Decree № 52189616, 05.10.2015, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
05.10.2015
Case No.
760/15686/15-п
Document №
52189616
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. КИЄВА

Справа №33/796/1116/2015 Суддя 1 інстанції - Калініченко О.Б.

Категорія: ч. 1 ст. 483 МКУ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2015 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва Кепкал Л.І., за участі представника Київської регіональної митниці ОСОБА_3, представника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Київської міської митниці ДФС на постанову судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 вересня 2015 року, щодо

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Постановою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 вересня 2015 року провадження щодо ОСОБА_5 у справі про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Своє рішення суд мотивував тим, що представник власника товару підлягає відповідальності лише у тому випадку, коли він здійснював декларування товару або з метою приховування від митного контролю особисто вчиняв будь-які дії, що складають об'єктивну сторону порушення. При цьому таке діяння за суб'єктивною стороною характеризується прямим умислом на подання митному органу документів, що містять неправдиві дані.

За відсутності зазначених умов само по собі зайняття особою керівної посади на підприємстві - власника товару, переміщеного з приховуванням від митного контролю, не утворює в діях ОСОБА_5 складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МУ України.

Як вбачається з матеріалів справи, декларантом зазначених товарів виступало ТОВ «ІНОФОРУМ», представником якого був поданий до митного оформлення товар на підставі товаросупровідних документів, що надійшли з товаром та ніяких сумнівів не викликали.

Таким чином, обов'язки декларанта при здійсненні митного оформлення товару його власником було покладено на уповноважених осіб, а представником власника товару - директором ТОВ «ПРЕМ'ЄР ГОЛД» ОСОБА_5 дії щодо декларування товару не здійснювалось, а відтак у неї відсутній умисел на подання митному органу документів, які містять неправдиві дані.

Будь-яких дій ОСОБА_5, які б були спрямовані на приховування від митного контролю та утворювали об'єктивну сторону правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МУ України, не встановлено.

Крім того суд зазначив, що в протоколі йдеться про подання документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості товару, відправника та одержувача товару. Проте як вбачається з матеріалів справи, при митному оформленні товару декларантом були подані всі документи, передбачені як обов'язкові, які були оформлені у встановленому чинним законодавством порядку та містили всі реквізити, необхідні для ідентифікації товару.

Крім того, у випадку застосування методу визначення митної вартості товару за ціною договору, який і був застосований у даному випадку, для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товару згідно зі ст. 58 МК України подаються лише: - декларація митної вартості; - зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього; - рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа; - банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; - документи для підтвердження витрат на ввезення та страхування, якщо за умовами поставки такі витрати не включено у вартість товару.

Ці вимоги закону також були виконані у повному обсязі.

Також, в протоколі не зазначено, яким обов'язковим відомостям або договірним домовленостям щодо ціни товару митні органи вважали невідповідними заявленим даним про митну вартість товару. При цьому будь-яких однозначно достовірних даних щодо невідповідності суми з урахуванням курсової різниці цих валют митними органами не встановлено.

Письмове рішення про коригування митної вартості товару згідно з ч. 5 ст. 54 МК України не приймалось, у тому числі і після його митного оформлення.

Також згідно зі ст.ст. 345-355 МК України митні органи мають право здійснювати митний контроль правильності заповнення митних декларацій, декларації митної вартості та достовірності зазначених у них даних, законності ввезення товарів на митну територію України тощо, результати якої оформлюються актом (довідкою), в яких за наявності зазначаються такі факти.

Крім того, матеріали справи не містять доказів, тобто фактичних даних, на основі яких у визначеному законом порядку було б можливо стверджувати про вчинення ОСОБА_5 дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані.

