№ 42499674, 30.01.2015, Kharkiv Commercial Court of Appeals

Approval Date
30.01.2015
Case No.
908/3022/14
Document №
42499674
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2015 р. Справа № 908/3022/14

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Фоміна В.О., суддя Крестьянінов О.О., суддя Шевель О.В.

при секретарі Курченко В.А.

сторони не з`явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Бердянської міської ради Запорізької області (вх. № 3990 З/2) на рішення господарського суду Запорізької області від 15.10.14 року у справі №908/3022/14

за позовом Бердянської міської ради Запорізької області

до відповідача Приватного акціонерного товариства "Приазовкурорт" м. Бердянськ, Запорізька область

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Реєстраційна служба Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Управління Держземагенства у Бердянському районі Запорізької області

про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, -

ВСТАНОВИЛА:

У серпні 2014р. Бердянська міська рада Запорізької області звернулась до господарського суду Запорізької області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Приазовкурорт" м. Бердянськ, Запорізька область ПрАТ "Приазовкурорт" про внесення змін до договору оренди землі укладеного між Бердянською міською радою та ПрАТ «Приазовкурорт» від 17.01.2004р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» 23.01.2004р. №2505 наступного змісту: В пункті розділу 3 Договору "Орендна плата" замість слів "у розмірі 1 % (одного відсотка) від її нормативної грошової оцінки" читати: "у розмірі 3 % (трьох відсотків) від її нормативної грошової оцінки" і далі читати за текстом.

Також позивач просить доповнити Договір Розділом «Інші права та обов'язки сторін» наступного змісту: "Розмір річної орендної плати з земельну ділянку є несталим. У разі зміни річної оренди плати за земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства, розмір орендної плати земельної ділянки змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього договору". Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 15.10.2014 року у справі №908/3022/14 (суддя Соловйов В.М.) у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Позивач з зазначеним рішенням суду першої інстанції не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Запорізької області від 15.10.2014р. по справі №908/3022/14 за позовною заявою Бердянської міської ради Запорізької області до Приватного акціонерного товариства "Приазовкурорт" м. Бердянськ, Запорізька область про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 17.01.2004р., укладеного між Бердянської міської ради Запорізької області та ЗАТ "Приазовкурорт" і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 27.11.2014р. апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 13.01.2015р.

29.12.2014р. від Реєстраційної служби МРУЮ надійшла заява (вх.12958) про розгляд справи без участі його представника.

12.01.2015р. від позивача надійшла заява (вх.№238) про розгляд даної справи без участі представника позивача, яку, в подальшому, підтвердив заявою від 27.01.2015р. (вх.1128).

13.01.2015р. відповідач надав відзив на апеляційну скаргу (вх. №301), в якому наводить доводи у спростування апеляційної скарги.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду України від 13.01.2015р. розгляд справи відкладено на 27.01.2015р.

21.01.2015р. від відповідача надійшла заява (вх.№745) про розгляд даної справи без участі представника відповідача.

Представник Управління Держземагенства у Бердянському районі в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Враховуючи, що явку представників обов'язковою судом не визнано, а також достатність матеріалів справи для повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, колегія суддів вирішила розглядати справу без участі сторін, за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши доводи апеляційної скарги, в межах вимог, передбачених ст. 101 ГПК України, перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та доказів на їх підтвердження, а також правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

17.01.2004р. між Бердянською міською радою (Орендодавець) та ЗАТ "Приазовкурорт" (Орендар), правонаступником якого є відповідач по справі, укладений договір оренди земельної ділянки, відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає в оренду земельну ділянку площею 2, 42 га, роз ташовану в м. Бердянську, по бул. Центральному, 10.

Вказаний договір зареєстровано у Бердянському міському управлінні земельних ресурсів, про що у Книзі записів договорів оренди землі вчинено запис від 23.01.2004р. за № 2505, кадастровий номер 2310400000/97/004/0115.

Невід'ємною частиною договору є план земельної ділянки. Межі земельної ділянки перенесе ні в натурі (на місцевість) у встановленому порядку.

Земельна ділянка передається в оренду на підставі п.2.26. рішення вісімнадцятої (позачергової) сесії XXIV скликання Бердянської міської ради від 25.12.2003 р. №18 "Про припинення права користування та передачу в оренду земельних ділянок ЗАТ "Приазовкурорт".

Зазначена земельна ділянка передається для обслуговування споруд санаторію "Приазов'є".

Пунктом 2 договору визначено, що термін дії договору з 01.01.2004р. до 01.12.2028р. По закінченні терміну дії договору Орендар має переважне право на поновлення договору на новий термін. Умови договору зберігають свою чинність на строк його дії у випадках, коли після набуття чинності договору, законодавством встановлені інші правила, ніж передбачені договором, а також при зміні власника землі або Орендаря, якщо інше не передбачено в договорі.

