Decree № 46187789, 11.05.2015, Kyiv Circuit Administrative Court

Approval Date
11.05.2015
Case No.
810/1754/15
Document №
46187789
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2015 року № 810/1754/15

Суддя Київського окружного адміністративного суду Лапій С.М., розглянувши в порядку скороченого провадження у м. Києві справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-1263" про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-1263", в якому просить стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача податковий борг по орендній платі з юридичних осіб у сумі 46 284,20 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що згідно з даними податкового обліку у відповідача утворилась заборгованість перед бюджетом з орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Дана заборгованість підтверджується даними декларації, поданої відповідачем особисто до податкового органу.

Ухвалою суду від 27.04.2015 відкрито провадження у даній справі, розгляд якої відповідно до статті 183-2 КАС України здійснюється у порядку скороченого провадження.

Одночасно вказаною ухвалою суду відповідачу запропоновано у десятиденний строк з дня одержання копії ухвали подати через відділ документообігу суду заперечення на позов або заяву про визнання позову.

Копію вказаної ухвали суду розміщено на офіційному сайті суду 28.04.2015.

Проте, письмові заперечення відповідача проти заявленого позову не надійшли, тому справа вирішується судом за наявними матеріалами.

ТОВ «АТП-1263» є юридичною особою, ідентифікаційний код 05423225, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Глінки, 63.

Як встановлено судом, станом на 06.04.2015 за відповідачем рахується податковий борг зі сплати земельного податку у сумі 46 284,20 грн.

Так, у лютому 2014 року відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з плати за землю за 2014 рік, відповідно до якої визначено зобов’язання з земельного податку за 2014 рік у сумі 305 172,50 грн., де щомісячний платіж з січня по листопад становить 25 431,04 грн. та у грудні – 25 431,06 грн.

Станом на 06.04.2015 відповідачем не сплачено земельний податок за грудень 2014 року та січень 2015 року у сумі 46 284,00 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою (а.с. 4)

На виконання вимог п. 59.1 ст. 59 ПК України ДПІ у місті Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області виставлено відповідачу податкову вимогу від 22.01.2015 №33-25 (а.с. 6) про сплату податкового боргу за узгодженими податковими зобов’язаннями у сумі 20 853,14 грн.

Вказана податкова вимога направлена засобами поштового зв’язку на адресу відповідача, однак конверт був повернутий до податкового органу у зв’язку з частковим призупиненням пересилання поштових відправлень (а.с. 7, 8).

При цьому дана податкова вимога залишилась без задоволення.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно п. 38.1 ст. 38 ПК України виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 цього Кодексу податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Згідно пп. 9.1.10 п. 9.1 ст. 9 та пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПК України плата за землю належить до загальнодержавних податків та справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 ПК України).

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Податкового кодексу України.

Згідно п. 286.2 ст. 286 цього Кодексу, платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Пунктом 287.3 статті 287 ПК України передбачено, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Згідно підпунктів 16.1.3 та 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 цього Кодексу платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно (пункт 31.1 статті 31 Податкового кодексу України).

Підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України передбачено, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання;

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 цього Кодексу у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п. 59.4 ст. 59 ПК України).

Згідно п. 59.5 зазначеної статті, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

Пунктами 56.2, 56.3 ст. 56 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Процедура адміністративного оскарження закінчується, зокрема, днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк (пп. 56.17.1 п. 56.17 ст. 56 ПК України).

Згідно пп. 56.17.5 п. 56.17 ст. 56 ПК України день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.

Отже, самостійно нараховані відповідачем суми податкового зобов’язання є узгодженим податковим боргом.

Враховуючи викладене, сума податкового боргу, що підлягає сплаті відповідачем, становить 46 284,20 грн.

На час розгляду справи доказів про сплату зазначеної суми боргу відповідачем суду не надано.

Пунктом 95.1 ст. 95 ПК України встановлено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

У відповідності до п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно п. 95.3 ст. 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення контролюючого органу підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 87.2 ст. 87 ПК України джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

На підставі наведеного, суд приходить до висновку про наявність передбачених чинним законодавством обставин для стягнення коштів з рахунків ТОВ "АТП-1263" у банках, обслуговуючих такого платника, у розмірі суми податкового боргу.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Доказів, які б спростовували доводи позивача відповідачем суду не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог, а тому позов підлягає задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь суб’єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 11, 14, 69-71, 158-163, 167, 183-2, 254 КАС України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-1263" (код ЄДРПОУ 05423225) на користь Державного бюджету України кошти з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, в рахунок погашення податкового боргу по орендній платі з юридичних осіб у сумі 46 284 (сорок шість тисяч двісті вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Лапій С.М.

Previous document : 46187788
Next document : 46187790