Decree № 36765279, 21.01.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.01.2014
Case No.
2607/8211/12
Document №
36765279
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 2607/8211/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2014 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Павленко О. О. ,

при секретарі -Мельниченко Т. С.,

за участю прокурорів Манжай О.В., Хавіна О.В., Пересунько С.С., Літвінової В.В.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на хуторі Ільївка, Калачівського району, Волгоградської області, Російської Федерації, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, пенсіонера, проживаючого за адресою : АДРЕСА_1, раніше не судимий,

у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, працюючи, відповідно до рішення приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Фулмор Ассошиейтс Лімітед» від 11.03.03; довіреності від 11.03.03 Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Фулмор Ассошиейтс Лімітед», яка зареєстрована 26.07.02 реєстратором компанії у Англіх та Уельс, в особі уповноваженого представника ОСОБА_3, на підставі Генеральної довіреності від 03.09.02, про уповноваження ОСОБА_2 бути представником даної компанії у всіх державних та недержавних організаціях та установах, в органах внутрішніх справ, у тому числі у районній державній адміністрації, податковій інспекції, пенсійному фонді, фонді зайнятості, інших установах директором ДП «Евротел» (код ЄДРПОУ 32383832) в період з 11.03.03 по 20.11.08, будучи службовою особою підприємства із правом підпису документів фінансово-господарської діяльності, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до законодавства та чинних нормативно-правових актів України на ОСОБА_2, як на керівника підприємства покладено наступні обов'язки:

Згідно ст. 67 Конституції України - обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

Згідно п. З ст. 8 та 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" за № 996-ХІУ (в редакції від 16.07.1999р.) в

обов'язки ОСОБА_2 входило - відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійснені, несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

Згідно ст.ст. 9, 11 Закону України "Про систему оподаткування" №77/97-ВР від 18.02.97р. ОСОБА_2 зобов'язаний сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законом терміни.

Згідно до ст. 20 Закону України № 168/97-ВР від 22.05.1997 року "Про

оподаткування прибутку підприємств" ОСОБА_2 несе відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства. Службові особи, винні в порушенні податкового законодавства, згідно вказаного закону, притягуються до відповідальності згідно із законодавством.

Таким чином ОСОБА_2, обіймаючи посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків щодо здійснення керівництва ДП «Евротел», відповідав за організацію, ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність товариства, подання податковим органам звітності та інших необхідних документів і відомостей пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, своєчасне нарахування та сплату податків та інших обов'язкових платежів.

Проте, ОСОБА_2 неналежно виконував свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам при наступних обставинах:

В період грудня 2006 - грудня 2007 року ДП «Евротел», відповідно до статутних документів, здійснювало діяльність пов'язану з будівництвом будівель.

ДП «Евротел» у період грудня 2006 - грудня 2007 року проводило діяльність на предмет виконання будівельних робіт для ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» та отримало на розрахунковий рахунок ДП «Евротел», за виконані роботи, кошти, в тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ).

Таким чином, у вказаний період внаслідок виконання будівельних робіт для ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» у ДП «Евротел» виникли податкові зобов'язання зі сплати ПДВ.

В подальшому, ДП «Евротел», грошові кошти в розмірі 4 006 430,00 грн., в тому числі ПДВ - 667 378,35 грн., що надійшли на поточний банківський рахунок ДП «Евротел» за виконані будівельні роботи, перерахувало на банківський рахунок ПП «Ексім-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32944642) за виконання субпідрядних робіт.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 19.06.2006 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали ПП «Ексім-Сервіс», не маючи на меті здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність. Діяльність ПП «Ексім-Сервіс» полягала у наданні можливості підприємствам, відповідно до підроблених фінансово-господарських документі, незаконно формувати податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства.

В результаті проведених фінансово-господарських операцій з ПП «Ексім-Сервіс» ДП «Евротел» в період грудня 2006 - грудня 2007 року сформувало податковий кредит з ПДВ в сумі 667 378,35 грн., який відобразило у податкових деклараціях з ПДВ за грудень 2006 року, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2007 року, а також віднесло до складу валових витрат підприємства і включило до декларацій з податку про прибуток підприємства суму грошових коштів, сплачених на поточні банківські рахунки ПП «Ексім-Сервіс» в розмірі 4 006 430,00 грн., сума податку на прибуток підприємства з якої становить 709 666,67 грн. Складені податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства із зазначеними відомостями ДП «Евротел»и подало до ДПІ у Подільському районі м. Києва.

Правила ведення податкового обліку з податку на додану вартість визначено ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97 №168/97-ВР. За змістом зазначеної статті відображення певних подій в податковому обліку з податку на додану вартість може мати місце тільки у тому податковому періоді, у якому вони відбувалися.

