Court decree № 37610952, 11.03.2014, Commercial Court of Chernivtsi Oblast

Approval Date
11.03.2014
Case No.
5027/914/2012
Document №
37610952
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

"11" березня 2014 р. Справа № 5027/914/2012

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Груп»

до відповідача Колективного підприємства «Рембудмонтаж»

про стягнення заборгованості - 581436,98 грн.

Головуючий суддя Тинок О.С.

Судді Миронюк С.О., Гурин М.О.

Секретар судового засідання Дарчук О.І.

Представники:

від позивача - Ткач Д.Б. - представник (довіреність від 07.02.2014 року)

від відповідача - Чікурлій О.С. - директор, Хімчинський Б.Г. - представник (довіреність № 130 від 05.10.2012 року)

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сенс Груп» звернулось з позовом до Колективного підприємства «Рембудмонтаж» про стягнення заборгованості у сумі 581436,98 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилався на те, що згідно укладених між сторонами договорів субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року виконав роботи власними або залученими силами по будівництву багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями на вул. Руській, 229-б та влаштуванню фундаменту станції наповнення, зберігання та реалізації технічних (негорючих) газів по вул. Комунальників, 4-В у м. Чернівці, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3. Також, позивач вказував, що відпустив відповідачу згідно видаткової накладної від 29 вересня 2010 року № 0-00000002 товар на загальну суму 123714,71 грн. Далі позивач стверджував, що відповідач свої зобов'язання по оплаті за вищевказаними договорами та накладній належним чином у повному розмірі не здійснив, а тому на момент звернення з позовом до суду у нього існує заборгованість у сумі 561358,79 грн., на яку нараховані три проценти річних у сумі 19516,83 грн. та індекс інфляції у сумі 561,36 грн.

30 січня 2013 року позивач подав до суду доповнення до позову, в яких зазначив, що за отриманий по видатковій накладній від 29 вересня 2010 року № 0-00000002 товар на загальну суму 123714,71 грн. відповідач сплатив у повному розмірі платіжним дорученням № 374 від 29.09.2010 року, а заборгованість у сумі 561358,79 грн. існує за неналежне виконання грошових зобов'язань по договорах субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року на яку нараховані індекс інфляції у сумі 30352,11 грн. та три проценти річних у сумі 35699,97 грн., які позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь.

15 лютого 2013 року позивач подав до суду заяву про уточнення до позовної заяви та збільшення позовних вимог, в якій просив суд стягнути з відповідача основну заборгованість у сумі 561358,79 грн., в тому числі: по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року (акти приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3 за березень, квітень, травень, червень, липень, жовтень 2010 року) у сумі 370512,58 грн. та по договору субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року (акт приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3 за листопад 2010 року) у сумі 191806,21 грн., а також нараховані три проценти річних у сумі 35699,97 грн. та індекс інфляції у сумі 30352,11 грн.

Подана позивачем заява про збільшення розміру позовних вимог не суперечила законодавству та не порушувала чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, а тому суд прийняв її.

Відповідач 11 лютого 2013 року подав до суду відзив на позов, в якому вказав, що вимоги позивача, викладені в позовній заяві, ним повністю не визнаються та вважаються такими, що не підлягають задоволенню. В обґрунтування поданого відзиву відповідач посилався на те, що не може погодитись з сумами вказаними в доданих до позовної заяви довідках про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3, які складені згідно актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в за відповідні періоди часу виконання договорів субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року, а також даних вказаних в картці клієнта КП «Рембудмонтаж», через те, що головним інженером ОСОБА_5 та виконавцем робіт ОСОБА_6 КП «Рембудмонтаж» умисно були внесені завідомо неправдиві відомості в зазначені документи, що і створило видимість нібито існуючої заборгованості КП «Рембудмонтаж» перед ТОВ «Сенс Груп», в якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є одними із співзасновників. У поданому відзиві відповідач також стверджує, що для того, щоб зробити висновок щодо розрахунків КП «Рембудмонтаж» з виконавцем субпідрядних робіт ТОВ «Сенс Груп», згідно договорів субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року, необхідно бухгалтерськими документами підтвердити всі витрати позивача, які відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в, на підставі яких складалися довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які додані до позовної заяви, чого не було зроблено позивачем. Також, в означеному відзиві відповідач вказував, що подана позивачем позовна заява від імені директора ТОВ «Сенс Груп» підписана громадянином ОСОБА_5, який в період часу з 01.06.2009 року по 26.09.2011 року працював головним інженером КП «Рембудмонтаж», а згідно опису вкладення до цінного листа, який відповідач отримав з додатками до позовної заяви, відсутня належним чином оформлена довіреність від імені позивача чи інший документ, якими б підтверджувались повноваження ОСОБА_5 представляти інтереси позивача, що є в даному випадку достатньою підставою для залишення позову без розгляду.

