Decision № 36680644, 13.01.2014, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
13.01.2014
Case No.
927/1420/13
Document №
36680644
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

Господарський суд Чернігівської області

____________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 698-166, факс 77-44-62

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

"13" січня 2014 року Справа № 927/1420/13

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Цимбал-Нарожної М.П., розглянувши матеріали справи

за позовом: комунального підприємства "Діловий центр"

Чернігівської обласної ради

14000, пр. Миру,49-А, м.Чернігів;

до відповідача: Чернігівського обласного відділення Української

спілки ветеранів Афганістану

14005, пр.Миру, 49-А, м.Чернігів;

предмет спору: стягнення 1456,21 грн.;

за участю представників сторін:

від позивача: Дейнеко В.І.. (дов.№1 від 04.04.2012р.) юрисконсульт;

від відповідача: не з'явились;

в с т а н о в и в :

комунальне підприємство «Діловий центр» Чернігівської обласної ради звернулось до господарського суду Чернігівської області з позовом до Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану про стягнення боргу в сумі 1190,27грн. орендної плати згідно договору оренди приміщення №065/07 від 30.12.2006р. за період з 21.11.2013р. по 18.10.2013р., пені в сумі 26,46грн. за період з 21.11.2013р. по 18.10.2013р., 3% річних в сумі 20,26грн. за період з жовтня 2012р. по вересень 2013р., 10% штрафу в сумі 67,50грн. за період з жовтня 2012р. по вересень 2013р.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 04.11.2013р. порушено провадження у справі та розгляд справи призначено на 27.11.2013р., після чого розгляд справи відкладався до 11.12.2013р., 18.12.2013р., 30.12.2013р.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 30.12.2013р. строк вирішення спору продовжено до 15.01.2014р. та відкладено розгляд справи до 13.01.2014р.

Представники відповідача в судові засідання не з'явились, причини неявки суду не відомі.

Ухвала господарського суду Чернігівської області про порушення провадження у справі від 04.11.2013р. була вручена відповідачу, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №1400602942408 від 05.11.2013р., ухвала від 27.11.213р., від 18.12.2013р. та від 30.12.2013р., направлені на адресу відповідача, повернулись до суду з відміткою поштового відділення «за закінченням терміну зберігання» .

Заяв та клопотань від відповідача до суду не надходило.

Рішення приймається за наявними у справі матеріалами на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника позивача, дослідивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору по суті, господарський суд встановив наступне:

Відповідно до ч. 1 статті 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

30.12.2006р. між КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради та Чернігівським обласним відділенням Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) укладено договір оренди приміщень в будівлі, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області та розташованих по проспекту Миру,49-а у м.Чернігові (далі -Договір).

Додатковими угодами №1 від 08.08.2007р., №2 від 07.12.2007р., №3 від 19.12.2008р., №4 від 21.09.2009р., №5 від 17.11.2009р., №6 від 04.03.2010р., №7 від 31.12.2010р., №8 від13.12.2011р., №9 від 27.12.2012р. сторони вносили зміни до Договору.

Відповідно до п.1.1. Договору, Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення, яке розташоване в будівлі по проспекту Миру,49-а, у м.Чернігові, що закріплене за орендодавцем на праві господарського відання, у складі: приміщення, яке знаходиться на 8 поверсі вищезазначеної будівлі, кімната №805а, загальною площею з урахуванням коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну - 24,7 кв.м., корисною площею-15,7 кв.м., що не має окремого входу (використовується для розміщення офісу).

Відповідно до п.2.1. Договору, Орендар вступає в строкове платне користування майном одночасно із підписанням сторонами Договору, Акту прийому-передачі в оренду майна, зазначеного у розділі 1 (Додаток №1 до цього Договору, що є невід'ємною його частиною). Акт приймання-передачі повинен відображати фактичний стан майна на дату його складання та вміщувати перелік всіх наявних недоліків.

Актом прийому-передачі №1 від 30.12.2006р. позивачем передано відповідачу в строкове платне користування нежиле приміщення в будівлі за адресою по проспекту Миру,49- у м.Чернігові та знаходиться на 8 поверсі вищезазначеної будівлі, кімната №805а, загальною площею з урахуванням коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну -24,7 кв.м., корисною площею-15,7 кв.м., що не має окремого входу (використовується для розміщення офісу).

Факт передачі нежитлового приміщення в оренду не заперечується відповідачем.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно п.1 ст.759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За юридичною природою вказаний договір є договором найму (оренди), а тому до нього застосовуються норми глави 58 ЦК України.

Частиною 1 ст. 284 ГК України встановлено, що істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Відповідно до п.3.1., 3.2. Договору, орендна плата є платежем, який орендар вносить орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності Орендаря за весь термін фактичного користування майном , що визначається на підставі акту приймання-передачі майна в оренду та акту приймання-передачі майна (повернення майна з оренди); до орендної плати не включається оплата комунальних послуг, які Орендар сплачує за окремими договорами з постачальниками таких послуг.

