Decree № 3905960, 11.06.2009, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
11.06.2009
Case No.
2а-4095/09/4/0170
Document №
3905960
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95493

ПОСТАНОВА

Іменем України

11.06.09Справа №2а-4095/09/4/0170 о 12:04 Окружний адміністративний суд у складі головуючого суддіЦиганової Г.Ю. , при секретарі судового засідання Заєвській Н.В., за участі представників сторін:

від позивача не з'явився;

від відповідача Грязнова Г.М.;

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчанний завод "Нижньогірський"

до Державної податкової інспекції у Нижньогірському районі

про визнання рішення № 0000141500 від 08.04.08р. недійсним

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Нижньогірський» (далі - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим із позовом до Державної податкової інспекції у Нижньогірському районі АР Крим (далі ДПІ, відповідач) про визнання недійсним рішення № 0000141500 від 08.04.2008 року про застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 1700,00 грн. за порушення вимог ст. 6 Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі Закон №481) за порушення пятиденного терміну реєстрації у якості платника акцизного збору. Позов мотивовано порушенням з боку податкового органу встановленого порядку складання акту невиїзної документальної перевірки, який став підставою прийняття спірного рішення, зокрема, стосовно не зазначення в акті перевірки суттєвих обставин, що мають відношення до встановленого порушення, а саме щодо знаходження єдиної посадової особи позивача на лікарняному, зазначення в акті перевірки назви іншої юридичної особи, а також порушенням встановленого порядку направлення податковими органами рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Ухвалами суду від 09.04.2009 року відкрито провадження в адміністративній справі, закінчено підготовче провадження і справу призначено до судового розгляду.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, направив заяву, в який просив розглянути справу за відсутності позивача.

Представник відповідача проти позову заперечував, надав письмові заперечення, в яких просив відмовити в задоволенні позову, з підстав, наведених в цих запереченнях.

Вислухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи та оцінивши доказі по справі в їх сукупності, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з частиною 1 статтю 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших субєктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність субєктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до п. 1 частини 1 статті 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із субєктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України дано визначення субєктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший субєкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частиною 1, 3 статті 4 Закону України від 04.12.1990 року № 509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні» (далі Закон №509) Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно із пунктом 1 статті 8 Закону №509 на Державну податкову адміністрацію України покладено функцію безпосереднього виконання, а також організації роботи державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язаної із здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

За порушення норм Закону №481 щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом сирцем-плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами статтею 17 цього Закону встановлено, що посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів.

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону, приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України.

Таким чином, орган державної податкової служби є іншим органом, якому Законом №509 надано таке право.

Отже, органи державної податкової служби у відносинах з субєктами господарювання, під час реалізації своїх завдань та функцій, встановлених законодавством України, є субєктами владних повноважень, спір що виник повязаний із захистом прав позивача у сфері публічних відносин і підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Позивач є юридичною особою, ідентифікаційний код 35003665, державну реєстрацію якого проведено 06.08.2007 Нижньогірською районною державною адміністрацією АР Крим, взятий на облік у якості платника податків в ДПІ в Нижньогірському районі, 25.01.2008 року органом ліцензування йому видано ліцензію на виробництво алкогольних напоїв.

Судом встановлено, що посадовою особою відповідача проведено невиїзну документальну перевірку з питання несвоєчасної реєстрації платника акцизного збору стосовно позивача. За її результатами встановлено порушення ст. 6 Закону №481, а саме несвоєчасна реєстрація як платника акцизного збору, складено акт від 21.03.2008 року №334/15-00/35003665.

Під час судового розгляду знайшли підтвердження посилання позивача на порушення Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 №327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 925/11205. Так, в даному акту перевірки вказано що перевірка проводилась стосовно Відкритого акціонерного товариства «Лікеро-горілчаний завод «Нижньогріський», проте вказано ідентифікаційний код юридичної особи, який належить позивачу, а в п. 4.1 зазначено вірну назву позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Нижньогріський». З пояснень представника відповідача слідує, що зазначена помилка є технічною опискою. Тому суд зазначає, що вказані порушення не можуть бути покладені в основу судового рішення про задоволення заявлених в адміністративному позові вимог.

Посилання відповідача на порушення встановленого порядку направлення рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій також не є підставою для визнання його не дійсним, оскільки судом достовірно встановлено, що спірне рішення позивачем отримано, що ним не заперечується.

Відповідно до ст. 6 Закону №481 Суб'єкти підприємницької діяльності, що виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, підлягають обов'язковій реєстрації в державній податковій інспекції за місцезнаходженням цих суб'єктів як платники акцизного збору шляхом подання копії ліцензії в п'ятиденний строк після її отримання. Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 17 Закону №481 до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі несвоєчасної реєстрації як платника акцизного збору в розмірі 1700 гривень.

Судом встановлено, що позивачем дійсно було порушено зазначені вимоги, що ним не заперечується, проте вказане порушення повязується із тим, що директор підприємства, який є єдиною посадовою особою на підприємстві, знаходився на лікарняному.

Суд зазначає, що жодна норма законодавства не повязує період тимчасової непрацездатності керівника підприємства із обставинами, які б звільняли від відповідальності або помякшували відповідальність самого підприємства за невиконання передбачених законом приписів.

Таким чином, позо є таким, що задоволенню не підлягає.

У звязку зі складністю справи судом 11.06.2009 року оголошена вступна та резолютивна частини постанови, а 16.06.2009 року постанову складено у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 94, 158-163 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня складення в повному обсязі у разі неподання заяви про апеляційне оскарження (апеляційної скарги).

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження апеляційна скарга не подана, постанова набуває законної сили через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Протягом 10 днів з дня складання постанови в повному обсязі через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим до Севастопольського апеляційного адміністративного суду може бути подана заява про апеляційне оскарження, після подачі якої протягом 20 днів може біти подана апеляційна скарга.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження (10 днів).

Суддя Циганова Г.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3905960 ?

Документ № 3905960 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 3905960 ?

Дата ухвалення - 11.06.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3905960 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 3905960 ?

В Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea
Previous document : 3905952
Next document : 3905964