Ухвалою від 11 лютого 2013 року суд, беручи до уваги клопотання відповідача та враховуючи особливості розгляду спору, продовжив строк розгляду спору на п'ятнадцять днів.

18 лютого 2013 року позивач подав суду заперечення на відзив, в якому вказав, що ним було надано відповідачу всі необхідні документи, які підтверджують об'єми виконаних робіт та наданих послуг, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість будівельних робіт за весь період взаємовідносин сторін, та які підписані уповноваженою на те посадовою особою КП «Рембудмонтаж», і жодних доказів того, що були заперечення щодо викладених в актах об'ємах робіт відповідачем не надано.

Відповідач 18 лютого 2013 року подав суду письмове клопотання, в якому вказував, що для встановлення істини в справі та прийняття законного рішення, необхідно зробити висновки щодо розрахунків КП «Рембудмонтаж» з виконавцем субпідрядних робіт ТОВ «Сенс Груп» згідно договорів субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року, для чого необхідно бухгалтерськими документами підтвердити всі витрати позивача, які відображені в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, на підставі яких складалися довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, для чого необхідні спеціальні знання, в зв'язку з чим просив суд призначити та провести судову економічну експертизу, проведення якої пропонував доручити судовим експертам Західно-Українського експертно-консультативного центру.

18 лютого 2013 року у судовому засіданні було оголошено перерву до 19 лютого 2013 року на 16 годин 00 хвилин.

Представник позивача 19 лютого 2013 року у судове засідання не з'явився.

19 лютого 2013 року відповідач подав до суду клопотання про призначення судової економічної експертизи в новій редакції.

Оскільки при вирішенні даного спору виникли питання, роз'яснення яких потребували спеціальних знань, суд ухвалою від 19 лютого 2013 року призначив судову економічну експертизу, проведення якої доручив СП «Західно-Український експертно-консультативний центр» та зупинив провадження у справі, матеріали справи направив в експертну установу.

В зв'язку з відсутністю матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, ухвала суду від 19 лютого 2013 року про призначення та проведення судової економічної експертизи залишена СП «Західно-Український експертно-консультативний центр» без виконання, а матеріали справи повернуті до суду.

Ухвалою від 25 вересня 2013 року суд провадження у справі поновив з 09 жовтня 2013 року, призначив розгляд справи 09 жовтня 2013 року, а також зобов'язав позивача подати суду додаткові матеріали, необхідні для вирішення спору.

Беручи до уваги те, що позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору та представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджало вирішенню спору, враховуючи те, що у господарського суду закінчувався строк вирішення спору, суд ухвалою від 09 жовтня 2013 року залишив позов без розгляду.

09 грудня 2013 року постановою Львівського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Чернівецької області від 09 жовтня 2013 року у справі № 5027/914/2012 (у даній справі) скасовано, а справу передано на розгляд господарському суду Чернівецької області.

Ухвалою від 10 січня 2014 року судом призначено справу до розгляду в засіданні 22 січня 2014 року на 11 годин 00 хвилин.

21 січня 2014 року суддею Тинком О.С. скеровано справу № 5027/914/2012 голові господарського суду Чернівецької області для передачі розгляду справи в колегіальному складі суду.

Розпорядженням голови господарського суду Чернівецької області Желіка Б.Є. від 21 січня 2014 року з метою недопущення сумніву у сторін в неупередженості та об'єктивності суду, запобігання виникнення емоційної напруги у судовому засіданні та створення необхідних умов для розгляду справи, справу № 5027/914/2012 передано на розгляд колегії суду у складі головуючого судді Тинка О.С., суддів Миронюка С.О., Гурина М.О.

Позивач явку свого представника у судове засідання 22 січня 2014 року не забезпечив.

