.16р. до суду від ліквідатора надійшли заперечення на заяву кредитора, в яких заявлені кредитором вимоги визнані в сумі 19083428,88грн. як вимоги забезпеченого кредитора.

Розглянувши в судовому засіданні заяву Публічне акціонерне товариство Банк Камбіо м.Київ, заслухавши ліквідатора та представника кредитора, суд встановив:

Публічне акціонерне товариство БАНК КАМБІО м.Київ у встановлений Законом строк звернулося до господарського суду Донецької області із заявою з грошовими вимогами до боржника на загальну суму 22516614,32грн., з яких: 16768631,10грн. заборгованість за кредитом; 2314797,78грн. заборгованість за процентами за користування кредитом; 3433185,44грн. заборгованість за пенею.

Заявлені вимоги кредитор обґрунтовує укладеним між ПАТ БАНК КАМБІО та ПП МЕРІДІАН кредитним договором №036/1-2012/980 від 03.12.12р. та додатковими угодами до нього від 09.08.13р. та від 10.07.14р., та договорами застави цінних паперів №036/1-2012/980/3 від 23.09.13р., №036/1-2012/980/6 від 30.05.14р., та №036/1-2012/980/7 від 10.07.14р.

Згідно заперечень ліквідатора грошові вимоги ПАТ БАНК КАМБІО визнані в розмірі 19083428,88грн. як вимоги забезпеченого кредитора, вимоги щодо пені відхилені з огляду на положення Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерирористичної операції від 02.09.14р. №1669-VІІ.

Як встановлено судом, на виконання умов кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.12р. ПАТ БАНК КАМБІО надав ПП МЕРІДІАН (Позичальнику) кредит в розмірі 16768631,10грн., що підтверджується матеріалами справи та боржником не оспорюється.

Згідно до ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та цього Кодексу.

Відповідно до п.2.3. кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.12р. та додаткових угод до нього боржник зобовязаний сплатити відсотки за користування кредитом. З 03.12.12р. по 12.01.16р. заборгованість по сплаті процентів за користування кредитом становить 2314797,78грн., що підтверджується наданими суду документами та розрахунком заборгованості ПП МЕРІДІАН станом 13.01.16р.

За несвоєчасне повернення кредиту та сплати відсотків нарахована пеня у розмірі 3433185,44грн. відповідно до п.4.1. вказаного кредитного договору.

Станом на 14.04.16р. загальна сума грошових зобовязань ПП МЕРІДІАН перед ПАТ БАНК КАМБІО, що виникли до порушення справи про банкрутство по кредиту та сплаті відсотків за вищевикладеним кредитним договором становить 19083428,88грн., з яких: 16768631,10грн. заборгованість по кредиту; 2314797,78грн. заборгованість за процентами за користування кредитом.

В частині вимог щодо нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту та сплату відсотків за кредитом на суму 3433185,44грн., суд встановив:

Відповідно до наданого кредитором розрахунку пені ПП МЕРІДІАН за кредитним договором №036/1-2012/980 від 03.12.12р. станом на 13.01.16р., пеня нарахована позивачем за період з 13.07.15р. по 12.01.16р.

Відповідно до ст. 2 Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов'язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

Пунктом 5 ст. 11 Прикінцеві та перехідні положення цього Закону Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону доручено затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України від 14.04.2014 № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення.

Згідно затвердженого додатку до розпорядження Кабінету Міністрів №1275 від 02.12.2015 місто Донецьк входить до переліку населених пунктів, на території яких проводиться антитерористична операція (АТО).

Тобто, на час проведення антитерористичної операції на території м.Донецька і до її припинення нарахування пені на основну суму заборгованості за кредитним договором №036/1-2012/980 від 03.12.12р. з 14.04.14р. забороняється.

З огляду на вищевикладене, судом не вбачається підстав для задоволення кредиторських вимог ПАТ БАНК КАМБІО в частині заборгованості по пені на суму 3433185,44грн.

В забезпечення виконання зобовязань ПП МЕРІДІАН за кредитним договором №036/1-2012/980 від 03.12.12р., між ПАТ "БАНК КАМБІО" та ПП МЕРІДІАН укладені договори застави цінних паперів №036/1-2012/980/3 від 23.09.13р., № 036/1-2012/980/6 від 30.05.14р., та 036/1-2012/980/7 від 10.07.14р.

Відповідно до п.1.1. договору застави цінних паперів №036/1-2012/980/3 від 23.09.13р. заставою забезпечуються вимоги заставодержателя, що випливають з кредитного договору. Згідно п.1.2. вищезазначеного договору застави предметом застави є іменні прості акції ПАТ Експо Нафта Продукт. Загальна вартість предмету застави за домовленістю сторін складає 2900000,00грн.

Відповідно до п.1.1. договору застави цінних паперів № 036/1-2012/980/6 від 30.05.14р. заставою забезпечуються вимоги заставодержателя, що випливають з кредитного договору. Згідно п.1.2. вищезазначеного договору застави предметом застави є іменні прості акції ПАТ Гранітна Індустрія України. Загальна вартість предмету застави за домовленістю сторін складає 11000000,00грн.

Відповідно до п.1.1. договору застави цінних паперів №036/1-2012/980/7 від 10.07.14р заставою забезпечуються вимоги заставодержателя, що випливають з кредитного договору. Згідно п.1.2. вищезазначеного договору застави предметом застави є іменні прості акції ПАТ Експо Нафта Продукт. Загальна вартість предмету застави складає 17400004,00грн.

Загальна вартість предмету застави за договорами закстави цінних паперів становить 31300004,00грн.

Згідно листа ТОВ Перша Фондова Брокерська Компанія від 15.02.16р. №150216-2, вказані акції заблоковані під забезпечення кредитів за договорами застави цінних паперів.

Таким чином, загальна вартість предмету застави повністью забезпечує вимоги кредитора за кредитним договором №036/1-2012/980 від 03.12.12р.

Враховуючи викладене, суд визнає грошові вимоги кредитора у сумі 19083428,88грн. обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, як вимоги забезпеченого кредитора

Керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.45, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції від 22.12.2011р. №4212-VI, ст. 2 Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, ст.ст. 4-1, 32-34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 акціонерного товариства БАНК КАМБІО м.Київ про визнання кредиторських вимог №04/446 від 10.02.16р. на суму 22516614,32грн. задовольнити частково.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства БАНК КАМБІО м.Київ у сумі 19083428,88грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів окремо.

Відмовити ОСОБА_1 акціонерному товариству БАНК КАМБІО м.Київ у визнані вимог в частині пені на суму 3433185,44грн.

Ліквідатору включити визнані господарським судом вимоги до реєстру вимог кредиторів у відповідності з вимогами Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Суддя С.С. Тарапата

Часті запитання

Який тип судового документу № 57513745 ?

Документ № 57513745 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57513745 ?

Дата ухвалення - 14.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57513745 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57513745 ?

В Commercial Court of Donetsk Oblast
Previous document : 57513743
Next document : 57513749