Розмір орендної плати визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2011р. з урахуванням змін, затверджених рішенням обласної ради від 30.09.2011р. (3 сесія 6 скликання) зі змінами, затвердженими рішенням обласної ради від 30.09.2011р. (5 сесія 6 скликання). Розмір та порядок розрахунку орендної плати наведено у Додатку № 1 до Додаткової угоди №8, що є невід'ємною його частиною і становить за базовий місяць розрахунку розрахунку - 173,32грн. (без ПДВ). Орендна плата за перший місяць оренди (січень 2012р.), після перегляду розміру орендної плати, визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за грудень 2011р. та січень 2012р. ПДВ нараховується і сплачується у розмірах та порядку згідно з чинним законодавством. (п.п.3.3., 3.4 договору в редакції додаткової угоди № 8 від 13.12.2011р.).

Пунктом 3.5. договору сторони визначили, що розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Відповідно до п. 3.6. договору в редакції додаткової угоди № 9 від 27.12.2012 р., орендну плату орендар зобов'язаний перераховувати щомісячно, у 10-денний термін після офіційного повідомлення про індекс інфляції за минулий місяць згідно виставлених рахунків та Акту наданих послуг Орендодавцем шляхом перерахування на поточні рахунки Орендодавця та обласного бюджету у співвідношенні, встановленому діючою Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області або за окремим рішенням обласної ради. Орендар повинен підписати та повернути орендодавцю Акт надання послуг не пізніше 3-х днів з моменту його отримання від орендодавця.

Розмір орендної плати змінюється орендодавцем в односторонньому порядку у випадку зміни Методики її розрахунку та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями обласної ради (п. 3.10. договору в редакції додаткової угоди № 9 від 27.12.2012 р.).

Рішенням Чернігівської обласної ради від 08.06.2012 р. "Про розподіл орендної плати комунального підприємства "Діловий центр" Чернігівської обласної ради" вирішено встановити для комунального підприємства "Діловий центр" Чернігівської обласної ради розподіл орендної плати з 1 липня 2012р. по 30 червня 2013р. у співвідношенні 75 % - комунальному підприємству, 25 % - до обласного бюджету.

Рішенням Чернігівської обласної ради від 18.06.2013 р. "Про розподіл орендної плати комунального підприємства "Діловий центр" Чернігівської обласної ради" вирішено встановити для комунального підприємства "Діловий центр" Чернігівської обласної ради розподіл орендної плати з 1 липня 2013р. по 30 червня 2014р. включно в розмірі: 100 % орендних надходжень залишити в розпорядженні підприємства.

Відповідно до вимог статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 525 ЦК України та ч.7 статті 193 ГК України одностороння відмова від зобов'язання не допускається, крім випадку коли право такої відмови встановлено договором або законом.

На виконання п.п. 3.1.,3.4.,3.5., 3.6. Договору, позивачем (орендодавцем) було виставлено відповідачу (орендарю) рахунки на сплату орендної плати № УА-0001062 від 31.10.12р. на суму 203,09грн. (42,31грн. до державного бюджету), № УА-0000382 від 30.04.2013р. на суму 203,50грн. (42,40грн. до державного бюджету), № УА-0000507 від 31.05.2013р. на суму 203,70грн. (42,44грн. до державного бюджету), № УА-0000629 від 30.06.2013р. на суму 259,94грн. (54,16грн. до державного бюджету), № УА-0000737 від 30.06.2013р. на суму 28,32грн. (11,80грн. до державного бюджету), № УА-0000755 від 31.07.2013р. на суму 208,19грн., № УА-0000876 від 31.08.2013р. на суму 206,72грн., № УА-0000998 від 30.09.2013р. на суму 206,72грн., на загальну суму 1520,18 грн.

Факт отримання рахунків підтверджується підписом представника відповідача на рахунках про їх отримання.

Відповідно до п. 5.1.3 Договору, відповідач зобов'язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату.

Згідно п.1 та п.3 статті 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.

Згідно ч. 3 ст. 18 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

Пунктом 3.6. договору в редакції додаткової угоди № 9 від 27.12.2012 р., визначено, що орендну плату орендар зобов'язаний перераховувати щомісячно, у 10-денний термін після офіційного повідомлення про індекс інфляції за минулий місяць згідно виставлених рахунків та Акту наданих послуг Орендодавцем шляхом перерахування на поточні рахунки Орендодавця та обласного бюджету у співвідношенні, встановленому Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області або окремим рішенням обласної ради. Орендар повинен підписати та повернути Орендодавцю Акти наданих послуг не пізніше 3-х днів з моменту його отримання.

