Decree № 39144494, 10.06.2014, Luhansk Circuit Administrative Court

Approval Date
10.06.2014
Case No.
812/3341/14
Document №
39144494
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

8.4.3

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 червня 2014 рокуЛуганськСправа № 812/3341/14

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Каюда А.М., розглянувши у м. Луганську у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області до Приватного підприємства «Анітеч» про припинення юридичної особи,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області звернувся до Луганського окружного адміністративного суду з позовом до Приватного підприємства «Анітеч» в якому позивачем заявлено вимогу про припинення відповідача як юридичної особи, оскільки в порушення вимог діючого законодавства останній не надає документи податкової звітності до податкового органу з 3 кварталу 2011 року. Зазначає, що відповідно до п.2 ст.38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» неподання протягом року до контролюючих органів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, є підставою для припинення юридичної особи.

Ухвалою від 19 травня 2014 року відкрито провадження по справі за вказаним позовом та призначено справу до розгляду в порядку скороченого провадження.

З метою повідомлення відповідача про відкриття провадження по зазначеній справі, судом було направлено ухвалу про відкриття скороченого провадження відповідачу по справі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,34 однак конверт повернувся до суду без вручення адресату. (а.с.14) Відповідач зареєстрований за вищезазначеною адресою та відомості про зміну свого місця знаходження державному реєстратору не надавав. Відповідно до положень ч. 11 ст.35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином. З огляду на вищезазначене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином для реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

У встановлений судом строк відповідачем не подано ані заперечень проти позову, ані заяви про визнання позовних вимог.

Відповідно до положень ч.11 ст.35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог статей 69-72 Кодексу адміністративного судочинства України, суд прийшов до наступного.

Судом встановлено, що Приватне підприємство «Анітеч» зареєстровано в якості юридичної особи (а.с.9), перебуває на обліку в якості платника податків в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області з 25 березня 1993 року. (а.с.8) Станом на час розгляду справи підприємницьку діяльність відповідача не припинено.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Стаття 19-1 Податкового кодексу України передбачає, що органи державної податкової служби виконують такі функції, зокрема, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом, здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків та зборів.

Згідно із статтею 16 Податкового кодексу України, який набрав чинності 01 січня 2011 року, платник податків зобов'язаний:

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів (підпункт 16.1.2 пункту 16.1 статті 16);

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (підпункт 16.1.3 пункту 16.1 статті 16);

- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16).

Відповідно до пункту 49.2.статті 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

У відповідності із пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (підпункт 49.18.1);

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2);

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.3);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним (підпункт 49.18.4);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5).

Висновком Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області від 11 квітня 2014 року підтверджується, що ПП «Анітеч» податкова звітність до податкового органу не надається з третього кварталу 2011 року, остання податкова звітність, декларація з податку на прибуток надана за 2 квартал 2011 року, 05.08.2011. Податковий борг відсутній. (а.с.5)

Відповідно до підпункту 20.1.37 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання.

Згідно з пунктом 67.2 статті 67 Податкового кодексу України органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо:

- припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

- відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

- скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Статтями 33 та 38 Закону України від 15.05.2003 №755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначено підстави припинення юридичної особи, зокрема відповідно до ч. 2 ст. 38 зазначеного Закону підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Відповідно до пункту 11.10 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 року № 979 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1439/18734, який набрав чинності 14 січня 2011 року, - якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у разі: неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності; якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству; наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, відміни державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

За таких обставин в зв'язку з тим що відповідач не має заборгованості за платежами до бюджету та з третього кварталу 2011 року, тобто на час звернення податкового органу до суду більше року, не подає протягом року органам державної податкової служби податкові декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, відповідно до закону, у суду є підстави для припинення юридичної особи відповідача.

Відповідно до частини 1 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV, 15.05.2003 суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 94 КАС України, а також те, що позивач відповідно до пункту 21 частини 1 статті 5 Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VІ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільнений, судові витрати у цій справі не підлягають стягненню з відповідача, оскільки у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись підпунктом 20.1.37 пункту 20.1 статті 20, пунктом 67.2 статті 67 Податкового кодексу України, статтями 46, 49 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців», статтями 2, 9, 11, 17, 18, 94, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області до Приватного підприємства «Анітеч» про припинення юридичної особи задовольнити повністю.

Припинити юридичну особу Приватного підприємства «Анітеч» (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,34, код 19070463).

У день набрання постановою законної сили направити її копію до Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська,13) для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, ухвала суду апеляційної інстанції по такій справі є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Каюда

Previous document : 39142716
Next document : 39144512