Court decree № 5290070, 30.06.2009, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
30.06.2009
Case No.
33/117
Document №
5290070
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 33/11730.06.09 Суддя Мудрий С.М. розглянувши скаргу відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" на дії відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві стягувач товариства з обмеженою відповідальністю "Перліт Груп"

Представники сторін:

від скаржника : не зявився;

від стягувача: Годлевський В.І. генеральний директор;

від ВДВС: не зявився.

встановив :

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра" звернувся до Господарського суду м. Києва зі скаргою на дії відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві.

Згідно із поданою скаргою скаржник просить визнати незаконними дії державного виконавця Гоцій Б.І. відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві по винесенню постанов про відкриття виконавчих проваджень від 20.05.2009 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.05.2009 року розгляд скарги відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" на дії відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві призначено на 30.06.09 о 10:20.

В судове засідання 30.06.2009 року представники відповідача (скаржника) та відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві не з'явилися, про поважні причини неявки суд не повідомили, будь-яких обґрунтованих заяв чи клопотань про відкладення судового засідання з зазначенням поважних підстав щодо своєї неявки не подали.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю "Перліт Груп" заперечував проти задоволення скарги на дії відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, мотивувавши тим, що дії ВДВС не суперечать вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а тому ВДВС правомірно та обґрунтовано прийняв до виконання накази Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 33/117 та відкрив виконавче провадження.

Дослідивши доводи поданої скарги, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд м. Києва вважає подану скаргу відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" на дії відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві обґрунтованою з наступних підстав.

Відповідно до статті 115 ГПК України судові рішення ухвалюються іменем України і є обовязковими до виконання на всій території України.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначаються Законом України «Про виконавче провадження».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження»виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа: за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону України «Про виконавче провадження»; за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді; в інших передбачених законом випадках (стаття 18 Закону).

Згідно з частиною 2 статті 24 Закону України «Про виконавче провадження»державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а рішень про примусове виселення - п'ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

20.05.2009 ВДВС, керуючись приписами статей 18 та 24 Закону України «Про виконавче провадження», виніс Постанови, відповідно до яких зобовязав Банк добровільно їх виконати, а саме добровільно сплатити борг у сумі 203, 00 грн. та добровільно виконати наступні платіжні доручення:

- № 1284 від 14.01.2009 року про перерахування 42408,00 грн. з п/р 26007014052001 у Філії ВАТ КБ “Надра”Київське РУ, МФО 320564, ЄДРПОУ 34794885 на користь ВАТ “БЗБК”код ЄДРПОУ 01273711, п/р 26000301003161 у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві, МФО 321767;

- № 1288 від 16.01.2009 року про перерахування 8 000,00 грн. з п/р 26007014052001 у Філії ВАТ КБ “Надра” Київське РУ, МФО 320564, ЄДРПОУ 34794885 на користь ВАТ “БЗБК”, код ЄДРПОУ 01273711, п/р 26000301003161 у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві, МФО 321767.

Пунктом 3 Постанови ВДВС, зокрема, зазначив, що при невиконанні рішення в наданий для добровільного виконання строк, виконання буде проведене в примусовому порядку зі стягненням з боржника виконавчого збору та витрат, повязаних з провадженням виконавчих дій.

Разом з тим, при винесенні вказаних Постанов ВДВС не було враховано, що постановою Правління Національного Банку України від 10.02.2009 № 59 «Про призначення тимчасової адміністрації у ВАТ КБ «Надра»у Банку призначено тимчасову адміністрацію строком на один рік та з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців з 10.02.2009 до 10.08.2009.

Відповідно до частини 2 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.

Стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містить визначення поняття мораторій, в якому відображена його суть, і під яким розуміється зупинення виконання банком майнових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Аналіз зазначених та інших положень Закону України «Про банки і банківську діяльність»дають підстави для висновку, що положення про мораторій надають банкам можливість відстрочити виконання своїх прострочених зобовязань на час дії мораторію без застосування до банків відповідних санкцій, і забороняють на цей час застосування державного примусу щодо реалізації захисту прав та інтересів господарюючих субєктів (клієнтів чи інших контрагентів банку) шляхом звернення стягнення на підставі виконавчих документів (інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України).

Таким чином, зважаючи на положення пункту 1 частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність»примусове виконання рішення суду про звернення стягнення на підставі виконавчих документів можливе лише після закінчення строку дії або зняття введеного у відповідача мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження»встановлено, що державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі наявності обставин, передбачених законом, які виключають здійснення виконавчого провадження.

До обставин, які виключають здійснення виконавчого провадження, належить й положення пункту 1 частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яким, зокрема, встановлена заборона проводити стягнення на підставі виконавчого документу протягом дії мораторію.

Відтак, виконавчий документ, виданий на підставі ухваленого у даній справі рішення, повинен бути прийнятий державним виконавцем до виконання після закінчення дії мораторію.

При розгляді скарги судом враховано, що:

- Законом України «Про виконавче провадження»(в т.ч. статтею 34 цього Закону) не передбачено обовязок державного виконавця щодо зупинення виконавчого провадження у звязку із дією мораторію на задоволення вимог кредиторів, а отже зупинення виконавчих дій було б неправомірним;

- положення пункту 1 частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність»фактично встановлюють відстрочення виконання рішення судів на час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

За змістом статті 121-2 ГПК України скарги на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів розглядає виключно місцевий господарський суд, яким відповідну справу розглянуто у першій інстанції.

Враховуючи викладені обставини, доводи скаржника викладені в скарзі, визнаються судом правомірними. Відділом Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві не спростовано обставин, викладених Банком у скарзі.

Враховуючи викладене та керуючись Законом України «Про виконавче провадження», статтями 33, 86, 121-2 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Скаргу б/н від 25.05.2009 відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»задовольнити.

2.Визнати незаконними дії державного виконавця (заступника начальника відділу) Гоцій Б.І. відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві щодо винесення постанов про відкриття виконавчого провадження від 20.05.2009 року з примусового виконання наказів Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 33/117.

3.Скасувати постанову Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві про відкриття виконавчого провадження від 20.05.2009 року з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 33/117 про зобов'язання відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" виконати платіжні доручення № 1284 від 14.01.2009 року про перерахування 42408,00 грн. та № 1288 від 16.01.2009 року про перерахування 8 000,00 грн.

4.Скасувати постанову Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві про відкриття виконавчого провадження від 20.05.2009 року з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 33/117 про стягнення з відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"боргу у сумі 203, 00 грн.

Суддя Мудрий С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 5290070 ?

Документ № 5290070 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 5290070 ?

Дата ухвалення - 30.06.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 5290070 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 5290070 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 5290069
Next document : 5290338