Decision № 40110359, 12.08.2014, Khartsyzkyi Town Court of Donetsk Oblast

Approval Date
12.08.2014
Case No.
248/2761/14-ц
Document №
40110359
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

248/2761/14-ц

2/248/1061/2014

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року Харцизький міський суд Донецької області у складі:

судді Носовської Л.О.

при секретарі Тарасової І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харцизьку цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» про захист прав споживачів, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач 15 травня 2014 року звернувся до суду з позовом до відповідача про захист прав споживачів, який уточнив, та в якому просить суд стягнути з відповідача залишок коштів на картковому рахунку, відкритому на підставі договору «Новорічний подарунок «Піврічний» № 729442/2014 , в сумі 8189,84 грн., та моральну шкоду в розмірі 5000 грн.

Позов мотивує тим, що 17 січня 2014 року уклав з відповідачем договір банківського вкладу «Новорічний подарунок «Піврічний» , відповідно до умов якого відповідач відрив на його ім'я картковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для перерахування на нього процентів по вкладу. Відповідно до п.1.3 Договору банківського вкладу «Новорічний подарунок «Піврічний» сума вкладу склала 127 000 грн. 17 березня , 15 та 29 квітня 2014 року позивач звертався до відповідача з вимогами про розірвання договору банківського вкладу та повернення грошових коштів в сумі 127 000 грн. Відповідачем було повернуто грошові кошти в сумі 118 810,16 грн., та розірвано договір, проте залишок в сумі 8189,84 грн.. відповідачем не повернуто. Просить суд стягнути з відповідача залишок по вкладу в сумі 8189,84 грн.., та моральну шкоду в розмірі 5000 грн., оскільки він випробовував душевні страждання у зв'язку із неповерненням йому відповідачем грошових коштів, був позбавлений коштів для існування.

Представник відповідача позов не визнав, просив в задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що 16 квітня 2014 року дія Договору , укладеного з позивачем, була припинена на підставі його заяві від 17 березня 2014 року. Залишок на картковому рахунку ОСОБА_1 № 04000023077 станом на 11 липня 2014 року складає 44,95 грн., що свідчить про виплату Банком коштів по депозитному вкладу ОСОБА_1 Підписуючи Договір 2 банківського вкладу ( на підставі якого ОСОБА_1 отримав від Банку міжнародну платіжну карту Maestro AC BASE з ПІН кодом) ОСОБА_1 ознайомився та отримав Правила користування платіжними картками фізичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» та погодився , що обслуговування його поточного рахунку буде здійснюватись в порядку та на умовах встановлених вказаним Договором та Правилами. Пункт 4.1.1. Правил встановлює істотну умову: ОСОБА_1, як держатель платіжної картки, повідомлений про те, що стосовно деяких операцій можуть застосовуватись обмеження , встановлені законодавчими та нормативними актами, внутрішніми правилами та процедурою Банку, інших банків та/чи платіжних систем, через які ці операції здійснюються. Банк обслуговує зазначений поточний картковий рахунок відповідно до умов Договору 2 та Правил, Паценкер здійснює операції щодо зняття готівкових коштів та перерахування коштів з свого поточного рахунку.

Вважає, що позивачем не доведено протиправності дій з боку Банку по обслуговуванню його поточного рахунку, у зв'язку із чим просить відмовити в задоволенні позову щодо стягнення з Банку залишку на картковому рахунку позивача. Також просить відмовити в задоволенні позовних вимог щодо стягнення з Банку на користь позивача моральної шкоди, так як позивачем не наведено аргументів щодо заподіяння йому моральної шкоди Банком, відсутні обґрунтування даних вимог та розміру моральної шкоди.

Суд знаходить позов частково обґрунтованим, та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Частиною 1 статті 11 ЦПК України передбачено, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що 17 січня 2014 року між сторонами було укладено Договір банківського вкладу «Новорічний подарунок «Піврічний» № 729442/2014 , та відповідно до п.1.1. предметом Договору є розміщення вкладником в Банку строкового вкладу на умовах депозитного продукту «Новорічний подарунок» в національній валюті на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. Для обліку Вкладу Банк відкриває на ім'я Вкладника вкладний рахунок НОМЕР_2, надалі - рахунок.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що Банк відкриває на ім'я Вкладника картковий рахунок НОМЕР_3, надалі - Рахунок-кореспондент, на який Банк перераховує нараховані проценти за збереження Вкладу та може бути перерахований Вклад по закінченню строку його дії. Нараховані проценти за збереження Вкладу з капіталізацією процентів Банк перераховує на Рахунок.

Згідно п. 1.3 Сума Початкового Вкладу - 127 000 грн.