Відповідач у судовому засіданні 22 січня 2014 року подав суду письмове клопотання в якому вказав, що не може погодитись з сумами вказаними в доданих до позовної заяви довідках про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3, які складені згідно актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в за відповідні періоди часу виконання договорів субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року, а також даних вказаних в картці клієнта КП «Рембудмонтаж», через те, що головним інженером ОСОБА_5 та виконавцем робіт ОСОБА_6 КП «Рембудмонтаж» умисно були внесені завідомо неправдиві відомості в зазначені документи, що і створило видимість нібито існуючої заборгованості КП «Рембудмонтаж» перед ТОВ «Сенс Груп», в якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є одними із співзасновників, і ці дії явно свідчать про створення можливості отримання незаконної вигоди для ТОВ «Сенс Груп». Далі, в означеному клопотанні відповідач стверджував, що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки злочинів, які передбачені Кримінальним кодексом України, а тому для встановлення істини в справі та прийняття законного рішення необхідно провести ряд заходів, передбачених Кримінально-процесуальним законодавством України. Таким чином, в означеному клопотанні відповідач просив суд зупинити провадження у справі та надіслати матеріали справи до слідчих органів.

Ухвалою від 22 січня 2014 року колегія суду відмовила відповідачу у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі та надіслання матеріалів справи до слідчих органів, розгляд справи відклала на 12 лютого 2014 року на 10 годин 00 хвилин, а також зобов'язала позивача подати суду нові докази, які необхідні для вирішення спору та прийняття рішення по справі.

12 лютого 2014 року позивач явку свого представника у судове засідання не забезпечив та не виконав у повному обсязі вимоги суду, які викладені в ухвалі суду від 22 січня 2014 року, а тому, беручи до уваги неявку позивача у судове засідання та подані сторонами клопотання про відкладення розгляду справи, враховуючи необхідність повторного витребування у позивача нових доказів по справі та для всебічного, повного розгляду всіх обставин у сукупності, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, а також змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, колегія суду відклала розгляд справи на 04 березня 2014 року на10 годин 00 хвилин.

03 березня 2014 року позивач, на виконання ухвал суду від 22 січня 2014 року та 12 лютого 2014 року подав суду належним чином завірені копії документів, а саме: книгу по заробітній платі за період з 2010-2011 роки, головну книгу за період 2010 року, головну книгу за період 2011 року, звіти форми № 1-ДФ за І, ІІ та ІІІ квартали 2010 року.

