Approval Date
15.12.2010
Case No.
2а-1026/10/0470
Document №
52868993
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

копія ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2010 р. Справа № 2а-1026/10/0470 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 при секретаріОСОБА_2 за участю: прокурора представника позивача ОСОБА_3 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Прокурор Індустріального району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі: Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська до Товариство з обмеженою відповідальністю "Аква-Січ" про звернення стягнення на активи боржника, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Індустріального району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі: Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із зазначеним адміністративним позовом.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач має податковий борг з податку на прибуток в сумі 1019 грн. 88 коп., який утворився внаслідок несвоєчасної сплати узгоджених зобов'язань і за неподання податкової звітності протягом граничних строків. В добровільному порядку суму податкового боргу відповідач не сплачує, що стало підставою для звернення податкового органу до суду з даним позовом.

В судовому засіданні прокурор та представник позивача позовні вимоги та просив задовольнити їх в повному обсязі, виходячи з положень норм Конституції України, Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Закону України «Про державну податкову службу України», та з підстав, викладених в адміністративному позові.

Відповідач в судове засідання не з"явився, заперечень на позов не надав.

Заслухавши пояснення прокурора та представника позивача, дослідивши матеріали справи та чинне законодавство, суд доходить висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аква-Січ" перебуває на обліку в Лівобережній міжрайонній державній податковій інспекції м. Дніпропетровська як платник окремих видів податків, в тому числі, податку на прибуток підприємств.

Відповідно до ст.ст. 67, 68 Конституції України, кожен зобовязаний сплачувати податки і збори у порядку та у розмірах, встановлених законом, неухильно додержуватися Конституції та законів України. Відповідно до п.2 ч.1 ст.9 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р., п.п.4.1.1, 4.1.4 ст.4 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р., платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами, подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів). Також, згідно п.3 ч.1 ст.9 Закону України «Про систему оподаткування», платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 р. (з подальшими змінами) , податок на прибуток підприємств належить до загальнодержавних податків і зборів (обовязкових платежів).

Відповідно до п. 11.1 ст. 11 Закону, податковими періодами для сплати цього виду податку є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

Відповідно до п. 16.4. ст. 16 цього ж Закону, податок за звітній період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду. Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітній період. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року повну.

Згідно абз. б п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181 від 21.12.2000 р., податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м. Дніпропетровська було проведено невиїздні документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "Аква-Січ", за результатами яких було складено акти № 4055/15-1/34364869 від 17.09.2007 року, №4974/15-1/34364869 від 25.06.2008 р. В ході перевірки було виявлено порушення абз. б п.п. 4.1.4 п. 4.1. ст. 4 Закону України № 2181-ІІІ, та п. 16.4 ст. 16 Закону Украхни «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме, не подання розрахунку з податку на прибуток підприємств за І півріччя 2006 р., І півріччя 2007р., за 3 квартали 2007 р., за 11 місяців 2007 р., за 1 квартал 2008 р. до податкового органу у граничні строки, встановлені законодавством.

Відповідно до пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», за не подання податкової декларації у строки, визначені законодавством, платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

За результатами перевірки, податковим органом прийняті податкові повідомлення рішення № 0026691505/0 від 02.11.2007 року на суму 340 грн. 00 коп., №0026691505/0 від 02.11.2007 року на суму 339 грн. 88 коп., №0038021505/0 від 12.08.2008 р. на суму 680 грн. 00 коп.

Таким чином, з урахуванням наявної переплати на рахунку відповічача загальна сума податкового боргу складає 1019 грн. 88 коп.

У строк, встановлений пп..5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України № 2181 (протягом 10 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення-рішення), відповідач не сплатив суму штрафних санкцій, визначених рішенням податкового органу, та не оскаржив ці рішення у встановленому порядку.

Згідно пп.. 5.4.1 п.5.4 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», узгоджена сума податкового зобовязання, не сплачена платником податків у визначені законом строки, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Таким чином, суми штрафних санкцій, застосовані до ТОВ "Аква-Січ" згідно зазначеного податкового повідомлення рішення, є узгодженими, і набули статусу податкового боргу платника податків.

Відповідно до пункту «а» пп. 6.2.3 пункту 6.2 ст. 6 закону України № 2181, перша податкова вимога надсилається платнику податків контролюючим органом не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобовязання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк.

Друга податкова вимога, у відповідності до пункту "б" пп. 6.2.3 пункту 6.2 ст. 6 Закону України № 2181, направляється платнику податків не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) йому першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Позивачем відповідно до ст. 6 Закону України № 2181, було направлено відповідачу поштою першу податкову вимогу № 1/151 від 29.01.2008 р., а також другу податкову вимогу № 2/813 від 09.07.2008 р.

Не зважаючи на вжиті заходи, податковий борг відповідачем сплачений не був.

Згідно пункту 11 ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу України", державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднанні державні податкові інспекції подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

У відповідності до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. Закону України № 2181, активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду, що відповідно до п. 1.6 ст. 1 цього ж Закону, є зверненням на активи платника податків в рахунок погашення податкового боргу.

У відповідності до пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України № 2181, джерелами погашення податкового боргу платника податків за рішенням органу стягнення є будь-які активи платника податків (його філій, відділень, інших відокремлених підрозділів) з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, а також іншими законами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України до компетенції адміністративного суду віднесено розгляд справ за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

З огляду на викладене, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог, та необхідність їх задоволення.

Керуючись ст.ст.11,14,70,71,72,86,159-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути за рахунок активів Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Січ" (ЄДРПОУ 34364869) на користь Державного бюджету України (р\р31114009700010,код платежу 11021000, одержувач Управління Державного казначейства в Індустріальному районі, банк одержувача ГУДК у Дніпропетровській області, МФО 805012, ЄДРПОУ 24232376) заборгованість зі сплати податку на прибуток у сумі 1019,88 (одна тисяча дев"ятнадцять) грн. 88 коп.

Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у порядок і строки передбачені статтями 186 і 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складений 04.10.2010 р.

Суддя (підпис) Постанова не набрала законної сили 04.10.10 СуддяОСОБА_1 ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 52868993 ?

Документ № 52868993 це

Яка дата ухвалення судового документу № 52868993 ?

Дата ухвалення - 15.12.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 52868993 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 52868993 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 52868993, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 52868993, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court was adopted on 15.12.2010. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 52868993 refers to case No. 2а-1026/10/0470

This decision relates to case No. 2а-1026/10/0470. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 52868992
Next document : 52868996