У пункті 3 Договору сторонами узгоджено, що орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі щомісяця до 30 числа місяця, наступ ного за звітним на рахунок Орендодавця: Місцбюджет, м. Бердянськ 13050200, рахунок №33219812800011, код ЄДРПО 23787244, код платежу 13050200 в Управлінні державного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015. Строки внесення орендної плати не є сталими і змінюються згідно з Законом України "Про державний бюджет".

Розмір орендної плати:

річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 1% (одного відсотку) від її нормативної грошової оцінки;

нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно з довідкою Бердянського міського управління земельних ресурсів № 48/004 від 15.01.2004 р. складає 3 943 278 грн. 46 коп.

Розмір нормативної грошової оцінки є не сталим і змінюється в зв'язку з проведенням її що річної індексації та на підставі інших вимог діючого законодавства. У зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки земельної ділянки, розмір орендної плати земельної ділянки змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього договору.

Умови цього договору про розмір орендної плати можуть переглядатися виключно за згодою сторін шляхом внесення змін до цього договору.

За згодою сторін розмір орендної плати може бути переглянутий у випадках:

зміни умов господарювання та функціонального використання, передбачених договором;

підвищення цін, тарифів тощо;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря;

збільшення розмірів ставки земельного податку;

в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У випадку необхідності зміни орендної плати сторона - ініціатор інформує другу сторону не пізніше ніж за три місяця.

Звертаючись до суду з даним позовом, Бердянська міська рада зазначила, що пункт розділу 3 "Орендна плата" договору в частині визнання грошового розміру орендної плати суперечить положенням Податкового кодексу України, Закону України "Про оренду землі", а також рішенню Бердянської міської ради № 9 від 11.12.2008р. "Про затвердження Переліку розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Бердянську", а відповідач ухиляється від реєстрації додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки у встановленому законом порядку.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, господарський суд Запорізької області вказав, що між сторонами договору відсутній спір щодо внесення змін до цього договору, а тому відсутні підстави для задоволення вимог позивача.

З таким висновком погоджується колегія суддів, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.1 Закону України від 06.10.1998р. № 161-XIV "Про оренду землі", оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Статтею 2 Закону України "Про оренду землі" визначено, що відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

Згідно ст. 13 Закону України "Про оренду землі", договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про оренду землі", орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про оренду землі", зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Пунктом 3 договору оренди земельної ділянки від 17.01.2004р. передбачено перегляд умов цього Договору про розмір орендної плати виключно за згодою сторін шляхом внесення змін до цього договору.

Зокрема, за згодою сторін розмір орендної плати може бути переглянутий у випадках збільшення розмірів ставки земельного податку та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

Відповідно до рішення п'ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради Запорізької області V скликання від 11.12.2008р. № 9 "Про затвердження Переліку розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Бердянську (із змінами та доповненнями), встановлено розмір орендної плати за земельні ділянки при укладенні договорів оренди залежно від її грошової оцінки згідно з Переліком розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Бердянську (Додаток №1). Зокрема, за земельні ділянки, які знаходяться в оренді у відповідача, встановлено орендну плату в розмірі 3% від грошової оцінки землі.

Пунктом 5 цього рішення Бердянської міської ради передбачено, що орендарям земельних ділянок м. Бердянська, розмір орендної плати яких не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» від 03.06.2008рє. №309, тобто менший трикратного земельного податку, до 01.01.2009р. укласти додаткові угоди до договорів оренди землі щодо приведення розміру орендної плати за землю до вимог Закону.

В пункті 2.19 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011р. № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" роз'яснено, що оскільки орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

При перегляді рішень господарських судів з аналогічних спорів, зокрема в постанові від 04.07.2011р. по справі № 41/81пд, Верховний Суд України зазначив, що оскільки сторонами в договорі оренди передбачено можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

Таким чином, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом, при обов'язковій умові - за наявності спору, тобто відсутності згоди на зміну умов договору.

Як вбачається з матеріалів справи, листами від 28.09.2010р. № 624, від 23.03.2011р. № 05-1529/31 "Щодо підписання додаткових угод", листами від 25.12.2013р. № 05-8213/31 та від 07.02.2014р. № 04-0759/31 "Про направлення додаткових угод про внесення змін до договорів оренди землі" сторонами договору оренди землі від 17.01.2004р., підписана додаткова угода від 17.12.2013р. про внесення змін до договору.

Зокрема, вказаними змінами, сторони погодили внести до договору оренди землі від 17 січня 2004р., зареєстрованого в Книзі записів договорів оренди землі 23 січня 2004р. за № 2505, наступні зміни:

Абзац 2 розділу 3 "Орендна плата" викласти в наступній редакції: "Річна орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3 % (трьох відсотків) від нормативної грошової оцінки" і далі за текстом (а.с.92).