Не погоджуючись з постановою судді, представник Київської міжрегіональної митниці Міндоходів - ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про скасування зазначеної постанови та постановлення нової про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України з накладенням адміністративного стягнення у виді конфіскації безпосередніх предметів порушення митних правил у розмірі 274 888,43 грн. та штрафу в розмірі вартості предметів правопорушення - 274 888,43 грн.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог посилаються на те, що постанова судді є необґрунтованою, адже місцевий суд без об'єктивного дослідження всіх обставин справи дійшов до помилкового висновку про відсутність в діях ОСОБА_5 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України, в свою чергу вина останньої повністю підтверджується матеріалами справи.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника митниці, який підтримав апеляційну скаргу у повному обсязі та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_5 - ОСОБА_4, яка просила відмовити у задоволенні апеляційної скарги, вказуючи про те, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим, перевіривши матеріали адміністративної справи та доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 294 КУпАП апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції необмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Так, відповідно до ст. 495 МК України, доказами у справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Такі дані встановлюються:

1) протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій, додатками до зазначених протоколів;

2) поясненнями свідків;

3) поясненнями особи, яка притягується до відповідальності;

4) висновком експерта;

5) іншими документами (належним чином завіреними їх копіями або витягами з них) та інформацією, у тому числі тими, що перебувають в електронному вигляді, а також товарами - безпосередніми предметами порушення митних правил, товарами із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортними засобами, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Разом з тим, наявні матеріали справи не містять достатніх, допустимих та належних доказів на підтвердження вини ОСОБА_5 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Так, згідно ст. 494 МК України про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.При цьому, в протоколі, зокрема, повинні міститися необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено, місце, час вчинення та суть порушення митних правил, посилання на статтю МК України, що передбачає відповідальність за таке порушення, та інші дані щодо події і обставин вчинення правопорушення.

Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення.

У разі складення протоколу особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, роз'яснюються її права, передбачені статтею 498 цього Кодексу, та повідомляється про можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу, про що до протоколу вноситься відмітка, яка підписується цією особою.

Дані вимоги закону під час складання протоколу про порушення митних правил не дотримані в повному обсязі, чим порушені права ОСОБА_5 (ас. 1-6).

Крім того, в справі міститься лист Київської міської митниці ДФС про направлення ОСОБА_5 копії протоколу про порушення митних правил (ас. 90,91), проте, відсутні в матеріалах справи дані щодо вручення ОСОБА_5 копії протоколу.

З огляду на викладене, протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 483 МК України не може бути підставою для притягнення її до відповідальності.

Крім того, відповідно до диспозиції ч.1 ст.483 МК України правопорушенням є дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених засобів або сховищ, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Проте, як вірно було встановлено місцевим судом та підтверджується матеріалами справи, ОСОБА_5 будь - яких дій, які б були спрямовані на приховування від митного контролю та утворювали об'єктивну сторону вищезазначеного правопорушення не вчиняла, адже декларантом виступало ТОВ « ІНОФОРУМ», представником якого і був поданий до митного оформлення товар на підставі товаросупровідних документів, що надійшли з товаром та ніяких сумнівів не викликали.

Крім того, в протоколі про порушення митних правил не зазначено, яким обов'язковим відомостям або договірним домовленостям щодо ціни товару митні органи вважали невідповідними заявлені дані про митну вартість товару. Митний контроль правильності заповнення митної декларації, декларації митної вартості та достовірності зазначених у них даних, законності ввезення товарів на митну територію України, тощо, результати якої оформлюються довідкою, митні органи, відповідно до ст.ст. 345 - 355 МК України не здійснювали.

Письмове рішення про коригування митної вартості товару згідно з п. 5 ст. 54 МК України не приймалось.

Відтак, єдине посилання в апеляційній скарзі на те, що рішення суду є необґрунтованим, оскільки прийнято без об'єктивного дослідження всіх обставин справи, не може бути прийнято до уваги, адже, місцевий суд дослідив всі матеріали адміністративної справи, дав їм належну оцінку в установленому законом порядку, на підставі чого прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність в діях ОСОБА_5складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Керуючись ст. 294 КУпАП, ст.ст. 528, 529 Митного кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника Київської міської митниці ДФС України - залишити без задоволення.

Постанову судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 вересня 2015 року, якою провадження щодо ОСОБА_5 у справі про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення - залишити без зміни.

Постанова апеляційного суду набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя

Апеляційного суду м. Києва Л.І. Кепкал

Часті запитання

Який тип судового документу № 52189616 ?

Документ № 52189616 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 52189616 ?

Дата ухвалення - 05.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52189616 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 52189616 ?

В Kyiv City Court of Appeals
Previous document : 52189614
Next document : 52189622