Decision № 3805821, 03.06.2009, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
03.06.2009
Case No.
2/101-09
Document №
3805821
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

03 червня 2009 р. Справа 2/101-09

за позовом: Риболовного сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Голуба нива" ( 21008, м. Вінниця, 4-й пров. Комарова,2 )

до: Вінницької міської ради ( 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,59 )

про визнання незаконними та скасування п.33 додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 27.02.09р. № 2280

Головуючий суддя Мельник П.А.

Cекретар судового засідання Віннік О.В.

Представники

позивача : Путілін Є.В.- за довіреністю;

відповідача : Журавський О.А.- за довіреністю.

ВСТАНОВИВ :

Позов подано про визнання незаконним та скасування п. 33 додатку 2 дорішення Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280.

Позов мотивовано тим, що п. 33 додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280 в зв’язку з невиконанням п.п. 5,6 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 було визнано такими, що втратили чинність п. 15 додатку №1 рішення Вінницької міської ради від 04.07.2008р. №2025 та п. 8 додатку №1 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082, згідно яких позивачу було передано в оренду земельну ділянку, розташовану у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825га для рекреаційного використання в довгострокову оренду терміном на 25 років. Посилаючись на порушення Вінницькою міською радою актів цивільного законодавства прав та охоронюваних законом інтересів позивача оскільки всі необхідні дії передбачені п.п. 5,6 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 позивачем були вчиненні. А тому, з посиланням на ст.ст. 19,144 Конституції України, ст.ст. 4,15,16,21,640 ЦК України, ст. 290 ГК України, ст.ст. 116,125,126, ЗК України, ст.ст. 24,26,59,73, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.1998р. №2073 „Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі”, Регламент Вінницької міської ради”, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 10.05.2006р. №8 , був поданий даний позов.

Відповідач проти позову заперечує з мотивів викладених у відзиві на позов, зокрема. Посилаючись на те, що рішення прийняте у порядку в межах повноважень передбачених Конституцією України та Законами України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача та відповідача суд встановив. Рішенням Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 позивачу було передано в довгострокову оренду терміном на 25 років, земельну ділянку, розташовану у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825га для рекреаційного використання.

Відповідно до ст. 116 ЗК України юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів місцевого самоврядування, або державних органів, в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Отже риболовне сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство „Голуба Нива”, за рішенням Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 набуло права користування земельною ділянкою, розташованою у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825га для рекреаційного використання.

На підставі рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 між Вінницькою міською радою та риболовним сільськогосподарським відкритим акціонерним товариством „Голуба Нива” 13.10.2008р. було погоджено істотні умови та підписано договір оренди земельної ділянки, розташованої у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825га для рекреаційного використання.

На зазначений договір оренди земельної ділянки була виготовлена реєстраційна справа та 15.01.2009р. (119 день) реєстраційна справа та договір оренди земельної ділянки були подані разом із заявою до управління земельних ресурсів м. Вінниці Вінницької області Держкомзему України для надання висновку щодо державної реєстрації договору оренди. Відповідний висновок було надано 19.01.2009р.

29.01.2009р. реєстраційна справа та договір оренди були передані управлінням земельних ресурсів м. Вінниці Вінницької області Держкомзему України за актом прийому-передачі до Вінницької регіональної філії центр державного земельного кадастру при Держкомземі України на державну реєстрацію. Однак з відповіді органу державної реєстрації від 26.02.2008р. №1455 вбачається, що державна реєстрація не проводилась в зв’язку з надходженням листа від виконавчого комітету Вінницької міської ради від 11.02.2009р. №04-03-10-659 з проханням не проводити державну реєстрацію договору.

Відповідно до ст. 640 ЦК України договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації. Згідно із ст.ст. 125,126 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.

Відповідно до ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів (ст. 290 ГК України) у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав. Правові позиції щодо розгляду справ про визнання недійсними актів державних та інших органів господарським судом за закріплені в роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 п.п. 3,15 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 № 04-5/120)

Рішенням Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280 в зв’язку з невиконанням п.п. 5,6 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 було визнано такими, що втратили чинність п. 15 додатку №1 рішення Вінницької міської ради від 04.07.2008р. №2025 та п. 8 додатку №1 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082, згідно яких було передано в оренду риболовному сільськогосподарському відкритому акціонерному товариству „Голуба Нива”, земельну ділянку, розташовану у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825га для рекреаційного використання в довгострокову оренду терміном на 25 років.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Ст. 16 ЦК України регламентовано, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання незаконними рішення органу місцевого самоврядування. ч. 10 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” регламентує, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Згідно ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. Відповідно до ст. 649 ЦК України розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.

