Court decree № 40812609, 02.10.2014, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
02.10.2014
Case No.
18/2586/11
Document №
40812609
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

02.10.2014р. Справа № 18/2586/11

по заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "СІБ-АГРО" (36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 32А, код ЄДРПОУ 32257135)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897)

про визнання боржника банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників:

від кредиторів:

Парненко А.А., довіреність від 13.02.2014 р. № 749/юр (від ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ");

Гостік Е.В., довіреність від 31.01.2013р. № 31/01 (від ТОВ "СІБ-АГРО");

ОСОБА_4, довіреність від 08.11.2013р. ВТМ 604988 (від ФОП ОСОБА_5.);

ліквідатор: арбітражний керуючий Левченко В.В.

Згідно ст. 4-4 ГПК України в судовому засіданні присутній арбітражний керуючий Несвіт В.І.

Відповідно до правової позиції Вищого господарського суду ( див. п.4.1 Постанови Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 № 11) ухвали зі справ про банкрутство , в яких вирішуються питання по суті ( про визнання або відмову у визнанні вимог кредиторів, про затвердження плану санації, про затвердження звіту ліквідатора боржника та припинення провадження у справі, тощо ) фактично є рішеннями суду .

Відповідно до ст.85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Суть справи: розглядається: справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" , Полтавська область, м. Лохвиця (далі по тексту - ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко") , порушена за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СІБ-АГРО", м. Полтава (далі по тексту - ТОВ "СІБ-АГРО") відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Учасники у справі про банкрутство належним чином були повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання, що підтверджується:

- наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштового відправлення - копії ухвали суду від 19.09.2014р. ( а.с. а.с.63, 67-73 т.28);

- відміткою на звороті у лівому нижньому куті ухвали господарського суду від 19.09.2014р., де проставлено відповідний штамп суду з відміткою про відправку документа, що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника , яким вона здійснена.

Відмітка на наявному в матеріалах справи процесуальному документі (ухвалі господарського суду від 19.09.2014 р.) оформлена відповідно до вимог п.2.6.15 Інструкції з діловодства в господарських судах України (погоджена Вищим господарським судом України листом від 19 лютого 2013 року № 01-17/315/384/13; затверджено наказом Державної судової адміністрації України 20 лютого 2013 року № 28 ), а тому, є підтвердженням належного надсилання копії процесуального документа всім учасникам провадження у справі про банкрутство (див. п. 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 13.08.2008 р. № 01-8/482 ( зі змінами і доповненнями)) .

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від кредитора у справі - Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції надійшло клопотання (вх. № 12859 від 01.10.2014р.) про розгляд справи за відсутності її представників.

Зазначене клопотання не суперечить вимогам чинного законодавства та задовольняється судом.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від ліквідатора ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" - арбітражного керуючого Левченка В.В. надійшло клопотання (вх. № 12904 від 02.10.2014р.) про приєднання до матеріалів справи додаткових документів.

Вищевказані документи залучено судом до матеріалів справи.

Враховуючи, що наявних в справі матеріалів достатньо для розгляду справи, зважаючи на те, що ухвала суду від 19.09.2014р. направлялась рекомендованою кореспонденцією, а також на те, що явка учасників у справі про банкрутство, окрім ліквідатора, в судове засідання не була визнана обов'язковою, суд вважає за можливе розглянути справу в даному судовому засіданні за відсутності решти учасників у справі про банкрутство.

В судовому засіданні ліквідатор Левченко В.В. просить суд підсумковий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" затвердити, товариство - ліквідувати.

Представник кредитора у справі - ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" в судовому засіданні щодо затвердження звіту ліквідатора Левченка В.В. та ліквідаційного балансу ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" не заперечує.

Представник ініціюючого кредитора - ТОВ "СІБ-АГРО" в судовому засіданні просить суд відмовити в затвердженні звіту ліквідатора Левченка В.В. посилаючись на невідповідність уточненого звіту ліквідатора нормам Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також відмову комітету кредиторів в погодженні договору купівлі-продажу майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" від 07.02.2014р. ( а.с.76-81 т.28).

Згідно ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.11.2011 р. № 4212-VІ, який набрав чинності 19.01.2013р., внесено зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. № 2343-XII (зі змінами і доповненнями) та викладено його в новій редакції.

