№ 4890880, 30.09.2009, High Commercial Court of Ukraine

Approval Date
30.09.2009
Case No.
б-39/02-08
Document №
4890880
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2009 р.

№ Б-39/02-08

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Ткаченко Н.Г. (головуючий),

Катеринчук Л.Й. (доповідач),

Яценко О.В.

розглянувши касаційну скаргу

державної податкової інспекції у місті Херсоні

на ухвалу

господарського суду Харківської області від 22.07.2008 року

у справі

господарського суду

№ Б-39/02-08

Харківської області

за заявою

ТОВ «Про-будмотаж»

до

приватного підприємства «Прімекс-плюс Компані»

про

визнання банкрутом

ліквідатор

Загребельний Г.С.

в судовому засіданні взяли участь представники :

від заявника:

не з'явились

від боржника:

Загребельний Г.С. (ліквідатор)

від ДПІ м. Херсоні

не з'явились

ВСТАНОВИВ :

в провадженні господарського суду Харківської області знаходиться справа про визнання банкрутом приватного підприємства «Прімекс-плюс Компані»(далі –боржника), яку було порушено ухвалою суду від 15.04.2008 року за заявою ТОВ «Про-будмотаж», з урахуванням особливостей, передбачених статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою господарського суду Харківської області від 07.05.2008 року боржника визнано банкрутом за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відкрито ліквідаційну процедуру у справі, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Загребельного Г.С., зобов’язано ліквідатора у п'ятиденний строк опублікувати оголошення про визнання боржника банкрутом в офіційному друкованому органі, зобов’язано ліквідатора письмово повідомити всіх відомих йому кредиторів боржника, зобов’язано за результатами проведеної роботи у строк до 07.05.2009 року подати до господарського суду звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс.

Ухвалою суду від 22.07.2008 року затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, юридичну особу боржника ліквідовано, провадження у справі припинено.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою, державна податкова інспекція у місті Херсоні (далі –інспекція) звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просила скасувати ухвалу суду першої інстанції та направити справу на новий судовий розгляд, аргументуючи порушенням норм процесуального права, зокрема, статей 33, 34, 43 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку ухвалу суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з такого.

За приписами статті 107 Господарського процесуального кодексу України, сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду; касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав чи обов'язків.

Відповідно до частини 2 статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону в разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Отже, спрощена процедура банкрутства відповідно до статті 52 Закону передбачає введення ліквідаційної процедури боржника одразу ж після порушення провадження у справі про банкрутство, що має наслідком припинення господарської діяльності боржника ( частина 1 статті 23 Закону).

Наслідком припинення господарської діяльності боржника є те, що в ліквідаційній процедурі не виникають зобов'язання по сплаті податків та загальнообов'язкових зборів відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". З таким висновком погоджується Верховний суд України у Постанові №04/153 від 06.04.2004 року у справі №17/124.

Відповідно до частини 5.3.1 статті 5.3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 статті 4 цього Закону для поданні податкової декларації. У разі коли відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені в законі з відповідного податку, а за їх відсутності - протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Відтак, незаконне визнання боржника банкрутом за спрощеною процедурою унеможливлює встановлення податковим органом зобов'язань по сплаті податків відповідно до податкових повідомлень-рішень, прийнятих після введення ліквідаційної процедури, оскільки з моменту визнання боржника банкрутом у нього не виникають податкові зобов'язання.

Наведене дозволяє зробити висновок про право податкового органу на оскарження постанов про визнання боржника банкрутом в порядку статті 107 ГПК України, як судових актів за наслідком прийняття яких змінюється правовий статус юридичної особи і вона втрачає статус суб'єкта, щодо якого можуть виникати податкові зобов'язання.

За приписами статті 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до суду звіт та ліквідаційний баланс. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою суду від 07.05.2008 року боржника визнано банкрутом на підставі статті 52 Закону (т.1 а.с. 41-42).

Ухвалою суду від 22.07.2008 року затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, юридичну особу боржника ліквідовано, провадження у справі припинено.

Матеріалами справи підтверджується, що постановою Вищого господарського суду України від 30.09.2009 року постанову суду першої інстанції про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури від 07.05.2008 року скасовано, а провадження у справі припинено.

Ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та припинення провадження у справі є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи, а висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11).

Оскільки, підставою проведення ліквідаційної процедури у справі №Б-39/02-08 про банкрутство боржника є постанова про відкриття ліквідаційної процедури від 07.05.2008 року, яка скасована Постановою Вищого господарського суду України від 30.09.2009 року, а самостійне існування ухвали яка підсумовує хід ліквідаційної процедури за відсутності обгрунтованого віжкриття ліквідаційної процедури чинним законодавством не передбачено, колегія суддів Вищого господарського суду України, діючи в межах повноважень суду касаційної інстанції згідно приписів ст.ст. 111-5, 111-7 ГПК України, вважає ухвалу господарського суду Харківської області від 22.07.2008 року такою, що підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України Вищий господарський суд України –

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у місті Херсоні задовольнити частково.

2. Ухвалу господарського суду Харківської області від 22.07.2008 року у справі № Б-39/02-08 скасувати.

3. Державному реєстратору внести до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців дані про скасування постанови господарського суду Харківської області від 07.05.2008 року про визнання боржника банкрутом та ухвали господарського суду Харківської області від 22.07.2008 року про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі №Б-39/02-08 про банкрутство приватного підприємства «Прімекс-плюс Компані»(код ЄДРПОУ 35329280).

Головуючий Н. Ткаченко

Судді Л. Катеринчук

О. Яценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 4890880 ?

Документ № 4890880 це

Яка дата ухвалення судового документу № 4890880 ?

Дата ухвалення - 30.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4890880 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4890880 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 4890880, High Commercial Court of Ukraine

The court decision No. 4890880, High Commercial Court of Ukraine was adopted on 30.09.2009. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 4890880 refers to case No. б-39/02-08

This decision relates to case No. б-39/02-08. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 4890794
Next document : 4891861