Пунктом 1.5 , зокрема, встановлено, що стандартна ставка за Вкладом становить 21,5 процентів річних та дії з першого по шостий місяць дії Вкладу. З сьомого по тринадцятий місяць дії Вкладу стандартна ставка за вкладом становить 15 процентів річних.

Відповідно до п.1.6 Договору при достроковому закритті Вкладу проценти за Вкладом нараховуються /перераховуються у повному обсязі згідно Договору за кожен (ні) повний(ні) 6 місяць (і) дії вкладу, за кожний неповний 6 місячний строк дії вкладу - за процентною ставкою для випадків дострокового закриття у розмірі, що діє на день закриття Вкладу за цим видом вкладу у відповідній валюті, за відповідним строком, відповідною сумою початкового вкладу та відповідною періодичністю виплати процентів, оголошені на інтернет-сайті банку. Умови дострокового повернення Вкладу зазначені в Правилах, окрім випадків звернення Клієнта до Банку в усній формі в перший день після закінчення кожного шести місячного періоду дії вкладу. В цих випадках повернення вкладу та нарахованих процентів здійснюється в перший день після закінчення кожного шестимісячного періоду дії вкладу.

Згідно п.1.7 Договору Дата вимоги вкладником вкладу - 17 лютого 2015 року, дата вимоги Вкладником пролонгованого Вкладу - дата, що співпадає з першим днем по закінченні кожного наступного строку від дати укладення Договору. Умови пролонгації Вкладу для кожного окремого депозитного продукту оголошені на сайті Банку.

п.2.1. розділу 2 Договору, зокрема, встановлено, що підписуючи цей Договір, вкладник погоджується з викладеною пропозицією Банку щодо розміщення Вкладним Вкладу на умовах, встановлених цим Договором та Правилами, доступними для ознайомлення Вкладника на інформаційних стендах в приміщенні відділень банку, а також на інтернет-сайті Банку. Підписуючи цей Договір сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами Договору, які викладені в цьому Договорі та Правилах. Порядок зміни Правил зазначено в Правилах.

Таким чином , позивач погодився , що обслуговування його поточного рахунку буде здійснюватися в порядку на та умовах встановлених вказаним Договором та Правилами.

Пункт 4.1.1 Правил встановлює істотну умову: ОСОБА_1 , як держатель платіжної картки , повідомлений про те , що стосовно деяких операцій можуть застосовуватися обмеження / наприклад , за типом та сумою операції/, встановлені законодавчими та нормативними актами , внутрішними правилами та процедурами Банку , інших банків та/чи платіжних систем , через які ці операції здійснюються.

Враховуючи економічну та політичну ситуацію в країні ,ситуацію в банківській сфері дії Національного банку України та банків України викликані необхідністю стабілізації економічної ситуації в країні , підтримання стабільності банківської системи в цілому , а отже й захисту інтересів клієнтів банків. У зв,язку з наведеним , ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний банк повідомив , що в зв,язку з останніми політичними подіями в країни , посилився відтік /зменшення/ депозитних коштів /вкладів/ населення /фізичних осіб/ в Банку , що призводить до погіршення фінансового стану Банку, та було прийняте рішення , що максимальна сума операцій протягом одного дня для зняття готівки в АТМ та касах в еквіваленті складає 1000 грн.

Згідно Додаткового договору № 2 до Договору банківського вкладу «Новорічний Подарунок «Піврічний» (в національній валюті України) № 729442/2014 від 24 березня 2014 року сторони доповнились доповнити пункт 1.5 Договору реченням в наступній редакції : « З 24 березня 2014 року по 17 липня 2014 року стандартна процентна ставка за Вкладом становить 27 процентів річних».

14 травня 2012 року сторони уклали Договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № 040000230777, згідно до умов якого Банк відкриває та здійснює обслуговування поточного рахунку на ім'я держателя НОМЕР_4 у гривні та видає держателю міжнародну платіжну картку Maestro AC NO PERSз ПІН до нього на умовах, визначених цим Договором та Правилами.

17 березня та 15 квітня 2014 року ОСОБА_1 звернувся до Банку з вимогами про розірвання договору банківського вкладу № 729442/2014 від 17 січня 2014 року та повернення грошових коштів.

Згідно ст..1058 ЦК України за договором банківського вкладу /депозиту/ одна сторона /банк/ Ю що прийняла від другої сторони /вкладника/ або для неї грошову суму /вклад/, що надійшла , зобов,язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку , встановлених договором.

Статтею 1060 ЦК України передбачено , що договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу , або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку / строковий вклад/. Договором може бути передбачене внесення грошової суми на інших умовах її повернення. За договором банківського вкладу банк зобов.язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника , крім вкладів , зроблених юридичними особами на інших умовах повернення., які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Згідно ст.509 ЦК УКраїни зобов,язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України.