Пунктом 1-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.11.2011 р. № 4212-VІ визначено, що положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи, що постанова про визнання боржника - ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" банкрутом прийнята господарським судом 18.02.2013р., тобто після набрання чинності новою редакцією Закону про банкрутство, з огляду на приписи п. 1-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України № 4212-VІ від 22.12.2011 р.) дана справа розглядається судом за нормами нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні учасників у справі про банкрутство, суд встановив:

У вересні місяці 2011 р. Приватне підприємство "СІБ-АГРО" (36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 32А, код ЄДРПОУ 32257135), правонаступником якого стало Товариство з обмеженою відповідальністю "СІБ-АГРО" (ТОВ СІБ-АГРО"), звернулося до господарського суду Полтавської області із заявою від 08.09.2011 р. за № 688 про порушення справи про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897) ( ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" ) відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 16.09.2011 р. вищевказану заяву прийнято судом до розгляду і порушено провадження у справі № 18/2586/11 про банкрутство ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, ... .

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 13.10.2011 р. (а.с. 119-121 т. 1) замінено ініціюючого кредитора - ПП "СІБ-АГРО" ( код ЄДРПОУ 32257135) на його правонаступника - ТОВ "СІБ-АГРО" (36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 32А, код ЄДРПОУ 32257135), визнано вимоги ТОВ "СІБ-АГРО" в сумі 470 462,75грн. основного боргу, зобов'язано ініціюючого кредитора в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу (газета Верховної ради України „Голос України" або газета Кабінету Міністрів України „Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897), введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Несвіта Володимира Івановича (ліцензія № 176021 від 06.06.2005 р.), зобов'язано розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та представити його суду до 19.12.2011 р., вирішено інші процесуальні питання.

Після розміщення в газеті "Голос України" від 29.10.2011 р. № 203 (5203) (а.с. 127-128 т. 1) оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", у визначений ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тридцятиденний термін, до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулись ряд кредиторів.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.04.2012 р. (а.с. 82-95 т. 14) затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" , до якого включено вимоги наступних кредиторів:

1) Відкритого акціонерного товариства " Апостолівський комбікормовий завод" (код ЄДРПОУ 00952947) в сумі 423 450,59грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 8 402,70грн. штрафу та 17 109,59грн. пені (вимоги включено до шостої черги).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 14.11.2013 р. (а.с. 47 т. 24) Відкрите акціонерне товариство "Апостолівський комбікормовий завод" замінено на Публічне акціонерне товариство "Апостолівський комбікормовий завод".

2) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 ( ід. номер НОМЕР_1) в сумі 162 818,23грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги ) та 11 592,00 грн. пені (вимоги включено до шостої черги);

3) Приватного підприємства "Крамар" ( код ЄДРПОУ 36724888) в сумі 193 743,22грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги ) та 13 981,60грн. пені (вимоги включено до шостої черги);

4) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 в сумі 1 683 240,80 грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги ) та 40,00грн. витрат за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог (вимоги включено до першої черги);

5) Лохвицької міжрайонної державної податкової інспекції ( код ЄДРПОУ 21050203) в сумі 62 227,51грн. основного боргу (вимоги включено до третьої черги ), 2 482,43грн. штрафної санкції та 1 271,50грн. пені (вимоги включено до шостої черги );

6) Публічного акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" ( ід. код 20034231) в сумі 3 760 060,15 дол.США та 4 556 245,59грн. (вимоги включено до першої черги ), а також 981,00грн. судових витрат за розгляд заяви про визнання кредиторських вимог (вимоги включено до першої черги );

7) Товариства з обмеженою відповідальністю "СІБ-АГРО" (код ЄДРПОУ 32257135) в сумі 470 462,75грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги ) та 321,00грн. судових витрат, пов'язаних з порушенням провадженням у справі про банкрутство в господарському суді (вимоги включено до першої черги );

8) вимоги щодо виплати працівникам ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" заборгованості по заробітній платі на загальну суму 318 262,95грн.(вимоги включено до другої черги).

Загальний розмір кредиторських вимог, визнаних судом, складає 7 926 633,46 грн. та 3 760 060,15 дол. США.

Згідно протокольного рішення загальних зборів кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" від 06.06.2012р. обрано комітет кредиторів боржника в кількості 7 осіб. До складу комітету кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" увійшли:

1. Лохвицьку МДПІ (62 голоси);

2. ФОП ОСОБА_5 (1 683 голоси);

3. ФОП ОСОБА_8 (163 голоси);

4. ВАТ "Апостолівський комбікормовий завод" (423 голоси);

5. ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ( 34 598 голосів);

6. ПП "Крамар" (194 голоси);

7. ТОВ "Сіб-Агро" (471 голос).

