Court decree № 43564615, 14.04.2015, Cherkasy Circuit Administrative Court

Approval Date
14.04.2015
Case No.
823/879/15
Document №
43564615
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

14 квітня 2015 року справа № 823/879/15 м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Паламар П.Г., здійснивши підготовку до судового розгляду адміністративної справи за позовом державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси Агро Сервіс» про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (далі - позивач) звернулася до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси Агро Сервіс» (далі - відповідач), в якому просить стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача, кошти на користь бюджету через ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області податковий борг у сумі 7522 грн. 57 коп.

Спір виник із публічно-правових відносин і відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

У зв'язку з цим, керуючись ст.ст. 104-107, ст. 110, ст. 121 та ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі за адміністративним позовом державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси Агро Сервіс» про стягнення податкового боргу.

Витребувати у позивача письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї юрисдикції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

Призначити судове засідання на 23 квітня 2015 року, о 09 годині 00 хвилин, яке буде проводитись в приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м.Черкаси, бульвар Шевченка, 117.

Копію ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

Запропонувати відповідачу, в разі невизнання адміністративного позову, подати до 23 квітня 2015 року заперечення проти адміністративного позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Особи, які беруть участь у справі та не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяП.Г. Паламар

Витяг з Кодексу адміністративного судочинства про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51.

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь - який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Previous document : 43564611
Next document : 43564617