Court decree № 42463591, 15.01.2015, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
15.01.2015
Case No.
813/3623/14
Document №
42463591
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 УХВАЛА

з питань відводу судді

15 січня 2015 року Справа № 813/3623/14 Львівський окружний адміністративний суд у складі колегії:

головуючий суддя Кравців О.Р.,

суддя Кузан Р.І.,

суддя Кухар Н.А.,

секретар судового засідання Небесна М.В.,

позивач ОСОБА_1,

від відповідача 1 Кавалець Л.П.,

від відповідача 2 не прибув,

від відповідача 3 не прибув,

від третьої особи не прибув,

розглянув у відкритому судовому засіданні заяву позивача про відвід головуючого судді Кравціва О.Р. в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області, Головного управління юстиції у Львівській області, Державної казначейської служби України, третя особа Червоноградський міський суд Львівської області, про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, матеріальних збитків та відшкодування моральної шкоди, -

в с т а н о в и в :

Постановою Вищого адміністративного суду від 25.03.2014 року (К/9991/94688/11) касаційні скарги Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області та ОСОБА_1 задоволено частково: постанову Львівського окружного адміністративного суду від 25.01.2011 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 21.11.2011 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області, Головного управління юстиції у Львівській області, Держказначейства України, третя особа Червоноградський міський суд Львівської області, про поновлення на публічній службі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, матеріальної та моральної шкоди скасовано, а позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково: скасовано наказ начальника Львівського обласного управління юстиції № 358-к від 01.11.2002 року; поновлено ОСОБА_1 на посаді судді Червоноградського міського суду Львівської області з 21.10.2002 року в межах строку, на який його було обрано рішенням Львівської обласної ради від 01.02.1993 року. В іншій частині позовних вимог, зокрема, стосовно стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, матеріальних збитків та відшкодування моральної шкоди, справу направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою від 20.05.2014 року таку прийнято до розгляду та призначено у попереднє судове засідання, а ухвалою від 23.09.2014 року закінчено підготовче провадження у справі та призначено до судового розгляду.

Позивачем 19.12.2014 року через канцелярію суду за вх. № 44821 подано заяву про відвід головуючого судді Кравціва О.Р., мотивовану тим, що у підготовчому провадженні проведено кілька безглуздих та непродуктивних судових засідань, під час яких головуючий не витребував документи, не призначив судово-бухгалтерської експертизи, про необхідність якої наголошував позивач, не надав можливості ознайомитися з матеріалами справи, утримуючи їх в сейфі; вказав неправдиві твердження в ухвалі з питань відводу від 15.10.2014 року; завідомо неправдиво вказав, що суд зібрав всі документи необхідні для нарахування заробітної плати позивачу, та про те, що позивач не з'явився у судові засідання; здійснював тиск на позивача, висловлюючи погрози.

На думку позивача, вказані дії головуючим вчинено з метою затягування справи, і свідчать про необ'єктивність та упередженість головуючого судді у розгляді справи.

У судовому засіданні позивач підтримав заяву про відвід та просив задовольнити її.

Представник відповідача 1, Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області, у вирішенні даного питання покладався на розсуд суду, однак зазначив, що судові засідання головуючим проводяться коректно та безсторонньо, зауважень до головуючого немає.

Представники відповідачів 2, 3, Головного управління юстиції у Львівській області та Державної казначейської служби України, у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи чи іншого змісту не подавали.

Третя особа, Червоноградський міський суд Львівської області, уповноваженого представника у судове засідання не направив, подав клопотання про розгляд справи за відсутності представника /а.с.70/.

Суд заслухав пояснення позивача та представника відповідача 1 з приводу заяви про відвід, та вирішуючи дане питання керується наступним.

Відповідно до вимог ст. 24 КАС України, в порядку визначеному ст. 15-1 КАС України, справа призначена до розгляду колегією у складі головуючого судді Кравціва О.Р., судді Кухар Н.А., судді Кузана Р.І.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 КАС України, суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і відводиться: 1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач; 2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді; 5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 27 КАС України суддя відводиться також за наявності обставин, встановлених статтею 28 КАС України. За ч. 3 цієї ж статті до складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Питання про відвід суд вирішує в порядку передбаченому ст. 30-32 КАС України.

Суд не бере до уваги покликання позивача на умисне непризначення судово-бухгалтерської експертизи, оскільки за своїм характером норма ст. 81 Кодексу адміністративного судочинства України, щодо призначення експертизи, є диспозитивною і передбачає право суду призначати експертизу для з'ясування певних обставин, а не обов'язок.

Також, суд не бере до уваги покликання позивача на затягування часу розгляду справи у попередньому судовому засідання з врахуванням тих обставин, що під час попереднього судового засідання зібрано заперечення відповідачів щодо позовних вимог, документи щодо нарахування заробітної плати позивачу та приєднано до розгляду адміністративну справу № 2а-9094/10/1370 про поновлення ОСОБА_1 на посаді. Крім того, суддя Кравців О.Р. у судові засідання призначені на 15.07.2014 року, 29.07.2014 року, 23.09.2014 року та 14.11.2014 року ОСОБА_1 не з'являвся про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином /а.с.40, 50, 57, 117/.

Крім того, адміністративна справа № 2а-9094/10/1370 без якої розгляд даної справи є неможливим, за час підготовчого провадження направлялася до суду апеляційної інстанції за скаргою позивача та до суду касаційної інстанцій для дачі роз'яснень за заявою позивача.

Також, позивач не навів суду жодних доказів, які б підтверджували пряму або опосередковану заінтересованість в результатах розгляду даної справи, вчинення дій головуючим суддею Кравцівим О.Р. на користь відповідачів чи третьої особи, так і наявність інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості головуючого судді, а зауваження позивача з приводу безглуздості, непродуктивності судових засідань, перешкод у ознайомленні з матеріалами справи, неправдивості інформації викладеної в ухвалі про відвід від 15.10.2014 року та висловлення погроз на адресу позивача суд вважає некоректними, необґрунтованими та до уваги не бере.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви позивача про відвід судді Кравціва О.Р., а відтак, відсутні підстави для відводу (самовідводу) судді передбачені КАС України.

Керуючись ст.ст. 27, 28, 30, 31, 158-160 КАС України, суд -

у х в а л и в :

У задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід головуючого судді Кравціва О.Р. зі складу колегії по розгляду справи за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області, Головного управління юстиції у Львівській області, Державної казначейської служби України, третя особа Червоноградський міський суд Львівської області, про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, матеріальних збитків та відшкодування моральної шкоди - відмовити.

Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано о 16.00 год. 26.01.2015 року.

Головуючий суддя Кравців О.Р.

Суддя Кузан Р.І.,

Суддя Кухар Н.А.

Previous document : 42463531
Next document : 42477027