Відповідно до п.1.6 та п. 1.7. ст.1. Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97. №168/97-ВР, податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку у звітному (податковому періоді), податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Відповідно до п.п.7.2.3. п.7.2. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97. №168/97-ВР, із змінами та доповненнями, податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця в двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом.

Відповідно до вимог пп. 7.2.4 п.7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97. №168/97-ВР, право на нарахування податку на додану вартість, складання та надання податкових накладних надано виключно особам, зареєстрованим як платники податку на додану вартість в порядку, передбаченому ст.9 даного Закону.

Пунктом 9.2. ст.9 Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97. №168/97-ВР встановлено: «Будь-якій особі, діяльність якої підлягає оподаткуванню, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння податку».

При цьому у відповідності з п.2 «Порядку заповнення податкової накладної» затвердженого наказом ДПА від 30.05.97. №165, із змінами та доповненнями, та зареєстрованого в Мін'юсті України 23.06.97. за №233/2037 податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Відповідно до п.п. 7.2.6. п.7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» 03.04.97. №168/97-ВР податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

Одночасно п. 5 Порядку заповнення податкової накладної» затвердженого наказом ДПА від 30.05.97. №165, із змінами та доповненнями, та зареєстрованого в Мін'юсті України 23.06.97. за №233/2037 встановлено, що податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаної у п. 2 даного Порядку.

Згідно вимог п. 18 даного Порядку, із змінами та доповненнями передбачено:

«Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг) та скріплюються печаткою такого платника податку - продавця».

Згідно п. 5.1. ст. 5 Закону України від 28.12.94 №332/94-ВР у редакції Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами та доповненнями (далі Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств») встановлено, що валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються таким платником податку для їх використання у власній господарській діяльності.

Абзацом 4 пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» встановлено, що не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами.

Отже, первинні бухгалтерські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ДП «Евротел» з ПП «Ексім-Сервіс», на підставі яких ДП «Евротел» сформувало податковий кредит з ПДВ в сумі 667 378,35 грн., а також валові витрати з податку на прибуток підприємства в сумі 709 666,67 грн., з огляду на вищезазначені вимоги норм законів, не є належним чином складеними і не могли стати підставою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємства.

Згідно судово-почеркознавчої експертизи №11072/11073/13-32 від 29.11.2013 року встановлено, що всупереч податкового законодавства України ОСОБА_2 не підписував декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток підприємства ДП «Евротел».

ОСОБА_2 мав реальну можливість і повинен був належним чином виконувати свої службові обов'язки керівника підприємства не допускати порушення чинного податкового законодавства України.

Однак, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ДП «Евротел», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, в період грудня 2006 - грудня 2007 року в порушення вимог п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 допустив включення до складу податкового кредиту з ПДВ ДП «Евротел» суми податку в розмірі 667 378,35 грн., які не підтверджені відповідними податковими накладними і на порушення вимог п.п.5.3.9 п.5.3 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.11.94 допустив внесення до складу валових витрат підприємства витрати в розмірі 709 666,67 грн., що не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку, внаслідок чого в період грудня 2006 - грудня 2007 року до Державного бюджету України не сплачено ПДВ в розмірі 667 378,35 грн., та податок на прибуток підприємства в розмірі 709 666,67 грн.

Таким чином, незважаючи на те, що ОСОБА_2 був зобов'язаний контролювати правильність відображення діяльності підприємства в податковому обліку підприємства, а також ніс відповідальність за достовірність даних, внесених у звітні документи, він не забезпечив правильність відображення даних у податкових звітах, через несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків.

Тобто, маючи реальну можливість забезпечити належний контроль за правильним веденням податкового обліку, а також складання та подання до відповідних установ податкової звітності, ОСОБА_2 не виконував свої обов'язки директора підприємства, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого не забезпечив правильне ведення податкового обліку.

