Decision № 56002575, 16.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
16.02.2016
Case No.
210/5655/15-ц
Document №
56002575
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5655/15-ц

Провадження № 2/210/545/16

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"16" лютого 2016 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Скотар Р.Є.,

за участі секретаря Лейбенко В.В.,

за участі сторін: не зявилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч. 2 ст. 197 ЦПК України цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк ( далі ПАТ КБ «Приватбанк») , звернувся 02.12.2015 року до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором б/н від 14.09.2007 року - 13248,31 грн та судові витрати у справі.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що 14.09.2007 року Закритим акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк , правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк та відповідачем укладений кредитний договір № б/н, відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит в розмірі 8000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36.00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Взятих на себе зобов'язань відповідач не виконує, у зв'язку з чим, станом на 31.10.2015 року виникла заборгованість у розмірі 13248,31 гривень.

Представник позивача ОСОБА_3 ( довіреність №3734К-Н-О від 24.09.2015 року ) у судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій просив розглядати справу за його відсутністю, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, просив їх задовольнити , не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений за зареєстрованою в установленому порядку адресою: АДРЕСА_1 ( за відомостями адресно-довідкового відділу ГУДМС УДМС України в Дніпропетровській області від 14.12.2015р.), судова повістка повернулася до суду з позначкою «у звязку з закінченням терміну зберігання», заяви про розгляд справи за його відсутності, відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений, і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 14.09.2007 року між Закритим акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк , правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк (а.с.19) та ОСОБА_2 укладений кредитний договір № б/н, відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит в розмірі 8000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36.00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки (а.с.10).

Відповідно до п. 9.12 Умов, договір діє протягом 12 місяців з моменту його підписання. Якщо протягом цього терміну жодна зі сторін не проінформує іншу сторону про припинення дії Договору, він автоматично пролонгується на такий же період (а.с.15).

У матеріалах справи відсутні докази про те, що дія договору була припинена за ініціативою однієї із сторін у спосіб, передбачений п. 9.12 Умов.

Таким чином договір від 14.09.2007 року, укладений між сторонами, діє з часу його укладення по теперішній час. Строк, у межах якого банк міг звертатися до суду з вимогами до відповідача не порушений.

Умовами і правилами надання банком послуг, які разом із заявою відповідача є договором, передбачено винагороду банку, яка складається з: 1) процентів за користування кредитом, в тому числі за користування простроченим кредитом і овердрафтом, 2) плати за випуск та обслуговування платіжної карти, 3) інших комісій і штрафних санкцій якщо такі будуть (а.с. 9-14).

На бланку заяви про відкриття рахунку та надання банківських послуг на видачу картки «універсальна» є запис "базова процентна ставка за кредитом -3%" на місяць, що складає 36,00 % на рік (а.с. 10 зворот).

Договір є зобовязанням і, відповідно, підставою для виникнення цивільних прав та обовязків (ст. 11 Цивільного кодексу України).

Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Зі змісту зобовязань, вбачається, що між сторонами у справі виникли відносини з приводу надання банківських послуг (а.с.10).

Статтями 1049, 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що Позичальник зобов'язаний повернути Кредитору надані грошові кошти (кредит) та сплатити проценти у строки та на умовах, встановлених договором.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення про договір позики, якщо інше не встановлено і не випливає із суті кредитного договору (ч. 2 ст. 1054 ЦК України).

Відповідно до ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Таким чином, проценти, які підлягають сплаті згідно з положеннями статей 1054 ЦК є платою за користування грошима і підлягають сплаті боржником за правилами основного грошового боргу.

Згідно з ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою.

В силу положень ст.ст. 549, 550 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Згідно ст.ст.526, 527, 530 ЦК України зобовязання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно умов договору та вимог закону.

Відповідно до вимог статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

При оформленні кредитної картки відповідач був ознайомлений і погодився з Умовами і правилами надання банківських послуг, тарифами банку, що підтверджується його підписом на заяві про оформлення картки ( а.с. 8 зворот).

В заяві про відкриття банківського рахунку і отримання кредитної картки відповідач зазначив про свою згоду з тим, що вказана заява разом з Умовами і правилами надання банківських послуг, а також тарифами, складають договір, укладений між ним і банком про надання банківських послуг.

Згідно з правилами користування платіжною карткою, а саме розділом 5 «Порядок нарахування і сплати процентів» за користування ОСОБА_4 нараховує проценти, в розмірі встановленому тарифами (а.с. 14).

Пунктом 8.6 вищезгаданих Умов передбачено, що за порушення строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань, передбачених цим договором більше ніж на 120 днів, клієнт зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 500 грн. + 5% від ціни позову. (а.с. 16 зворот).

Така домовленість сторін договору не суперечить положенням ст. 549 ЦК України та не свідчить про подвійну відповідальність за одне й те саме порушення. Фіксована та процентна частини штрафу є складовими передбаченої договором санкції і один одного не замінюють.

Умовами діючого між сторонами у справі, а саме п.п. 5.5.1. правил користування платіжною карткою встановлено, що за несвоєчасне виконання боргових зобовязань володілець оплачує проценти по завищеній відсотковій ставці або додаткову комісію, розмір яких передбачено тарифами (а.с. 16).

Таким чином, на порушення умов договору відповідач взяті на себе зобов'язання не виконував, передбачені умовами домовленості платежі не вносив, внаслідок чого станом на 31.10.2015 року утворилася заборгованість за кредитом в розмірі 13248,31 грн, яка складається з заборгованості за кредитом - у розмірі 8927,40 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом 3113,85 грн., заборгованості за пенею та комісією 100,00 грн, штрафів у розмірі 500,00 грн. (фіксована складова) та 607,06 грн (процентна складова), що підтверджується розрахунком заборгованості (а.с.4-7).

Таким чином, позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» є обгругнтованими та доведеними, відповідач в судове засідання не зявився, заперечень на позовну заяву не надав , станом на день розгляду справи заборгованість має місце, тому суд задовольняє позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 88 ЦПК України, у звязку з задоволенням позову з відповідача слід стягнути на користь позивача судові витрати сплачені за подання позову, а саме в розмірі 1218,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 88, 212-215, 224-226, ЦПК України, ст. ст. 4, 5, 16, 526, 536, 527, 546, 549, 550, 610, 1054 ЦК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_2 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (р/р 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за кредитним договором б/н від 14.09.2007 року у розмірі 13248,31 грн ( тринадцять тисяч двісті сорок вісім гривень 31 коп.), яка складається з заборгованості за кредитом - у розмірі розмірі 8927,40 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом 3113,85 грн., заборгованості за пенею та комісією 100,00 грн, штрафів у розмірі 500,00 грн. (фіксована складова) та 607,06 грн (процентна складова).

Стягнути з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_2 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк судовий збір у розмірі 1218 грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Відповідно до статей 231, 232 ЦПК України оскарження заочного рішення відповідачем в апеляційному порядку може мати місце лише в разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення та вразі ухвалення повторного заочного рішення судом першої інстанції. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватись з дати постановлення ухвали про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право на оскарження заочного рішення в загальному порядку. Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Дніпропетровської області через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: Р. Є. Скотар

Часті запитання

Який тип судового документу № 56002575 ?

Документ № 56002575 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 56002575 ?

Дата ухвалення - 16.02.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56002575 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56002575 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 56002575, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 56002575, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 16.02.2016. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 56002575 refers to case No. 210/5655/15-ц

This decision relates to case No. 210/5655/15-ц. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 56002565
Next document : 56002577