Court decree № 39104664, 06.06.2014, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
06.06.2014
Case No.
813/4037/14
Document №
39104664
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

06 червня 2014 року № 813/4037/14

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Сидор Н.Т., перевіривши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент» до Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

05.06.2014 року на розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент» до Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 22.05.2014 року № 0000192201 та № 0000202201.

Відповідно до вимог ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суддя після одержання позовної заяви, серед іншого з'ясовує чи відповідає позовна заява вимогам, визначеним статтею 106 цього Кодексу.

Перевіривши матеріали адміністративного позову, суддею встановлено, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАС України.

Згідно ч. 3 ст. 106 КАС України до позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру судовий збір становить 2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати.

Частиною 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги.

Відповідно до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України №165/11/13-12 від 18.01.2012 року адміністративними позовами майнового характеру є вимоги щодо протиправності рішень про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, про стягнення адміністративно-господарських та інших штрафних санкцій тощо.

Позивач оскаржує податкові повідомлення-рішення Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області, а саме від 22.05.2014 року № 0000192201, відповідно до якого ТзОВ "Акцент" збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість за основним платежем 93197,00 грн та штрафними (фінансовими) санкціями 46598,50 грн, та від 22.05.2014 року № 0000202201, відповідно до якого ТзОВ "Акцент" визначено суму грошового зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у розмірі 7812 грн та штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі 3906 грн.

Отже, оскарження таких повідомлень-рішень є вимогами матеріального характеру, оскільки скасування таких впливає на обов'язок позивача по сплаті сум, нарахованих оскаржуваними рішеннями.

При ознайомленні з матеріалами позовної заяви судом встановлено, що позивачем не було сплачено судовий збір при зверненні до суду з даним позовом.

Тому позивачеві слід сплатити судовий збір відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» та надати суду оригінал документа про сплату судового збору.

Платіжні реквізити для перерахування судового збору: одержувач - УДКСУ у Залізничному районі м. Львова, ЄДРПОУ 38007594, банк одержувача ГУ ДКСУ у Львівській області, МФО 825014, рахунок № 31217206784003, код класифікації доходів бюджету 22030001, призначення платежу - судовий збір за подання позову до (вказати найменування відповідача).

Відповідно до ч. 4 ст. 106 КАС України, позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

Відповідно до ч. 5 ст. 106 КАС України, якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника .

Відповідно до ч. 7 ст. 56 КАС України, законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

Згідно ч. 3 ст. 58 КАС України, довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що повноваження законних представників підтверджуються документами, які стверджують займану ними посаду чи факт родинних, опікунських тощо відносин з особою, інтереси якої вони представляють.

З наведених приписів процесуального законодавства вбачається, що юридична особа звертається до суду з позовною заявою або в особі представника за довіреністю (яка скріплюється печаткою) або в особі законного представника при цьому подається документ про повноваження особи як законного представника скріпленого печаткою.

При ознайомленні з матеріалами позовної заяви вбачається, що така підписана директором ТзОВ "Акцент", - ОСОБА_1. Однак, належно оформленого документа, який свідчив би про його повноваження на момент підписання позову суду не надано.

Згідно ч. 3 ст. 106 КАС України до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень.

Проте позивачем всупереч зазначеним вище вимогам не подано копії позову та копій всіх документів для відповідача.

Згідно ч. 2 ст. 106 КАС України, на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

Серед переліку документів, що долучаються до позовної заяви, зазначено та подано лише копії оскаржуваних податкових повідомлень-рішень від 22.05.2014 року № 0000192201 та №0000202201. Жодних інших доказів на підтвердження обставин, викладених в адміністративному позові позивачем не подано, зокрема не подано акту про результати проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ «Акцент» від 07.05.2014 року № 165/2201/20837154, на підставі котрого винесено оскаржувані рішення.

Таким чином, позивачем не подано доказів, якими обґрунтовуються позовні вимоги, та в разі неможливості подання таких доказів, не зазначено доказів, які позивач не може самостійно подати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

Вищезазначені обставини вказують на невідповідність позовної заяви вимогам процесуального законодавства, а відтак, згідно ч. 1 ст. 108 КАС України вона підлягає залишенню без руху з наданням позивачу строку для усунення зазначених вище недоліків позовної заяви.

Вказані судом недоліки позовної заяви повинні бути усуненні в строк до 20 червня 2014 року включно шляхом подання безпосередньо до канцелярії Львівського окружного адміністративного суду наступних документів:

- оригіналу документу про сплату судового збору;

- документів на підтвердження повноважень директора ТзОВ «Акцент» ОСОБА_1 скріплених печаткою підприємства;

- копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї для відповідача;

- докази, якими позивач обґрунтовує позовні вимоги, а саме акт про результати проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ «Акцент» від 07.05.2014 року № 165/2201/20837154.

Керуючись ст. ст. 106, 108, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,

в с т а н о в и в:

Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент» до Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, залишити без руху.

Позивачу надати строк до 20 червня 2014 року включно для усунення зазначених в мотивувальній частині ухвали недоліків, які повинні бути усунені шляхом подання безпосередньо до канцелярії Львівського окружного адміністративного суду (79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2) суду наступних документів:

- оригіналу документу про сплату судового збору;

- документів на підтвердження повноважень директора ТзОВ «Акцент» ОСОБА_1 скріплених печаткою підприємства;

- копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї для відповідача;

- докази, якими позивач обґрунтовує позовні вимоги, а саме акту про результати проведення позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент» від 07.05.2014 року № 165/2201/20837154.

Попередити позивача про те, що у випадку не усунення недоліків позовної заяви остання буде повернута позивачу відповідно до п.1 ч.3 ст.108 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 5 днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Суддя Сидор Н.Т.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39104664 ?

Документ № 39104664 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 39104664 ?

Дата ухвалення - 06.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39104664 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39104664 ?

В Lviv Circuit Administrative Court
Previous document : 39103658
Next document : 39122331