Decision № 47023129, 20.07.2015, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
20.07.2015
Case No.
904/3630/15
Document №
47023129
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.07.15р. Справа № 904/3630/15

За позовом Міського комунального підприємства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ", м. Дніпропетровськ

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ

про стягнення 19 414,28 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Представники:

від позивача: Запороженко О.І., - дов. № 1804 від 04.11.2014р., юрисконсульт 1 категорії відділу претензійно-позовній роботі.

від відповідача не з"явився

СУТЬ СПОРУ:

Міське комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення заборгованості у загальному розмірі 19 414,28 грн., що складається з сум: заборгованість за спожиту теплову енергію у розмірі 15 873,46 грн., пеня у розмірі 310,14 грн., 3% річних у розмірі 254,66 грн., інфляційних втрат у розмірі 2 976,02 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідно до укладеного між Міським комунальним підприємством "Дніпропетровські міські теплові мережі" (Енергопостачальна організація) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (Споживач) договору № 040616 про постачання теплової енергії від 01.07.2008 р., Енергопостачальною організацією протягом опалювальних періодів 2013-2014, 2014-2015 рр. було поставлено теплову енергію на об'єкт споживача, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 105, за яку відповідач повинен здійснити оплату. В строки, встановлені договором, відповідач вартість наданих йому послуг за поставлену теплову енергію не сплатив, що і стало підставою для звернення позивача з позовом до господарського суду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2015 р. порушено провадження по справі та призначено до розгляду на 26.05.2015 р.

26.05.2015 р. відкладався розгляд справи до 18.06.2015 р., 18.06.2015 р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк вирішення спору до 15.07.2015 р. включно та відкладено розгляд справи до 14.07.2015 р.

Відповідач в дане судові засідання не з'явився, про час і місце судових засідань повідомлений судом належним чином, що підтверджено поштовими повідомленнями (а.с. 85-86).

Клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю участі у справі представника відповідача до суду не надходило.

Неприбуття у судове засідання представника відповідача за викладених обставин не є перешкодою для розгляду справи.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу по суті за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ч.2 ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

Між Міським комунальним підприємством "Дніпропетровські міські теплові мережі" (Енергопостачальна організація) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (Споживач) укладений договір № 040616 про постачання теплової енергії від 01.07.2008 р.

За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію в гарячій воді в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором (п.1.1. договору).

Відповідно до п. 2.1. договору теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно з додатком 1 до цього договору у вигляді гарячої води на такі потреби:

- опалення та вентиляцію - в період опалюваного сезону (175 діб);

- гаряче водопостачання - протягом 350 діб;

- технологічні потреби - відповідно з виробничою програмою;

- кондиціювання повітря - по мірі необхідності.

Відповідно до п. 7.2. договору розрахунковим періодом є календарний місяць, по результатам якого підписується акт (в 2-х примірниках) на відпуск отримання теплової енергії по формі додатку 4.

Позивачем договірні зобов'язання виконані в повному обсязі, протягом опалювальних періодів з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р. та з жовтня 2014 р. по березень 2015 р. енергопостачальною компанією було поставлено споживачу теплову енергію на загальну суму 15 873,46 грн.

Обсяг відпущеної теплової енергії підтверджено долученими до матеріалів справи актами прийому - передачі виконаних робіт до договору № 040616 про постачання теплової енергії від 01.07.2008р. (а.с.38-50).

За надані послуги позивач пред'явив відповідачу рахунки (а.с.25-37).

Докази отримання рахунків та актів прийому - передачі виконаних робіт підтверджується долученими до матеріалів справи Реєстрами вручення рахунків та актів виконаних робіт (а.а.54-67).

Згідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За положеннями ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Згідно ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічні приписи містить стаття 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 7.3. договору Споживач зобов'язаний не пізніше ніж за 5 днів до початку розрахункового періоду сплачувати Енергопостачальній організації вартість теплової енергії згідно з її кількістю, передбаченою у додатку 1 до цього договору, по власним платіжним дорученням із зазначенням періоду за який він сплачує.