Вказані дії спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 1 377 405,02 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2, свою вину по пред'явленому обвинуваченню визнав та показав, що він, перебуваючи на посаді директора ДП «Евротел», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, в період грудня 2006 - грудня 2007 року в порушення вимог п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 допустив включення до складу податкового кредиту з ПДВ ДП «Евротел» суми податку в розмірі 667 378,35 грн., які не підтверджені відповідними податковими накладними і на порушення вимог п.п.5.3.9 п.5.3 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.11.94 допустив внесення до складу валових витрат підприємства витрати в розмірі 709 666,67 грн., що не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку, внаслідок чого в період грудня 2006 - грудня 2007 року до Державного бюджету України не сплачено ПДВ в розмірі 667 378,35 грн., та податок на прибуток підприємства в розмірі 709 666,67 грн. Був зобов'язаний контролювати правильність відображення діяльності підприємства в податковому обліку підприємства, а також ніс відповідальність за достовірність даних, внесених у звітні документи, однак не забезпечив правильність відображення даних у податкових звітах, через несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків, тобто, маючи реальну можливість забезпечити належний контроль за правильним веденням податкового обліку, а також складання та подання до відповідних установ податкової звітності, він не виконував свої обов'язки директора підприємства, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого не забезпечив правильне ведення податкового обліку. Вказані його дії спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 1 377 405,02 грн

В судовому засіданні захисник підсудного ОСОБА_1 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд, заслухавши думку прокурора, який не заперечив проти задоволення клопотання, підсудного, який підтримав клопотання захисту, перевіривши, що підсудному зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, що його позиція є добровільною і істинною, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п 2 ч.1 ст. 237 КПК України, у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кожного з обвинувачених, чи немає підстав для закриття справи або її зупинення.

Згідно ч.2 ст.11-1 КПК України, суд в судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку з закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст.367 КК України у період з 11.03.2003 року по 20.11.2008 року.

Згідно вимог ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минули встановленні законодавством строки давності.

Згідно п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минуло пять роки, якщо за його вчинення може бути згідно з законом призначено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, по злочинам передбаченим ч.2 ст.367 КК України, встановлено пятирічний строк давності.

У зв'язку викладеним, строк давності щодо злочину ОСОБА_2, за який він притягується до кримінальної відповідальності, розпочався у період з 11.03.2003 року по 20.11.2008 року і закінчився у листопаді 2013 року.

Оскільки на час заявлення захисником клопотання з часу вчинення ОСОБА_2 у період з 11.03.2003 року по 20.11.2008 року злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України пройшло більше пяти років і підсудний бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, ОСОБА_2 згідно вимог ч.1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а справа відносно нього згідно вимог ст. 11-1 КПК України підлягає закриттю.

У зв'язку із звільненням ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, заявлений у справі цивільний позов ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС залишити без розгляду та роз'яснити про право позивача пред'явити його у порядку цивільного судочинства, у зв'язку з чим арешт накладений на майно ОСОБА_2 для забезпечення позову підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, ч.2 ст.367 КК України, ст.ст. 7-1, 11-1, 273 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у виді підписки про невиїзд - скасувати.

Цивільний позов ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС, 07300 м. Вишгород пр.-т Шевченка, 1-А Київської області до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 на суму в розмірі 1 377 405,02 грн - залишити без розгляду (а.с.242-243 Том 9)

Постанову ст. слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощок О.П. від 01.06.2012 року про накладення арешту на майно обвинуваченого ОСОБА_2, а саме належну йому на праві власності 1/4 частину квартири АДРЕСА_1 - скасувати.(а.с.64,67,68 Том 10)

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз в розмірі 1 614,12 (а.с.53-136 Том 9)

