Decision № 37692274, 17.03.2014, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
17.03.2014
Case No.
901/519/14
Document №
37692274
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.03.2014 Справа № 901/519/14за позовом Заступника прокурора м. Сімферополя

(вул. Севастопольська, 11, м. Сімферополь, АР Крим, 95011)

в інтересах держави в особі

Сімферопольської міської ради

(вул. Толстого, 15, м. Сімферополь, АР Крим, 95000)

до публічного акціонерного товариства «Сантехпром»

(вул. Кивїська, 41, м. Сімферополь, АР Крим, 95017)

про внесення змін до договору оренди землі.

Суддя Радвановська Ю.А.

Представники сторін:

Прокурор: Вервес Юлія Миколаївна, посвідчення № 023223, Прокуратура м. Сімферополя;

Від позивача: Кудімова Євгенія Сергіївна, представник, довіреність № 24/01-55/2577 від 28.12.2012, Сімферопольська міська рада;

Від відповідача: не з'явився, ПАТ «Сантехпром».

Суть спору: заступник прокурора м. Сімферополя в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради звернувся до господарського суду АР Крим з позовною заявою до публічного акціонерного товариства «Сантехпром» та просить суд внести зміни до договору оренди земельної ділянки.

Позовні вимоги вмотивовані внесенням рішенням Сімферопольської міської ради змін щодо розміру нормативної грошової оцінки спірної земельної ділянки, що, як слід, потягло зміни розміру орендної плати, у зв'язку з чим, на думку прокурора та позивача, виникла необхідність приведення певних пунктів договору оренди землі від 20 грудня 2007 року у відповідність з вказаними актами місцевого самоврядування, від чого відповідач у добровільному порядку ухиляється.

Прокурор та представник позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі та просили суд їх задовольнити.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечував, посилаючись на те, що Сімферопольською міською радою рішення щодо зміни ставок орендної плати за землю та застосуванню нових коефіцієнтів за договором оренди не приймалося, про що зазначив у відзиві на позов (а.с. 51-53).

У судове засідання 17 березня 2014 року представник відповідача явку не забезпечив, про час та місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Зважаючи на вказані обставини, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, суд визнав за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами.

Розгляд справи відкладався в порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно зі статтями 20, 22, 81-1 Господарського процесуального кодексу України прокурору та представникам сторін роз'яснені процесуальні права та обов'язки.

За клопотанням представників сторін та прокурора, відповідно до статті 10 Конституції України, статті 12 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», пояснення та клопотання по справі надавалися ними російською мовою.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення прокурора та представників сторін, суд -

встановив:

20 грудня 2007 року між Сімферопольською міською радою (орендодавець) та публічним акціонерним товариством «Сантехпром» (орендар) на виконання рішення 25-ої сесії 5 скликання Сімферопольської міської ради №352 від 21 серпня 2007 року укладений договір оренди землі, зареєстрований у Кримській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» у Книзі записів реєстрації договорів оренди землі Київського району за №040800100028 від 13 травня 2008 року (а.с. 10-13).

Відповідно до пункту 1.1 договору орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для обслуговування адміністративно - виробничої будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, вул. Битакська/ вул. Комсомольська, 15/3, план (схема) якого є невід'ємною частиною договору, кадастровий номер 01 101 000 00:602:021:0055.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 969604.86 грн. (пункт 2.2 договору).

Згідно із пунктом 4.1 договору орендна плата за земельну ділянку встановлюється та вноситься орендарем у розмірі 52303.68 грн. за 1 рік та перераховується щомісячно у розмірі 4358.64 грн. (із змінами внесеними додатковим договором від 31 січня 2011 року, зареєстрованим в Управлінні земельних ресурсів міської ради за № к д/а № 1523 від 14 лютого 2011 року).

Відповідно до пункту 4.3 договору розмір орендної плати може бути переглянутий за згодою сторін також у випадках зміни умов господарювання, погіршення стану земельної ділянки не з вини орендодавця та орендаря, в інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

Договір укладено на 49 років (пункт 3.1 договору).

Рішенням Сімферопольської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Сімферополь» від 30 червня 2011 року № 177 затверджено технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель м. Сімферополя та введено в дію нову нормативну грошову оцінку земель м. Сімферополя з 01 січня 2012 року по 01 липня 2018 року, а також встановлений розмір орендної плати за земельні ділянки у розмірі трикратного розміру земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

Зазначене рішення ради № 177 було оприлюднене в місцевих засобах масової інформації - газеті «Южная столица» № 27 від 08 липня 2011 року та тим самим доведено до відома орендаря (а.с. 22).