Статтею 629 ЦК України передбачено , що договір є обов, язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст.525,526,530 ЦК України зобов,язання повинно виконуватится належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу , інших актів цивільного законодавства.

Згідно ст.610 ЦК України порушенням зобов.язання є його невиконання або виконання з порушенням вимог , визначених змістом зобов.язання / належне виконання/. У разі порушення зобов,язання , як передбачено ст.611 ЦК України , настають правові наслідки встановлені договором або законом .

З матеріалів справи, та пояснення відповідача вбачається , що після припинення 16 квітня 2014 року по заяві ОСОБА_1 від 17.03.2014 року дії Договору 1 , Банк перерахував позивачу суму вкладу з нарахованими процентами на поточний картковий рахунок відкритий згідно Договору 2.

Між тим , згідно виписки за поточним / картковим/ рахунком НОМЕР_4 / а.с.32, 69/ 16 квітня 2014 року Банком на вказаний рахунок було зараховано 118810,16 грн , а не повна сума вкладу внесена позивачем в розмірі 127000 грн. Протягом певного часу вказана сума 118810,16 грн була отримана позивачем , та інші суми банком на вказаний рахунок не переховувалися.

Таким чином , станом на час прийняття судового рішення заборгованість Банку перед позивачем складає 8189,84 грн, які необхідно стягнути з відповідача на користь позивача.

При цьому суд приймає до уваги пояснення позивача про те , що 24.03.2014 року він укладав з Банком- відповідачем ще один договір банківського вкладу на суму 78000 грн. З метою якнайшвидшого зняття цих грошей , 26 травня 2014 року позивач перевів 15000 грн з свого рахунку НОМЕР_5 на спірний рахунок НОМЕР_4 , де залишок коштів станом на 30.05.2014 року складав 13789,93 грн ,та кошти були ним отримані до 11.07.2014 року.

Зазначені обставини підтверджуються виписками з поточного рахунку та інтернет-банкінгу.

Згідно частини 1 статті 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Частиною 2 даної статті передбачено, що моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Частиною 1 статті 1167 ЦК України ( Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду) передбачено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно частини 2 даної статті моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала:

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;

3) в інших випадках, встановлених законом.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (Судовий захист прав споживачів) захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Згідно до п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 №4 «Про судову практику у справах про відшкодування моральної /не6майнової/ шкоди» під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань , або інших негативних явищ , заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

З урахуванням наведеного , суд вважає , що правовідносини, які склалися між сторонами, не передбачають відшкодування моральної шкоди,позивачем не надано доказів щодо заподіяння йому моральної шкоди, у зв'язку із чим в задоволенні позовних вимог щодо відшкодування моральної шкоди слід відмовити.

Таким чином, позовні вимоги слід часткового задовольнити.

Відповідно ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 243,60 грн., від сплати якого звільнений позивач, який звернувся до суду із позовом про захист прав споживача.

Керуючись ст. 509,629,525,526,530,610,611, 23 , 1167 ЦК України, статтями 10, 11, 60, 61, 88, 212 -215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 задовольнити частково.

Стягнути на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харцизька Донецької області ,ІІН НОМЕР_1, з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (к/р 32003176201 в Головному Управління НБУ по місту Києву і Київській області, код Банку 321024 ,код ЄДРПОУ 19017842 , 04119 , м.Київ-119, вул..Дегтярівська,27Т/ грошові кошти у розмірі 8189,84 грн (вісім тисяч сто вісімдесят дев,ять грн. 84 коп .)

В задоволенні решти вимог відмовити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (к/р 32003176201 в Головному Управління НБУ по місту Києву і Київській області код Банку 321024, код ЄДРПОУ 19017842 / судовий збір у розмірі 243.60 грн. ( р\р 31218206700088, банк: ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, код ЄРДПОУ 37980439 отримувач: Харцизьке УК (м.Харцизьк) 22030001, код платежу 22030001 « Судовий збір ( Державна судова адміністрація України, 050)» символ звітності 206, код суду 02895679).

Рішення може бути оскаржене позивачем до Апеляційного суду Донецької області через Харцизький міський суд протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання її копії.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 40110359 ?

Документ № 40110359 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 40110359 ?

Дата ухвалення - 12.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40110359 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 40110359 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 40110359, Khartsyzkyi Town Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 40110359, Khartsyzkyi Town Court of Donetsk Oblast was adopted on 12.08.2014. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 40110359 refers to case No. 248/2761/14-ц

This decision relates to case No. 248/2761/14-ц. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 40104071
Next document : 40113613