Головою комітету кредиторів одноголосно обрано ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

На підставі протокольного рішення комітету кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" та зважаючи на фінансовий стан боржника, постановою господарського суду Полтавської області від 18.02.2013 р. (а.с. 58-69 т. 19) припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897) та припинено повноваження розпорядника майна Несвіта Володимира Івановича; ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" визнано банкрутом ; відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором підприємства-банкрута арбітражного керуючого Левченка Віталія Володимировича ( свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 100 від 01.02.2013р.) з наданням йому повноважень відповідно до вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов"язано ліквідатора організувати здійснення ліквідаційної процедури для забезпечення задоволення визнаних судом вимог кредиторів в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; зобов"язано ліквідатора здійснити ліквідацію підприємства-банкрута, представити суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко"; вирішено інші процесуальні питання .

ТОВ "СІБ-АГРО" з постановою господарського суду Полтавської області від 18.02.2013 р. не погодилось та звернулось з апеляційною скаргою , в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції при прийнятті постанови норм матеріального та процесуального права, просило скасувати постанову господарського суду Полтавської області від 18.02.2013 р. по справі № 18/2586/11, а справу направити до господарського суду Полтавської області для розгляду.

За результатами перегляду в апеляційному порядку судового рішення першої інстанції, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.04.2013 р. (а.с. 111-112 т. 19) апеляційну скаргу ТОВ "СІБ-АГРО" залишено без задоволення; постанову господарського суду Полтавської області від 18.02.2013 р. по справі № 18/2586/11 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 13.02.2014 р. (а.с. 89-81 т. 24) строк ліквідаційної процедури ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" і повноваження ліквідатора ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" - арбітражного керуючого Левченка В.В. продовжено до 18.04.2014 р..

Ухвалою господарського суду Полтавської області від

За результатами проведеної роботи ліквідатор Левченко В.В. надав на розгляд суду ліквідаційний баланс ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" , підсумковий звіт ліквідатора від 17.02.2014р., б/н (з урахуванням уточненого звіту від 04.04.2014р. за вих. 02-04/29), а також документи на підтвердження обставин, викладених у звіті (а.с. 1-241 т. 24; 1 - 235 т. 25; 141-166 т. 26; 1-4 т. 27; 54-56 т. 28).

Законом України "Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом" передбачено певну сукупність дій, яку необхідно ліквідатору вчинити в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури.

З представлених документів вбачається, що на виконання вимог постанови господарського суду Полтавської області від 28.02.2013р. ліквідатором в газеті "Голос України" від 12.03.2013 р. № 46 розміщено оголошення про визнання боржника - ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

В ході ліквідаційної процедури із заявами про грошові вимоги до боржника звернулись 3 кредитори (а.с. 144 - 148 т. 19, 1-28 т. 20, 132-141 т. 20). Зазначені кредиторські вимоги розглянуті ліквідатором та включені ним в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" в наступній черговості та розмірах:

- ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на загальну суму на загальну суму 4 549,33 дол. США (що є еквівалентом 36 284,02 грн. за курсом НБУ станом на дату подання відповідних позовних заяв про стягнення заборгованості) та 2 327,70 грн. (четверта черга);

- ДП "Навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе НУБ іП України" на загальну суму 179 135,32 грн. (6 черга);

- Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на загальну суму 17 431,25 грн. (4 черга).

У зв"язку з визнанням ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури, Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області, у відповідності до ч. 4 ст. 49 Закону України "Про виконавче провадження" , направив до господарського суду наявні у відділі на виконанні оригінали виконавчих документів про стягнення заборгованості з ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", а також постанови про закінчення виконавчого провадження з примусового виконання зазначених виконавчих документів та постанови про стягнення з боржника виконавчого збору (а.с. 152-182 т. 19).

За результатами розгляду вищевказаних документів виконавчого провадження ліквідатором визнано та внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" вимоги:

1) УПФУ в Лохвицькому районі на загальну суму 65 528,02грн. (з яких 63 598,49грн. - четверта черга, 1 929,53грн. - шоста черга);

2) Лохвицької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області на загальну суму 40 977,50грн. (четверта черга).

3) Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області у на загальну суму 141 866,78грн. (виконавчий збір) (четверта черга).