Сторонами підписано та скріплено печатками акти надання послуг № УА-0001062 від 31.10.12р. на суму 203,09грн. (42,31грн. до державного бюджету), № УА-0000382 від 30.04.2013р. на суму 203,50грн. (42,40грн. до державного бюджету), № УА-0000507 від 31.05.2013р. на суму 203,70грн. (42,44грн. до державного бюджету), № УА-0000629 від 30.06.2013р. на суму 259,94грн. (54,16грн. до державного бюджету), № УА-0000737 від 30.06.2013р. на суму 28,32грн. (11,80грн. до державного бюджету), № УА-0000755 від 31.07.2013р. на суму 208,19грн., № УА-0000876 від 31.08.2013р. на суму 206,72грн., № УА-0000998 від 30.09.2013р. на суму 206,72грн., копії яких містяться в матеріалах справи.

Так, офіційне повідомлення про індекс інфляції за жовтень 2012 р. здійснено 08.11.2012р., за квітень 2013 р. - 14.05.2013 р., за червень 2013 р. - 10.07.2013р., за липень 2013р. - 08.08.2013р., за серпень 2013р. - 10.09.2013р., за вересень 2013р. - 09.10.2013р.

Станом на час подання позову позивач зазначає, що відповідач не виконав свої зобов'язання по оплаті орендної плати та мав заборгованість в сумі 1190,27грн. перед позивачем та 65,95грн. перед обласним бюджетом.

В судовому засіданні позивач усно повідомив про сплату відповідачем 1166,27грн. заборгованості перед позивачем та 65,95грн. заборгованості перед обласним бюджетом, що підтверджується наданими позивачем актами звірки взаємних розрахунків станом на 30.12.2013р. та банківськими виписками.

Відповідно до п.1-1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Отже, суд припиняє провадження у справі в частині стягнення 1232,22грн. основної заборгованості у зв'язку з відсутністю предмету спору в цій частині.

Таким чином, заборгованість з орендної плати відповідача перед позивачем за станом на час прийняття рішення становить 24,00грн., перед обласним бюджетом - 0 грн.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частина 1 статті 612 ЦК України передбачає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Пунктом п. 3.7. Договору в редакції Додаткової угоди №9 від 27.12.2012р. передбачено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати.

Відповідно до п. 2.9. Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2011 року, пеня за несвоєчасну сплату орендної плати зараховується орендодавцю.

Позивачем заявлено до стягнення пеня за період з 19.02.2013р. по 18.10.2013р. в сумі 26,46грн.

За перерахунком суду пеня має нараховуватись з 19.05.2013р. по 18.10.2013р. та складає 35,89грн.

Оскільки позивачем заявлено до стягнення пеню в сумі 26,46грн., нарахування якої відповідає вимогам норм матеріального права та умовам Договору, отже суд дійшов висновку, що такі вимоги підлягають задоволенню та стягненню на користь позивача.

Відповідно до 3.8. Договору в редакції Додаткової угоди №9 від 27.12.2012р., у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.

Позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача штрафу у розмірі 10% в сумі 67,50грн.

Оскільки нарахування стягнення штрафу у розмірі 10% в сумі 67,50грн. відповідає вимогам норм матеріального права та умовам Договору, отже суд дійшов висновку, що така вимога підлягає задоволенню та стягненню на користь позивача.

Частина 2 статті 625 ЦК України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем заявлено до стягнення 3% річних за період з 19.02.2013р. по 18.10.2013р. в сумі 20,26грн..

За перерахунком суду 3% річних становлять 7,43грн., які підлягають задоволенню.

В стягненні іншої частини 3% річних слід відмовити.

Частиною 6 ст. 84 ГПК України передбачено, що в резолютивній частині рішення вказується про розподіл господарських витрат між сторонами, про повернення судового збору з бюджету.

Згідно статті 49 ГПК України та Закону України „Про судовий збір" від 08.07.2011 року № 3674-VI, господарський суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача 1720,50грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 49, 75, ст.-ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Провадження у справі в частині стягнення 1232,23грн. основного боргу (з яких 1166,27грн. - заборгованості перед позивачем та 65,95грн. - заборгованості перед обласним бюджетом) припинити.

2. Позовні вимоги задовольнити частково.

3. Стягнути з Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану (14005, пр.Миру, 49-А, м.Чернігів, р/р 2600130608300 в Укрсоцбанку м.Чернігів, МФО 353014, код ЄДРПОУ 05250345) на користь комунального підприємства "Діловий центр" Чернігівської обласної ради (14000, пр. Миру 49-А, м. Чернігів, п/р 26005000183323 в ПАТ „ФІДОКОМБАНК" м. Київ, МФО 380009, код ЄДРПОУ 33469496) 24,00 грн. боргу, 26,46грн. пені, 67,50 грн. штрафу, 7,43 грн. 3% річних та 1720,50 грн. судового збору.

В решті позову відмовити.

4. Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя М.П. Цимбал-Нарожна

8

Повний текст рішення підписано 17 січня 2014 року

Суддя М.П. Цимбал-Нарожна0

Previous document : 36680592
Next document : 36683284