Court decree № 40001089, 29.07.2014, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
29.07.2014
Case No.
922/3124/14
Document №
40001089
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

про прийняття заяви про порушення

справи про банкрутство

"29" липня 2014 р.Справа № 922/3124/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши заяву ПП "Естраде", м. Харків про визнання банкрутом ПП "Естраде", м. Харків , код ЄДРПОУ 38494349 Керуючись ст.ст. 11,95,ст. 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву ПП "Естраде", м. Харків про порушення справи про банкрутство до розгляду. .

2. Підготовче засідання по справі призначити на "07" серпня 2014 р. о 12:30 год. у приміщенні господарського суду Харківської області, к. 308, 3-й поверх.

3. Зобов'язати боржника надати суду:

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

- довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення;

- відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;

- докази наявності майна, достатнього для покриття судових витрат,

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо);

- довідки УДАІ ГУМВС України в Харківській області, Державної інспекції сільського господарства в Харківській області, щодо наявності або відсутності зареєстрованого за боржником майна та земельних ділянок;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Зобов'язати Державну реєстраційну службу Харківської області, інспекцію ДАІ, Державну інспекцію сільського господарства в Харківській області надати довідку про наявність чи відсутність у боржника - Приватне підприємство "Естраде" (код 38494349) нерухомого та рухомого майна, а також земельних ділянок.

Дану ухвалу направити: боржнику, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору, Ленінському ВДВС Харківського МУЮ, Державній реєстраційній службі Харківської області, інспекції ДАІ, Державній інспекції сільського господарства в Харківській області.

Суддя Усатий В.О.

Previous document : 40001087
Next document : 40001092