30.04.2014р. договір оренди земельної ділянки з додатками наданий відповідачем ПрАТ "Приазовкурорт" на державну реєстрацію до Реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції у Запорізькій області, про що свідчить відмітка реєстратора цієї служби на заяві від 30.04.2014р. (а.с.97).

Листом від 30.09.2014р. № 787-02-15/02-03-03 Реєстраційна служба Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області (третя особа-1) повідомила господарський Запорізької області про те, що ПрАТ "Приазовкурорт" подало заяву про реєстрацію прав оренди на земельну ділянку в м. Бердянськ по б. Центральний, 10, площею 2,42 га, кадастровий номер 2310400000:07:004:0115.

Разом із заявою подано додаткову угоду від 17.12.2013р. до зазначеного договору оренди землі.

Відповідач також посилається на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2013р. по справі № 0870/11398/12 (долучена до матеріалів справи), якою задоволено апеляційну скаргу ПрАТ "Приазовкурорт" та скасовано постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 08.04.2013р. по справі № 0870/11398/12 та визнано протиправною бездіяльність управління Держземагенства у Бердянському районі Запорізької області, допущену під час розгляду заяв ПрАТ "Приазовкурорт" щодо державної реєстрації договорів оренди земельної ділянки, в тому числі, і щодо земельної ділянки від 17.01.2014р., зареєстрованій в Книзі записів договорів оренди землі 23.01.2004р. № 2505 (а.с.74-79, 85-87).

Згідно зі статтею 2 Закону України від 11.02.2010р. № 1878-VI "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За приписами п.2 ч.1 ст. 4 Закону № 1878-VI обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки.

Згідно ч. 2 ст. 10 цього ж Закону, інформація про зареєстровані права на земельні ділянки, необхідна для ведення державного земельного кадастру, передається органу, який здійснює ведення державного земельного кадастру, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З огляду на те, що земельна ділянка відноситься до земель рекреації та площа її становить більше 1 га, Реєстраційна служба Бердянського міськрайонного управління юстиції у Запорізької області направили документи відповідача на реєстрацію до Дердавної реєстраційної служби України, де вони знаходяться по теперішній час. Розгляд заяви зупинено Укрдержреєстром.

Таким чином, відповідач не заперечує проти внесення змін до договору оренди земельної ділянки щодо підвищення розміру орендної плати, та намагається зареєструвати додаткову угоду у встановленому законом порядку. Отже, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку про відсутність спору між сторонами у справі щодо підвищення розміру оренди землі, а тому, на думку колегії суддів, правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог про внесення зміни до договору оренди землі, укладеного між Бердянською міською радою та Приватним акціонерним товариство "Приазовкурорт" від 17.01.2004р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП "Центр ДЗК при Держкомземі України" 23.01.2004р., за № 2505 наступного змісту:

В пункті розділу 3 Договору "Орендна плата" замість слів "у розмірі 1 % (одного відсотка) від її нормативної грошової оцінки" читати: "у розмірі 3 % (трьох відсотків) від її нормативної грошової оцінки" і далі читати за текстом.

Що стосується вимоги позивача про доповнення Договору Розділом «Інші права та обов'язки сторін» наступного змісту: "Розмір річної орендної плати з земельну ділянку є несталим. У разі зміни річної оренди плати за земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства, розмір орендної плати земельної ділянки змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього договору", колегія суддів зазнає наступне.

Статтею 638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Статтею 651 цього кодексу встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст. 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі незгоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Таким чином, враховуючи наведені норми права, а також незгоду відповідача щодо доповнення договору таким Розділом, та порушення його прав як сторони договору, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відмови у позові в цій частині.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 23.03.2012р. № 6 «Про судове рішення», рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Враховуючи вищевикладене, колегія судді дійшла висновку про законність та обґрунтованість оскаржуваного позивачем рішення суду та про відсутність достатніх підстав для його скасування, а тому залишає рішення господарського суду Запорізької області від 15.10.2014р. без змін, апеляційну скаргу позивача без задоволення.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 102, п.1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду, одностайно, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Запорізької області від 15.10.2014р. по справі № 908/3022/14 залишити без змін.

Повний текст постанови складено 30.01.2015 р.

Головуючий суддя В.О. Фоміна

Суддя О.О. Крестьянінов

Суддя О.В. Шевель

Часті запитання

Який тип судового документу № 42499674 ?

Документ № 42499674 це

Яка дата ухвалення судового документу № 42499674 ?

Дата ухвалення - 30.01.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42499674 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42499674 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 42499674, Kharkiv Commercial Court of Appeals

The court decision No. 42499674, Kharkiv Commercial Court of Appeals was adopted on 30.01.2015. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 42499674 refers to case No. 908/3022/14

This decision relates to case No. 908/3022/14. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 42499672
Next document : 42499677