Разом з цим, ліквідатором було встановлено, що заборгованість згідно постанов про закінчення виконавчого провадження, а саме:

- від 29.03.2013р. ВП №23370438 про стягнення з боржника на користь ТОВ "СІБ-АГРО" заборгованості на загальну суму 470 462,75грн.,

- від 29.03.2013р. ВП №28217028 про стягнення з боржника на користь ВАТ "Апостолівськин комбікормовий завод" заборгованості на загальну суму 448 962,88грн.,

- від 29.03.2013р. ВП29318589 про стягнення з боржника на користь ПП "Крамар" заборгованості на загальну суму 207 724,82грн.,

є конкурсною заборгованість і була включена в реєстр вимог конкурсних кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" згідно заяв вищевказаних стягувачів (кредиторів).

За повідомленням Відділу державної виконавчої служби Лохвицького районного управління юстиції від 19.04.2013 р. за вих. №1544/02-13 (а.с. 94 т. 20) відкриті виконавчі провадження відносно ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" у відділі на виконанні не перебувають.

Таким чином, згідно сформованого ліквідатором реєстру загальна сума кредиторських вимог до ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" склала 38 940 123,27грн.

З представлених ліквідатором документів вбачається, що на момент визнання ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури всі працівники були звільнені, будь-яка кадрова документація на підприємстві відсутня, окрім статутних документів та печатки.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором було виявлено документи з особового складу банкрута ( відомості по заробітній платі, накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи), які ліквідатором по завершенню ліквідаційної процедури передані до трудового архіву м. Лохвиці, що підтверджується довідкою Трудового архіву Лохвицького району Полтавської області (а.с. 2 т. 27) та Актом від 04.04.2014р. № 2 приймання - передавання документів на довгострокове зберігання (а.с. 3 т. 27).

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором вживались заходи спрямовані на пошук майна банкрута, за результатами яких встановлено наступне.

За інформацією Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області (лист від 08.04.2013 р. № 01-14/1723 - а.с. 95-96 т. 20) та Лохвицького МРЕВ (лист від 06.04.2013 р. №38/177 - а.с. 97-98 т. 20) за ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" обліковуються зареєстрованими 5 одиниць сільськогосподарської техніки (згідно додатку) та 5 одиниць автотранспортних засобів (згідно додатку).

Відповідно до Інформаційної довідки Відділу Держземагентства у Лохвицькому районі Полтавської області від 05.04.2013 р. №550-01-07/540 (а.с. 99 т. 20) згідно державної статистичної звітності (за даними форми 6-зем) за ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" реєстрація земельних ділянок не проводилась.

За повідомленням КП "Лубенське МБТІ" від 16.07.2013р. №344/1 (а.с. 55 т. 28) за ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" зареєстровано нерухоме майно за адресою: вул. Ватутіна, 124 в м. Лохвиця, Полтавської області на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Український правовий союз" від 29.05.2005р. по справі № 2/36.

За інформацією, наданою Лохвицькою ОДПІ (лист від 28.10.2013 р. №509/10/18-48 - а.с. 56 т. 28) за ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" зареєстрований рахунок у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". Зазначений рахунок в ході ліквідаційної процедури використовувався як ліквідаційний.

На підставі наказу ліквідатора № 2 від 05.06.2013 р. (а.с. 27 т. 21) проведено інвентаризацію майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", результати якої оформлено Інвентаризаційними описами основних засобів від 05.07.2013 р. №1, № 2, № 3, № 4 (а.с. 28-42 т. 21).

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, що належать юридичній особі -банкруту, які передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Частина ч. 4 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає, що майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

Листом від 27.09.2013р. за №1696/1/9-111 (а.с. 129 т. 24) ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", в заставі якого, за повідомленням ліквідатора, знаходилось майже 98% майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (детальний перелік майна із визначенням майна, що є предметом забезпечення, наведено в тексті уточненого звіту ліквідатора від 04.04.2014р. за № 02-04/29) надав ліквідатору згоду на продаж майна банкрута, що є предметом застави.

Майно, що було предметом забезпечення, до складу ліквідаційної маси ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" ліквідатором не включалось.

