Decision № 39769299, 15.07.2014, Commercial Court of Odessa Oblast

Approval Date
15.07.2014
Case No.
916/2220/14
Document №
39769299
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"15" липня 2014 р.Справа № 916/2220/14

За позовом: Приватного підприємства "Житлово-сервісний центр "Сонячний";

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр молодіжного туризму "Південна ліга";

про стягнення 69764,43 грн.;

Суддя Горячук Н.О.

Представники:

Від позивача: за дов. Лиженков О.О.;

Від відповідача: -не з'явився;

Суть спору: Приватне підприємство "Житлово-сервісний центр "Сонячний" звернулося до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр молодіжного туризму "Південна ліга" заборгованості за угодою про компенсацію та надання послуг від 10.06.2011р. у сумі 69764,43 грн. з яких 54130,98грн. - основний борг, 5037,89грн. - пеня за порушення виконання грошових зобов'язань, 1072,24грн. - 3% річних, 4110,22грн. - інфляційні витрати, 5413,10грн. - штраф 10% за прострочку виконання грошового зобов'язання понад 10 банківських днів.

Позивач на позовних вимогах наполягає.

Відповідач явку свого представника в судове засідання не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, витребувані документи не надав, у зв'язку з чим, справа розглядається на підставі ст. 75 ГПК України за наявними документами.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне:

Приватне підприємство "Житлово-сервісний центр "Сонячний" - організація, яка надає послуги з утримання та забезпечення життєдіяльності Туристично-оздоровчого комплексу, розташованого на землях Дальницької сільської ради (за межами населених пунктів) Овідіопольського району Одеської області та є балансоутримувачем основних мереж та комунікацій, в тому числі електричних мереж та несе витрати по утриманню Туристично-оздоровчого комплексу.

10.06.2011р. між Приватним підприємством "Житлово-сервісний центр "Сонячний" (ПП „ЖСЦ "Сонячний", позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр молодіжного туризму "Південна ліга" (ТОВ „ЦМТ "Південна ліга") укладено угоду про компенсацію та надання послуг (далі Угода) за якою в порядку та на умовах встановлених Угодою ПП „ЖСЦ "Сонячний" здійснює підключення ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" до основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу на землях Дальницької сільської ради (за межами населених пунктів) Овідіопольського району Одеської області з метою проведення міжнародного музичного фестивалю „Summer sound - Грибовка 2011" у червні - серпні 2011р., а ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" зобов'язується оплатити ПП „ЖСЦ "Сонячний" витрати за таке підключення та відшкодовувати (компенсовувати) ПП „ЖСЦ "Сонячний" вартість фактично спожитих ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" комунальних послуг (енергопостачання, водопостачання, каналізація та інші комунальні послуги), за рахунок таких основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу (п.1.1. Угоди).

В період після завершення туристичного сезону та проведення міжнародного музичного фестивалю „Summer sound - Грибовка 2011" ПП „ЖСЦ "Сонячний" надає ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" послуги по утриманню та забезпеченню життєдіяльності конструкцій та обладнання майданчиків, встановлених (змонтованих) для проведення міжнародного музичного фестивалю „Summer sound - Грибовка 2011", а також території, відведеної ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" у встановленому порядку для проведення зазначеного фестивалю. Зазначені послуги включають: загальне адміністративне управління; охорону території (обладання та конструкцій), пропускну систему, патрулювання; обслуговування території (обладнання та конструкцій), в тому числі техобслуговування систем тепло-, водопостачання та водовідводу, лівневої каналізації та інше, не каналізаційних (каналізаційних) люков; обслуговування та ремонт доріг (проїжджої та пішохідної зон) (за окремою згодою); озеленення, полив; підготовка інженерних мереж до експлуатації; вивезення та утилізація побутових відходів, негабаритних відходів; очистка території від снігу, вивезення снігу з території; прибирання території, дератизація та дезинфекція; обслуговування пляжу та інші пов'язані послуги, а ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" зобов'язується сплачувати ПП „ЖСЦ "Сонячний" вартість таких послуг (п.1.2. Угоди).