Речові докази по справі податкові накладні, виписані від імені ПП «Ексім-Сервіс»: № 32 від 29.12.06; № 2 від 18.01.07; № 5 від 24.01.07; № 6 від 26.01.07; № 23 від 31.01.07; № 15 від 13.02.07; № 29 від 27.02.07; № 30 від 28.02.07; № 4 від 12.03.07; № 5 від 14.03.07; № 12 від 27.03.07; № 23 від 21.05.07; № 25 від 23.05.07; № 28 від 29.05.07; № 6 від 08.06.07; № 11 від 12.06.07; № 13 від 14.06.07; № 15 від 14.06.07; № 15.1 від 15.06.07; № 16 від 18.06.07; № 4 від 05.07.07; № 11 від 10.07.07; № 32 від 19.07.07; № 40 від 24.07.07; № 11 від 14.08.07; № 21 від 21.08.07; № 7 від 05.09.07; № 21 від 13.09.07; № 38 від 27.09.07; № 9 від 11.10.07; № 29 від 26.10.07; № 18 від 09.11.07; № 18 від 11.12.07; № 50 від 30.12.07, договір № 89/к-06 від 20.12.06, акти приймання виконаних підрядних робіт до договору: № 1 від 31.01.07; № 2 від 31.01.07; № 3 від 31.01.07; № 4 від 31.01.07; № 5 від 31.01.07; договір № 51/4 від 04.01.07; акти приймання виконаних підрядних робіт по договору: № 1 від 31.01.07; № 2 від 31.01.07; № 3 від 28.02.07; договір № 112/01-07 від 31.01.07; акти приймання виконаних підрядних робіт по договору: № 1 від 26.03.07; № 2 від 26.03.07; № 3 від 26.03.07; № 4 від 26.03.07; № 5 від 26.03.07; № 6 від 26.03.07; договір № 104/к-05 від 21.05.07: акти приймання виконаних підрядних робіт до договору: № 1 від 07.06.07; № 2 від 07.06.07; № 3 від 07.06.07; № 4 від 07.06.07; № 5 від 07.06.07; № 6 від 07.06.07; № 7 від 07.06.07; № 8 від 07.06.07; № 9 від 07.06.07; № 10 від 07.06.07; № 11 від 07.06.07; № 12 від 07.06.07; № 13 від 07.06.07; № 14 від 07.06.07; № 15 від 07.06.07; № 16 від 07.06.07; № 17 від 07.06.07; № 18 від 07.06.07; № 19 від 07.06.07; № 20 від 07.06.07; № 21 від 07.06.07; № 22 від 07.06.07; № 23 від 07.06.07; № 24 від 07.06.07; № 25 від 07.06.07; № 26 від 07.06.07; № 27 від 07.06.07; № 28 від 07.06.07; № 29 від 07.06.07; № 30 від 07.06.07; договір № 145/06-07 від 01.06.07: акти приймання виконаних підрядних робіт до договору: № 1 від 24.06.07; № 2 від 24.06.07; № 3 від 24.06.07; № 4 від 24.06.07; № 5 від 24.06.07; № 6 від 24.06.07; № 7 від 24.06.07; № 8 від 24.06.07; № 9 від 24.06.07; № 10 від 24.06.07; № 11 від 24.06.07; № 12 від 24.06.07; № 13 від 24.06.07; № 14 від 24.06.07; № 15 від 24.06.07; № 16 від 24.06.07; № 17 від 24.06.07; № 18 від 24.06.07; № 19 від 24.06.07; № 20 від 24.06.07; № 21 від 24.06.07; № 22 від 24.06.07; 23 від 24.06.07; № 24 від 24.06.07; № 25 від 24.06.07; № 26 від 24.06.07; № 27 від 24.06.07; № 28 від 24.06.07; № 29 від 24.06.07; № 30 від 24.06.07; № 31 від 24.06.07; № 32 від 24.06.07; № 33 від 24.06.07; № 34 від 24.06.07; № 35 від 24.06.07; № 36 від 24.06.07; № 37 від 24.06.07; 38 від 24.06.07; № 39 від 24.06.07; № 40 від 24.06.07; № 41 від 24.06.07; № 42 від 24.06.07; № 43 від 24.06.07; № 44 від 24.06.07; № 45 від 24.06.07; № 46 від 24.06.07; № 47 від 24.06.07; № 48 від 24.06.07; № 49 від 24.06.07; № 50 від 24.06.07; договір № 156/07 від 05.07.07: акти приймання виконаних підрядних робіт до договору: № 1 від 31.07.07; № 2 від 31.07.07; № 3 від 31.07.07; № 4 від 31.07.07; № 5 від 31.07.07; № 6 від 31.07.07; № 7 від 31.07.07; № 8 від 31.07.07; № 9 від 31.07.07; № 10 від 31.07.07; № 11 від 31.07.07; № 12 від 31.07.07; № 13 від 31.07.07; № 14 від 31.07.07; № 15 від 31.07.07; № 16 від 31.07.07; № 17 від 31.07.07; № 18 від 31.07.07; № 19 від 31.07.07; № 20 від 31.07.07; № 21 від 31.07.07; № 22 від 31.07.07; № 23 від 31.07.07; № 24 від 31.07.07; № 25 від 31.07.07; № 26 від 31.07.07; № 27 від 31.07.07; № 28 від 31.07.07; № 29 від 31.07.07; № 30 від 31.07.07; № 31 від 31.07.07; № 32 від 31.07.07; № 33 від 31.07.07; № 34 від 31.07.07; № 35 від 31.07.07; № 36 від 31.07.07; № 37 від 31.07.07; № 38 від 31.07.07; № 39 від 31.07.07; № 40 від 31.07.07; № 41 від 31.07.07; № 42 від 31.07.07; № 43 від 31.07.07; № 44 від 31.07.07; № 45 від 31.07.07; № 46 від 31.07.07; № 47 від 31.07.07; № 48 від 31.07.07; № 49 від 31.07.07; договір № 241/10-07 від 26.10.07: акти приймання