№ 53405639, 12.11.2015, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
12.11.2015
Case No.
826/12244/15
Document №
53405639
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

12 листопада 2015 року № 826/12244/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Іщука І.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Поліпромхім»доДержавної податкової інспекції у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києвіпро скасування податкової вимоги від 03.04.2015 р. № 4552-23,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпромхім» звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, в якому просить визнати незаконною та скасувати вимогу № 4552-23 від 03.04.2015 р., видану ДПІ у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві в частині суми податкового боргу з податку на прибуток 75 816,04 грн., з яких: розмір основного зобов'язання - 59 121,45 грн., розмір штрафних санкцій - 15 176,75 грн., розмір пені - 1 517,84 грн.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх в повному обсязі з підстав, викладених в позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, докази чого містяться в матеріалах справи. Про причини неявки в судове засідання не повідомив. Заперечень або пояснень по суті заявлених позовних вимог суду не надано.

Враховуючи неявку в судове засідання представника відповідача, а також відсутність потреби заслухати свідка або експерта, суд приходить до висновку про можливість подальшого розгляду справи в порядку ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України за наявними в матеріалах справи доказами.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

03.04.2015 р. ДПІ у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві винесено податкову вимогу № 4552-23 про сплату позивачем податкового боргу за узгодженими грошовими зобов'язаннями на суму 163 962,87 грн.

Вказану вимогу одержано позивачем 12.06.2015 р., що підтверджується роздруківкою із сайту відстеження пересилання поштових відправлень.

В оскаржуваній вимозі вказано, що станом на 02.04.2015 р. сума податкового боргу ТОВ «Поліпромхім» за узгодженими грошовими зобов'язаннями становить 163 962,87 грн., а саме:

- сума податку на прибуток складає 75 816,04 грн., з них: 59 121,45 грн. - основний платіж, 15 176,75 грн. - штрафні санкції, 1 517,84 грн. - пеня;

- сума податку на додану вартість складає 88 146,83 грн., з них: 64 413,73 грн. - основний платіж, 15 975,50 грн. - штрафні санкції, 7 757,60 грн. - пеня.

Позивач, вважаючи винесену вимогу протиправною, звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

ДПІ у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Поліпромхім» з питань дотримання вимог податкового законодавства з ТОВ «Армабуд-Тех» за період з 01.01.2011 по 30.06.2013.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 12.05.2014 р. № 1178-26-52-22-03-14/33227908, за висновками якого позивачем допущено порушення вимог п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством занижено суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету всього у сумі 63 902,00 грн., у тому числі за березень 2013 р у сумі 17 837,00 грн., за квітень 2013 р. в сумі 8 547,00 грн., за травень 2013 р. в сумі 25 105,00 грн., за червень 2013 р. в сумі 12 411,00 грн. та пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено суму податку на прибуток на загальну суму 60 707,00 грн.

На підставі вищевказаного акту перевірки відповідачем було винесено податкове повідомлення-рішення від 26.05.2014 р. № 0001522203, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 75 783,75 грн., в тому числі за основним платежем в розмірі 60 707,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 15 176,75 грн.

Позивач не погодившись із прийнятим податковим повідомленням-рішенням від 26.05.2014 р. № 0001522203 звернувся до суду із позовом про визнання його протиправним та скасування.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.10.2014 р. по справі № 826/7911/14 у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.01.2015 р. апеляційну скаргу ТОВ «Поліпромхім» задоволено. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.10.2014 року скасовано та ухвалено нову постанову, якою позовні вимоги ТОВ «Поліпромхім» - задоволено. Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення - рішення державної податкової інспекції у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві від 26.05.2014 № 0001522203.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13.02.2015 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження. Рішення набрало законної сили.

Крім того, слід зазначити, що 13.08.2015 р. між ТОВ «Поліпромхім» та ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві складено акт звірки розрахунків з податку на прибуток № 4141-20 за період з 01.01.2015 р. по 01.08.2015 р., у відповідності до якого податкові зобов'язання з податку на прибуток було зменшено на суму 75 883,75 грн., позитивне сальдо розрахунків складає 759,35 грн.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Аналогічного змісту норма міститься в п. 2.2. Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України № 576 від 10.10.2013 року, у відповідності до якого податкова вимога формується, якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання, визначеної в податковому повідомленні-рішенні, у встановлені законом строки.

Отже, виходячи зі змісту наведеної вище норми, обов'язковим елементом, що надає право відповідачу на винесення податкової вимоги, є узгодження податкового зобов'язання.

Відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Аналіз вищенаведеної статті свідчить про те, що нарахування пені можливе лише у разі несплати податкового зобов'язання до дня настання строку його погашення. Тобто при сплаті зобов'язання до вказаного дня нарахування пені не може бути розпочато у зв'язку із ненастанням граничного строку погашення податкового зобов'язання як обов'язкової умови для початку нарахування пені.

При цьому, граничним днем строку здійснення погашення податкового зобов'язання є 10 день, що обраховується з наступного дня за днем складання податкового повідомлення-рішення.

Вказана позиція узгоджується із позицією, викладеною в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 26.03.2014 р. по справі №К/800/27405/13.

Відповідно до п. 59.3. статті 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Зі змісту пп. 54.3.2. п. 54.3. статті 54 Податкового кодексу України вбачається, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо ані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Таким чином, право відповідача на винесення та направлення податкової вимоги безпосередньо пов'язане з закінченням десятиденного строку з моменту винесення податкових повідомлень-рішень за результатами проведення перевірки позивача. Водночас, у разі якщо платник податків розпочинає процедуру оскарження вказаних повідомлень-рішень, право на винесення податкової вимоги не виникає.

Виходячи із системного аналізу норм чинного законодавства та фактичних обставин справи, які свідчать про відсутність податкового боргу позивача перед Державним бюджетом у розмірі 75 816,04 грн. на дату винесення податкової вимоги від 03.04.2015 р. № 4552-23, а також враховуючи, що остання винесена відповідачем 03.04.2015 р., тобто з порушенням вимог п. 59.3. статті 59 та пп. 54.3.2. п. 54.3 статті 54 Податкового кодексу України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для визнання оскаржуваної вимоги протиправною та її скасування.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Як зазначено в ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем не доведено правомірність його дій щодо винесення оскаржуваної податкової вимоги, а тому суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись вимогами ст.ст. 69-71, 94, 160-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпромхім» задовольнити.

2. Визнати протиправною та скасувати податкову вимогу ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві від 03.04.2015 р. № 4552-23 в частині суми податкового боргу з податку на прибуток 75 816,04 грн., в тому числі основний платіж 59 121,45 грн., штрафні (фінансові) санкції - 15 176,75 грн., розмір пені - 1 517,84 грн.

3. Судові витрати в сумі 1900,00 грн. присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпромхім» за рахунок асигнувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її отримання особою, яка оскаржує постанову, за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.О.Іщук

Часті запитання

Який тип судового документу № 53405639 ?

Документ № 53405639 це

Яка дата ухвалення судового документу № 53405639 ?

Дата ухвалення - 12.11.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53405639 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53405639 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 53405639, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 53405639, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 12.11.2015. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 53405639 refers to case No. 826/12244/15

This decision relates to case No. 826/12244/15. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 53405638
Next document : 53405642