ст. 4 ЦК України визначає, що основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі — закон).

Так при прийнятті п. 33 додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280 були порушені наступні акти цивільного законодавства ч. 2 ст. 19, 144, Конституції України ст.ст. 24,26,59,73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. П.п. 5,6 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. №2082 було визначено, що протягом 120 днів орендар повинен був подати договори та реєстраційну справу до управління земельних ресурсі, виконувати встановлені обмеження обтяження. Відповідні умови позивачем були виконані а саме договори та реєстраційна справа були подані до управління земельних ресурсів на 119 день, що підтверджується оглянутою судом заявою з відміткою управління земельних ресурсів про її отримання. 19.01.2009р. управлінням земельних ресурсів було надано позитивний висновок щодо проведення державної реєстрації договору оренди. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.1998р. №2073 „Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі” державний орган земельних ресурсів у 20-денний термін перевіряє подані документи на відповідність чинному законодавству та за результатами перевірки готує висновок про державну реєстрацію або обгрунтований висновок про відмову у такій реєстрації.

Тобто умови викладені у п. 5 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. позивачем були виконані. Крім того „Регламентом Вінницької міської ради”, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 10.05.2006р. №8 взагалі не передбачено визнання такими, що втратило чинність окремих рішень Вінницької міської ради. Регламент передбачає скасування відповідних рішень (ст. 3.6.6. Регламенту), відповідні правові позиції закріплені в ст.ст. 26,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” крім того в п. 6 рішення Вінницької міської ради від 19.09.2008р. на яке посилається відповідач у своєму рішенні (від 27.02.2009р. № 2280) зазначено, що рішення підлягає скасуванню а не визнанню таким, що втратило чинність.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України та ч. 3 ст. 24 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, встановлено, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Конституцією України, Законами України та підзаконними нормативно-правовим актами, що не було зроблено відповідачем, адже відповідач не виконав вимог свого ж рішення, яке є обов’язковим для виконання, згідно вимог ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Таким чином, враховуючи наведені підстави, позов слід задоволити.

Керуючись ч. 2 ст. 19, ст. 144 Конституції України ст.ст. 24,26,59,73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 4-3,33,36,49,75,82,84,85,115 ГПК України, -

ВИРІШИВ :

Позов Риболовного сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства „Голуба нива” до Вінницької міської ради про визнання незаконним та скасування п. 33 додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280 задовольнити.

Визнати незаконним та скасувати п. 33 додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 27.02.2009р. №2280 .

Стягнути з Вінницької міської ради (21050, м.Вінниця, вул.Соборна, 59, код 25512617, р/р 35413007001203, МФО 802015 в УДК у Вінницькій області) на користь Риболовного сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Голуба нива" (21008, м.Вінниця, 4-й пров. Комарова, 2, р/р 26003033348100 в АКІБ "Укрсиббанк", МФО 351005, ЄДРПОУ 00692140) 85,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Скасувати забезпечення позову шляхом заборони Вінницькій міській раді вчиняти будь - які дії щодо земельної ділянки розташованої у м. Вінниці по вул. Барське шосе, б/н, площею 20,9825 га., викладеному в ухвалі суду від 23 квітня 2009 року.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Копію рішення надіслати сторонам по справі рекомендованим листом.

Суддя Мельник П.А.

Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.84 ГПК України 03 червня 2009 р.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу Риболовному сільськогосподарському відкритому акціонерному товариству "Голуба нива" ( 21008, м. Вінниця, 4-й пров. Комарова,2 )

3 - відповідачу Вінницькій міській раді ( 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,59 )

Часті запитання

Який тип судового документу № 3805821 ?

Документ № 3805821 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 3805821 ?

Дата ухвалення - 03.06.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3805821 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3805821 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 3805821, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 3805821, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 03.06.2009. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 3805821 refers to case No. 2/101-09

This decision relates to case No. 2/101-09. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 3805815
Next document : 3805822