Court decree № 40312574, 29.08.2014, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
29.08.2014
Case No.
908/3119/14
Document №
40312574
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

м. Запоріжжя

29.08.2014 Справа № 908/3119/14

Суддя Соловйов В.М., розглянувши матеріали

за позовом: Якимівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Запорізької області (72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Леніна, 170, ідентифікаційний код 00699106)

до відповідача: Управління ветеринарної медицини в Якимівському районі Запорізької області (72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Леніна, 170/1, ідентифікаційний код 26338446)

про стягнення збитків у розмірі 26 470, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Якимівська районна державна лікарня ветеринарної медицини Запорізької області звернулась до господарського суду Запорізької області з позовом до відповідача Управління ветеринарної медицини в Якимівському районі Запорізької області про стягнення з відповідача на користь позивача збитків за наслідками погіршення стану орендованого майна, спеціалізованого легкового автомобіля DAEWOO Lanos державний номер АР 4347 АМ, інвентарний номер 10510012 у розмірі 26 470, 00 грн.

Відповідно до протоколу розподілу справ між суддями від 28.08.2014р. автоматизованою системою документообігу суду позовну заяву передано на розгляд судді Соловйову В.М.

Позовна заява підлягає поверненню в зв'язку з наступним.

Згідно ст. 61 ГПК України, питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 4-2 ГПК України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Частинами 1, 2 ст. 4-3 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Частиною 2 ст. 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 54 ГПК України, позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 57 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 63 ГПК України, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обґрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми.

В позовній заяві від 26.08.2014р. № 01-09/276 позивач зазначає, що відповідно до договору оренди індивідуально визначеного Майна, що знаходиться на балансі Якимівської районної державної лікарні ветеринарної медицини № 1 від 27.08.2012р., він передав відповідачу в строкову оренду спеціалізований легковий автомобіль DAEWOO Lanos, державний номер АР 4347 АМ, інвентарний номер 10510012.

15.05.2014р. внаслідок виниклої пожежі даний автомобіль було пошкоджено і не підлягає відновленню.

Далі по тексту позовної заяви позивач посилається на пункти 10.6, 10.8, 5.7 договору оренди № 1 від 27.08.2012р., ст. 526 ЦК України та постанову Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. № 1314 "Порядок списання об'єктів державної власності" та просить суд стягнути з відповідача збитки за наслідками погіршення стану орендованого майна, спеціалізованого легкового автомобіля DAEWOO Lanos державний номер АР 4347 АМ, інвентарний номер 10510012 у розмірі 26 470, 00 грн.

Суд звертає увагу позивача на те, що для застосування такої міри цивільно-правової відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність чотирьох умов відповідальності, а саме:

- протиправна поведінка боржника, яка проявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання;

- наявність збитків;

- причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками, що означає, що збитки мають бути наслідком саме даного порушення боржником зобов'язання, а не якихось інших обставин, зокрема дій самого кредитора або третіх осіб;

- вина боржника.

Отже позивач, вимагаючи відшкодування збитків, має нормативно обґрунтувати та довести обов'язкові умови відповідальності, зокрема факт порушення відповідачем зобов'язання, розмір збитків, детальний розрахунок зазначених збитків та причинний зв'язок.

Проте позовна заява не містить жодної із зазначених умов.

Таким чином, позивачем у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, та обгрунтований розрахунок стягуваної суми.

Тому, при новому зверненні до суду, позивачу слід врахувати дані зауваження та виправити допущенні недоліки.

Згідно роз'яснень, що містяться в абзацах 1, 9 пункту 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", недодержання вимог ст. 54, 56 та п. 2 і 3 ч. 1 ст. 57 ГПК щодо форми, змісту і додатків до позовної заяви тягне за собою наслідки, передбачені ст. 63 ГПК.

І лише в тому випадку, якщо передбачені у п. 2, 3, 4, 5 і 6 ч. 1 ст. 63 ГПК підстави повернення позовної заяви виявлено господарським судом після прийняття позовної заяви до розгляду, справа підлягає розглядові по суті.

На підставі викладеного позовна заява Якимівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Запорізької області підлягає поверненню без розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 ГПК України, повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України від 08.07.2011р. N 3674-VI "Про судовий збір", за повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.

Оскільки цією ухвалою судовий збір не повертається, суд роз'яснює позивачу, що при повторному поданні позову до Управління ветеринарної медицини в Якимівському районі Запорізької області про стягнення збитків за наслідками погіршення стану орендованого майна, спеціалізованого легкового автомобіля DAEWOO Lanos державний номер АР 4347 АМ, інвентарний номер 10510012 у розмірі 26 470, 00 грн., позивач має право додати до позову в якості доказів сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі (п.3 ч. 1 ст. 57 ГПК України) первісний документ про сплату судового збору - платіжне доручення № 307 від 16.07.2014р. на суму 1 827, 00 грн.

У разі відсутності необхідності повторного звернення до суду, позивач має право повернути судовий збір, сплачений за платіжним дорученням № 307 від 16.07.2014р. на суму 1 827, 00 грн., звернувшись з відповідною заявою до суду. При цьому, надання до заяви оригіналів платіжних документів є обов'язковим.

Керуючись ст. 50-51, ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 54, п. 4 ч. 1 ст. 57, п. 3 ч. 1 ст. 63, ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Якимівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Запорізької області до відповідача Управління ветеринарної медицини в Якимівському районі Запорізької області про стягнення з відповідача на користь позивача збитків за наслідками погіршення стану орендованого майна, спеціалізованого легкового автомобіля DAEWOO Lanos державний номер АР 4347 АМ, інвентарний номер 10510012 у розмірі 26 470, 00 грн. та додані до неї матеріали на 37 аркушах повернути без розгляду (в тому числі оригінал платіжного доручення № 307 від 16.07.2014р. на суму 1 827, 00 грн. про сплату судового збору).

Суддя В.М. Соловйов

Previous document : 40312573
Next document : 40312579