04 березня 2014 року відповідач подав суду письмове клопотання, в якому вказує, що не може погодитись з сумами вказаними в доданих до позовної заяви довідках про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) типової форми КБ-3, які складені згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми КБ-2в) за відповідні періоди часу виконання договорів субпідряду та даних вказаних в картці клієнта КП «Рембудмонтаж», через те, що головним інженером ОСОБА_5 та виконавцем робіт ОСОБА_6 КП «Рембудмонтаж» умисно були внесені завідомо неправдиві відомості в зазначені документи, що і створило видимість нібито існуючої заборгованості КП «Рембудмонтаж» перед ТОВ «Сенс Груп». Також в поданому клопотанні відповідач зазначив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6, будучи одним із співзасновників ТОВ «Сенс Груп» і одночасно працюючи на посадах відповідно головного інженера та виконавця робіт КП «Рембудмонтаж», маючи відповідні повноваження, неправомірно, зловживаючи своїм службовим становищем та довірою директора КП «Рембудмонтаж», для виконання робіт згідно договорів субпідрядів за № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року, в повному обсязі залучали всі необхідні машини та механізми КП «Рембудмонтаж» та використовували необхідні матеріальні ресурси, які також належали КП «Рембудмонтаж», а вартість вказаних послуг по експлуатації машин та механізмів, а також вартість матеріальних ресурсів використаних при виконанні будівельних робіт по зазначених договорах субпідряду ОСОБА_5 та ОСОБА_6, неправомірно внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт, які додані до позовної заяви, що і створило видимість нібито існуючого боргу. Далі в поданому клопотанні відповідач стверджує, що відповідно до підпункту 15.2 пункту 15 договору підряду № П-19-02/10 від 19.02.2010 року, предметом якого є виконання робіт по закінченню будівництва блоку «Б» та будівництва блоку «С» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Руській, 229-6 в м. Чернівці, уповноваженими представниками КП «Рембудмонтаж» на час виконання договору підряду були працівники КП «Рембудмонтаж», а саме : головний інженер ОСОБА_5 та виконавець робіт ОСОБА_6 і до їх трудових обов'язків входило безпосереднє керівництво будівельними роботами підрядника КП «Рембудмонтаж», підготовка актів виконаних робіт, фінансово-звітних документів та необхідної технічної документації пов'язаних із виконанням КП «Рембудмонтаж» договору підряду. Також відповідач зазначає, що 01.03.2010 року, з метою виконання договору підряду, за ініціативою ОСОБА_5, між КП «Рембудмонтаж» та ТОВ «Сенс Груп» було укладено договір субпідряду № 01/03 щодо закінчення будівництва блоку «Б» та будівництва блоку «С» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Руська, 229-б в м. Чернівці, згідно якого ТОВ «Сенс Груп» взяло на себе обов'язки субпідрядника, а КП «Рембудмонтаж» генпідрядника, а договір № 01/03 від імені директора ТОВ «Сенс Груп» Черниша О.А. підписав ОСОБА_5, який переконував, що має на це відповідні повноваження і надасть довіреність після підписання договору 01/03 та повідомив, що саме він фактично керує ТОВ «Сенс Груп». Відповідач у поданому клопотанні в особі директора стверджує, що на даний час зрозумів, що ОСОБА_5 завчасно розробив злочинну схему незаконного заволодіння майном КП «Рембудмонтаж». Далі в поданому клопотанні відповідач зазначає, що безпосереднє керівництво будівельними роботами, підготовку договірної, фінансово-звітної та технічної документації щодо виконання договору № 01/03 як КП «Рембудмонтаж» так і ТОВ «Сенс Груп» забезпечував саме головний інженер КП «Рембудмонтаж» ОСОБА_5, а тому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, переслідуючи корисливу мету, не знімали суми вартості послуг по експлуатації машин та механізмів і вартості матеріальних ресурсів з виконання субпідрядних робіт при оплаті субпідряднику, а також, окрім цього, головний інженер та виконавець робіт КП «Рембудмонтаж» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у грудні 2010 року, зловживаючи службовим становищем, умисно списали будівельні матеріали на суму 178015,70 грн. на ремонт адміністративного приміщення КП «Рембудмонтаж», тоді як ці матеріали були використані ТОВ «Сенс Груп» у будівництві об'єкта зазначеного у підпункті 1.1 пункту 1 договору № 01/03. Відповідач у поданому клопотанні стверджує, що субпідрядник ТОВ «Сенс Груп» у актах приймання виконаних будівельних робіт щодо виконання договору № 01/03, які додані до позовної заяви і які підписував зі сторони субпідрядника ОСОБА_5, надані йому вищевказані послуги по експлуатації машин і механізмів та матеріали, зловживаючи посадовим становищем, відобразив як такі, що мають бути оплачені генпідрядником КП «Рембудмонтаж» і в такий незаконний спосіб штучно сформував необґрунтовану заборгованість КП «Рембудмонтаж», внісши завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи, а тому неправомірні дії головного інженера та виконавця робіт КП «Рембудмонтаж» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 явно свідчать про створення можливості отримання незаконної вигоди для ТОВ «Сенс Груп», де зазначенні особи є співзасновниками. Одночасно, у поданому клопотанні відповідач вказує, що на даний час виявлено нові обставини зловживань ОСОБА_5, а саме ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи від імені КП «Рембудмонтаж», незаконно розпорядився перерахувати частину коштів, які були отримані від замовника для виконання робіт по Договору № 01/03 перерахував на фіктивні підприємства, а саме: в березні 2010 року ТОВ «Будмонополія» на суму 37269 грн.; в серпні 2010 року ТОВ «Будтехнологія» на суму 358686 грн.; в вересні 2010 року ТОВ «Дніпроелектрокомплекс» на суму 947539,96 грн., що було виявлено ДПІ в м. Чернівцях. Також, у поданому клопотанні відповідач зазначає, що позивач не може надати відповідні документи, які б підтверджували виконання робіт власними силами та використання матеріалів ТОВ «Сенс Груп», так як таких документів не існує. Таким чином, в означеному клопотанні відповідач вважає, що для встановлення істини в справі та прийняття законного рішення, необхідно провести ряд заходів, передбачених Кримінально-процесуальним законодавством України, що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки злочинів, які передбачені ст.ст. 191, 364, 366, 212 КК України, а тому на даний час наявні достатні підстави для зупинення провадження в господарській справі та надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

У судовому засіданні 04 березня 2014 року було оголошено перерву до 11 березня 2014 року на 10 годин 00 хвилин.