Відповідно до п. 7.4. договору остаточний розрахунок за спожиту теплову енергію проводиться Споживачем в продовж 5 днів після одержання рахунку Енергопостачальній організації, яка зобов'язана направити його споживачу не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим. У випадку утворення переплати, вона зараховується в рахунок наступних платежів.

Відповідачем систематично порушувались умови договору в частині сплати заборгованості за отриману теплову енергію в період з 01.10.2013р. по 01.07.2014р. опалювальних періодів з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р. та з жовтня 2014 р. по березень 2015 р. Внаслідок цього у відповідача виникла заборгованість у розмірі 15 873,46 грн., яка складається з помісячного розрахунку (а.с.14).

Станом на момент звернення позивача з позовом до суду сума основної заборгованості відповідача за теплову енергію не змінилася, складає 15 873,46 грн.

Приймаючи до уваги, що відповідачем не надано доказів оплати спожитої теплової енергії в період з моменту її отримання до дати слухання справи, що розцінюється судом як визнання позивачем суми основного боргу за договором № 040616 про постачання теплової енергії від 01.07.2008 р., вимога позивача про стягнення основного боргу у розмірі 15 873,46 грн. підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 610, 611 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п. 8.2.3 договору в разі несвоєчасної оплати за спожиту теплову енергію - нараховується пеня в розмірі облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу, за кожен день прострочки.

Позивачем за несвоєчасну оплату відповідачем заборгованості за спожиту теплову енергію нараховано пеню за період виконаних послуг з квітня 2014 р. по березень 2015 р. у розмірі 310,14 грн.

Перевіривши правильність періоду нарахованої пені та її розмір, враховуючи наявне несвоєчасне виконання договірних зобов'язань в частині сплати заборгованості, суд прийшов до висновку, що позивачем правомірно нарахована пеня, та за викладених обставин підлягає стягненню у розмірі, визначеної позивачем.

Статтею 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та три проценти річних від простроченої суми.

У зв'язку з простроченням виконання грошового зобов'язання позивач просить на підставі ст. 625 ЦК України стягнути з відповідача 3% річних за період з 13.11.2013 р. по 20.04.2015 р. у розмірі 254,66 грн. та інфляційних втрат в період з грудня 2013 р. по березень 2015 р. у розмірі 2 976,02 грн. (розрахунок (а.с.16-24).

Враховуючи наявне прострочення відповідачем виконання грошового зобов'язання, суд вважає за можливе задовольнити вимоги позивача про стягнення річних та інфляційних у розмірах, визначених позивачем.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не надано доказів виконання договірних зобов'язань в частині оплати поставленої позивачем теплову енергію в період з моменту отримання до дати слухання справи, враховуючи подані докази, суд вважає за можливе задовольнити вимоги позивача у наступних сумах: 15 873,46 грн. - заборгованості за спожиту теплову енергію, 310,14 грн. - пені, 254,66 грн. - 3% річних, 2 976,02 грн. - інфляційних, а всього 19 414,28 грн.

Згідно ст.49 ГПК України судові витрати слід покласти на відповідача.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (49018, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Міського комунального підприємства "Дніпропетровські міські теплові мережі" (49044, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 37, код ЄДРПОУ 32082770) заборгованість за спожиту теплову енергію у розмірі 15 873,46 грн., 310,14 грн. - пеню, 254,66 грн. - 3% річних, 2 976,02 грн. - інфляційні, 1 827,00 грн. - судовий збір.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 ГПК України.

Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено

20.07.2015р.

Суддя В.Г. Бєлік

Часті запитання

Який тип судового документу № 47023129 ?

Документ № 47023129 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 47023129 ?

Дата ухвалення - 20.07.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 47023129 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 47023129 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 47023129, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 47023129, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 20.07.2015. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 47023129 refers to case No. 904/3630/15

This decision relates to case No. 904/3630/15. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 47023128
Next document : 47023130