виконаних підрядних робіт: № 1 від 30.11.07; № 2 від 30.11.07; № 3 від 30.11.07; № 4 від 30.11.07; № 5 від 30.11.07; № 6 від 30.11.07; № 7 від 30.11.07; № 8 від 30.11.07; № 9 від 30.11.07; № 10 від 30.11.07; № 11 від 30.11.07; № 12 від 30.11.07; № 13 від 30.11.07; № 14 від 28.12.07; № 15 від 28.12.07, договір № 206/08-07 від 23.07.07: акти приймання виконаних підрядних робіт до договору: № 1 від 30.11.07; № 2 від 30.11.07; № 3 від 30.11.07; № 4 від 30.11.07; № 5 від 30.11.07; № 6 від 30.11.07; № 7 від 30.11.07; № 8 від 30.11.07; № 9 від 30.11.07; № 10 від 30.11.07; № 11 від 30.11.07; № 12 від 30.11.07; № 13 від 30.11.07; № 14 від 30.11.07; № 15 від 30.11.07; № 16 від 30.11.07; № 17 від 30.11.07; договір № 541/11-08 від 10.12.07: акт приймання виконаних підрядних робіт до договору № 1 від 31.12.07; договір № 283/12-07 від 03.12.07; акт приймання виконаних підрядних робіт до договору № 1 від 30.12.07; № 32 від 29.12.06; № 2 від 18.01.07; № 5 від 24.01.07; № 6 від 26.01.07; № 23 від 31.01.07; № 15 від 13.02.07; № 29 від 27.02.07; № 30 від 28.02.07; № 4 від 12.03.07; № 5 від 14.03.07; № 12 від 27.03.07; № 23 від 21.05.07; № 25 від 23.05.07; № 28 від 29.05.07; № 6 від 08.06.07; № 11 від 12.06.07; № 13 від 14.06.07; № 15 від 14.06.07; № 15.1 від 15.06.07; № 16 від 18.06.07; № 4 від 05.07.07; № 11 від 10.07.07; № 32 від 19.07.07; № 40 від 24.07.07; № 11 від 14.08.07; № 21 від 21.08.07; № 7 від 05.09.07; № 21 від 13.09.07; № 38 від 27.09.07; № 9 від 11.10.07; № 29 від 26.10.07; № 18 від 09.11.07: № 18 від 11.12.07; № 50 від 30.12.07, виписки по рахунку № 26007501024359 ДП «Евротел» по перерахунку коштів на рахунок ПП «Ексім-Сервіс», податкові декларації з податку на додану вартість ДП «Евротел» за грудень 2006 року, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2007 року та податковими деклараціями з податку на прибуток за І, ІІ, ІІІ, ІV квартал 2007 року, реєстраційні документами ДП «Евротел», вилучені в АТ «Райфайзен банк «Аваль» в м. Києві: виписки про рух коштів по банківських рахунках ДП «Евротел», картки із зразками почерку, договори банківських рахунків, копії реєстраційних документів ПП «Ексім-Сервіс», копії карток із зразками підписів, а також виписка про рух коштів по банківському рахунку ПП «Ексім-Сервіс», реєстраційні документами ПП «Ексім-Сервіс», картки із зразками підписів ПП «Ексім-Сервіс», а також виписка про рух коштів по банківському рахунку ПП «Ексім-Сервіс», копії декларацій з податку на додану вартість ПП «Ексім-Сервіс» за період 2006-2007 року, копії декларацій з податку на прибуток ПП «Ексім-Сервіс» за період 2006-2007 року, копії реєстраційних документів ПП «Ексім-Сервіс», розрахункові відомості ПП «Ексім-Сервіс» про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за період 2006-2007 рік, розрахункові відомості ПП «Ексім-Сервіс» про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за період 2006-2007 рік, копії актів приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, додаткові угоди, кошторисні розрахунки по взаємовідносинам ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» з ДП «Евротел», акт ДПІ у Вишгородському районі № 1647/23-1/32383832 від 01.08.11 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Дочірнього підприємства «Евротел» (код за ЄДРПОУ 32383832) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні господарських відносин із Приватним підприємством «Ексім-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32944642) за період: 2006-2007. - залишити в матеріалах справи (Т. 2 а.с. 5-250, Т. 3 а.с. 1-251, Т. 4 а.с. 1-216, Т. 6 а. с. 138-223, Т. 6 а. с. 4-90, Т. 7 а. с. 186-298, Т. 7 а. с. 4-129, Т. 7 а. с. 138-179, Т. 5 а. с. 6-76, Т. 5 а. с. 84-187, Т. 5 а. с. 193-198, Т. 5 а. с. 203-208, Т. 8 а. с. 57-195)

Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд міста Києва через Подільський районний суд міста Києва протягом семи діб з моменту її проголошення.

Суддя О. О. Павленко

Previous document : 36762960
Next document : 36767384