07 березня 2014 року відповідач подав суду письмове клопотання, в якому, на підтвердження обставин, викладених в клопотанні від 04 березня 2014 року, просить суд долучити до матеріалів справи письмові докази, а саме: акт ДПІ у м. Чернівці № 1873/23-2/02972865 від 07.07.2011 року та реєстр витрат КП «Рембудмонтаж» понесених в 2010 році на будівництво житлового будинку по вул. Руській, 229-б в м. Чернівці.

11 березня 2014 року позивач подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що ТОВ «Сенс Груп» уклало з КП «Рембудмонтаж» договір субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року, за умовами якого генпідрядник (КП «Рембудмонтаж») доручає субпідряднику (ТОВ «Сенс Груп»), а субпідрядник зобов'язується виконати роботи власними або залученими силами будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 229 Б. За результатами виконаних робіт було складено та підписано обома сторонами акти приймання виконаних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (типової форми №КБ-3), а саме:

- за березень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 457073,88 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 457073,88 грн.;

- за квітень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 1192712,96 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 1192712,96 грн.;

- за травень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 973380,94 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 973380,94 грн.;

- за червень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 660435,44 гун. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 660435,44 гун.;

- за липень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 1561109,36 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 1561109,36 грн.;

- за жовтень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 298 800,0 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 298800,0 грн.

Далі позивач у поданих поясненнях вказує, що в загальному по вищезазначеному договору ТОВ «Сенс Груп» виконано робіт на суму - 5143512,58 грн., однак КП «Рембудмонтаж» провело лише частковий розрахунок за виконані роботи в сумі 4773000,0 грн., чим порушило п. 4.1 розділу 4 договору щодо здійснення оплати генпідрядником на підставі довідки форми № КБ-3, підписаної уповноваженими представниками субпідрядника і генпідрядника, складеної згідно акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), а тому, несплачений залишок коштів по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року складає: 5143512.58 грн. - 4773000,00 грн. = 370512,0 грн. Також, позивач у письмових поясненнях вказує, що керуючись п. 1.1 розділу 1 договору № 01/03 від 01.03.2010 року ТОВ «Сенс Груп» залучило до проведення будівельних робіт за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 229 Б, інших суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Будмонополія» (договір субпідряду від 01.08.2008 року) та ТОВ «Будівельна компанія СТ» (договір від 01.10.2010 року). За результатами виконаних ТОВ «Будмонополія» робіт було складено та підписано обома сторонами акти приймання виконаних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (типової форми №КБ-3), а саме:

- за березень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 453075,9 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 453075,9 грн.;

- за квітень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 1084801,3 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 1084801,3 грн.;

- за травень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 905376,91 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 905376,91 грн.

- за червень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 627450,41 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 627450,41 грн.;

- за липень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 1513807,92 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 1513807,92 грн. За результатами виконаних ТОВ «Будівельна компанія СТ» робіт було складено та підписано обома сторонами акт приймання виконаних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (типової форми №КБ-3), а саме:

- за жовтень 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 262564,8 грн. довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 262564,8 грн.

Далі у своїх поясненнях позивач зазначив, що ТОВ «Сенс Груп» уклало з колективним підприємством «Рембудмонтаж» договір субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року, за умовами якого генпідрядник (КП «Рембудмонтаж») доручає субпідряднику (ТОВ «Сенс Груп»), а субпідрядник зобов'язується виконати роботи власними або залученими силами по влаштуванню фундаменту станції наповнення, зберігання та реалізації технічних (негорючих) газів за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4В. За результатами виконаних робіт було складено та підписано обома сторонами акт приймання виконаних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (типової форми №КБ-3), а саме:

- за листопад 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 191806,21 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 191806,21 грн.