На підставі договору № 24Е/09-13 на проведення незалежної оцінки від 30.09.2013р. (а.с. 161 т. 21) ТОВ "Експертінвест" проведено оцінку майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", про що складено наступні звіти про оцінку (а.с. 25-222 т. 22, 1-190 т. 23):

1. Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна (об'єкт оцінки: Будинок, загальною площею 91,4 кв. м., житловою площею 55,2 кв.м., а саме: житл. будинок, А1, погріб, В, гараж-сарай, Г, вбиральня, Д, огорожа, № 1, вигрібна яма, І, що розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Кірова, буд. 12);

2. Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна (об"єкт оцінки: Комплекс, що складається з нежитлових будівель і споруд, які розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, буд. 124);

3. Звіт з незалежної оцінки (об"єкт оцінки: Обладнання, перелічене в табл. 1.2 та табл. 1.3 , що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" та знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, буд. 124);

4. Звіт з незалежної оцінки (об"єкт оцінки: Рухоме майно, перелічене в табл. 1.2 , що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" та знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, буд. 124);

5. Звіт з незалежної оцінки (об"єкт оцінки: Трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний номер 30533НО, що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" та знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, буд. 124).

Відповідно до висновків проведеної оцінки, визначено наступну вартість майна:

- нерухоме майно, розташоване за адресою за адресою: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Кірова, буд. 12, оцінене на загальну суму 202 650,13 грн. без ПДВ;

- нерухоме майно, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, буд. 124, оцінене на загальну суму 3 145 247,10 грн. без ПДВ;

- обладнання, що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", оцінене на загальну суму 8 253,63 грн. без ПДВ;

- рухоме майно, що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", оцінене на загальну суму 6 504,23 грн. без ПДВ;

- трактор колісний, що належить ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" оцінений на загальну суму 17 119,61 грн. без ПДВ.

Згідно експертної оцінки загальна вартість майна банкрута склала 3 379 774,47грн.

Звіти про незалежну оцінку майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" розглянуто на зборах комітету кредиторів підприємства-банкрута 13.11.2013 р. (Протокол зборів комітету кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (код ЄДРПОУ 3350987), справа № 18/2586/11 від 13.11.2013р. - а.с. 9-13 т. 22).

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів. Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам. Суб'єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники. Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом. Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону. Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

З представлених ліквідатором документів вбачається, що з метою визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" ліквідатором в газетах "Рекламне Поле" №47594 від 10.12.2013р. (м. Дніпропетровськ) та "Жовта газета" від 11.12.2013р. (м. Полтава) розміщено оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Після виходу вищевказаних оголошень з конкурсною пропозицією звернулась одна особа - ТБ "Регіональна універсальна біржа" (запропонована біржею сума винагороди склала 2% від ціни продажу майна у тому числі ПДВ), яка в подальшому була визначена переможцем конкурсу (Протокол про результати конкурсу - а.с. 160 т. 24).

30.12.2013р. між ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" в особі ліквідатора та ТБ "Регіональна універсальна біржа" в особі генерального директора укладено договір про проведення аукціону з продажу майна банкрута (а.с. 163-167 т. 24).

Оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута було розміщено на веб-сайті державного органу з витань банкрутства 17.01.2014р.; дата та час проведення аукціону: 07.02.2014р. 13:30; місце проведення аукціону: в приміщенні, яке орендує ТБ "Регіональна універсальна біржа" - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29-а, к. 413.

07.02.2014р. відбувся аукціон з продажу майна банкрута за результатами якого складено протокол №1, №2, №3 (а.с. 170-185 т. 25), переможцем торгів визначено ТОВ "Птахофабрика сонечко".

Між ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" в особі ліквідатора Левченка В.В. та ТОВ "Птахофабрика сонечко" укладено договори купівлі-продажу майна банкрута від 07.02.2014р. (а.с. 188-192, 195-200, 203-206 т. 25). Детальний перелік реалізованого майна із визначенням майна, що є предметом забезпечення, наведено в тексті уточненого звіту ліквідатора від 04.04.2014р. за № 02-04/29.

Загальна сума надходжень від реалізації майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" склала 3 411 860,64грн. , в т.ч.:

3 389 712,44 грн. - кошти, що надійшли від продажу майна, яке було предметом забезпечення та які, у відповідності до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує.

23 860,16 грн. - кошти, що надійшли від реалізації майна банкрута, включеного до складу ліквідаційної маси.