Відповідно до розділу 2 Угоди відшкодування (компенсація) комунальних послуг починається з дня фактичного підключення (використання) основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу ТОВ „ЦМТ "Південна ліга". Факт підключення ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" до основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу, підтверджується двостороннім актом приймання - передачі послуг з підключення, підписаним уповноваженими представниками сторін. Відшкодування (компенсація) вартості комунальних послуг здійснюється на підставі виставлених ПП „ЖСЦ "Сонячний" рахунків протягом 5-ти календарних днів від дати отримання рахунків. Відшкодування (компенсація) комунальних послуг здійснюється ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" згідно із показниками лічильників , відповідно тарифам та умовам, передбаченим вимогами спеціалізованих організацій постачальників. Оплата вартості послуг ПП „ЖСЦ "Сонячний" з підключення ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" до основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу здійснюється ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунку. Оплата послуг ПП „ЖСЦ "Сонячний", перелічених в п.1.2. Угоди, здійснюється ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" на підставі щомісячних актів приймання - передачі наданих послуг, виставленого рахунку, сформованого на підставі такого акту приймання - передачі наданих послуг протягом 5-ти календарних днів від дати отримання рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПП „ЖСЦ "Сонячний". Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок ПП „ЖСЦ "Сонячний".

Пунктом 3.3. Угоди передбачено, що у випадку порушення ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" виконання грошових зобов'язань за даною Угодою, ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" зобов'язується сплатити ПП „ЖСЦ "Сонячний" пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення виконання зобов'язань від суми заборгованості за кожен день прострочення. А у випадку прострочення виконання грошового зобов'язання більш ніж на 10 банківських днів, додатково сплатити ПП „ЖСЦ "Сонячний" штраф у розмірі 10% від вартості послуг.

Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє протягом календарного року з моменту укладення Угоди. При цьому за закінченням строку дії Угоди ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" не звільняється від зобов'язань відшкодування (компенсації) комунальних послуг та виконання інших грошових зобов'язань (п.5.1. договору).

30.12.2011р. між сторонами укладено додаткову угоду №1 за якою сторони продовжили строк дії договору до 31.12.2012р.

На виконання умов Угоди позивач протягом дії Угоди належним чином надавав відповідачу послуги по утриманню території Туристично-оздоровчого комплексу.

Позивач зазначає, що з моменту укладення Угоди в період з 10.06.2011р. по 31.07.2012р. відповідач належним чином виконував свої зобов'язання щодо здійснення відшкодування вартості фактично отриманих комунальних послуг. За період з 10.06.2011р. по 31.07.2012р. відповідачем сплачено вартість отриманих комунальних послуг у розмірі 159657,95грн., що підтверджується реєстром документів по рахунку ПП „ЖСЦ "Сонячний" та актами здачі - прийняття робіт (надання послуг) (копії в матеріалах справи).

Однак починаючи з 31.08.2012р. відповідач припинив оплату отриманих послуг у зв'язку з чим за відповідачем рахується заборгованість у розмірі 54130,98грн.

Враховуючи викладене, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість по відшкодуванню отриманих комунальних послуг у сумі 54130,98грн.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

З матеріалів справи вбачається, що 10.06.2011р. позивачем та відповідачем укладено угоду про компенсацію та надання послуг, за якою позивач здійснив підключення відповідача до основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу на землях Дальницької сільської ради (за межами населених пунктів) Овідіопольського району Одеської області з метою проведення міжнародного музичного фестивалю „Summer sound - Грибовка 2011" у червні - серпні 2011р., а відповідач зобов'язався оплатити позивачу витрати за таке підключення та відшкодовувати (компенсовувати) позивачу вартість фактично спожитих відповідачем комунальних послуг (енергопостачання, водопостачання, каналізація та інші комунальні послуги), за рахунок таких основних мереж та комунікацій Туристично-оздоровчого комплексу (п.1.1. Угоди).