Також, позивач у письмових поясненнях вказує, що керуючись п. 1.1 розділу 1 договору № 04-10СП від 20.10.2010 року ТОВ «Сенс Груп» залучило до проведення робіт за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4В, іншого суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія СТ» (договір від01.10.2010 року). За результатами виконаних ТОВ «Будівельна компанія СТ» робіт було складено та підписано обома сторонами акт приймання виконаних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (типової форми №КБ-3), а саме:

- за листопад 2010 року акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 150523,42 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) на суму 150523,42 грн.

Позивач у поясненнях стверджує, що як видно з вищезазначених документів виконавцями робіт по обох об'єктах є ТОВ «Будмонополія» та ТОВ «Будівельна компанія СТ», які безпосередньо придбавали будівельні матеріали та виконували роботи, а всі вищезазначені документи додані до матеріалів справи, як первинні документи в підтвердження витрат, оскільки саме акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) отримані ТОВ «Сенс Груп» від його субпідрядників ТОВ «Будмонополія» та ТОВ «Будівельна компанія СТ» є належними, первинними документами в підтвердження витрат по договорах субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року. Також, позивач у поясненнях підкреслює, що роботи виконані, відповідач цього не заперечує, лише зазначає, що вартість робіт завищена, але не надає жодного доказу завищення будівельних робіт, а тому просить суд задовольнити його позовні вимоги.

Однак, колегія суддів зазначає, що станом на 11 березня 2014 року позивач без поважних причин не подав неодноразово витребувані ухвалами суду матеріали, необхідні для вирішення спору, а саме: проектно-кошторисну документацію (креслення та кошторис) на будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями на вул. Руській, 229-б м. Чернівці по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року; проектно-кошторисну документацію (креслення та кошторис) по влаштуванню фундаменту станції наповнення, зберігання та реалізації технічних (негорючих) газів по вул. Комунальників, 4-В у м. Чернівці по договору субпідряду № 04-10СП від 10.10.2010 року; накладні на придбання матеріалів для виконання робіт по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та договору субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29); підтверджуючі документи на використання механізмів для виконання робіт по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та договору субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в); наряди на нарахування заробітної плати за виконання робіт по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та договору субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в); відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за виконання робіт по договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та договору субпідряду № 04-10СП від 20.10.2010 року, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в); касові документи за період з 2010 - 2011 роки; банківські документи за період з 2010 - 2011 роки, що істотно перешкоджає вирішенню спору.

Також колегія суддів вказує, що як вбачається з поданого відповідачем суду Акту ДПІ у м. Чернівці № 1873/23-2/02972865 від 07 липня 2011 року про результати планової виїзної перевірки КП «Рембудмонтаж» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2008 року по 31.03.2011 року, валютного та іншого законодавства з 01.07.2008 року по 31.03.2011 року, відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «Будмонополія», а в рамках розслідування КС № 99106210 (КОЗП № 128 від 04.11.10), яка порушена 05.11.10 СВ ПМ ДПА у Дніпропетровській області, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України по факту фіктивного підприємництва, а саме того, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом неправомірного використання, паспортних даних підставних осіб, створили суб'єкти підприємницької діяльності діяльності ТОВ «Спецтехнологія», ТОВ «Ятус», ПП «Мітра», ТОВ «ТС-Фактор», ПП «Юст-А», ТОВ «Будмонополія», ТОВ «Даном», ТОВ «Сканія Плюс», ПП «Сталь Маш», ТОВ «Латон», ТОВ «Тродос Плюс», ТОВ «Алабама», ТОВ «Ліокс», ТОВ «Форсайт Плюс», ТОВ «Будтехнологія,» та інші, ТОВ «К.В.С.Т.», ТОВ «К.А.Р.Т.», ПП «Гелей», ТОВ «Солярне ДМ», ТОВ «Пайн» та в подальшому використали поточні рахунки та інші обов'язкові реквізити даних підприємств для протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість інших суб'єктів підприємницької діяльності, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, що в подальшому використано поточні рахунки та інші обов'язкові реквізити даного підприємства для протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктам підприємницької діяльності, використовуючи при цьому, завідомо підроблені документи бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ «Е-Восток Україна» (код СДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дісплей» (код ЄДРПОУ 33743908). Також в акті вказано, що ТОВ «Будмонополія» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб. В акті також вказано, що згідно постанови «Про порушення кримінальної справи» від 05.10.2010 року СВПМ ДПА в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу по факту фіктивного підприємництва по ч. 1 ст. 205 КК України відносно ТОВ «Будмонополія» та ТОВ «Будтехнологія». Також в означеному акті зазначено, що враховуючи викладене в ньому, правочини між КП «Рембудмонтаж» та ТОВ «Будмонополія», ТОВ «Будтехнологія», не відповідають вимогам закону, вчинені з метою ухилення від оподаткування, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства, тому що від укладання та виконання спірної угоди інтересам держави та суспільства завдаються збитки у вигляді не надходження до Державного бюджету коштів у великих розмірах, що суперечать моральним засадам суспільства.