На підставі викладеного, Сімферопольською міською радою на адресу публічного акціонерного товариства «Сантехпром» листом вих. №134/24/01-57 від 12 лютого 2013 року було направлено проект додаткової угоди, який був отриманий останнім 14 лютого 2013 року, що підтверджується відповідною відміткою представника відповідача на зазначеному листі (а.с. 17).

Проте будь-якої відповіді на пропозицію укласти додаткову угоду відповідачем надано не було.

Залишення пропозиції про внесення змін до договору оренди поза увагою з'явилося підставою для звернення заступника прокурора м. Сімферополя в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради до господарського суду АР Крим із даною позовною заявою.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представників сторін та прокурора, суд визнав позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Оскільки правовідносини виникли між сторонами у зв'язку з недосягненням згоди щодо внесення змін до договору, вони повинні регулюватися положеннями глави 53 Цивільного кодексу України з урахуванням загальних положень Господарського кодексу України щодо укладення, виконання та розірвання договорів.

Одночасно, земельні відносини в України регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України та Законом України «Про оренду землі», а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

При вирішенні справи судом було встановлено, що 20 грудня 2007 року між Сімферопольською міською радою (орендодавець) та публічним акціонерним товариством «Сантехпром» (орендар) укладений договір оренди землі, зареєстрований у Кримській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» у Книзі записів реєстрації договорів оренди землі Київського району за №040800100028 від 13 травня 2008 року (а.с. 10-13).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 969604.86 грн. (пункт 2.2 договору).

Договір укладено на 49 років (пункт 3.1 договору).

Згідно з частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 13 Закону України «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння та користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Істотними умовами договору оренди землі, згідно зі статтею 15 Закону України «Про оренду землі» є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про оренду землі» форма та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін в договорі оренди.

Відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про оренду землі» зміни умов договору оренди землі здійснюються за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Згідно з частиною 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Як вже зазначалося, підставою для здійснення позивачем перерахунку плати за оренду земельної ділянки з'явилося рішення Сімферопольської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Сімферополь» від 30 червня 2011 року № 177, яким було затверджено технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель м. Сімферополя та введено в дію нову нормативну грошову оцінку земель м. Сімферополя з 01 січня 2012 року по 01 липня 2018 року, а також встановлений розмір орендної плати за земельні ділянки у розмірі трикратного розміру земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03 червня 2008 року до Закону України «Про оренду землі» були внесені зміни, зокрема частина 4 статті 21 викладена в наступній редакції: «Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають в державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом «Про плату за землю». Річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині». Вказаний закон набув чинності з моменту його опублікування - з 04.06.2008 року. У зв'язку з введенням в дію Податкового кодексу України 02 грудня 2010 року, Закон України «Про плату за землю» втратив чинність згідно з частиною 2 Прикінцевих положень Кодексу. Питання сплати податку за землю та оплати орендної плати за користування земельною ділянкою з 01 січня 2011 року регулюються виключно Податковим кодексом України.

Пунктом 14.1.147 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що плата за землю - це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Згідно зі статтею 287 Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII ПК України; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII ПК України, а також не може перевищувати для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричне енергію з відновлених джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів - 3 відсотки нормативної грошової оцінки; для інших земельних ділянок, наданих в оренду - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Пунктом 35 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР визначено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, про затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

Аналогічна норма закріплена у частині 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якій акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до приписів Закону України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160 рішення Сімферопольської міської ради було опубліковано в місцевих засобах масової інформації, тим самим було доведено до відома орендаря.

Як вбачається з матеріалів справи, листом вих. №134/24/01-57 від 12 лютого 2013 року Сімферопольська міська рада направляла на адресу публічного акціонерного товариства «Сантехпром» проект додаткової угоди про внесення змін до договору оренди щодо розміру орендної плати, який був отриманий останнім 14 лютого 2013 року, що підтверджується відповідною відміткою представника відповідача на зазначеному листі (а.с. 17).

Однак, додаткова угода до договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2007 року підписана відповідачем не була.

Отже, таким чином суд погоджується із доводами позивача про те, що його вимоги щодо розгляду питання про внесення змін до договору оренди може бути реалізоване лише у судовому порядку, як це і передбачили сторони у пункті 7.5.2 спірного договору, оскільки зміна договору в односторонньому порядку не допускається.

Відповідно до статей 142-145 Конституції України до матеріальної основи органів місцевого самоврядування, крім інших об'єктів, належить земля, управління якою здійснюють територіальні громади через органи самоврядування в межах їх повноважень шляхом прийняття рішень.

