Court decree № 47007208, 14.05.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk Town

Approval Date
14.05.2014
Case No.
524/4205/14-к
Document №
47007208
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 524/4205/14-к

Провадження №

УХВАЛА

14.05.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Савічев В.О., за участю слідчого Акулова О.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Акулова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №12013180090000722 від 16.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Акулов О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №12013180090000722 від 16.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке погоджене з ст..прокурором прокуратури м. Кременчука Хасаєвим К.Н.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2013 року розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180090000722, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Так, 15 травня 2013 року о 13 годині 04 хвилини з розрахункового рахунку №26004150461980, відкритого на ім'я ПАТ "Кременчукгаз", у філії "Придніпровське РУ" ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 331564 на підставі сформованого, невідомою третьою особою, електронного платіжного доручення на розрахунковий рахунок №26000118273001 відкритий на ім'я Приватного підприємства "Будшлях Україна" ідентифікаційний код 38655523, у АТ "Брокбізнесбанк", МФО 300249 за нібито поставлені будівельні матеріали, були перераховані грошові кошти в сумі 540 000 гривень. Про те, будь яких взаємовідносин ПАТ "Кременчукгаз" з ПП "Будшлях Україна" не мало.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ПП "Будшлях Україна" має рахунок №26000118273001 у АТ "Брокбізнесбанк", МФО 300249.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку №26000118273001 ПП "Будшлях Україна", оригіналів чеків та квитанцій на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку №26000118273001 ПП "Будшлях Україна", а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим слідчий просив задовольнити дане клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов'язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Акулова О.Ю. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Акулову О. Ю. до банківських документів, а саме: оригіналів чеків та квитанцій на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку №26000118273001 ПП "Будшлях Україна", довідки про рух коштів по рахунку ПП "Будшлях Україна", поточним, розрахунковим, депозитним, позичковими та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному суб'єкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім'я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків ПП "Будшлях Україна"; інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, копії карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПП "Будшлях Україна", накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи); відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПП "Будшлях Україна", здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів посадовими особами ПП "Будшлях Україна"; повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк", для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ "Брокбізнесбанк»", МФО 300249, за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, буд. 41.

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

Previous document : 47007204
Next document : 47007210