Одночасно, колегія суддів зазначає, що як вбачається із витягів з ЄДР, ТОВ «Будмонополія» знаходиться в стані припинення діяльності за судовим рішенням № 34/5005/6747/2011 від 09.06.2011 року про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а ТОВ «Будівельна компанія СТ» припинило свою діяльність, про що зроблені відповідні записи.

Відповідно до частин першої та другої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Таким чином, Господарський процесуальний кодекс України передбачає два види зупинення провадження у справі: обов'язковий, зазначений в законі, за наявності якого господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі (ч. 1 ст. 79 ГПК), і факультативний, необов'язковий для господарського суду, але який застосовується на його розсуд, зокрема, у випадках надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК).

Так, як вбачається з вищевикладеного, відповідач не визнає позовних вимог стверджуючи, що не може погодитись з сумами вказаними в доданих до позовної заяви довідках про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) типової форми КБ-3, які складені згідно актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в за відповідні періоди часу виконання договорів субпідряду та даних вказаних в картці клієнта КП «Рембудмонтаж» через те, що головним інженером та виконавцем робіт КП «Рембудмонтаж» умисно були внесені завідомо неправдиві відомості в зазначені документи, що і створило видимість нібито існуючої заборгованості КП «Рембудмонтаж» перед ТОВ «Сенс Груп».

Також, позивач без поважних причин ухиляється від подання неодноразово витребуваних ухвалами суду матеріалів, необхідних для вирішення спору. При цьому, посилається на залучення ТОВ «Сенс Груп» до проведення будівельних робіт за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 229 Б, іншого суб'єкта господарської діяльності, а саме ТОВ «Будмонополія», яке, як вбачається з Акту ДПІ у м. Чернівці № 1873/23-2/02972865 від 07 липня 2011 року про результати планової виїзної перевірки КП «Рембудмонтаж», здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб та щодо якого СВПМ ДПА в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу по факту фіктивного підприємництва по ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, встановлення факту невиконання (виконання) робіт позивачем по укладених між сторонами договору субпідряду № 01/03 від 01.03.2010 року та № 04-10СП від 20.10.2010 року власними або залученими силами по будівництву багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. Руській, 229-б та влаштуванню фундаменту станції наповнення, зберігання та реалізації технічних (негорючих) газів по вул. Комунальників, 4-В у м. Чернівці впливає на вирішення спору по суті у даній справі.

При цьому, Господарським процесуальним кодексом України не передбачено права господарського суду на вчинення слідчих дій, у тому числі - на допит свідків, здійснення допитів віч-на-віч та ін., а тому, судова колегія вважає за необхідне направити матеріали справи до прокуратури Чернівецької області, оскільки в діях позивача та посадових осіб відповідача можливі ознаки злочинів, переслідуваних у кримінальному порядку.

Таким чином, з метою всебічного і повного розгляду справи, встановлення об'єктивної істини у даному спорі, судова колегія дійшла висновку про зупинення провадження у справі в зв'язку із направленням матеріалів справи до прокуратури Чернівецької області для перевірки наявності чи відсутності в діях позивача та посадових осіб відповідача чи інших осіб ознак злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

1. Матеріали справи направити до прокуратури Чернівецької області.

2. Зупинити провадження у справі.

3. Прокуратурі Чернівецької області інформувати господарський суд Чернівецької області про хід перевірки.

4. Зобов'язати прокуратуру Чернівецької області та сторін повідомити господарський суд Чернівецької області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

Головуючий суддя О.С. Тинок Судді С.О. Миронюк М.О. Гурин

Часті запитання

Який тип судового документу № 37610952 ?

Документ № 37610952 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 37610952 ?

Дата ухвалення - 11.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37610952 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 37610952 ?

В Commercial Court of Chernivtsi Oblast
Previous document : 37610930
Next document : 37610953