Зазначені кошти направлені на:

- погашення заборгованості перед працівниками банкрута в сумі 23 382,95 грн. (платіжна відомість - а.с. 13 т. 26);

- погашення вимог забезпеченого кредитора ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" в сумі 3 321 918,20 грн. (платіжне доручення від 14.02.2014 р. № 1 - а.с. 128 т. 24);

- оплату послуг ТБ "Регіональна універсальна біржа" з підготовки та проведення аукціону з продажу майна підприємства-банкрута в сумі 68 271,45 грн. (платіжне доручення від 14.02.2014 р. № 2 - а.с. 127 т. 24).

Оплату послуг по проведенню експертної оцінки майна ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" та оплату послуг ліквідатора Левченка В.В. здійснено за рахунок ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Крім того з представлених документів вбачається, що у зв'язку з наявністю в органах державної виконавчої служби виконавчих провадження про стягнення заборгованості з ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", державним виконавцем проведено опис майна боржника, про що складено Акт опису й арешту майна від 22.02.2011р. (а.с. 208-211 т. 25). Згідно зазначеного Акту описано та накладено арешт на наступне майно ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко": 1) автомобіль ЗІЛ 441510, ДНЗ ВІ7320АС, 1989р.в., 2) автомобіль ЗІЛ 431412 ЗСК-Ф-10А, ДНЗ ВІ7322АС, 1991р.в., 3) автомобіль ЗІЛ 431412, ЗСК-Ф-10А, ДНЗ ВІ7907АС, 1990р.в., 4) автомобіль ГАЗ 5327СПГ, ДНЗ ВІ7321АС, 1991р.в., 5) автомобіль ЗІЛ 431412, ЗСК-Ф-10а ЗНГ, ДНЗ ВІ7279АЕ, 1989р.в., 6) автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, ДНЗ ВІ7325АС, 1989р.в., 7) автомобіль SKODA OKTAVIA А5 AMBIENTE, ДНЗ ВІ0802АТ 2007р.в.

В ході виконавчого провадження було реалізовано автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, ДНЗ ВІ7325АС, 1989р.в. за ціною 13 650грн. та автомобіль SKODA OKTAVIA А5 AMBIENTE, ДНЗ ВІ0802АТ 2007р.в. за ціною 53 675,60 грн. (Протоколи проведення аукціону №22/161/11А-3 - а.с. 212-214 т. 25).

Решта описаних транспортних засобів була знята з продажу у зв'язку з відсутністю купівельного попиту.

У зв'язку з вищевикладеним, відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області, в провадженні якого з 20.01.2012 р. перебувало зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" на користь фізичних та юридичних осіб, направлено на адресу стягувачів лист від 07.03.2012р. за №2088 (а.с. 227-228 т. 25), в якому було запропоновано в рахунок погашення боргів залишити за собою майно належне боржнику та яке не реалізовано в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно боржника повідомив стягувач у виконавчому провадженні - ТОВ "СІБ-АГРО" - ініціюючий кредитор (а.с. 229 т. 25).

07.05.2012р. державною виконавчою службою нереалізоване майно боржника, а саме: автомобіль ЗІЛ 441510, ДНЗ ВІ7320АС, 1989р.в., автомобіль ЗІЛ 431412 ЗСК-Ф-10, ДНЗ ВІ7322АС, 1991р.в., автомобіль ЗІЛ 431412, ЗСК-Ф-10А, ДНЗ ВІ7907АС, 1990р.в., автомобіль ГАЗ 5327СПГ, ДНЗ ВІ7321АС, 1991р.в., автомобіль ЗІЛ 431412, ЗСК-Ф-10 ЗНГ, ДНЗ ВІ7279АЕ, 1989р.в., передано в рахунок погашення боргу ТОВ "СІБ-АГРО", про що свідчать Постанова про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу від 07.05.2012 р. та Акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу від 07.05.2012 р. - а.с. 230-232 т. 25). Загальна вартість переданого майна склала 139 343,00грн.

Сума коштів, отримана від продажу автомобілів з урахуванням витрат державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, в тому числі із реалізації майна банкрута, склала 45 959,49грн.

Зазначені кошти були направлені на виплату заборгованості перед працівниками банкрута в сумі 41 781,36грн. та сплату судового збору в сумі 4 178,13грн. виконавчий збір , про що свідчить розрахунок розподілу стягнутих коштів від 14.02.2013р. (а.с. 225-226).

При цьому, як вказує ліквідатор, в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", затверджений ухвалою суду від 17.04.2012р. по даній справі, сума заборгованості перед працівниками підприємства була внесена з урахуванням вищезазначених виплат.

