Decision № 37293380, 11.02.2014, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
11.02.2014
Case No.
910/24443/13
Document №
37293380
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/24443/13 11.02.14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Астеліт"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Телетрейд"

про стягнення 4 409,76 грн.

Суддя Удалова О.Г.

представники сторін:

від позивача Дьякова Є.М. (за довіреністю)

від відповідача не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астеліт" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Телетрейд" про стягнення 4 409,76 грн.

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем умов договору № АМ 08 UFR 1229 від 01.08.2008 р. в частині повноти та своєчасності внесення оплати за надані послуги, внаслідок чого у відповідача утворився борг в розмірі 4 409,76 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2013 р. порушено провадження у справі № 910/24443/13, розгляд справи було призначено на 21.01.2014 р.

09.01.2014 р. через канцелярію суду представник позивача подав додаткові пояснення по справі, які не приймаються судом, оскільки викладені в поясненнях обставини стосуються правовідносин між позивачем та відповідачем за договором № АМ09KSE553, які не є предметом даного спору.

У судовому засіданні 21.01.2014 р. представником позивача було надано додаткові документи, які було долучено до матеріалів справи.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимог ухвали не виконав, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2014 р. розгляд справи було відкладено на 11.02.2014 р.

11.02.2014 р. через канцелярію суду представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 11.02.2014 р. представником позивача заявлені позовні вимоги було підтримано у повному обсязі.

Відповідач відзив на позов не надав, явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином. Ухвала суду, позовна заява надсилались відповідачу на адресу згідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг станом на 06.11.2013 року наявний у матеріалах справи).

За таких обставин, суд вважає за можливе на підставі ст. 75 ГПК України розглянути справу у відсутності відповідача за наявними матеріалами.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд встановив:

01.08.2008 р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Астеліт" (Астеліт) та товариством з обмеженою відповідальністю "Телеігри Медіагруп" (Контент Провайдер) було укладено договір № АМ 08 UFR 1229 (далі - Договір).

Відповідно до п. 2.1. Договору Контент Провайдер надає Астеліт доступ до Контенту для подальшого забезпечення доступу до нього Абонентів. З метою забезпечення доступу Абонентів до Контенту, Астеліт за запитом Контент Провайдера закріплює за останнім номери та здійснює їх технічне обслуговування. Сторони домовилися, що розрахунки між ними за цим Договором здійснюватимуться у порядку, встановленому розділом 4 даного Договору та додатковими угодами до нього.

Умовами п. 4.1. Договору визначено, що сума, яка повинна бути сплачена Астелітом Контент Провайдеру за доступ Астеліта до Контенту, складається з добутку вартості якісно здійснених Транзакцій згідно з Додатковими угодами до цього Договору на кількість таких Транзакцій.

Плата за закріплення Номерів за Контент Провайдером та вартість обслуговування Номерів, а також їхній порядок виплати, що здійснюється Контент Провайдером на користь Астеліт, зазначені у Додаткових угодах до Договору (п. 4.2. Договору).

Згідно з п. 4.5. Астеліт надає Контент Провайдерові довідку про суму, що має бути сплачена Астеліт на користь Контент Провайдера. Така Довідка про суми до оплати надається протягом перших 10 днів кожного місяця та повинна містити інформацію про фактичну оплату вартості Транзакцій, що відбулися з використанням їх номерів протягом попереднього місяця.

Пунктом 4.6 Договору передбачено право Контент Провайдера протягом 1 місяця з моменту одержання довідки відправити Астеліт свої заперечення щодо Довідки.

У п. 4.11 визначено, що якщо протягом установленого періоду часу від Контент Провайдера не надійшли ніякі заперечення, довідка вважається затвердженою Контент Провайдером. Також довідка вважається затвердженою тоді, коли Контент Провайдер на підставі даних довідки виставив рахунок Астеліт.

Умовами п. 4.12 Договору сторони погодили, що оплата проводиться Астеліт протягом 10 банківських днів з дати отримання належного рахунку від Контент Провайдера.

У додатках № 1 та № 2 до Договору визначено форму Довідки про суми до оплати за звітний період, а також Технічні положення.

10.02.2009 р. товариством з обмеженою відповідальністю "Телеігри Мадіагруп" було змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю "Телетрейд" (свідоцтво про державну реєстрацію № 298875) та визначено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Телетрейд" є повним правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Телеігри Мадіагруп", про що позивача повідомлено листом за вих. № 5/03-09 від 25.03.2009 р.

01.09.2010 р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Телеплюс" (Первісний Контент Провайдер), товариством з обмеженою відповідальністю "Телетрейд" (Новий Контент Провайдер) та товариством з обмеженою відповідальністю "Астеліт" (Астеліт) було укладено додаткову угоду № АМ10UFR2708 до договору № АМ 08 UFR 1229 від 01.08.2008 р. про заміну сторони у зобов'язанні (надалі - Угода), відповідно до п. 1.2 якої Первісний Контент Провайдер відступив, а Новий Контент Провайдер набув право вимоги, належне Первісному Контент Провайдеру відповідно до рамкового договору, укладеного між Первісним Контент Провайдером та Астелітом.

Відповідно до п. 1.3 Угоди Астеліт одержав право вимагати від Нового Контент Провайдера виконання зобов'язання замість Первісного Контент Провайдера за Рамковим договором. Сторони також цією Угодою погодили, що Первісний Контент Провайдер відмовляється від своїх прав та обов'язків по рамковому договору у повному обсязі та уступає їх Новому Контент Провайдеру з моменту підписання цією Угоди.

Додатковими угодами до рамкового договору № АМ08 UFR 1229 від 01.08.2008 р. позивач та відповідач додатково узгоджували типи контентів, вартість та порядок розрахунків за надані послуги.

Позивачем були виставлені для оплати рахунки за березень-квітень 2011 р. на загальну суму 4 409,76 грн., а саме: рахунок № 1800032296 від 31.03.2011 р. на суму 3 187,80 грн. за надані послуги у період з 01.03.2011 р. по 31.03.2011 р., рахунок № 1800033469 від 30.04.2011 р. на суму 1 221,96 грн. за надані послуги у період з 01.04.2011 р. по 23.04.2011 р.

Вказані рахунки були направлені позивачем 13.08.2013 р., що підтверджується реєстром поштових цінних відправлень та описом вкладення у цінний лист.

Відповідач свої зобов'язання щодо оплати вказаних рахунків за надані послуги не виконав, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість, яка на день подання позову становить 4 409,76 грн.

Згідно зі ст. 63 Закону України "Про телекомунікації" телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Умовами надання послуг є укладення договору між оператором телекомунікацій та споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог договору про надання телекомунікаційних послуг та оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

Відповідно до п. 5 ст. 33 Закону України "Про телекомунікації" споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Згідно зі ст. 68 зазначеного Закону, розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо у разі одержання споживачем замовленої за передоплатою послуги.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України, майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Частиною першою статті 903 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами ст. 33 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не надано суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про стягнення з відповідача 4 409,76 грн. боргу.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Телетрейд" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47, код 37193621) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Астеліт" (03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літ. А, код 22859846) 4 409 (чотири тисячі чотириста дев'ять) грн. 76 коп. боргу, 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Повний текст рішення складено 21.02.2014 р.

Суддя О.Г. Удалова

Часті запитання

Який тип судового документу № 37293380 ?

Документ № 37293380 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 37293380 ?

Дата ухвалення - 11.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37293380 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 37293380 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 37293375
Next document : 37293381