Відповідач за отримані послуги розрахувався частково у сумі 159657,95грн. за період з 10.06.2011р. по 31.07.2012р.

З 31.08.2012р. відповідач припинив оплату отриманих послуг у зв'язку з чим за ним рахується заборгованість у розмірі 54130,98грн. за період з серпня 2012р. по вересень 2013р. (розрахунок в матеріалах справи).

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст.ст. 626,629 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 230 ГК України передбачені штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Виконання зобов'язання може забезпечуватися зокрема неустойкою (ч. 1 ст. 546 ЦК України). Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник зобов'язаний передати кредитору у випадку порушення боржником зобов'язання (ч. 1 ст. 549 ЦК України).

Відповідно до п. 3.3. Угоди у випадку порушення ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" виконання грошових зобов'язань за даною Угодою, ТОВ „ЦМТ "Південна ліга" зобов'язується сплатити ПП „ЖСЦ "Сонячний" пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення виконання зобов'язань від суми заборгованості за кожен день прострочення. А у випадку прострочення виконання грошового зобов'язання більш ніж на 10 банківських днів, додатково сплатити ПП „ЖСЦ "Сонячний" штраф у розмірі 10% від вартості послуг.

Враховуючи неналежне виконання відповідачем своїх зобов'язань щодо своєчасної оплати отриманих комунальних послуг, позивач просить стягнути з відповідача 5037,89грн. пені за порушення виконання грошових зобов'язань, 5413,10грн. штрафу 10% за прострочку виконання грошового зобов'язання понад 10 банківських днів (розрахунок в матеріалах справи).

Статтею 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 1072,24грн. 3% річних та 4110,22грн. інфляційних витрат (розрахунок в матеріалах справи).

Станом на день розгляду справи відповідач борг за надані послуги не сплатив, документів спростовуючих позовні вимоги не представив.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Під час розгляду справи відповідачем не було належним чином доведено своєчасне виконання своїх зобов'язань за договором.

Враховуючи викладене, позовні вимоги Приватного підприємства "Житлово-сервісний центр "Сонячний" обґрунтовані підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню у повному обсязі у сумі 69764,43 грн. з яких 54130,98грн. - основний борг за фактично отримані комунальні послуги, 5037,89грн. - пеня за порушення виконання грошових зобов'язань, 1072,24грн. - 3% річних, 4110,22грн. - інфляційні витрати, 5413,10грн. - штраф 10% за прострочку виконання грошового зобов'язання понад 10 банківських днів.

Судові витрати покладаються на відповідача згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, ст.ст.75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України суд,

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр молодіжного туризму "Південна ліга" (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 20, код ЄДРПОУ 33218055) на користь Приватного підприємства "Житлово-сервісний центр "Сонячний" (65009, м. Одеса, проспект Шевченка, 33, код ЄДРПОУ 33568489) 54130/п'ятдесят чотири тисячі сто тридцять/грн. 98коп. основного боргу за фактично отримані комунальні послуги, 5037/п'ять тисяч тридцять сім/грн. 89коп. пені за порушення виконання грошових зобов'язань, 1072/одна тисяча сімдесят дві/грн. 24коп. 3% річних, 4110/чотири тисячі сто десять/грн. 22коп. інфляційних витрат, 5413/п'ять тисяч чотириста тринадцять/грн. 10коп. штрафу 10% за прострочку виконання грошового зобов'язання понад 10 банківських днів, 1827/одна тисяча вісімсот двадцять сім/грн. 00коп. судового збору.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 85 ГПК України.

Повне рішення складено 15.07.2014р.

Суддя Горячук Н.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39769299 ?

Документ № 39769299 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 39769299 ?

Дата ухвалення - 15.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39769299 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 39769299 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 39769299, Commercial Court of Odessa Oblast

The court decision No. 39769299, Commercial Court of Odessa Oblast was adopted on 15.07.2014. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 39769299 refers to case No. 916/2220/14

This decision relates to case No. 916/2220/14. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 39769298
Next document : 39771422