Крім того, у зв'язку з передачею виконавчою службою частини нереалізованих автотранспортних засобів ТОВ "СІБ-АГРО" погашеною є заборгованість перед останнім на загальну суму 139 343,00 грн..

Майно підприємства-банкрута в ліквідаційній процедурі було реалізовано в повному обсязі. Залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку боржника відсутній.

По завершенню ліквідаційної процедури, рахунок ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", який використовувався як ліквідаційний, закрито, що підтверджується довідкою банківської установи (а.с. 166 т. 26).

Матеріли справи свідчать, що вимоги кредиторів у справі задовольнити в повному обсязі не має можливості, у зв'язку з відсутністю у боржника власності, транспортних засобів та грошових коштів.

Підсумковий звіт ліквідатора від 17.02.2014р., б/н та уточнений звіт ліквідатора від 04.04.2014р. були винесенні на порядок денний зборів комітету кредиторів, які відбулися відповідно 17.02.2014 р. та 04.04.2014р., та були схвалені комітетом кредиторів (див. Протоколи засідання комітету кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" від 17.02.2014 р. ( а.с. 4-5 т. 26) та від 04.04.2014 р. (а.с. 6т. 27)).

Разом з цим, слід зазначити, що ухвалою господарського суду Полтавської області від 09.04.2014р. (а.с. 32- 36 т. 27) за результатами розгляду скарги ініціюючого кредитора -ТОВ "СІБ -АГРО" на дії ліквідатора Левченка В.В., було зобов"язано останнього привести реєстр вимог кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" у відповідність до вимог ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України № 4212-VІ від 22.12.2011 р.) і з урахуванням його вимог вирішити питання щодо переобрання представницьких органів кредиторів (зборів кредиторів та комітету кредиторів).

На виконання вищевказаної вимоги суду ліквідатором скликано та 11.06.2014 р. проведено загальні збори кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", на яких було визначено новий склад комітету кредиторів. Так, за результатами засідання присутніми на зборах кредиторами вирішено обрати комітет кредиторів у складі 6 осіб, а саме: Лохвицької ОДПІ, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_8, ВАТ "Апостолівський комбікормовий завод", ПП "Крамар", ТОВ "СІБ-АГРО". Повноваження голови комітету кредиторів покладено на ТОВ "СІБ-АГРО" (Протокол зборів кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" від 11.06.2014р. - а.с. 140-141 т. 27).

Матеріали справи свідчать, що 30.09.2014р. відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко", на порядок денний яких було винесено, зокрема, розгляд звіту про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого Левченка В.В.; затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко"; схвалення договору купівлі-продажу майна банкрута. За результатами зазначених зборів кредиторами було прийнято наступні рішення:

по першому питанню:

- затверджено звіт ліквідатора Левченка В.В. від 23.09.2014р. № 02-04/118 про оплату послуг за час виконання ним повноважень ліквідатора та погоджено запропонувати господарському суду затвердити вищевказаний звіт;

- затверджено оплату послуг ліквідатору Левченку В.В. в розмірі 6 мінімальних розмірів заробітних плат за час виконання повноважень ліквідатора;

- погоджено оплату послуг арбітражного керуючого Левченка В.В. провести за рахунок заставного кредитора - ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

по другому питанню:

- відхилено уточнений звіт ліквідатора від 04.04.2014 р. та визнано роботу з підготовки звіту ліквідатора незадовільною.

по третьому питанню:

- відмовлено в погодженні договору купівлі-продажу майна банкрута від 07.02.2014р. Зобов"язано голову комітету кредиторів звернутися до господарського суду Полтавської області з клопотанням щодо визнання договору купівлі-продажу майна банкрута від 07.02.2014р. недійним.

При винесенні даної ухвали судом прийнято до уваги наступне.

Статтею 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Виходячи з приписів статей 42-44 Закону про банкрутство після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор формує ліквідаційну масу та розпочинає продаж майна банкрута через аукціон або продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Отже, ліквідатор в ліквідаційній процедурі вживає заходів щодо виявлення майна (активів) банкрута, формування пасиву банкрута, організовує продаж майна та вчиняє інші дії відповідно до Закону про банкрутство.

Згідно із ч. 1 ст. 46 Закону про банкрутство після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону про банкрутство якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна (ч. 3 ст. 46 Закону про банкрутство).