Згідно з приписами статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Пунктами 3, 4 статті 11 Цивільного кодексу України визначено, що цивільні права і обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства, з актів органів державної влади, органів влади АР Крим або органів місцевого самоврядування.

На підставі викладеного, суд погоджується з доводами прокурора та позивача про те, що прийняття Сімферопольською міською радою рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Сімферополя Автономної Республіки Крим, яке є обов'язковим для виконання, є обставинами, обумовленими сторонами у якості підстав для перегляду розміру орендної плати.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 06 грудня 2010 року у справі № 2-1/10068-2008 та у постанові Вищого господарського суду України від 19 грудня 2011 року у справі № 5002-26/5243-2010.

Крім того, у пункті 2.19 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» зазначено, що оскільки орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про те, що рішення Сімферопольської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Сімферополь» від 30 червня 2011 року № 177 є обов'язковим для виконання та дає підстави для висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в частині зміни розміру нормативно - грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати.

Одночасно, дослідивши матеріали справи, суд встановив, що редакція пунктів 2.2 та 4.1 договору, викладена в прохальній частині позову, у певній частині відрізняється від редакції, викладеної у додатковій угоді (а.с. 18), яка була направлена на адресу відповідача в частині зазначення, що вказані зміни набирають сили з дня набрання законної сили судовим рішенням.

Однак, суд дійшов висновку про те, що пункти 2.2 та 4.1 договору слід викласти в редакції, викладеній у позовній заяві, оскільки зазначення вказаного речення не суперечить чинному законодавству та передбачено статтею 188 Господарського кодексу України, якою встановлено, що якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Таким чином, суд визнав позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

При цьому, слід визнати помилковими твердження представника відповідача про те, що єдиною підставою для зміни розміру орендної плати згідно з умовами укладеного сторонами договору є її індексація.

Судові витрати, згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України суд покладає на відповідача.

У судовому засіданні були оголошені вступна та резолютивна частини рішення згідно статті 85 Господарського процесуального кодексу України. Повне рішення складено 18 березня 2014 року.

На підставі викладеного, керуючись статтею 49 та статтями 82-85 Господарського процесуального Кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити в повному обсязі.

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2007 року, укладеного між Сімферопольською міською радою (вул. Толстого, 15, м. Сімферополь, АР Крим, 95000, код ЄДРПОУ 04055630) та публічним акціонерним товариством «Сантехпром» (вул. Кивїська, 41, м. Сімферополь, АР Крим, 95017, код ЄДРПОУ 00292882), щодо земельної ділянки, площею 0.6864 га, яка знаходиться за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Битакська/вул. Комсомольська, 15/3, кадастровий номер 01 101 000 00:02:021:0055, та зареєстрований у Кримській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Деркомземі України» у Книзі записів реєстрації договорів оренди землі Київського району за № 040800100028 від 13 травня 2008 року, виклавши пункти договору в наступній редакції:

Пункт 2.2 : «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 3105548.16 грн., (три мільйона сто п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 16 копійок) починаючи з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким внесені зміни».

Пункт 4.1: «Орендна плата за земельну ділянку встановлюється в розмірі 93144.48 грн. (дев'яносто три тисячі сто сорок чотири гривні 48 копійок) у рік та вноситься в грошовій формі наступним чином: щомісячно до 30 числа місяця, що слідує за розрахунковим - 7762.04 грн. (сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 04 копійки), починаючи з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким внесені зміни. Розрахунок орендної плати є невід'ємним додатком до договору (додаток №1)».

3. Вважати договір зміненим з дати набрання рішенням законної сили.

4. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сантехпром» (вул. Кивїська, 41, м. Сімферополь, АР Крим, 95017, код ЄДРПОУ 00292882) в дохід Державного бюджету України (УДКСУ у м. Сімферополі АРК код ЄДРПОУ 38040558, рахунок № 31211206783002, відкритий за кодом класифікації доходів бюджету 22030001 в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, м. Сімферополь, код банку 824026) 1218.00 грн. судового збору.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Ю.А. Радвановська

Часті запитання

Який тип судового документу № 37692274 ?

Документ № 37692274 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 37692274 ?

Дата ухвалення - 17.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37692274 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 37692274 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 37692274, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea

The court decision No. 37692274, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea was adopted on 17.03.2014. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 37692274 refers to case No. 901/519/14

This decision relates to case No. 901/519/14. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 37685544
Next document : 37692277