На виконання вимоги суду ліквідатор банкрута Левченко В.В. представив суду на затвердження підсумковий звіт про проведену роботу в процедурі ліквідації ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" , з якого вбачається, що ліквідатором вчинено належні дії по виявленню активів та пасивів боржника і внаслідок вжитих заходів доведено неможливість відновлення платоспроможності боржника та необхідність його ліквідації. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Разом з цим, як вже зазначалося вище і на що в судовому засіданні наголосив представник голови новоствореного комітету кредиторів - ТОВ "СІБ -АГРО", на зборах кредиторів, які відбулися 30.09.2014р., кредиторами було відхилено уточнений звіт ліквідатора від 04.04.2014 р. та визнано роботу з підготовки звіту ліквідатора незадовільною.

Протокол зборів кредиторів від 30.09.2014р. свідчить, що зазначене рішення кредиторів обґрунтовано невідповідністю уточненого звіту ліквідатора від 04.04.2014р. ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом", зокрема, відсутністю до поданого ліквідатором на розгляд комітету кредиторів уточненого звіту ліквідатора від 04.04.2014р. додатків, а саме: звіт не містить відомостей за результатами розгляду майна боржника та переліку ліквідаційної маси; не містить відомостей про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; не містить копій договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі майна; не містить реєстру вимог кредиторів з даними про погашені вимоги кредиторів; не містить документів, які підтверджують погашення вимог кредиторів; не містить документів від архівної установи, які підтверджують прийняття документів на зберігання.

З цього приводу суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 46 Закону про банкрутство встановлено обов'язок ліквідатора після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати звіт та ліквідаційний баланс з документами, перелік яких наведено у вказаній статті, до господарського суду, а не кредиторам (комітету кредиторів). На виконання вищевказаної вимоги Закону ліквідатор Левченко В.В. надав на розгляд суду ліквідаційний баланс підсумковий звіт ліквідатора від 17.02.2014р., б/н (з урахуванням уточненого звіту від 04.04.2014р. за вих. 02-04/29) , а також документи на підтвердження обставин, викладених у звіті. Крім того, під час розгляду підсумкового звіту на вимогу суду ліквідатором надавались також додаткові документи до звіту.

Кредитори у справі про банкрутство, в розумінні ст. 1 Закону про банкрутство, є учасниками у справі про банкрутство та користуються правами сторін у справі згідно ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, зокрема: мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, тощо.

Крім цього, судом прийнято до уваги те, що звіт ліквідатора Левченка В.В. від 17.02.2014р., б/н та уточнений звіт ліквідатора від 04.04.2014р. було розглянуто та затверджено попереднім складом комітету кредиторів, що відображено в Протоколах засідання комітету кредиторів ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" від 17.02.2014 р. ( а.с. 4-5 т. 26) та від 04.04.2014 р. (а.с. 6т. 27).

Також, суд зауважує, що чинне законодавство про банкрутство не передбачає погодження кредиторами (комітетом кредиторів) укладених ліквідатором договорів купівлі-продажу майна підприємства-банкрута. На момент винесення даної ухвали документальних доказів звернення до суду із заявою про визнання договору купівлі-продажу майна банкрута від 07.02.2014р. недійним учасниками у справі про банкрутство суду не надано.

Суд встановив, що звіт ліквідатора Левченка В.В. (з урахуванням уточненого звіту) та ліквідаційний баланс ТОВ "Птахофабрика "Полтавське сонечко" подані у відповідності до вимог ст. 46 Закону про банкрутство, підтверджені матеріалами справи і підлягають затвердженню даною ухвалою.

Відповідно п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону про банкрутство затвердження звіту ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом, є підставою для припинення провадження у справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 45 Закону про банкрутство вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно з ч. 7 ст. 46 Закону про банкрутство ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 2, 7, 40, 45 - 46, ч. 1 п. 6 статті 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897)/

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897)

3. Державному реєстратору внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення юридичної особи-банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика "Полтавське сонечко" (37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Ватутіна, 124, код ЄДРПОУ 33509897).

4. Провадження у справі припинити.

5. Копію ухвали направити кредиторам, арбітражному керуючому Левченку В.В., державному реєстратору, Головному управлінню статистики у Полтавській області (для виключення з ЄДРПОУ), Головному управлінню юстиції у Полтавській області.

Повний текст ухвали складено 07.10.2014 р.

Суддя О.О. Ореховська

Previous document : 40805393
Next document : 40816524